Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Tutkimus
100 miljoonan markan lasiputki rakennettiin Ounasjoen varteen suurin odotuksin – tällainen on 30 vuotta täyttävä Arktikum

100 mil­joo­nan markan la­si­put­ki ra­ken­net­tiin Ou­nas­joen varteen suurin odo­tuk­sin – täl­lai­nen on 30 vuotta täyt­tä­vä Ark­ti­kum

04.12.2022 12:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ro­lai­dun­nuk­sen vai­ku­tuk­set ovat myös ne­ga­tii­vi­sia

24.11.2022 05:00 1
Tilaajille
MM-ralli toi yli 17 miljoonaa euroa Jyväskylän seudulle

MM-ral­li toi yli 17 mil­joo­naa euroa Jy­väs­ky­län seu­dul­le

03.11.2022 13:34
Tilaajille
Elämme aikaa, jossa toivon tutkijakin vaipuu välillä epätoivoon – "Saan voimia nuorilta, jotka toimivat eivätkä elä sitku-elämää"

Elämme aikaa, jossa toivon tut­ki­ja­kin vaipuu välillä epä­toi­voon – "Saan voimia nuo­ril­ta, jotka toi­mi­vat eivätkä elä sit­ku-elä­mää"

23.10.2022 07:00
Tilaajille
Etäpalaverien pelisäännöissä on vielä oppimista

Etä­pa­la­ve­rien pe­li­sään­nöis­sä on vielä op­pi­mis­ta

16.10.2022 12:00
Ilmatieteen laitokselta karannut liekapallo löytyi Kittilästä – paikallinen poromies ansaitsi löydöstä 500 euron palkkion

Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta ka­ran­nut lie­ka­pal­lo löytyi Kit­ti­läs­tä – pai­kal­li­nen po­ro­mies an­sait­si löy­dös­tä 500 euron palk­kion

15.10.2022 12:01
Tilaajille
Nahkiaistutkimukset laiminlyöty
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nah­kiais­tut­ki­muk­set lai­min­lyö­ty

04.10.2022 05:30
Tilaajille
Tutkimus: Ylivoimainen enemmistö suomalaisista kaikissa väestöryhmissä lukee sanomalehtiä

Tut­ki­mus: Yli­voi­mai­nen enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kai­kis­sa väes­tö­ryh­mis­sä lukee sa­no­ma­leh­tiä

23.09.2022 08:21
Menetettyjen elinvuosien määrässä edelleen selvät alueelliset erot – Lapissa erityisesti naiset kuolivat ennenaikaisesti, kertoo tutkimus

Me­ne­tet­ty­jen elin­vuo­sien mää­räs­sä edel­leen selvät alueel­li­set erot – Lapissa eri­tyi­ses­ti naiset kuo­li­vat en­ne­nai­kai­ses­ti, kertoo tut­ki­mus

13.09.2022 09:33
Tilaajille
Saamelaisten moninaiset maailmat koottiin yhteen suurteokseen – kirja mukailee Áilu Vallen rap-lyriikkaa

Saa­me­lais­ten mo­ni­nai­set maail­mat koot­tiin yhteen suur­teok­seen – kirja mu­kai­lee Áilu Vallen rap-ly­riik­kaa

11.09.2022 17:00
Tilaajille
Suomalainen, lappilainen, lappalainen vai saamelainen? – Lappi on kulttuurien rajamaata, joka houkuttelee identiteettipohdintoihin

Suo­ma­lai­nen, lap­pi­lai­nen, lap­pa­lai­nen vai saa­me­lai­nen? – Lappi on kult­tuu­rien ra­ja­maa­ta, joka hou­kut­te­lee iden­ti­teet­ti­poh­din­toi­hin

08.09.2022 17:50 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vosalan kes­tet­tä­vä kri­tiik­ki

06.09.2022 04:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa Sallan lu­kioon, Markku Me­la­ran­ta

03.09.2022 05:00 7
Tilaajille
Idästä tullut kyttyrälohi on vallannut Norjan rannikon lohijokia ja on leviämässä Itämerelle – vaaravyöhykkeellä ovat myös Tornion- ja Muonionjoki
Pääkirjoitus

Idästä tullut kyt­ty­rä­lo­hi on val­lan­nut Norjan ran­ni­kon lo­hi­jo­kia ja on le­viä­mäs­sä Itä­me­rel­le – vaa­ra­vyö­hyk­keel­lä ovat myös Tor­nion- ja Muo­nion­jo­ki

23.08.2022 20:00 2
Tilaajille
Henkinen väkivalta on yhä koulujen arkea, vaikka ongelmaa on yritetty taltuttaa jo vuosikymmenien ajan – jos vanhat keinot eivät toimi, on etsittävä uusia
Pääkirjoitus

Hen­ki­nen vä­ki­val­ta on yhä kou­lu­jen arkea, vaikka on­gel­maa on yri­tet­ty tal­tut­taa jo vuo­si­kym­me­nien ajan – jos vanhat keinot eivät toimi, on et­sit­tä­vä uusia

21.08.2022 19:00 6
Tilaajille
Metsien ja soiden kasvillisuutta inventoidaan 27 vuoden jälkeen – Lapin koealojen tutkiminen vaatii sisua ja hyviä varusteita

Metsien ja soiden kas­vil­li­suut­ta in­ven­toi­daan 27 vuoden jälkeen – Lapin koe­alo­jen tut­ki­mi­nen vaatii sisua ja hyviä va­rus­tei­ta

19.08.2022 07:00
Tilaajille
Enemmistö suomalaisista näkee tulevaisuudessa uhkia, jotka vaarantavat hyvinvointivaltion olemassaolon – poliitikoilla on peiliin katsomisen paikka
Pääkirjoitus

Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta näkee tu­le­vai­suu­des­sa uhkia, jotka vaa­ran­ta­vat hy­vin­voin­ti­val­tion ole­mas­sa­olon – po­lii­ti­koil­la on peiliin kat­so­mi­sen paikka

14.08.2022 20:00 6
Tilaajille
Pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat jättäneet ilmastonmuutoksen varjoonsa – planeettamme elinkelpoisuus on yhä uhattuna
Pääkirjoitus

Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

13.08.2022 05:00 9
Tilaajille
Nuorten vaikea velkaantuminen kaksinkertaistui kolmen vuoden aikana – moni Lapin talous- ja velkaneuvonnassa käyvä nuori on velkaantunut kulutusluotoilla

Nuorten vaikea vel­kaan­tu­mi­nen kak­sin­ker­tais­tui kolmen vuoden aikana – moni Lapin talous- ja vel­ka­neu­von­nas­sa käyvä nuori on vel­kaan­tu­nut ku­lu­tus­luo­toil­la

01.08.2022 18:00 4
Tilaajille
Tutkimus: äidin vahva kiintymyssuhde lapseen vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen

Tut­ki­mus: äidin vahva kiin­ty­mys­suh­de lapseen vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti lapsen ke­hi­tyk­seen

26.07.2022 21:52
Tilaajille