Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Vesivoima
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tul­va­on­gel­maan löytyy jär­ki­rat­kai­su

14.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Entäpä jos

25.09.2021 04:00
Tilaajille
Kirakkajokeen mahtuvat sekä vaelluskalat että sähköntuotanto – joen vesittämisen suunnittelu jatkuu Inarissa

Ki­rak­ka­jo­keen mah­tu­vat sekä vael­lus­ka­lat että säh­kön­tuo­tan­to – joen ve­sit­tä­mi­sen suun­nit­te­lu jatkuu Ina­ris­sa

07.09.2021 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joen pa­toa­mi­ses­ta

28.08.2021 05:00 1
Tilaajille
Kitisen voimalaitokset peruskorjataan – toisena on vuorossa Kokkosniva Pelkosenniemellä

Kitisen voi­ma­lai­tok­set pe­rus­kor­ja­taan – toisena on vuo­ros­sa Kok­kos­ni­va Pel­ko­sen­nie­mel­lä

21.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Taistelu Sierilästä jatkuu – Kemijoki oy hakee jatkoaikaa töiden aloittamiselle

Tais­te­lu Sie­ri­läs­tä jatkuu – Ke­mi­jo­ki oy hakee jat­ko­ai­kaa töiden aloit­ta­mi­sel­le

11.08.2021 09:00 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man menoa meillä ja muualla

26.07.2021 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jo­ki ei kelpaa enää lohille

15.07.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreää ener­giaa Ro­va­nie­mel­le

11.03.2021 16:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuu­ton­ta ve­si­voi­maa

03.03.2021 05:25 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­ma on il­mas­to­te­ko

26.02.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suren jokeni koh­ta­loa – "Nyt ne aikovat myr­kyt­tää sinut, kun rais­kat­tu­na et voi mitään"

17.02.2021 08:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten lohi saadaan ta­kai­sin jo­kiim­me?

09.02.2021 05:00 2
Tilaajille
Sierilän kaavaa esitellään yleisölle

Sie­ri­län kaavaa esi­tel­lään ylei­söl­le

09.12.2020 21:56 1
Tilaajille
Sierilän voimalaitoksen asemakaava asetetaan nähtäville

Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ase­ma­kaa­va ase­te­taan näh­tä­vil­le

24.11.2020 18:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Estääkö po­liit­ti­nen aate järjen käytön?

31.10.2020 05:25
Tilaajille
Sierilä tukee hallituksen ilmastotavoitetta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sierilä tukee hal­li­tuk­sen il­mas­to­ta­voi­tet­ta

30.10.2020 05:45
Tilaajille
60 vuotta sitten maisema muuttui pysyvästi – Katso, miltä kaupunki näytti ennen Valajaskosken voimalaitoksen rakentamista ja vedenpinnan nousua

60 vuotta sitten maisema muuttui py­sy­väs­ti – Katso, miltä kau­pun­ki näytti ennen Va­la­jas­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­ta­mis­ta ja ve­den­pin­nan nousua

28.10.2020 11:40 6
Kemijoki Oy hakee jälleen rakennuslupaa Sierilän voimalaitoksen rakennuksille – Rovaniemen ympäristölautakunta käsitteli lupaa, mutta palautti sen uudelleen valmisteluun

Ke­mi­jo­ki Oy hakee jälleen ra­ken­nus­lu­paa Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­nuk­sil­le – Ro­va­nie­men ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­li lupaa, mutta pa­laut­ti sen uu­del­leen val­mis­te­luun

27.08.2020 10:39
Tilaajille
Eduskunnasta: Jonain päivänä lohi vielä nousee Kemijokeen
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Jonain päivänä lohi vielä nousee Ke­mi­jo­keen

12.08.2020 15:35 4