Yrittäjyys
Viimeisin tunti

Yrit­tä­jä Laura Peippo pelkäsi me­net­tä­vän­sä kaiken – "Muis­tan aja­tel­lee­ni sil­loin, ettei tästä ikinä sel­vit­täi­si"

17:00
Tilaajille
Vanhemmat

Osa uus­hen­ki­sis­tä yrit­tä­jis­tä tekee työtään pii­los­sa – Tutkija sukelsi kuu­dek­si vuo­dek­si ka­na­voin­nin ja ener­gia­hoi­to­jen maail­maan

06.06.2021 17:09
Tilaajille

”Tämä ei ole siir­ty­mä vaan ro­mah­dus” – Turpeen ener­gia­käy­tön ala­sa­ja­mi­nen on lap­pi­lai­sen tut­ki­jan mie­les­tä epä­on­nis­tu­nut pahasti

30.05.2021 11:19 31
Tilaajille

69-vuo­tias yrit­tä­jä Mar­ket­ta Puos­ka­ri aikoo tehdä töita ka­si­kymp­pi­sek­si – työ on kuin mie­le­käs har­ras­tus

19.05.2021 09:13 1

MaRa: Mat­kai­lus­sa tehtiin viime vuonna 7 mil­jar­din tap­piot, tämä vuosi näyttää yhtä syn­käl­tä – "Hal­li­tuk­sen pitäisi toimia"

30.04.2021 06:30 4
Tilaajille

Ina­ri­lai­nen Tytti Bräysy hankkii ideat luon­nos­ta ja hopean Ruot­sis­ta – Nykyään ko­runos­ta­ja­kin on kiin­nos­tu­nut me­tal­lin al­ku­pe­räs­tä

26.04.2021 19:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ha­lu­taan­ko me me­nes­tyä?

23.04.2021 09:30
Tilaajille

Ko­koo­muk­sen Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mä vaatii Lapin alue­teat­te­ri­yh­dis­tyk­sel­tä sel­vi­tys­tä yh­dis­tyk­sen ra­vin­to­la­toi­min­nan muu­tok­sis­ta

10.04.2021 16:02 9
Tilaajille

Ro­va­nie­men yrit­tä­jät ottaa kantaa alue­teat­te­ri­yh­dis­tyk­sen pää­tök­seen ir­ti­sa­noa ra­vin­to­la­so­pi­mus – "Tuohan tar­koit­taa, että ra­vin­to­laa pyö­ri­te­tään ve­ro­va­ro­jen voimin"

10.04.2021 14:00 10
Tilaajille

Eri­kois­liik­keis­sä ei ole ruuhkia - monen me­ri­lap­pi­lai­sen kaup­piaan työ­päi­vä alkaa oven­kah­vo­jen, pöytien ja mak­su­päät­teen de­sin­fioin­nil­la.

31.03.2021 12:20

Puu­ha­kas lie­hu­par­ta avasi Ro­va­nie­mel­le elo­ku­va­teat­te­rin, rakensi komean ho­tel­lin ja korjasi ky­lä­läis­ten kul­ku­pe­lit – kuka oli tämä sar­jay­rit­tä­jä, jonka his­to­ria on unoh­ta­nut?

20.03.2021 06:30 11
Tilaajille

Yrit­tä­jil­tä vahva viesti kun­ta­päät­tä­jil­le: Paras tuki yrit­tä­jyy­del­le on lisätä kunnan ve­to­voi­maa

15.03.2021 18:30 1
Tilaajille

Kun Suomi meni kiinni, huip­pu­suun­nit­te­li­ja alkoi kul­jet­taa itse ken­kiään asiak­kai­den ko­ti­ovil­le – ”Nyt jo hu­vit­taa ajatus, että olen raa­han­nut kenkiä New Yor­kiin”

30.01.2021 08:01
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen dil­doy­rit­tä­jä Tea Latvala uupui ja luopuu yri­tys­toi­min­nas­ta – "Y­rit­tä­mi­sen hinta on ollut liian kova"

28.01.2021 14:33 4

Jaakko Puo­lak­ka pyö­rit­ti par­haim­mil­laan viittä ra­vin­to­laa Ro­va­nie­mel­lä – nyt hän on pa­lan­nut tiskin taakse eikä yksi ra­vin­to­la taida taas­kaan riittää hänelle

22.01.2021 12:10 3

Yrit­tä­jät päi­vys­tä­vät ko­ro­na-ajan harvoja ho­tel­li­asiak­kai­ta - Joi­na­kin kuu­kau­si­na jopa 80 pro­sent­tia lii­ke­vaih­dos­ta on läh­te­nyt, sanoo ho­tel­li­yrit­tä­jä Yli­tor­niol­ta

18.01.2021 06:30
Tilaajille

Suomen Yrit­tä­jien Pen­ti­käi­nen huo­lis­saan: Yri­tyk­set työn­an­ta­ji­na vä­he­ne­vät yhä no­peam­min ko­ro­na­krii­sis­sä – yrit­tä­jiä lo­pet­taa, yri­tyk­siä yh­dis­tyy ja menee kon­kurs­siin

16.01.2021 07:00
Tilaajille

Korona haastoi etä­suh­teen, ro­va­nie­me­läi­nen kam­paa­mo­yrit­tä­jä laa­jen­si yri­tyk­sen­sä Ete­lä-Suo­meen – "Lapin noita" he­rät­tää ute­liai­suut­ta pie­nes­sä kylässä

12.01.2021 17:00
Tilaajille

Äkil­li­siä pe­ruu­tuk­sia ka­len­te­ris­sa ja siir­ret­ty­jä re­mont­te­ja – Kaksi tuo­ret­ta yrit­tä­jää kertoo, miten ko­ro­na­vuo­si haastoi al­ku­tai­pa­leel­la

04.01.2021 16:00
Tilaajille

Pie­nes­tä hal­lis­ta löytyy öljyn mus­taa­ma mies, jota moot­to­ri­kel­kat ovat vieneet kohta 60 vuotta

28.11.2020 06:00 3
Tilaajille