Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Tutkimus
Viimeisin 12 tuntia
Uskonnot eivät ole kadonneet mihinkään – tutkija Aini Linjakumpu perää etenkin viranomaisille lisää ymmärrystä ja tietoa eri uskonnoista

Us­kon­not eivät ole ka­don­neet mi­hin­kään – ­tut­ki­ja Aini Lin­ja­kum­pu perää etenkin vi­ran­omai­sil­le lisää ym­mär­rys­tä ja tietoa eri us­kon­nois­ta

12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Korkealentoa: Teknologian tutkimusta – ihmistä unohtamatta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­kea­len­toa: Tek­no­lo­gian tut­ki­mus­ta – ihmistä unoh­ta­mat­ta

22.03.2023 14:50
Työikäisten miesten fyysinen kunto on laskenut vuosikymmeniä, eikä se tunnu kiinnostavan ketään, vaikka ilmiö uhkaa jo hyvinvointivaltion perusteita
Pääkirjoitus

Työ­ikäis­ten miesten fyy­si­nen kunto on las­ke­nut vuo­si­kym­me­niä, eikä se tunnu kiin­nos­ta­van ketään, vaikka ilmiö uhkaa jo hy­vin­voin­ti­val­tion pe­rus­tei­ta

20.03.2023 18:00 9
Brittitutkimus käynnisti Suomessakin keskustelun nelipäiväisen työviikon hyvistä puolista – myös huonoista puolista on syytä keskustella
Pääkirjoitus

Brit­ti­tut­ki­mus käyn­nis­ti Suo­mes­sa­kin kes­kus­te­lun ne­li­päi­väi­sen työ­vii­kon hyvistä puo­lis­ta – myös huo­nois­ta puo­lis­ta on syytä kes­kus­tel­la

26.02.2023 15:59 8
Syrjinnän koetaan lisääntyneen voimistelussa

Syr­jin­nän koetaan li­sään­ty­neen voi­mis­te­lus­sa

16.02.2023 08:00
Korkealentoa: Onneksi on Arktikum – sen rakentaneet Suomi ja Rovaniemi olivat aikaansa edellä
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Onneksi on Ark­ti­kum – sen ra­ken­ta­neet Suomi ja Ro­va­nie­mi olivat ai­kaan­sa edellä

19.01.2023 09:56 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­met­sis­sä on peit­teis­tä met­sän­kä­sit­te­lyä

11.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Itä-Suomen yliopisto etsii lappilaisia muistisairaiden läheisiä mukaan tutkimukseen

Itä-Suo­men yli­opis­to etsii lap­pi­lai­sia muis­ti­sai­rai­den lä­hei­siä mukaan tut­ki­muk­seen

05.01.2023 13:18
Tilaajille
Turun yliopisto suunnittelee säästöjä Kevon tutkimusasemalle – "Tulisi löytää ympärivuotista käyttöä"

Turun yli­opis­to suun­nit­te­lee sääs­tö­jä Kevon tut­ki­mus­ase­mal­le – "Tulisi löytää ym­pä­ri­vuo­tis­ta käyt­töä"

03.01.2023 05:00 5
Tilaajille
Kasvisruoalla on terveyshyötyjä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kas­vis­ruoal­la on ter­veys­hyö­ty­jä

28.12.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Män­ni­köt uu­dis­tu­vat ilman jat­ku­vaa au­ko­tus­ta

17.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Tieteellinen koe vaatii tieteelliset edellytykset myös metsässä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie­teel­li­nen koe vaatii tie­teel­li­set edel­ly­tyk­set myös met­säs­sä

14.12.2022 05:01 3
Tilaajille
100 miljoonan markan lasiputki rakennettiin Ounasjoen varteen suurin odotuksin – tällainen on 30 vuotta täyttävä Arktikum

100 mil­joo­nan markan la­si­put­ki ra­ken­net­tiin Ou­nas­joen varteen suurin odo­tuk­sin – täl­lai­nen on 30 vuotta täyt­tä­vä Ark­ti­kum

04.12.2022 12:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ro­lai­dun­nuk­sen vai­ku­tuk­set ovat myös ne­ga­tii­vi­sia

24.11.2022 05:00 1
Tilaajille
MM-ralli toi yli 17 miljoonaa euroa Jyväskylän seudulle

MM-ral­li toi yli 17 mil­joo­naa euroa Jy­väs­ky­län seu­dul­le

03.11.2022 13:34
Tilaajille
Elämme aikaa, jossa toivon tutkijakin vaipuu välillä epätoivoon – "Saan voimia nuorilta, jotka toimivat eivätkä elä sitku-elämää"

Elämme aikaa, jossa toivon tut­ki­ja­kin vaipuu välillä epä­toi­voon – "Saan voimia nuo­ril­ta, jotka toi­mi­vat eivätkä elä sit­ku-elä­mää"

23.10.2022 07:00
Tilaajille
Etäpalaverien pelisäännöissä on vielä oppimista

Etä­pa­la­ve­rien pe­li­sään­nöis­sä on vielä op­pi­mis­ta

16.10.2022 12:00
Ilmatieteen laitokselta karannut liekapallo löytyi Kittilästä – paikallinen poromies ansaitsi löydöstä 500 euron palkkion

Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta ka­ran­nut lie­ka­pal­lo löytyi Kit­ti­läs­tä – pai­kal­li­nen po­ro­mies an­sait­si löy­dös­tä 500 euron palk­kion

15.10.2022 12:01
Tilaajille
Nahkiaistutkimukset laiminlyöty
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nah­kiais­tut­ki­muk­set lai­min­lyö­ty

04.10.2022 05:30
Tilaajille
Tutkimus: Ylivoimainen enemmistö suomalaisista kaikissa väestöryhmissä lukee sanomalehtiä

Tut­ki­mus: Yli­voi­mai­nen enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kai­kis­sa väes­tö­ryh­mis­sä lukee sa­no­ma­leh­tiä

23.09.2022 08:21