Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yrityskaupat
Veken Kaluste nosti Ranuan perheen verokärkeen – "Taustallahan on aika tyypillinen tarina: loin itselleni työpaikan"

Veken Kaluste nosti Ranuan perheen ve­ro­kär­keen – "Taus­tal­la­han on aika tyy­pil­li­nen tarina: loin it­sel­le­ni työ­pai­kan"

08.11.2023 15:10 5
Tilaajille
Sahayrittäjä Pekka Kopran tulot olivat maan toiseksi suurimmat – "Elämässä on säilynyt muitakin arvoja kuin raha"

Sa­ha­yrit­tä­jä Pekka Kopran tulot olivat maan toi­sek­si suu­rim­mat – "E­lä­mäs­sä on säi­ly­nyt mui­ta­kin arvoja kuin raha"

08.11.2023 10:26 1
Tilaajille
”Yrittäjänä pystyn kehittämään palveluita paremmin” – Yritystoiminnan ostaminen on usein kannattavaa, mutta jatkajia voi olla vaikea löytää
Mainos Lapin Yrittäjät

”Y­rit­tä­jä­nä pystyn ke­hit­tä­mään pal­ve­lui­ta pa­rem­min” – Yri­tys­toi­min­nan os­ta­mi­nen on usein kan­nat­ta­vaa, mutta jat­ka­jia voi olla vaikea löytää

26.10.2023 06:00
Rovaniemeläinen Rovaseudun Hoivapalvelut myytiin Mainiokodeille – omistajavaihdoksella ei vaikutusta työsuhteisiin

Ro­va­nie­me­läi­nen Ro­va­seu­dun Hoi­va­pal­ve­lut myytiin Mai­nio­ko­deil­le – omis­ta­ja­vaih­dok­sel­la ei vai­ku­tus­ta työ­suh­tei­siin

04.10.2023 10:04 2
Tilaajille
Käytettyjä autoja myyvä Autolle.com osti rovaniemeläislähtöisen autovuokraamo Green Motion Finlandin

Käy­tet­ty­jä autoja myyvä Au­tol­le.com osti ro­va­nie­me­läis­läh­töi­sen au­to­vuok­raa­mo Green Motion Fin­lan­din

20.09.2023 18:08
Tilaajille
Perheyritys Lohihovi etsii jatkajaa vuosikymmenten työlle – yritysten ostajista on Lapissa huutava pula

Per­he­yri­tys Lo­hi­ho­vi etsii jat­ka­jaa vuo­si­kym­men­ten työlle – y­ri­tys­ten os­ta­jis­ta on Lapissa huutava pula

07.09.2023 19:00 25
Tilaajille
Pelkosenniemen ja Pyhätunturin kaukolämpöliiketoiminta myydään Nevelle – muutos koskee noin 50–60 asiakasta

Pel­ko­sen­nie­men ja Py­hä­tun­tu­rin kau­ko­läm­pö­lii­ke­toi­min­ta myydään Nevelle – muutos koskee noin 50–60 asia­kas­ta

26.05.2023 10:54 2
Tilaajille
Majoitusvälittäjä Lomarengas oy ostaa oikeudet 250 vuokramökin välitykseen Saariselän Keskusvaraamolta

Ma­joi­tus­vä­lit­tä­jä Lo­ma­ren­gas oy ostaa oi­keu­det 250 vuok­ra­mö­kin vä­li­tyk­seen Saa­ri­se­län Kes­kus­va­raa­mol­ta

03.04.2023 16:33 2
Tilaajille
Kolme ohittamatonta neuvoa yrittäjälle, joka etsii jatkajaa yritykselleen – Asiantuntija kertoo: ”Ajatus voi pelottaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kolme ohit­ta­ma­ton­ta neuvoa yrit­tä­jäl­le, joka etsii jat­ka­jaa yri­tyk­sel­leen – Asian­tun­ti­ja kertoo: ”Ajatus voi pe­lot­taa”

02.02.2023 06:00
Oulun Kärpät on Levin Ihku-baarin uusi omistaja – Kärpät osti osake-enemmistön Ihku-ravintolaketjun omistavasta Tunturiviihde oy:stä

Oulun Kärpät on Levin Ih­ku-baa­rin uusi omis­ta­ja – Kärpät osti osa­ke-enem­mis­tön Ih­ku-ra­vin­to­la­ket­jun omis­ta­vas­ta Tun­tu­ri­viih­de oy:stä

11.01.2023 08:27 5
Puunjalostusyritys Pölkky oy on myyty Itävaltaan

Puun­ja­los­tus­yri­tys Pölkky oy on myyty Itä­val­taan

22.12.2022 16:39 20
Tilaajille
Sodankyläläinen lääkäriasema Aslak on jatkossa Mehiläinen Sodankylä – pelastushelikopteritoiminta jatkuu

So­dan­ky­lä­läi­nen lää­kä­ri­ase­ma Aslak on jat­kos­sa Me­hi­läi­nen So­dan­ky­lä – pe­las­tus­he­li­kop­te­ri­toi­min­ta jatkuu

30.11.2022 15:02
Tilaajille
Ruotsalainen matkatoimisto Stena Line Travel Group ostanut Lappiin matkoja tekevän hollantilaisen Voigt Travelin

Ruot­sa­lai­nen mat­ka­toi­mis­to Stena Line Travel Group ostanut Lappiin matkoja tekevän hol­lan­ti­lai­sen Voigt Tra­ve­lin

18.11.2022 10:55
Tilaajille
Laskimme yhteen viiden vuoden tulot – Yliniemi tienannut 10,5 miljoonaa euroa, naisia ei juuri ole Lapin kovatuloisimpien joukossa

Las­kim­me yhteen viiden vuoden tulot – Y­li­nie­mi tie­nan­nut 10,5 mil­joo­naa euroa, naisia ei juuri ole Lapin ko­va­tu­loi­sim­pien jou­kos­sa

09.11.2022 16:29 4
Tilaajille
Lapin Kumi osti Kolarin Kumin – kaupan myötä yritys toimii jo 13 paikkakunnalla

Lapin Kumi osti Kolarin Kumin – kaupan myötä yritys toimii jo 13 paik­ka­kun­nal­la

01.11.2022 13:42
Tilaajille
Oululainen Saaga Travel laajentaa Rovaniemelle – yhtiö osti Tilausajo VM Mikkola Oy:n koko osakekannan

Ou­lu­lai­nen Saaga Travel laa­jen­taa Ro­va­nie­mel­le – yhtiö osti Ti­laus­ajo VM Mikkola Oy:n koko osa­ke­kan­nan

08.10.2022 14:41
Pörssiyhtiö Digia ostaa Kemissä perustetun Avalonin

Pörs­si­yh­tiö Digia ostaa Kemissä pe­rus­te­tun Ava­lo­nin

20.09.2022 10:17
Tilaajille
ICT-palveluyhtiö Lounea osti Polar Officen liiketoiminnan Rovaniemellä – työntekijät siirtyvät yhtiölle vanhoina työntekijöinä

ICT-pal­ve­luyh­tiö Lounea osti Polar Officen lii­ke­toi­min­nan Ro­va­nie­mel­lä – työn­te­ki­jät siir­ty­vät yh­tiöl­le van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä

01.09.2022 10:52
Tilaajille
Yrityskaupat ja Tapio Rautavaara
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­kau­pat ja Tapio Rau­ta­vaa­ra

18.06.2022 05:00
Tilaajille
Väitös: Henkilöstö unohtuu yrityskaupoissa – järjestelmien integroimisen sijaan pitäisi keskittyä ihmisten yhdistämiseen

Väitös: Hen­ki­lös­tö unohtuu yri­tys­kau­pois­sa – jär­jes­tel­mien in­teg­roi­mi­sen sijaan pitäisi kes­kit­tyä ih­mis­ten yh­dis­tä­mi­seen

05.06.2022 12:18
Tilaajille