Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yrittäjyys
Kuukausi
Kaikki alkoi vanhasta kyläkoulusta Inarin itäisellä reunalla – Mari ja Jouko Lappalainen Lapin vuoden yrittäjät

Kaikki alkoi van­has­ta ky­lä­kou­lus­ta Inarin itäi­sel­lä reu­nal­la – Mari ja Jouko Lap­pa­lai­nen Lapin vuoden yrit­tä­jät

30.09.2023 21:00 11
Tilaajille
Näin kivijalkakaupat säilyvät katukuvassa – ”Kaikki lähtee siitä, että ihmisiä saadaan liikkeelle keskustoihin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Näin ki­vi­jal­ka­kau­pat säi­ly­vät ka­tu­ku­vas­sa – ”Kaikki lähtee siitä, että ihmisiä saadaan liik­keel­le kes­kus­toi­hin”

28.09.2023 06:00
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

18.09.2023 13:19 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Häl­ven­ne­tään nuorten pelkoja

16.09.2023 05:00
Tilaajille
Yllättävän positiiviset näkymät –Lapin pk-yrityksistä vain rakentamisessa synkkää

Yl­lät­tä­vän po­si­tii­vi­set näkymät –Lapin pk-yri­tyk­sis­tä vain ra­ken­ta­mi­ses­sa synkkää

14.09.2023 10:03
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin Yrittäjien Ella-Noora Kauppinen haluaa ratkaisuja puheiden sijaan – ”Kunnilta puuttuu rohkeus toimia”

Lapin Yrit­tä­jien El­la-Noo­ra Kaup­pi­nen haluaa rat­kai­su­ja pu­hei­den sijaan – ”Kun­nil­ta puuttuu rohkeus toimia”

30.06.2023 19:30 9
Tilaajille
Sodankyläläisellä teollisuusalueella kypsyy kuukausien ajan erikoinen villiolut – Samuli Koivistoinen on Suomen pohjoisin panimoyrittäjä

So­dan­ky­lä­läi­sel­lä teol­li­suus­alueel­la kypsyy kuu­kau­sien ajan eri­koi­nen vil­li­olut – Samuli Koi­vis­toi­nen on Suomen poh­joi­sin pa­ni­mo­yrit­tä­jä

10.06.2023 07:00 3
Tilaajille
Oman suunnan löytäminen kysyy sinnikkyyttä – Kolme nuorta yrittäjää kertoo, miksi he haluavat vaikeuksista huolimatta seurata sisäistä paloaan

Oman suunnan löy­tä­mi­nen kysyy sin­nik­kyyt­tä – Kolme nuorta yrit­tä­jää kertoo, miksi he ha­lua­vat vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta seurata si­säis­tä paloaan

27.05.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko 50+-en­siy­rit­tä­jyys vii­den­kym­pin vil­li­tys­tä?

12.05.2023 05:00
Tilaajille
Hehku-tapahtumassa Suomutunturilla pääsee esittelemään omaa yritysideaansa

Heh­ku-ta­pah­tu­mas­sa Suo­mu­tun­tu­ril­la pääsee esit­te­le­mään omaa yri­tys­ideaan­sa

10.05.2023 07:00
Tilaajille
Viikon kuva: Pitkän työrupeaman päätös
Kolumni

Viikon kuva: Pitkän työ­ru­pea­man päätös

28.04.2023 06:00
Viisi peruspilaria yrittäjän jaksamiseen – ”Hyvinvoinnista huolehtiminen on suora investointi yritykseen”
Mainos Lapin Yrittäjät

Viisi pe­rus­pi­la­ria yrit­tä­jän jak­sa­mi­seen – ”Hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen on suora in­ves­toin­ti yri­tyk­seen”

27.04.2023 06:00
Lähettitilien väärinkäytösten kitkemisestä vastaa etupäässä ruokalähettiyritys – yrittäjien välisiin sopimuksiin ei liity työsuojeluvalvontaa

Lä­het­ti­ti­lien vää­rin­käy­tös­ten kit­ke­mi­ses­tä vastaa etu­pääs­sä ruo­ka­lä­het­ti­yri­tys – yrit­tä­jien vä­li­siin so­pi­muk­siin ei liity työ­suo­je­lu­val­von­taa

25.04.2023 07:00 1
Yrittäjyyskasvatuksesta on hyötyä kunnalle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­ses­ta on hyötyä kun­nal­le

14.04.2023 05:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jyy­del­lä vah­vem­pi Lappi

24.03.2023 06:30
Tilaajille
Sevetin baari jatkaa toimintaa tuorein voimin Inarissa – "Tämä tuli myyntiin ja tartuttiin tilaisuuteen"

Sevetin baari jatkaa toi­min­taa tuorein voimin Ina­ris­sa – "Tämä tuli myyn­tiin ja tar­tut­tiin ti­lai­suu­teen"

21.03.2023 08:00 6
Tilaajille
Liisa Hanén perusti yhdistyksen kasvavalle yrittäjien joukolle, joka tekee työtä uusin tavoin – uusi toimija pääsee mukaan yhteisiin neuvottelupöytiin

Liisa Hanén perusti yh­dis­tyk­sen kas­va­val­le yrit­tä­jien jou­kol­le, joka tekee työtä uusin tavoin – uusi toimija pääsee mukaan yh­tei­siin neu­vot­te­lu­pöy­tiin

13.02.2023 19:48
Tilaajille
Ranualainen Veken kaluste laajentaa Raisioon

Ra­nua­lai­nen Veken kaluste laa­jen­taa Rai­sioon

21.12.2022 09:21
Tilaajille
Tuntematon virus alkoi levitä Kiinasta maailmalle tasan kolme vuotta sitten – kemiläisyrittäjä Päivi Koskela kertoo, millaisen kurimuksen se aiheutti silpputyöläiselle

Tun­te­ma­ton virus alkoi levitä Kii­nas­ta maail­mal­le tasan kolme vuotta sitten – ke­mi­läis­yrit­tä­jä Päivi Koskela kertoo, mil­lai­sen ku­ri­muk­sen se ai­heut­ti silp­pu­työ­läi­sel­le

04.12.2022 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minulle kaikki ei ole kaupan

04.11.2022 05:00
Tilaajille