kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Maaseutu
Päiväkirja: Matka menneisyyteen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Matka men­nei­syy­teen

23.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Maaseudun kehittämisen jalokivestä tuhkaksi? – Leader-toiminnan rahoitusosuus aiotaan pitää ennallaan, kun muu maaseudun kehittämispotti kasvaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen ja­lo­ki­ves­tä tuh­kak­si? – Lea­der-toi­min­nan ra­hoi­tus­osuus aiotaan pitää en­nal­laan, kun muu maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­pot­ti kasvaa

13.09.2021 07:20 2
Tilaajille
Kirjailija Riina Mattila on aina halunnut aaseja – Niitä saadakseen hänen piti ostaa 1930-luvulla rakennettu hirsitalo ja muuttaa maalle

Kir­jai­li­ja Riina Mattila on aina ha­lun­nut aaseja – Niitä saa­dak­seen hänen piti ostaa 1930-lu­vul­la ra­ken­net­tu hir­si­ta­lo ja muuttaa maalle

13.06.2021 06:30 2
Tilaajille
Kutsutaksilla Tulppioon ja muita mukavia pikku-uutisia
Kolumni

Kut­su­tak­sil­la Tulp­pioon ja muita mukavia pik­ku-uu­ti­sia

07.10.2020 06:15 1
Tilaajille
Nyt on jotain, mitä odottaa
Kolumni

Nyt on jotain, mitä odottaa

29.09.2020 06:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Mari Parpala palkittiin valtakunnallisessa karjatilojen valokuvakilpailussa – voittajakuvaan taltioitiin isoisän ja tilan vanhimman lehmän kohtaaminen

Ro­va­nie­me­läi­nen Mari Parpala pal­kit­tiin val­ta­kun­nal­li­ses­sa kar­ja­ti­lo­jen va­lo­ku­va­kil­pai­lus­sa – voit­ta­ja­ku­vaan tal­tioi­tiin isoisän ja tilan van­him­man lehmän koh­taa­mi­nen

10.09.2020 12:18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Avataan paik­ka­riip­pu­mat­to­mia virkoja

09.09.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Maa­seu­tu näytti vah­vuu­ten­sa

29.05.2020 13:21
Tilaajille