Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Yrittäjyys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minulle kaikki ei ole kaupan

04.11.2022 05:00
Tilaajille
Lapin Yrittäjien hallituksen puheenjohtajana jatkaa Marko Vuorinen

Lapin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na jatkaa Marko Vuo­ri­nen

02.10.2022 12:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­no­ku­ria ja kasvua

26.09.2022 05:00
Tilaajille
Motocraft jatkaa huoltotoimintaa Savukoskella – "Yritämme pitää valikoiman monipuolisena"

Mo­toc­raft jatkaa huol­to­toi­min­taa Sa­vu­kos­kel­la – "Y­ri­täm­me pitää va­li­koi­man mo­ni­puo­li­se­na"

12.09.2022 11:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoret näkevät yrit­tä­jyy­den ura­vaih­to­eh­to­na

03.09.2022 05:00
Tilaajille
Yrittäjä, onnistu verkkokaupan perustamisessa – ”Tuotteita valmistavalla yrityksellä verkkokauppa on lähes välttämättömyys”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jä, onnistu verk­ko­kau­pan pe­rus­ta­mi­ses­sa – ”Tuot­tei­ta val­mis­ta­val­la yri­tyk­sel­lä verk­ko­kaup­pa on lähes vält­tä­mät­tö­myys”

19.08.2022 06:00
Kouriintuntuvaa opastusta yritystoiminnan jatkajan löytämiseksi – ”Moni työikäinen yrittäjä miettii, mitä seuraa oman yrityksen myynnistä työttömyysturvan suhteen”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kou­riin­tun­tu­vaa opas­tus­ta yri­tys­toi­min­nan jat­ka­jan löy­tä­mi­sek­si – ”Moni työ­ikäi­nen yrit­tä­jä miet­tii, mitä seuraa oman yri­tyk­sen myyn­nis­tä työt­tö­myys­tur­van suh­teen”

11.08.2022 06:00
"Sie hullu ostit maatilan" – Kimmo Seppä elää todeksi unelmaansa, naapurissa asuvalle Pentti Ylitalolle sama unelma on muuttunut painajaiseksi

"Sie hullu ostit maa­ti­lan" – Kimmo Seppä elää todeksi unel­maan­sa, naa­pu­ris­sa asu­val­le Pentti Yli­ta­lol­le sama unelma on muut­tu­nut pai­na­jai­sek­si

29.07.2022 15:15 7
Tilaajille
"Parasta on se, että saa tehdä työtä mistä tykkää" – Nuorten 4H-yrittäjien kesäkahvila on avautunut jälleen liikennepuistoon

"Pa­ras­ta on se, että saa tehdä työtä mistä tykkää" – Nuorten 4H-yrit­tä­jien ke­sä­kah­vi­la on avau­tu­nut jälleen lii­ken­ne­puis­toon

05.07.2022 14:49 2
Tilaajille
”Olen aina tykännyt tulla töihin” -  Jussi Vähänen on myynyt kenkiä jo viisikymmentä vuotta, nyt pitkän linjan kauppias suunnittelee liikkeen myymistä

”Olen aina ty­kän­nyt tulla töihin” - Jussi Vähänen on myynyt kenkiä jo vii­si­kym­men­tä vuotta, nyt pitkän linjan kaup­pias suun­nit­te­lee liik­keen myy­mis­tä

16.06.2022 13:54
Yötä myöten tallissa – Nuori yrittäjä Jere Polvela, 17, on korjannut rovaniemeläisten mopoja viime vuodesta saakka

Yötä myöten tal­lis­sa – Nuori yrit­tä­jä Jere Pol­ve­la, 17, on kor­jan­nut ro­va­nie­me­läis­ten mopoja viime vuo­des­ta saakka

13.06.2022 14:44 1
Tilaajille
"Yhtäkkiä olin tyhjiössä, eikä ketään kiinnostanut, mitä tein" – Emma Penttisen, 42, alkutaival Sodankylässä oli ahdistava, sitten tapahtui käänne

"Yh­täk­kiä olin tyh­jiös­sä, eikä ketään kiin­nos­ta­nut, mitä tein" – Emma Pent­ti­sen, 42, al­ku­tai­val So­dan­ky­läs­sä oli ah­dis­ta­va, sitten ta­pah­tui käänne

11.06.2022 07:00 4
Tilaajille
Yrittäjä elävöittää kaupunkia
Kolumni

Yrit­tä­jä elä­vöit­tää kau­pun­kia

01.06.2022 18:21
Yrittäjyys kiinnostaa alakouluikäisiä – Äkäslompolossa järjestetty yrittäjyyskasvatusohjelma herätti kuudesluokkalaisissa innostusta

Yrit­tä­jyys kiin­nos­taa ala­kou­lu­ikäi­siä – Äkäs­lom­po­los­sa jär­jes­tet­ty yrit­tä­jyys­kas­va­tus­oh­jel­ma herätti kuu­des­luok­ka­lai­sis­sa in­nos­tus­ta

24.05.2022 18:48
Tilaajille
Lukiolaisille halutaan selkeämpiä polkuja yrittäjyyteen ja korkeakouluihin - "Koulussa tietoa yrittämisestä ei juuri saa", sanovat Kemijärven lukiolaiset

Lu­kio­lai­sil­le ha­lu­taan sel­keäm­piä polkuja yrit­tä­jyy­teen ja kor­kea­kou­lui­hin - "Kou­lus­sa tietoa yrit­tä­mi­ses­tä ei juuri saa", sanovat Ke­mi­jär­ven lu­kio­lai­set

22.05.2022 10:23 1
Tilaajille
Päiväkirja: Opettajien lakko muutti lapsen urahaaveet
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Opet­ta­jien lakko muutti lapsen ura­haa­veet

19.05.2022 05:00
Tilaajille
Sodankyläläisen Santeri Lintulan yritys valittiin vuoden innovaatioksi nuorten Uskalla Yrittää -kilpailussa

So­dan­ky­lä­läi­sen Santeri Lin­tu­lan yritys va­lit­tiin vuoden in­no­vaa­tiok­si nuorten Uskalla Yrittää -kil­pai­lus­sa

16.05.2022 19:13
Tilaajille
Pikku-Kuukkeli toimii jo Saariselällä – palossa tuhoutuneen kauppakeskuksen tilalle nousee tunturimiljööseen sopiva Lappi-henkinen puurakennus

Pik­ku-Kuuk­ke­li toimii jo Saa­ri­se­läl­lä – palossa tu­hou­tu­neen kaup­pa­kes­kuk­sen tilalle nousee tun­tu­ri­mil­jöö­seen sopiva Lap­pi-hen­ki­nen puu­ra­ken­nus

14.04.2022 19:30 4
Tilaajille
Anu Lampisen ja Antti Keskitalon perheyrityksessä rakkaus ja bisnes kulkevat käsi kädessä – Lännenratsastukseen keskittyvä Lucky Ranch tuo onnea niin yrittäjilleen kuin asiakkaille

Anu Lam­pi­sen ja Antti Kes­ki­ta­lon per­he­yri­tyk­ses­sä rakkaus ja bisnes kul­ke­vat käsi kädessä – Län­nen­rat­sas­tuk­seen kes­kit­ty­vä Lucky Ranch tuo onnea niin yrit­tä­jil­leen kuin asiak­kail­le

26.03.2022 07:00 2
Tilaajille
Kotiseudulle palannut pariskunta ryhtyi pikavauhtia Korouoman uusiksi kahvilayrittäjiksi – Haaveissa on käyttökiellossa olevien eräkämppien kunnostus ja vuokraaminen

Ko­ti­seu­dul­le pa­lan­nut pa­ris­kun­ta ryhtyi pi­ka­vauh­tia Ko­rouo­man uusiksi kah­vi­la­yrit­tä­jik­si – Haa­veis­sa on käyt­tö­kiel­los­sa olevien erä­kämp­pien kun­nos­tus ja vuok­raa­mi­nen

18.03.2022 17:02 3
Tilaajille