Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Linja-autot
Päiväkirja: Vessaton maantien ässä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ves­sa­ton maan­tien ässä

11.10.2021 09:23
Tilaajille
Jopa 20 miljoonan euron investointi – Onko Kittilään suunniteltu linja-autotehdas toteutumassa?

Jopa 20 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti – Onko Kit­ti­lään suun­ni­tel­tu lin­ja-au­to­teh­das to­teu­tu­mas­sa?

07.02.2021 11:42 3
Tilaajille

Ke­mi–­Tor­nio-alueen lin­ja-au­to­vuo­roil­la mat­kus­ta­neet ovat voineet al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

16.12.2020 14:10
Tilaajille
Kittilän kyläyhdistykset hoitavat bussikatokset – yhden pysäkin ylläpidosta 300 euron vuosikorvaus

Kit­ti­län ky­lä­yh­dis­tyk­set hoi­ta­vat bus­si­ka­tok­set – yhden pysäkin yl­lä­pi­dos­ta 300 euron vuo­si­kor­vaus

26.08.2020 14:29
Tilaajille
Kemin kaupunkiliikenne siirtyy toiselle yritykselle heinäkuun alussa – liikennöinti voi alkaa, vaikka hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen

Kemin kau­pun­ki­lii­ken­ne siirtyy toi­sel­le yri­tyk­sel­le hei­nä­kuun alussa – lii­ken­nöin­ti voi alkaa, vaikka han­kin­ta­pää­tök­ses­tä on va­li­tet­tu mark­ki­na­oi­keu­teen

06.06.2020 11:00
Tilaajille
Uudenmaan rajojen avaaminen tuskin lisää bussi- ja junavuorojen tarvetta merkittävästi – Koronan odotetaan lisäävän kesälomamatkailua kotimaassa

Uu­den­maan rajojen avaa­mi­nen tuskin lisää bussi- ja ju­na­vuo­ro­jen tar­vet­ta mer­kit­tä­väs­ti – Koronan odo­te­taan li­sää­vän ke­sä­lo­ma­mat­kai­lua ko­ti­maas­sa

15.04.2020 12:25
Tehovalvonta Rovaniemellä paljasti: Ulkomaisten linja-autoyritysten toiminnassa on puutteita, kymmenelle sakkoja

Te­ho­val­von­ta Ro­va­nie­mel­lä pal­jas­ti: Ul­ko­mais­ten lin­ja-au­to­yri­tys­ten toi­min­nas­sa on puut­tei­ta, kym­me­nel­le sakkoja

24.02.2020 16:35
Tilaajille
Päiväkirja: Busseilu avartaa sedän mieltä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Bus­sei­lu avartaa sedän mieltä

14.02.2020 08:36
Tilaajille
Rovaniemellä tehdyn kansainvälisten linja-autoyhtiöiden ratsian tulos: puutteita asiakirjoissa ja lepoaikojen noudattamisessa

Ro­va­nie­mel­lä tehdyn kan­sain­vä­lis­ten lin­ja-au­to­yh­tiöi­den ratsian tulos: puut­tei­ta asia­kir­jois­sa ja le­po­ai­ko­jen nou­dat­ta­mi­ses­sa

20.01.2020 11:12
Tilaajille