Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ihmissuhteet
Kuukausi
Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti posiolaisen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen kulissit pysyivät pitkään kasassa: "Näimme liian paljon"

Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti po­sio­lai­sen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen ku­lis­sit py­syi­vät pitkään ka­sas­sa: "Näimme liian paljon"

02.12.2023 05:00 6
Tilaajille
Eetu Sylgren, 29, kertoo elämästään transmiehenä, työttömyydestä ja mielenterveysongelmista – "Vuosi sitten tällainen keskustelu ei olisi tullut kysymykseen"

Eetu Sylg­ren, 29, kertoo elä­mäs­tään trans­mie­he­nä, työt­tö­myy­des­tä ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta – "Vuosi sitten täl­lai­nen kes­kus­te­lu ei olisi tullut ky­sy­myk­seen"

27.11.2023 17:30
Tilaajille
Presidenttiehdokkaiden puolisot kertovat, mitä he ajattelevat mahdollisesta edustusroolistaan – "Huolehdin, että Pekka saa rauhoittua ja levätä"

Pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­den puo­li­sot ker­to­vat, mitä he ajat­te­le­vat mah­dol­li­ses­ta edus­tus­roo­lis­taan – "Huo­leh­din, että Pekka saa rau­hoit­tua ja levätä"

18.11.2023 08:00 1
Tilaajille
Tiheät vaihdot eron jälkeisessä vuoroasumisessa voivat kuormittaa lasta – Olivian vanhemmat kehittivät oman 5:4:2:3-vaihtomallin

Tiheät vaihdot eron jäl­kei­ses­sä vuo­ro­asu­mi­ses­sa voivat kuor­mit­taa lasta – Olivian van­hem­mat ke­hit­ti­vät oman 5:4:2:3-vaih­to­mal­lin

18.11.2023 06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Eeva Lemströmin ja Veera Saarisen yhteiselo sujui yksiössä, vaikka se vaati järjestelyjä – Tässä 10 vinkkiä yhteiseen kotiin muuttavalle parille

Eeva Lem­strö­min ja Veera Saa­ri­sen yh­teis­elo sujui yk­siös­sä, vaikka se vaati jär­jes­te­ly­jä – Tässä 10 vinkkiä yh­tei­seen kotiin muut­ta­val­le parille

04.11.2023 06:30
Tilaajille
Kun olen kärttyinen, puolisoni lähettää minut yksin mökille – yksinolo on osalle meistä perustarve, jota ilman elämä muuttuu harmaaksi
Kolumni

Kun olen kärt­tyi­nen, puo­li­so­ni lä­het­tää minut yksin mökille – yk­sin­olo on osalle meistä pe­rus­tar­ve, jota ilman elämä muuttuu har­maak­si

24.10.2023 06:00 6
Seksitaidoilla on väliä: vain viisi prosenttia naisista saa orgasmin emätinyhdynnässä – näin kannattaa lähteä lisäämään nautintoa ja poistamaan häpeää

Sek­si­tai­doil­la on väliä: vain viisi pro­sent­tia nai­sis­ta saa or­gas­min emä­tin­yh­dyn­näs­sä – näin kan­nat­taa lähteä li­sää­mään nau­tin­toa ja pois­ta­maan häpeää

23.10.2023 06:30
Tilaajille
Pelko ja ahdistus varjostivat Lauri Nurmisen elämää, kun kriisien kierre alkoi jo lapsuudessa – opi erottamaan kolme erilaista kriisiä

Pelko ja ah­dis­tus var­jos­ti­vat Lauri Nur­mi­sen elämää, kun krii­sien kierre alkoi jo lap­suu­des­sa – opi erot­ta­maan kolme eri­lais­ta kriisiä

25.09.2023 06:30
Tilaajille
Mitähän ihmisetkin minusta ajattelee? No, tuskin yhtään mitään
Kolumni

Mitähän ih­mi­set­kin minusta ajat­te­lee? No, tuskin yhtään mitään

06.09.2023 05:01 3
Luottamus syntyy ja kuolee arjessa
Kolumni

Luot­ta­mus syntyy ja kuolee arjessa

31.08.2023 06:00 8
Lappi tarvitsee junantuomia – mitä sinä teet asian eteen?
Kolumni

Lappi tar­vit­see ju­nan­tuo­mia – mitä sinä teet asian eteen?

03.08.2023 05:00 7
Deittisovelluksessa ihminen on ihmiselle viihdettä
Kolumni

Deit­ti­so­vel­luk­ses­sa ihminen on ih­mi­sel­le viih­det­tä

02.08.2023 05:00
Elämä yhdessä mutta erillään on välillä paras ratkaisu – Sari Helin kertoo asumisjärjestelystään: "Erillään asuminen pitää yllä romantiikkaa"

Elämä yhdessä mutta eril­lään on välillä paras rat­kai­su – Sari Helin kertoo asu­mis­jär­jes­te­lys­tään: "E­ril­lään asu­mi­nen pitää yllä ro­man­tiik­kaa"

29.07.2023 18:30
Tilaajille
Sisaret ovat pisimpiä suhteita, joissa opitaan elämän tärkeimpiä asioita
Kolumni

Sisaret ovat pi­sim­piä suh­tei­ta, joissa opitaan elämän tär­keim­piä asioita

11.07.2023 08:41
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sel­la vastuu ri­kol­li­suu­den eh­käi­sys­sä

25.05.2023 05:00
Tilaajille
Rovaniemelle muuttaneet Helena ja Samuel hakivat ystäviä Tinderissä ja saivat lähes kaksi sataa hakemusta – nyt he tekisivät vain yhden asian toisin

Ro­va­nie­mel­le muut­ta­neet Helena ja Samuel hakivat ystäviä Tin­de­ris­sä ja saivat lähes kaksi sataa ha­ke­mus­ta – nyt he te­ki­si­vät vain yhden asian toisin

14.02.2023 05:00
Tilaajille
Seksiä saamattomien nuorten sinkkumiesten osuus kasvaa Suomessa – Vain yhdeksässä kunnassa 20–34-vuotiaita naisia on enemmän kuin miehiä, ja kolme näistä on Lapissa

Seksiä saa­mat­to­mien nuorten sink­ku­mies­ten osuus kasvaa Suo­mes­sa – Vain yh­dek­säs­sä kun­nas­sa 20–34-vuo­tiai­ta naisia on enemmän kuin miehiä, ja kolme näistä on Lapissa

11.02.2023 18:30 7
Tilaajille
Muistojen himohamstraaja – milloin menneistä ihmissuhteista on päästettävä irti?
Kolumni

Muis­to­jen hi­mo­hamst­raa­ja – milloin men­neis­tä ih­mis­suh­teis­ta on pääs­tet­tä­vä irti?

02.12.2022 05:45 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen Eino Hantula, 37, kohtaa televisiossa tuntemattoman sulhasen – alkaako tästä vuosisadan rakkaustarina?

Ro­va­nie­me­läi­nen Eino Han­tu­la, 37, kohtaa te­le­vi­sios­sa tun­te­mat­to­man sul­ha­sen – alkaako tästä vuo­si­sa­dan rak­kaus­ta­ri­na?

28.11.2022 18:15 1
Tilaajille
Toimittajalta: Katsekontaktin välttely tuo turvaa ja auttaa ajattelussa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kat­se­kon­tak­tin vält­te­ly tuo turvaa ja auttaa ajat­te­lus­sa

09.11.2022 07:00 2
Tilaajille