pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Yrittäjyys
Viimeisin 12 tuntia
Päiväkirja: Opettajien lakko muutti lapsen urahaaveet
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Opet­ta­jien lakko muutti lapsen ura­haa­veet

05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Sodankyläläisen Santeri Lintulan yritys valittiin vuoden innovaatioksi nuorten Uskalla Yrittää -kilpailussa

So­dan­ky­lä­läi­sen Santeri Lin­tu­lan yritys va­lit­tiin vuoden in­no­vaa­tiok­si nuorten Uskalla Yrittää -kil­pai­lus­sa

16.05.2022 19:13
Tilaajille
Pikku-Kuukkeli toimii jo Saariselällä – palossa tuhoutuneen kauppakeskuksen tilalle nousee tunturimiljööseen sopiva Lappi-henkinen puurakennus

Pik­ku-Kuuk­ke­li toimii jo Saa­ri­se­läl­lä – palossa tu­hou­tu­neen kaup­pa­kes­kuk­sen tilalle nousee tun­tu­ri­mil­jöö­seen sopiva Lap­pi-hen­ki­nen puu­ra­ken­nus

14.04.2022 19:30 4
Tilaajille
Anu Lampisen ja Antti Keskitalon perheyrityksessä rakkaus ja bisnes kulkevat käsi kädessä – Lännenratsastukseen keskittyvä Lucky Ranch tuo onnea niin yrittäjilleen kuin asiakkaille

Anu Lam­pi­sen ja Antti Kes­ki­ta­lon per­he­yri­tyk­ses­sä rakkaus ja bisnes kul­ke­vat käsi kädessä – Län­nen­rat­sas­tuk­seen kes­kit­ty­vä Lucky Ranch tuo onnea niin yrit­tä­jil­leen kuin asiak­kail­le

26.03.2022 07:00 1
Tilaajille
Kotiseudulle palannut pariskunta ryhtyi pikavauhtia Korouoman uusiksi kahvilayrittäjiksi – Haaveissa on käyttökiellossa olevien eräkämppien kunnostus ja vuokraaminen

Ko­ti­seu­dul­le pa­lan­nut pa­ris­kun­ta ryhtyi pi­ka­vauh­tia Ko­rouo­man uusiksi kah­vi­la­yrit­tä­jik­si – Haa­veis­sa on käyt­tö­kiel­los­sa olevien erä­kämp­pien kun­nos­tus ja vuok­raa­mi­nen

18.03.2022 17:02 3
Tilaajille
Yrittäjien odotukset paranivat Lapissa – työvoiman saatavuusongelmat ja vähäinen halukkuus investointeihin hidastavat kasvua maakunnan pk-yrityksissä

Yrit­tä­jien odo­tuk­set pa­ra­ni­vat Lapissa – työ­voi­man saa­ta­vuus­on­gel­mat ja vä­häi­nen ha­luk­kuus in­ves­toin­tei­hin hi­das­ta­vat kasvua maa­kun­nan pk-yri­tyk­sis­sä

14.02.2022 16:00 4
Tilaajille
"Olisi mahtavaa, jos pääsisi eläköitymään alle 50-vuotiaana" – Rovaniemeläinen Annika Niskala järjestää työkseen ja säästää rahaa, jotta pääsisi eläkkeelle aikaisemmin

"Olisi mah­ta­vaa, jos pääsisi elä­köi­ty­mään alle 50-vuo­tiaa­na" – Ro­va­nie­me­läi­nen Annika Niskala jär­jes­tää työk­seen ja säästää rahaa, jotta pääsisi eläk­keel­le ai­kai­sem­min

09.02.2022 07:00 5
Tilaajille
"Kauppiaalla pitää olla koko ajan tuntosarvet herkkänä", torniolainen perheyritys Keinänen oy on siirtymässä seuraavalle sukupolvelle

"Kaup­piaal­la pitää olla koko ajan tun­to­sar­vet herk­kä­nä", tor­nio­lai­nen per­he­yri­tys Kei­nä­nen oy on siir­ty­mäs­sä seu­raa­val­le su­ku­pol­vel­le

28.01.2022 17:00 1
Tilaajille
Armeijasta sikisi suomalaisen tv-viihteen historiaa – elämä otti suunnan, jota ei mitenkään voinut ennakoida, myöntää Kivikasvoista tuttu Ilkka Lähteenmäki

Ar­mei­jas­ta sikisi suo­ma­lai­sen tv-viih­teen his­to­riaa – elämä otti suun­nan, jota ei mi­ten­kään voinut en­na­koi­da, myöntää Ki­vi­kas­vois­ta tuttu Ilkka Läh­teen­mä­ki

26.01.2022 19:00
Tilaajille
Kemin Hehkussa mietitään torstaina uusi avauksia elinkeinotoimintaan

Kemin Heh­kus­sa mie­ti­tään tors­tai­na uusi avauk­sia elin­kei­no­toi­min­taan

16.11.2021 15:13
Tilaajille
Marjakauppaa jo 36 vuotta – Posion vuoden yrittäjänä palkittu Petri Lehtiniemi toimii lapsuutensa haaveammatissa

Mar­ja­kaup­paa jo 36 vuotta – Posion vuoden yrit­tä­jä­nä pal­kit­tu Petri Leh­ti­nie­mi toimii lap­suu­ten­sa haa­ve­am­ma­tis­sa

14.11.2021 10:54 1
Tilaajille
Lilja Alanärä aloitti taksinkuljettajana ja nousi yhdeksi Rovaniemen rikkaimmista naisista – sitten kohtalokas yö vei häneltä kaikkein tärkeimmän

Lilja Alanärä aloitti tak­sin­kul­jet­ta­ja­na ja nousi yhdeksi Ro­va­nie­men rik­kaim­mis­ta nai­sis­ta – sitten koh­ta­lo­kas yö vei häneltä kaik­kein tär­keim­män

07.11.2021 06:30 5
Tilaajille
"Ei tässä ole peukaloita ehtinyt pyörittelemään" – Muonion Vuoden yrittäjä Eero Rantakokko on toiminut  yrittäjänä vuodesta 2005

"Ei tässä ole peu­ka­loi­ta ehtinyt pyö­rit­te­le­mään" – Muonion Vuoden yrit­tä­jä Eero Ran­ta­kok­ko on toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä vuo­des­ta 2005

06.11.2021 20:00 5
Tilaajille
Pyhän liikekeskus sai uudet vetäjät – "Tämän tunturin pitää kehittyä"

Pyhän lii­ke­kes­kus sai uudet vetäjät – "Tämän tun­tu­rin pitää ke­hit­tyä"

31.10.2021 11:30 3
Tilaajille
Oman pitäjän rakentaja palkittiin – Ylitornion vuoden yritys työllistää kymmenkunta rakentajaa

Oman pitäjän ra­ken­ta­ja pal­kit­tiin – Yli­tor­nion vuoden yritys työl­lis­tää kym­men­kun­ta ra­ken­ta­jaa

30.10.2021 19:00 3
Tilaajille

Yrit­tä­jä­pal­kin­to ke­min­maa­lai­sel­le yk­sin­yrit­tä­jäl­le - Annukka Tam­me­lin on toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä vuo­des­ta 2004 lähtien

20.10.2021 10:37
Lapissa suuri joukko yrityksistä etsii uutta omistajaa – verkkotapahtumassa on myynnissä esimerkiksi huoltoasema ja kukkakauppa

Lapissa suuri joukko yri­tyk­sis­tä etsii uutta omis­ta­jaa – verk­ko­ta­pah­tu­mas­sa on myyn­nis­sä esi­mer­kik­si huol­to­ase­ma ja kuk­ka­kaup­pa

13.10.2021 13:03 1
Tilaajille
Savukosken palvelut vaativat yrittäjiä ja työntekijöitä

Sa­vu­kos­ken pal­ve­lut vaa­ti­vat yrit­tä­jiä ja työn­te­ki­jöi­tä

05.10.2021 07:00 1
Tilaajille
"Tuli lähdettyä aika takki auki" – Samuli Hellberg jätti Helsingin ja avasi tatuointistudion Äkäslompoloon

"Tuli läh­det­tyä aika takki auki" – Samuli Hell­berg jätti Hel­sin­gin ja avasi ta­tuoin­ti­stu­dion Äkäs­lom­po­loon

19.09.2021 16:43 4
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Vihreä Ro­va­nie­mi in­nos­taa yrit­tä­jyy­teen

07.09.2021 05:55 3
Tilaajille