Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Linja-autot
AKT ilmoitti lakoista tarkoituksella tavallista myöhemmin

AKT il­moit­ti la­kois­ta tar­koi­tuk­sel­la ta­val­lis­ta myö­hem­min

13.02.2024 13:05 23
Lapin poliisilaitos ratsasi turistikuljetuksia – kotimaisista liikennöitsijöistä jopa 70 prosenttia kärähti

Lapin po­lii­si­lai­tos ratsasi tu­ris­ti­kul­je­tuk­sia – ko­ti­mai­sis­ta lii­ken­nöit­si­jöis­tä jopa 70 pro­sent­tia kärähti

21.12.2023 09:13 27
Tilaajille
Turistibussien liikennöitsijä toivoo Rovaniemen keskustan pysäköinninvalvojilta enemmän ymmärrystä: "Melkeinpä pakko ajaa jalkakäytävälle"

Tu­ris­ti­bus­sien lii­ken­nöit­si­jä toivoo Ro­va­nie­men kes­kus­tan py­sä­köin­nin­val­vo­jil­ta enemmän ym­mär­rys­tä: "Mel­kein­pä pakko ajaa jal­ka­käy­tä­väl­le"

20.12.2023 05:00 35
Tilaajille
Rovaniemen paikallisliikenteen linjaa 5 ajetaan syysloman jälkeen tihennetyllä vuorovälillä

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­teen linjaa 5 ajetaan syys­lo­man jälkeen ti­hen­ne­tyl­lä vuo­ro­vä­lil­lä

16.10.2023 18:58
Tilaajille
Varusmiehiä kuljettaneen tulipalobussin ovet aukesivat maanantain testissä – matkustajat saivat viiltohaavoja särjettyään ilmeisesti väärän ikkunan

Va­rus­mie­hiä kul­jet­ta­neen tu­li­pa­lo­bus­sin ovet au­ke­si­vat maa­nan­tain tes­tis­sä – mat­kus­ta­jat saivat viil­to­haa­vo­ja sär­jet­tyään il­mei­ses­ti väärän ikkunan

18.07.2023 07:45
Tilaajille
AKT ja ALT saivat neuvottelutuloksen aikaan myös linja-autoalalle – lakko saattaa päättyä

AKT ja ALT saivat neu­vot­te­lu­tu­lok­sen aikaan myös lin­ja-au­to­alal­le – lakko saattaa päättyä

03.03.2023 20:31 1
Rovaniemen paikallisliikenteessä ei ajeta perjantaina yhtään bussivuoroa

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­tees­sä ei ajeta per­jan­tai­na yhtään bus­si­vuo­roa

02.03.2023 18:25
Tilaajille
Rovaniemen paikallisliikenteessä ajetaan torstaina vain yhtä bussilinjaa – pitkän matkan yhteyksistä Onnibus on perunut vuoronsa

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­tees­sä ajetaan tors­tai­na vain yhtä bus­si­lin­jaa – pitkän matkan yh­teyk­sis­tä Onnibus on perunut vuo­ron­sa

01.03.2023 17:57
Tilaajille
Paikallisliikenne pysähtyy Rovaniemellä liki kokonaan lakon takia – viikonlopun vuorot jäävät ajamatta, jos lakko jatkuu

Pai­kal­lis­lii­ken­ne py­säh­tyy Ro­va­nie­mel­lä liki ko­ko­naan lakon ta­kia – ­vii­kon­lo­pun vuorot jäävät aja­mat­ta, jos lakko jatkuu

01.03.2023 09:41 2
Tilaajille
Meri-Lapissa joukkoliikenne väheni koronan myötä, nyt liikkumistarpeita selvitetään kyselyn avulla – "Kaksikymmentä vuotta sitten oli huomattavasti enemmän julkista liikennettä"

Me­ri-La­pis­sa jouk­ko­lii­ken­ne väheni koronan myötä, nyt liik­ku­mis­tar­pei­ta sel­vi­te­tään kyselyn avulla – "Kak­si­kym­men­tä vuotta sitten oli huo­mat­ta­vas­ti enemmän jul­kis­ta lii­ken­net­tä"

26.01.2023 10:00
Somessa kuohahti, kun Rovaniemen yksisuuntainen Rovakatu ruuhkautui viikonloppuna turistibussin jättöliikenteen takia – nyt vastaa palvelupäällikkö

Somessa kuo­hah­ti, kun Ro­va­nie­men yk­si­suun­tai­nen Ro­va­ka­tu ruuh­kau­tui vii­kon­lop­pu­na tu­ris­ti­bus­sin jät­tö­lii­ken­teen takia – nyt vastaa pal­ve­lu­pääl­lik­kö

05.12.2022 14:33 31
Tilaajille
Toimittajalta: Linja-autossa on tunnelmaa, eli oodi bussille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lin­ja-au­tos­sa on tun­nel­maa, eli oodi bus­sil­le

16.11.2022 07:00
Tilaajille

Lin­ja-au­to­hal­lis­sa syttyi uhkaava pa­lon­al­ku Ke­min­maas­sa – "Mustaa savua joka pai­kas­sa"

11.11.2022 06:39
Rovaniemen paikallisliikenteen reittioppaan uusi ominaisuus näyttää liikenteessä olevat bussit reaaliaikaisesti kartalla

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­teen reit­ti­op­paan uusi omi­nai­suus näyttää lii­ken­tees­sä olevat bussit reaa­li­ai­kai­ses­ti kar­tal­la

06.10.2022 16:00 3
Tilaajille
Linja-autossa ei ole enää tunnelmaa kuin suosituimmilla reiteillä – korona söi bussimatkustamisen suosiota

Lin­ja-au­tos­sa ei ole enää tun­nel­maa kuin suo­si­tuim­mil­la rei­teil­lä – korona söi bus­si­mat­kus­ta­mi­sen suo­sio­ta

04.06.2022 14:58
Jimi Ylitalon koulukyyti katkesi kuin seinään – Meri-Lappiin ei pääse enää aamuisin linja-autolla Oulun suunnasta

Jimi Yli­ta­lon kou­lu­kyy­ti katkesi kuin seinään – Me­ri-Lap­piin ei pääse enää aa­mui­sin lin­ja-au­tol­la Oulun suun­nas­ta

15.03.2022 19:30 4
Tilaajille
Päiväkirja: Vessaton maantien ässä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ves­sa­ton maan­tien ässä

11.10.2021 09:23
Tilaajille
Jopa 20 miljoonan euron investointi – Onko Kittilään suunniteltu linja-autotehdas toteutumassa?

Jopa 20 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti – Onko Kit­ti­lään suun­ni­tel­tu lin­ja-au­to­teh­das to­teu­tu­mas­sa?

07.02.2021 11:42 3
Tilaajille

Ke­mi–­Tor­nio-alueen lin­ja-au­to­vuo­roil­la mat­kus­ta­neet ovat voineet al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

16.12.2020 14:10
Tilaajille
Kittilän kyläyhdistykset hoitavat bussikatokset – yhden pysäkin ylläpidosta 300 euron vuosikorvaus

Kit­ti­län ky­lä­yh­dis­tyk­set hoi­ta­vat bus­si­ka­tok­set – yhden pysäkin yl­lä­pi­dos­ta 300 euron vuo­si­kor­vaus

26.08.2020 14:29
Tilaajille