Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Yrittäjyys

Yrit­tä­jä­pal­kin­to ke­min­maa­lai­sel­le yk­sin­yrit­tä­jäl­le - Annukka Tam­me­lin on toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä vuo­des­ta 2004 lähtien

20.10.2021 10:37
Lapissa suuri joukko yrityksistä etsii uutta omistajaa – verkkotapahtumassa on myynnissä esimerkiksi huoltoasema ja kukkakauppa

Lapissa suuri joukko yri­tyk­sis­tä etsii uutta omis­ta­jaa – verk­ko­ta­pah­tu­mas­sa on myyn­nis­sä esi­mer­kik­si huol­to­ase­ma ja kuk­ka­kaup­pa

13.10.2021 13:03 1
Tilaajille
Savukosken palvelut vaativat yrittäjiä ja työntekijöitä

Sa­vu­kos­ken pal­ve­lut vaa­ti­vat yrit­tä­jiä ja työn­te­ki­jöi­tä

05.10.2021 07:00 1
Tilaajille
"Tuli lähdettyä aika takki auki" – Samuli Hellberg jätti Helsingin ja avasi tatuointistudion Äkäslompoloon

"Tuli läh­det­tyä aika takki auki" – Samuli Hell­berg jätti Hel­sin­gin ja avasi ta­tuoin­ti­stu­dion Äkäs­lom­po­loon

19.09.2021 16:43 4
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Vihreä Ro­va­nie­mi in­nos­taa yrit­tä­jyy­teen

07.09.2021 05:55 3
Tilaajille
Suvi Mähönen, 21, muutti Lappiin, löysi puolison ja perusti yrityksen pikkukylään keskellä koronaa – Nyt hänellä on tuhansia seuraajia sosiaalisessa mediassa ja takana orivarsan aiheuttama somemyrsky

Suvi Mä­hö­nen, 21, muutti Lap­piin, löysi puo­li­son ja perusti yri­tyk­sen pik­ku­ky­lään kes­kel­lä koronaa – Nyt hänellä on tu­han­sia seu­raa­jia so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa ja takana ori­var­san ai­heut­ta­ma so­me­myrs­ky

28.08.2021 08:00 3
Tilaajille
Rovaniemelle avataan joulukuussa nuorten Yrityskylä – ysiluokkalaiset tutustuvat yrityselämään ja talouden koukeroihin pelin keinoin

Ro­va­nie­mel­le avataan jou­lu­kuus­sa nuorten Yri­tys­ky­lä – ysi­luok­ka­lai­set tu­tus­tu­vat yri­tys­elä­mään ja ta­lou­den kou­ke­roi­hin pelin keinoin

18.08.2021 09:37
Tilaajille
Kahden lappilaisen yrityksen nuoret perustajat kertovat, miksi he alkoivat yrittäjiksi – "Ryhdyin miettimään yrittäjyyttä jo pienenä, kun isäni asteli töistä kotiin aina siisti puku päällään"

Kahden lap­pi­lai­sen yri­tyk­sen nuoret pe­rus­ta­jat ker­to­vat, miksi he al­koi­vat yrit­tä­jik­si – "Ryh­dyin miet­ti­mään yrit­tä­jyyt­tä jo pie­ne­nä, kun isäni asteli töistä kotiin aina siisti puku pääl­lään"

09.07.2021 12:52
Tilaajille
Talkoovoimin rakennettu ravintola valmistui, yrittäjä perui päivää myöhemmin tulonsa – "Kyllähän se pahalta tuntui, mutta varmasti se ihan oikea syy oli"

Tal­koo­voi­min ra­ken­net­tu ra­vin­to­la val­mis­tui, yrit­tä­jä perui päivää myö­hem­min tulonsa – "Kyl­lä­hän se pahalta tuntui, mutta var­mas­ti se ihan oikea syy oli"

06.07.2021 21:13 3
Tilaajille
Stora Enson yhteiskuntavastuu punnitaan Veitsiluodossa
Pääkirjoitus

Stora Enson yh­teis­kun­ta­vas­tuu pun­ni­taan Veit­si­luo­dos­sa

06.07.2021 14:30 5
Tilaajille
Sodankyläläinen Jere Tanninen palkkasi työntekijöitä yritykseensä ensimmäisen kerran 17-vuotiaana – "Lukiossa yhteiskuntaopin opettajan kanssa pohdimme, voiko alaikäinen tehdä työ- tai urakointisopimuksia"

So­dan­ky­lä­läi­nen Jere Tan­ni­nen palk­ka­si työn­te­ki­jöi­tä yri­tyk­seen­sä en­sim­mäi­sen kerran 17-vuo­tiaa­na – "Lu­kios­sa yh­teis­kun­ta­opin opet­ta­jan kanssa poh­dim­me, voiko ala­ikäi­nen tehdä työ- tai ura­koin­ti­so­pi­muk­sia"

05.07.2021 10:57 5
Tilaajille
Hahmot heräävät henkiin hologrammeina oululaisyrittäjä Oskari Autin luomassa pelissä: "Tämä on intohimoprojektini ja olen tässä koko sydämelläni mukana"

Hahmot he­rää­vät henkiin ho­lo­gram­mei­na ou­lu­lais­yrit­tä­jä Oskari Autin luo­mas­sa pe­lis­sä: "Tämä on in­to­hi­mo­pro­jek­ti­ni ja olen tässä koko sy­dä­mel­lä­ni mukana"

21.06.2021 08:48
Tilaajille
Yrittäjä Laura Peippo pelkäsi menettävänsä kaiken – "Muistan ajatelleeni silloin, ettei tästä ikinä selvittäisi"

Yrit­tä­jä Laura Peippo pelkäsi me­net­tä­vän­sä kaiken – "Muis­tan aja­tel­lee­ni sil­loin, ettei tästä ikinä sel­vit­täi­si"

14.06.2021 17:00
Tilaajille
Osa uushenkisistä yrittäjistä tekee työtään piilossa – Tutkija sukelsi kuudeksi vuodeksi kanavoinnin ja energiahoitojen maailmaan

Osa uus­hen­ki­sis­tä yrit­tä­jis­tä tekee työtään pii­los­sa – Tutkija sukelsi kuu­dek­si vuo­dek­si ka­na­voin­nin ja ener­gia­hoi­to­jen maail­maan

06.06.2021 17:09
Tilaajille
”Tämä ei ole siirtymä vaan romahdus” – Turpeen energiakäytön alasajaminen on lappilaisen tutkijan mielestä epäonnistunut pahasti

”Tämä ei ole siir­ty­mä vaan ro­mah­dus” – Turpeen ener­gia­käy­tön ala­sa­ja­mi­nen on lap­pi­lai­sen tut­ki­jan mie­les­tä epä­on­nis­tu­nut pahasti

30.05.2021 11:19 31
Tilaajille
69-vuotias yrittäjä Marketta Puoskari aikoo tehdä töita kasikymppiseksi – työ on  kuin mielekäs harrastus

69-vuo­tias yrit­tä­jä Mar­ket­ta Puos­ka­ri aikoo tehdä töita ka­si­kymp­pi­sek­si – työ on kuin mie­le­käs har­ras­tus

19.05.2021 09:13 1
MaRa: Matkailussa tehtiin viime vuonna 7 miljardin tappiot, tämä vuosi näyttää yhtä synkältä – "Hallituksen pitäisi toimia"

MaRa: Mat­kai­lus­sa tehtiin viime vuonna 7 mil­jar­din tap­piot, tämä vuosi näyttää yhtä syn­käl­tä – "Hal­li­tuk­sen pitäisi toimia"

30.04.2021 06:30 4
Tilaajille
Inarilainen Tytti Bräysy hankkii ideat luonnosta ja hopean Ruotsista – Nykyään korunostajakin on kiinnostunut metallin alkuperästä

Ina­ri­lai­nen Tytti Bräysy hankkii ideat luon­nos­ta ja hopean Ruot­sis­ta – Nykyään ko­runos­ta­ja­kin on kiin­nos­tu­nut me­tal­lin al­ku­pe­räs­tä

26.04.2021 19:36
Tilaajille
Halutaanko me menestyä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­lu­taan­ko me me­nes­tyä?

23.04.2021 09:30
Tilaajille
Kokoomuksen Rovaniemen valtuustoryhmä vaatii Lapin alueteatteriyhdistykseltä selvitystä yhdistyksen ravintolatoiminnan muutoksista

Ko­koo­muk­sen Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mä vaatii Lapin alue­teat­te­ri­yh­dis­tyk­sel­tä sel­vi­tys­tä yh­dis­tyk­sen ra­vin­to­la­toi­min­nan muu­tok­sis­ta

10.04.2021 16:02 9
Tilaajille