Huijaukset
Postin nimissä lähetelty taas huijausviestejä, joissa uhria houkutellaan "syötillä" – aidon näköisillä viesteillä kalastellaan pankkitietoja

Postin nimissä lä­he­tel­ty taas hui­jaus­vies­te­jä, joissa uhria hou­ku­tel­laan "syö­til­lä" – aidon nä­köi­sil­lä vies­teil­lä ka­las­tel­laan pank­ki­tie­to­ja

16.09.2020 14:51 0
Tilaajille
Huijarit myyvät tavallisia kissoja kalliina rotukissoina, käytössä valenimiä, prepaideja ja väärennettyjä todistuksia – Huijauksen tunnistaa lähes aina toistuvasta väitteestä

Hui­ja­rit myyvät ta­val­li­sia kissoja kal­lii­na ro­tu­kis­soi­na, käy­tös­sä va­le­ni­miä, pre­pai­de­ja ja vää­ren­net­ty­jä to­dis­tuk­sia – Hui­jauk­sen tun­nis­taa lähes aina tois­tu­vas­ta väit­tees­tä

16.07.2020 19:30 0
Tilaajille
Käräjäoikeus vangitsi mökkihuijauksia netissä tehtailleen torniolaismiehen – Vahinkojen suuruus on noin 10 000 euroa

Kä­rä­jä­oi­keus van­git­si mök­ki­hui­jauk­sia netissä teh­tail­leen tor­nio­lais­mie­hen – Va­hin­ko­jen suuruus on noin 10 000 euroa

24.06.2020 14:47 0
Tilaajille
”Tekotapa viittaa hyvin vahvasti auervaarailuun” – Miehen epäillään huijanneen yli 1,3 miljoonaa euroa ihastuneilta naisilta, joukossa liki 40 uhria

”Te­ko­ta­pa viittaa hyvin vah­vas­ti auer­vaa­rai­luun” – Miehen epäil­lään hui­jan­neen yli 1,3 mil­joo­naa euroa ihas­tu­neil­ta nai­sil­ta, jou­kos­sa liki 40 uhria

22.06.2020 13:19 0
IL: Katrina vuokrasi perheelleen mökin juhannukseksi torniolaiselta mieheltä –karu totuus paljastui, kun mies ei enää vastannut puheluihin

IL: Katrina vuok­ra­si per­heel­leen mökin ju­han­nuk­sek­si tor­nio­lai­sel­ta mie­hel­tä –karu totuus pal­jas­tui, kun mies ei enää vas­tan­nut pu­he­lui­hin

13.06.2020 13:15 1
Rovaniemi-avun nimissä liikkuu huijauspuheluita – oikea Rovaniemi-apu ei kysy yksityiskohtaisia henkilö- ja pankkitietoja tai tee tarkistuskäyntejä ikäihmisten koteihin

Ro­va­nie­mi-avun nimissä liikkuu hui­jaus­pu­he­lui­ta – oikea Ro­va­nie­mi-apu ei kysy yk­si­tyis­koh­tai­sia hen­ki­lö- ja pank­ki­tie­to­ja tai tee tar­kis­tus­käyn­te­jä ikä­ih­mis­ten ko­tei­hin

24.04.2020 12:37 0
Poliisi varoittaa tekstiviestihuijauksista, jotka tulevat Postin nimissä – huijauksissa vastaanottajaa pyydetään maksamaan muutama euro

Poliisi va­roit­taa teks­ti­vies­ti­hui­jauk­sis­ta, jotka tulevat Postin nimissä – hui­jauk­sis­sa vas­taan­ot­ta­jaa pyy­de­tään mak­sa­maan muutama euro

19.04.2020 16:14 0
Tilaajille
Expressen: ruotsalaisfirma myi ravintolisää koronalääkkeenä – yrityksen taustalla joukko tunnettuja lääkäreitä

Exp­res­sen: ruot­sa­lais­fir­ma myi ra­vin­to­li­sää ko­ro­na­lääk­kee­nä – yri­tyk­sen taus­tal­la joukko tun­net­tu­ja lää­kä­rei­tä

16.04.2020 11:13 0
Ensimmäinen koronahuijaus paljastui – Poliisi kannustaa valppauteen ja terveeseen epäluuloon

En­sim­mäi­nen ko­ro­na­hui­jaus pal­jas­tui – Poliisi kan­nus­taa valp­pau­teen ja ter­vee­seen epä­luu­loon

15.03.2020 14:30 0
Tilaajille
Valenäkövammaiset huijasivat Kelalta yli 100 000 euroa – saivat yli kaksi vuotta vankeutta

Va­le­nä­kö­vam­mai­set hui­ja­si­vat Kelalta yli 100 000 euroa – saivat yli kaksi vuotta van­keut­ta

03.01.2020 12:22 0
Tilaajille

Yle: Tun­net­tu­jen ar­tis­tien nimillä on yri­tet­ty huijata suo­ma­lai­sil­ta rahaa

03.01.2020 12:21 0