Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Etätyö
Kansien välissä: Reseptejä etätyöelämään – Lukujärjestyksestä se lähtee

Kansien vä­lis­sä: Re­sep­te­jä etä­työ­elä­mään – Lu­ku­jär­jes­tyk­ses­tä se lähtee

26.10.2021 14:54
Näkökulma: Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi – entiseen elämään ei ole järkeä palata sellaisenaan: työelämä on monimuotoisempaa kuin arvasimme

Nä­kö­kul­ma: Val­ta­kun­nal­li­nen etä­työ­suo­si­tus päättyi – en­ti­seen elämään ei ole järkeä palata sel­lai­se­naan: työ­elä­mä on mo­ni­muo­toi­sem­paa kuin ar­va­sim­me

15.10.2021 18:30 1
Tilaajille
Jos et puutu, mikään ei muutu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos et puutu, mikään ei muutu

12.10.2021 06:30
Tilaajille
Miten ne etätyöt oikein sujuvatkaan? – Muotoilija Kreetta Airila sukeltaa Lapin mökkien etäilijöiden pariin

Miten ne etätyöt oikein su­ju­vat­kaan? – Muo­toi­li­ja Kreetta Airila su­kel­taa Lapin mökkien etäi­li­jöi­den pariin

20.09.2021 08:16 1
Tilaajille
It-ala on innoissaan etätyöstä, sillä tehokkuus on kasvanut – "Meille on sinänsä sama, asutko kaupungin keskustassa kalliissa kerrostalokämpässä vai perintötalossa Sallassa"

It-ala on in­nois­saan etä­työs­tä, sillä te­hok­kuus on kas­va­nut – "Meille on sinänsä sama, asutko kau­pun­gin kes­kus­tas­sa kal­liis­sa ker­ros­ta­lo­käm­päs­sä vai pe­rin­tö­ta­los­sa Sal­las­sa"

07.07.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­tää­kö ego etä­työn?

19.05.2021 11:00
Tilaajille
1,7 miljoonalla suomalaisella on tänään viimeinen päivä täydentää veroilmoitusta

1,7 mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on tänään vii­mei­nen päivä täy­den­tää ve­ro­il­moi­tus­ta

11.05.2021 13:45
Tilaajille
Analyysi: Yhdellä ja ainoalla kotikunnalla ei ole kohta merkitystä – Koronarokotteenkin saa jo sellaisessa kunnassa, jossa oleskelee pidempiaikaisesti

Ana­lyy­si: Yhdellä ja ai­noal­la ko­ti­kun­nal­la ei ole kohta mer­ki­tys­tä – Ko­ro­na­ro­kot­teen­kin saa jo sel­lai­ses­sa kun­nas­sa, jossa oles­ke­lee pi­dem­pi­ai­kai­ses­ti

03.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Tyytyväisyyttä etätyöhön varjostaa huoli työpaikasta ja omasta taloudesta
Pääkirjoitus

Tyy­ty­väi­syyt­tä etä­työ­hön var­jos­taa huoli työ­pai­kas­ta ja omasta ta­lou­des­ta

22.03.2021 19:26
Tilaajille
Etätyöläisen veroeurolle on kysyntää
Kolumni

Etä­työ­läi­sen ve­ro­eu­rol­le on ky­syn­tää

17.03.2021 10:23
Tilaajille
Oulun yliopiston uusi linjaus kieltää etätyön tekemisen ulkomailta – "Joissain tilanteissa on valitettavasti jouduttu turvautumaan palkattomaan työstä vapautukseen"

Oulun yli­opis­ton uusi linjaus kieltää etätyön te­ke­mi­sen ul­ko­mail­ta – "Jois­sain ti­lan­teis­sa on va­li­tet­ta­vas­ti jou­dut­tu tur­vau­tu­maan pal­kat­to­maan työstä va­pau­tuk­seen"

16.03.2021 17:22
Tilaajille
Ounasvaaralle kesken työpäivän – Laura Lepistö nautti etätyöviikolla Rovaniemen luonnosta

Ou­nas­vaa­ral­le kesken työ­päi­vän – Laura Lepistö nautti etä­työ­vii­kol­la Ro­va­nie­men luon­nos­ta

10.03.2021 15:24 2
Etätöistä voi koitua veroetua - veroilmoituksessa kannattaa huomata työhuonevähennys

Etä­töis­tä voi koitua ve­ro­etua - ve­ro­il­moi­tuk­ses­sa kan­nat­taa huomata työ­huo­ne­vä­hen­nys

28.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Kahviloista on tullut koko kansan olohuoneita ja etätyöpaikkoja – Tällaiset sisustukset vetävät asiakkaita, mutta ovatko kahvilat koronaturvallisia?

Kah­vi­lois­ta on tullut koko kansan olo­huo­nei­ta ja etä­työ­paik­ko­ja – Täl­lai­set si­sus­tuk­set vetävät asiak­kai­ta, mutta ovatko kah­vi­lat ko­ro­na­tur­val­li­sia?

22.02.2021 09:41 1
Tilaajille
Kaukojunat ovat nopeampia kuin luulet
Kolumni

Kau­ko­ju­nat ovat no­peam­pia kuin luulet

17.02.2021 10:51 3
Tilaajille
Ericssonin maajohtaja kertoo, miksi etätyö onnistui Suomessa – monin paikoin Euroopassa digiloikka jäänyt ottamatta

Erics­so­nin maa­joh­ta­ja kertoo, miksi etätyö on­nis­tui Suo­mes­sa – monin paikoin Eu­roo­pas­sa di­gi­loik­ka jäänyt ot­ta­mat­ta

16.02.2021 18:30
Tilaajille
Etätyö pysyväksi vaihtoehdoksi valtion viroissa? Voidaan ottaa käyttöön ilman uutta lainsäädäntöä, arvioi asiantuntija

Etätyö py­sy­väk­si vaih­to­eh­dok­si valtion vi­rois­sa? Voidaan ottaa käyt­töön ilman uutta lain­sää­dän­töä, arvioi asian­tun­ti­ja

10.02.2021 21:59
Tilaajille
Monipaikkainen elämä huomioitava mahdollisuutena
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­ni­paik­kai­nen elämä huo­mioi­ta­va mah­dol­li­suu­te­na

28.01.2021 21:25 1
Tilaajille
Tämän opin etätöistä ja pieni vinkki näkymättömän työntekijän esihenkilölle
Kolumni

Tämän opin etä­töis­tä ja pieni vinkki nä­ky­mät­tö­män työn­te­ki­jän esi­hen­ki­löl­le

20.01.2021 07:47 4
Tilaajille
Yllätitkö itsesi lasi kädessä? – Näistä merkeistä tiedät, onko sinun syytä rajoittaa juomistasi

Yl­lä­tit­kö itsesi lasi kä­des­sä? – Näistä mer­keis­tä tiedät, onko sinun syytä ra­joit­taa juo­mis­ta­si

15.01.2021 19:00
Tilaajille