Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kemijärvi
Viimeisin 4 tuntia
200 neliön teollisuushalli palaa Kemijärvellä – sammutustöiden arvioidaan kestävän vielä tunteja

200 neliön teol­li­suus­hal­li palaa Ke­mi­jär­vel­lä – sam­mu­tus­töi­den ar­vioi­daan kes­tä­vän vielä tunteja

19:21 1
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­ven de­mo­kra­tiaa vah­vis­tet­ta­va

27.01.2022 08:51 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko sai­raa­la Lap­po­nia saat­to­hoi­to­kes­kus?

26.01.2022 05:00
Tilaajille
Kemijärvi ei osallistu Boreal Biorefin jatkoyhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­vi ei osal­lis­tu Boreal Bio­re­fin jat­ko­yh­tiö­ko­kouk­seen

24.01.2022 20:04 3
Tilaajille
Timo Alaräisänen kokee itsensä enemmän asiantuntijaksi kuin poliitikoksi – "En usko, että kukaan on vain yhtä asiaa ajamassa"

Timo Ala­räi­sä­nen kokee itsensä enemmän asian­tun­ti­jak­si kuin po­lii­ti­kok­si – "En usko, että kukaan on vain yhtä asiaa aja­mas­sa"

24.01.2022 15:59 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kemijärvellä halua elinkeinopolitiikan päivityksiin – kaupunginhallitus pohtii maanantaina kehitysyhtiön edustajan osallistumista Boreal Biorefin yhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­vel­lä halua elin­kei­no­po­li­tii­kan päi­vi­tyk­siin – kau­pun­gin­hal­li­tus pohtii maa­nan­tai­na ke­hi­tys­yh­tiön edus­ta­jan osal­lis­tu­mis­ta Boreal Bio­re­fin yh­tiö­ko­kouk­seen

21.01.2022 20:00 2
Tilaajille
Kemijärven kehitysyhtiö umpikujassa BB-osakkeiden vuoksi – "hallitus on pyytänyt ulkopuolisen asianajotoimiston selvittämään, mitä se itse on päättänyt"

Ke­mi­jär­ven ke­hi­tys­yh­tiö um­pi­ku­jas­sa BB-osak­kei­den vuoksi – "­hal­li­tus on pyy­tä­nyt ul­ko­puo­li­sen asian­ajo­toi­mis­ton sel­vit­tä­mään, mitä se itse on päät­tä­nyt"

20.01.2022 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­vi ei halua edus­ta­jaan­sa alue­val­tuus­toon

08.01.2022 04:30
Tilaajille

Räi­sä­län jäätie Ke­mi­jär­vel­lä on auki

28.12.2021 13:58
Atomi-orkesterissa ei kysytä nuotinlukutaitoja vaan nautitaan yhteissoitosta

Ato­mi-or­kes­te­ris­sa ei kysytä nuo­tin­lu­ku­tai­to­ja vaan nau­ti­taan yh­teis­soi­tos­ta

27.12.2021 17:03
Tilaajille
Kemijärveläisyrityksen toimitusjohtaja vuodeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä

Ke­mi­jär­ve­läis­yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja vuo­dek­si eh­dol­li­seen van­keu­teen tör­keäs­tä kir­jan­pi­to­ri­kok­ses­ta ja tör­keäs­tä ve­lal­li­sen epä­re­hel­li­syy­des­tä

27.12.2021 10:45
Tilaajille
Kemijärvi ei osallistu Boreal Biorefin yhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­vi ei osal­lis­tu Boreal Bio­re­fin yh­tiö­ko­kouk­seen

20.12.2021 20:50 5
Tilaajille
Kemijärven maratonkokous maaliin vähin vammoin – kaupunki ottaa velkaa lähes 15 miljoonaa euroa

Ke­mi­jär­ven ma­ra­ton­ko­kous maaliin vähin vammoin – kau­pun­ki ottaa velkaa lähes 15 mil­joo­naa euroa

14.12.2021 12:04 1
Tilaajille
Kemijärven taloustilanne helpottaa ja alijäämä saadaan katettua

Ke­mi­jär­ven ta­lous­ti­lan­ne hel­pot­taa ja ali­jää­mä saadaan ka­tet­tua

13.12.2021 08:00
Tilaajille

Räi­sä­län jäätie avautui Ke­mi­jär­vel­lä

07.12.2021 13:04
Tilaajille
Kemijärven itsenäisyyspäivän juhlassa palkittiin kahdeksan eri tahoa

Ke­mi­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa pal­kit­tiin kah­dek­san eri tahoa

06.12.2021 17:16
Tilaajille
Kemijärvellä kadonnut nainen löytyi
Lukijalta

Ke­mi­jär­vel­lä ka­don­nut nainen löytyi

02.12.2021 18:28
Heikki Nivala ja Timo E. Korva vaativat Boreal Biorefin osakeannin purkamista – perustajien mukaan Vataset Teollisuudelle merkityistä osakkeista on maksettu 20 947,5 euroa

Heikki Nivala ja Timo E. Korva vaa­ti­vat Boreal Bio­re­fin osa­ke­an­nin pur­ka­mis­ta – pe­rus­ta­jien mukaan Vataset Teol­li­suu­del­le mer­ki­tyis­tä osak­keis­ta on mak­set­tu 20 947,5 euroa

24.11.2021 11:20 9
Tilaajille
Esikoiskirjailijat esittäytyvät Tekijöiden päivänä Kemijärvellä

Esi­kois­kir­jai­li­jat esit­täy­ty­vät Te­ki­jöi­den päivänä Ke­mi­jär­vel­lä

17.11.2021 17:02
Tilaajille
Suosittu iskelmäkirkko toteutetaan jälleen Kemijärven kirkossa

Suo­sit­tu is­kel­mä­kirk­ko to­teu­te­taan jälleen Ke­mi­jär­ven kir­kos­sa

17.11.2021 16:22 2
Tilaajille