Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Julkinen liikenne
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­net­tä, ei di­gi­bok­se­ja

06.09.2023 03:59
Kölivuoristo yhdistäisi Pohjoiskalotin matkailua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kö­li­vuo­ris­to yh­dis­täi­si Poh­jois­ka­lo­tin mat­kai­lua

01.09.2023 05:02
Rovaniemelle ei todennäköisesti tule sähköllä tai biokaasulla toimivia busseja – yhdyskuntasuunnittelun lautakunta käsitteli valtuustoaloitetta vihreämmästä paikallisliikenteestä

Ro­va­nie­mel­le ei to­den­nä­köi­ses­ti tule säh­köl­lä tai bio­kaa­sul­la toi­mi­via busseja – yh­dys­kun­ta­suun­nit­te­lun lau­ta­kun­ta kä­sit­te­li val­tuus­to­aloi­tet­ta vih­reäm­mäs­tä pai­kal­lis­lii­ken­tees­tä

22.08.2023 20:02 3
Tilaajille
Rovaniemellä Valtakadun katutyömaa vaikuttaa bussireitteihin syksyllä – katso talvikauden muutokset reitteihin

Ro­va­nie­mel­lä Val­ta­ka­dun ka­tu­työ­maa vai­kut­taa bus­si­reit­tei­hin syk­syl­lä – katso tal­vi­kau­den muu­tok­set reit­tei­hin

28.07.2023 22:14 1
Tilaajille
Opiskelijat toivovat bussiyhteyksien uudelleenjärjestelyä Meri-Lapissa – "Nykyiset aikataulut rajoittavat liikkumista"

Opis­ke­li­jat toi­vo­vat bus­si­yh­teyk­sien uu­del­leen­jär­jes­te­lyä Me­ri-La­pis­sa – "Ny­kyi­set ai­ka­tau­lut ra­joit­ta­vat liik­ku­mis­ta"

04.04.2023 16:00 1
Tilaajille
Meri-Lapissa joukkoliikenne väheni koronan myötä, nyt liikkumistarpeita selvitetään kyselyn avulla – "Kaksikymmentä vuotta sitten oli huomattavasti enemmän julkista liikennettä"

Me­ri-La­pis­sa jouk­ko­lii­ken­ne väheni koronan myötä, nyt liik­ku­mis­tar­pei­ta sel­vi­te­tään kyselyn avulla – "Kak­si­kym­men­tä vuotta sitten oli huo­mat­ta­vas­ti enemmän jul­kis­ta lii­ken­net­tä"

26.01.2023 10:00
Toimittajalta: Linja-autossa on tunnelmaa, eli oodi bussille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lin­ja-au­tos­sa on tun­nel­maa, eli oodi bus­sil­le

16.11.2022 07:00
Tilaajille
Linkkari saattaa pian kulkea lentoasemalle – Rovaniemellä suunnitellaan paikallisliikenteen kokeilua heikkojen yhteyksien kohentamiseksi

Link­ka­ri saattaa pian kulkea len­to­ase­mal­le – Ro­va­nie­mel­lä suun­ni­tel­laan pai­kal­lis­lii­ken­teen ko­kei­lua heik­ko­jen yh­teyk­sien ko­hen­ta­mi­sek­si

16.11.2022 06:00 10
Tilaajille
Gallup: Mitä mieltä torniolaiset ovat alueen julkisista liikenneyhteyksistä?

Gallup: Mitä mieltä tor­nio­lai­set ovat alueen jul­ki­sis­ta lii­ken­neyh­teyk­sis­tä?

19.10.2022 19:30
Tilaajille
Meri-Lapissa seutuliikenteen matkustajista katosi korona-aikana 95 prosenttia – "Se tarkoittaa sitä, että eihän siellä enää kannata ajaa yhtään mitään markkinaehtoisesti"

Me­ri-La­pis­sa seu­tu­lii­ken­teen mat­kus­ta­jis­ta katosi ko­ro­na-ai­ka­na 95 pro­sent­tia – "Se tar­koit­taa sitä, että eihän siellä enää kannata ajaa yhtään mitään mark­ki­naeh­toi­ses­ti"

19.10.2022 19:30
Tilaajille
Rovaniemen paikallisliikenteen reittioppaan uusi ominaisuus näyttää liikenteessä olevat bussit reaaliaikaisesti kartalla

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­teen reit­ti­op­paan uusi omi­nai­suus näyttää lii­ken­tees­sä olevat bussit reaa­li­ai­kai­ses­ti kar­tal­la

06.10.2022 16:00 3
Tilaajille
Kemissä saa torstaina matkustaa bussilla veloituksetta autottoman päivän kunniaksi

Kemissä saa tors­tai­na mat­kus­taa bus­sil­la ve­loi­tuk­set­ta au­tot­to­man päivän kun­niak­si

22.09.2022 09:00
Tilaajille
Moni retkeilijä tuskailee auton pysäköinnin ja siirtelyn kanssa – Selvitimme, onko julkisista ratkaisuksi ikuisuusongelmaan

Moni ret­kei­li­jä tus­kai­lee auton py­sä­köin­nin ja siir­te­lyn kanssa – Sel­vi­tim­me, onko jul­ki­sis­ta rat­kai­suk­si ikui­suus­on­gel­maan

27.08.2022 07:00
Tilaajille
Entäpä, jos Rovaniemelläkin pärjäisi ilman autoa – mihin sijoittaisit tästä reilussa vuosikymmenessä säästyvät 100 000 euroa?
Kolumni

Entäpä, jos Ro­va­nie­mel­lä­kin pär­jäi­si ilman autoa – mihin si­joit­tai­sit tästä rei­lus­sa vuo­si­kym­me­nes­sä sääs­ty­vät 100 000 euroa?

11.10.2021 12:46 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men jul­ki­nen lii­ken­ne tar­vit­see muu­tok­sen

05.08.2021 07:45
Tilaajille
Lapin ely-keskus asentaa uusia liikennemerkkejä – yksi muuttuu sinisestä keltaiseksi

Lapin ely-kes­kus asentaa uusia lii­ken­ne­merk­ke­jä – yksi muuttuu si­ni­ses­tä kel­tai­sek­si

18.06.2021 08:41 6
Tilaajille

Ke­mi–­Tor­nio-alueen lin­ja-au­to­vuo­roil­la mat­kus­ta­neet ovat voineet al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

16.12.2020 14:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mistä jul­ki­sen lii­ken­teen puute johtuu?

15.10.2020 05:25
Tilaajille
Kutsutaksilla Tulppioon ja muita mukavia pikku-uutisia
Kolumni

Kut­su­tak­sil­la Tulp­pioon ja muita mukavia pik­ku-uu­ti­sia

07.10.2020 06:15 1
Tilaajille
Tiistaina vietetään autotonta päivää – Kemissä voi matkustaa ilmaiseksi bussilla

Tiis­tai­na vie­te­tään au­to­ton­ta päivää – Kemissä voi mat­kus­taa il­mai­sek­si bus­sil­la

21.09.2020 19:12
Tilaajille