Yrityskaupat

Ta­lo­tek­niik­ka­yri­tys QMG osti Tornion Il­mas­toin­ti­tek­nii­kan ja Vir­ta­Work­sin

10.06.2021 16:58
Tilaajille

Enon­te­kiön Sähkö siirtyi osaksi Na­pa­pii­rin Energia ja Vesi Oy:tä – Säh­kö­ver­kon in­ves­toin­nit aloi­te­taan jo tu­le­va­na kesänä

01.04.2021 14:17 2
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen oh­jel­mis­to­ta­lo Sohova osti di­gi­tuo­tan­toi­hin ja mark­ki­noin­tiin eri­kois­tu­neen Focus Flown

26.03.2021 11:21
Tilaajille

Ener­gia­po­la­ris­ta syt­ty­neen Lois­teen tarina Lapissa jäi kahteen vuoteen – Säh­kön­myyn­ti­yh­tiö myytiin Savoon, asiak­kuu­det jat­ku­vat en­nal­laan

24.03.2021 14:14 4
Tilaajille

KPK Yhtiöt Oyj ostaa Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no Oy:n osa­ke-enem­mis­tön – monen lap­pi­lai­sen lehden omis­ta­ja vaihtuu

14.01.2021 21:26

Ina­ri­lai­sen Test Worldin omis­ta­va kon­ser­ni Millb­rook yh­dis­tyy rans­ka­lai­sen Utac Ceramin kanssa – kauppa var­mis­tu­nee ensi vuonna

10.12.2020 11:30
Tilaajille

Suu­ri­tu­loi­sin suo­ma­lai­nen Ilkka Brot­he­rus har­mit­te­li rik­kau­det tuo­nut­ta yri­tys­kaup­paa aiem­min, kri­ti­soi ve­ro­po­li­tiik­kaa ja sanoi ole­van­sa "i­sän­maal­li­nen hölmö"

03.11.2020 12:23

Ro­va­nie­mel­lä toimiva Arctic Forest Foods oy ja Kul­ta­suk­laa oy yh­dis­ty­vät – Yhtiö pyrkii kan­sain­vä­lis­ty­mään Peter Ves­ter­bac­kan ja muiden tun­net­tu­jen si­joit­ta­jien tuella

01.09.2020 12:56
Tilaajille

Yri­tyk­sen myynti Suo­mes­ta Ruot­siin voi olla mah­dol­li­suus, mutta siinä on ris­kin­sä – "Lak­kaut­ta­mis­pää­tök­siä on hel­pom­pi tehdä muualle kuin omalle alueel­le"

20.07.2020 11:38

Ter­veys­ta­lo ostaa so­dan­ky­lä­läi­sen Kes­ki-La­pin Ham­mas­huol­lon – työn­te­ki­jät siir­ty­vät van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä

11.06.2020 14:34
Tilaajille

Na­pa­pii­rin Betoni osti so­dan­ky­lä­läi­sen Betroc Oy:n

30.04.2020 20:36

Kul­je­tus­lii­ke Kriston omis­tus­poh­ja laa­je­nee

06.04.2020 10:27
Tilaajille

Lapin Kumi osti Kit­ti­län Kumin –"­Luo­tan siihen, että vii­meis­tään lop­pu­vuo­des­ta ta­lou­den pyörät pyö­ri­vät jälleen täy­sil­lä"

01.04.2020 15:39
Tilaajille

Etlan tut­ki­mus­joh­ta­ja tyrmää huhut Nokian ja Erics­so­nin fuu­sios­ta – joi­den­kin osien myy­mi­nen mah­dol­lis­ta

27.02.2020 19:06

Alman alueel­lis­ten lehtien kauppa Sa­no­mal­le lisää to­teu­tues­saan median kes­kit­ty­mis­tä Suo­mes­sa

11.02.2020 11:33

Sanoma uskoo, että Al­ma-kaup­pa kiih­dyt­tää lehtien di­gi­ti­laa­jien kasvua – "Kaikki 15 lehteä pysyvät it­se­näi­si­nä pää­toi­mit­ta­ji­neen"

11.02.2020 16:35

Suomen ter­veys­bis­nes kes­kit­tyy: Me­hi­läi­nen on os­ta­mas­sa Pih­la­ja­lin­nan –La­pis­sa yh­tiöl­lä on toi­mi­pis­teet Ro­va­nie­mel­lä ja Levillä

05.11.2019 09:06
Tilaajille

Vasa Värme AB ostaa puolet Haa­pa­ran­nan läm­pö­yh­tiös­tä

04.11.2019 17:40
Tilaajille

Tarjous jätetty Tjä­re­bor­gis­ta ja muista Thomas Cookin poh­jois­mai­sis­ta toi­min­nois­ta – "Toi­vom­me, että omis­ta­ja ratkeaa mah­dol­li­sim­man no­peas­ti"

11.10.2019 16:48

Fortum hankkii osa­ke-enem­mis­tön sak­sa­lais­yri­tys Uni­pe­ris­ta

08.10.2019 10:11