Tutkimus
Viimeisin 12 tuntia
Värriön tutkimusaseman johtaja Mikko Sipilä on yksi alansa siteeratuimpia tutkijoita maailmassa – "Olen saanut olla mukana tutkimusryhmissä, joissa tehdään kovatasoista ja globaalisti merkittävää tutkimusta"

Värriön tut­ki­mus­ase­man johtaja Mikko Sipilä on yksi alansa si­tee­ra­tuim­pia tut­ki­joi­ta maail­mas­sa – "Olen saanut olla mukana tut­ki­mus­ryh­mis­sä, joissa tehdään ko­va­ta­sois­ta ja glo­baa­lis­ti mer­kit­tä­vää tut­ki­mus­ta"

12:58 1
Tilaajille
Vanhemmat
Suomen susilla on niin puhtaat geenit kuin susilla voi käytännössä olla – mitään merkkejä tuoreesta risteytymisestä koirien kanssa ei ole

Suomen susilla on niin puhtaat geenit kuin susilla voi käy­tän­nös­sä olla – mitään merk­ke­jä tuo­rees­ta ris­tey­ty­mi­ses­tä koirien kanssa ei ole

12.11.2020 06:00 0
Tilaajille

Pik­ku­las­ten di­gi­lait­tei­den käyttöä tut­ki­taan Lapin kun­nis­sa

10.11.2020 09:49 0
Tilaajille
Suurperheiden lapset eivät voi huonommin
Lukijalta Mielipide

Suur­per­hei­den lapset eivät voi huo­nom­min

10.11.2020 07:58 1
Tilaajille
Tuleeko koirista demokratian mittari? Tieteen ja tutkimuksen vapaus on tärkeä perusoikeus, jonka rajoittaminen on vaarallinen tie
Kolumni Marjo Oikarinen

Tuleeko koi­ris­ta de­mo­kra­tian mit­ta­ri? Tieteen ja tut­ki­muk­sen vapaus on tärkeä pe­ru­soi­keus, jonka ra­joit­ta­mi­nen on vaa­ral­li­nen tie

17.10.2020 08:00 0
Jussi sai oman perhosen – Tieteelle uusi Monopis jussii -koiperhonen on nimetty hyönteistutkija Juhani Itämiehen mukaan

Jussi sai oman per­ho­sen – Tie­teel­le uusi Monopis jussii -koi­per­ho­nen on nimetty hyön­teis­tut­ki­ja Juhani Itä­mie­hen mukaan

11.10.2020 14:48 0
Tilaajille
Karesuvantoon nousee erikoinen rakennelma, jonka rakenteita routa ei saa liikuttaa millimetriäkään vuosikymmenten varrella ja jonka avulla kenties voidaan syrjäyttää ydinvoima

Ka­re­su­van­toon nousee eri­koi­nen ra­ken­nel­ma, jonka ra­ken­tei­ta routa ei saa lii­kut­taa mil­li­met­riä­kään vuo­si­kym­men­ten var­rel­la ja jonka avulla kenties voidaan syr­jäyt­tää ydin­voi­ma

23.09.2020 10:28 1
Tilaajille
Suurin osa suomalaisista katsoo elävänsä kestävällä tavalla – asiantuntijoiden mukaan päästöjä pitäisi kuitenkin vähentää 90 prosenttia

Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta katsoo elä­vän­sä kes­tä­väl­lä tavalla – asian­tun­ti­joi­den mukaan pääs­tö­jä pitäisi kui­ten­kin vä­hen­tää 90 pro­sent­tia

23.09.2020 09:30 0
Tutkijoiden uusi ennuste: Mannerjäätiköiden sulaminen voi nostaa merenpintaa lähes 40 senttimetrillä vuoteen 2100 mennessä

Tut­ki­joi­den uusi en­nus­te: Man­ner­jää­ti­köi­den su­la­mi­nen voi nostaa me­ren­pin­taa lähes 40 sent­ti­met­ril­lä vuoteen 2100 men­nes­sä

17.09.2020 16:00 0
Tilaajille
Enemmistö suomalaisista vaatii viranomaisia hyväksymään Lapin matkailukuplajärjestelmän

Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta vaatii vi­ran­omai­sia hy­väk­sy­mään Lapin mat­kai­lu­kup­la­jär­jes­tel­män

11.09.2020 09:40 3
Tilaajille
SUEK:n tutkimus: urheilussa ilmenee häirintää, muttei enempää kuin muualla yhteiskunnassa

SUEK:n tut­ki­mus: ur­hei­lus­sa ilmenee häi­rin­tää, muttei enempää kuin muualla yh­teis­kun­nas­sa

08.09.2020 13:43 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Atso Romakkaniemi

Lu­ki­jal­ta: Tor­nion­joen lohien stres­saa­mi­nen ei ole nyt hyväksi millään ka­las­tus­muo­dol­la

08.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Oulun jakohihnamysteerin selvitys vie vielä aikaa, ruskean pölyn kertymistä jakopäähän syytä seurata  huoltojen yhteydessä – "Ei tällaista ole muualla Suomessa"

Oulun ja­ko­hih­na­mys­tee­rin sel­vi­tys vie vielä aikaa, ruskean pölyn ker­ty­mis­tä ja­ko­pää­hän syytä seurata huol­to­jen yh­tey­des­sä – "Ei täl­lais­ta ole muualla Suo­mes­sa"

31.08.2020 11:35 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veli Pohjonen

Lu­ki­jal­ta: Män­nyn­ver­so­sur­ma käyn­nis­ti Värriön il­mas­to­tut­ki­muk­sen

27.08.2020 17:30 0
Tilaajille
Tuore kirja kyseenalaistaa myyttejä suomalaisesta tasavertaisuudesta – tällaista on eriarvoisuus Suomessa vuonna 2020

Tuore kirja ky­seen­alais­taa myyt­te­jä suo­ma­lai­ses­ta ta­sa­ver­tai­suu­des­ta – täl­lais­ta on eri­ar­voi­suus Suo­mes­sa vuonna 2020

18.08.2020 07:00 1
Lukijalta Mielipide Sylvi Silvennoinen-Kassinen

Lu­ki­jal­ta: 5G ter­veys­hait­ta­na

08.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Rovaniemeläistutkijan mukaan ilmastonmuokkaus voisi auttaa maailmantaloutta, jota ikiroudasta vapautuva hiili ravisuttaa

Ro­va­nie­me­läis­tut­ki­jan mukaan il­mas­ton­muok­kaus voisi auttaa maail­man­ta­lout­ta, jota iki­rou­das­ta va­pau­tu­va hiili ra­vi­sut­taa

31.07.2020 14:43 2
Kuka saa hoitoa ja mihin hintaan? Terveysoikeuden tutkija Kaisa-Maria Kimmel pohtii työkseen kipeää kysymystä, jonka koronaepidemia nosti pinnalle

Kuka saa hoitoa ja mihin hin­taan? Ter­veys­oi­keu­den tutkija Kai­sa-Ma­ria Kimmel pohtii työk­seen kipeää ky­sy­mys­tä, jonka ko­ro­na­epi­de­mia nosti pin­nal­le

11.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Leimaantumisen pelko voi estää osallistumisen
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lei­maan­tu­mi­sen pelko voi estää osal­lis­tu­mi­sen

25.06.2020 05:20 0
Tilaajille
Tutkimus: Perhosen siivistä apua aurinkopaneeleiden kehitystyössä – markkinat ovat valtavat

Tut­ki­mus: Per­ho­sen sii­vis­tä apua au­rin­ko­pa­nee­lei­den ke­hi­tys­työs­sä – mark­ki­nat ovat val­ta­vat

24.06.2020 08:42 0