Kemijärvi
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipide Yrjö Suutari

Nuorten kir­joi­tus­kil­pai­lus­ta

05:00
Tilaajille
Kuukausi
Kemijärven kiinteistökauppaan vauhtia Pyhältä ja Suomulta – Boreal Bioref oy:n rästilaskuista neuvottelut käyntiin

Ke­mi­jär­ven kiin­teis­tö­kaup­paan vauhtia Pyhältä ja Suo­mul­ta – Boreal Bioref oy:n räs­ti­las­kuis­ta neu­vot­te­lut käyn­tiin

19.04.2021 20:38 5
Tilaajille
Kemijärvi varasi nuorten kirjoituskilpailun palkinnoiksi 1750 euroa, mutta jakaa vain 300 euroa – "Miten tässä näin kävi?" kysyi nuori osallistuja

Ke­mi­jär­vi varasi nuorten kir­joi­tus­kil­pai­lun pal­kin­noik­si 1750 euroa, mutta jakaa vain 300 euroa – "Miten tässä näin kävi?" kysyi nuori osal­lis­tu­ja

17.04.2021 17:45 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pietu Niskanen

Miten tässä näin kävi?

15.04.2021 06:30
Tilaajille
Kemijärven valtuusto vaihtoi hallitusta ja hyväksyi viime vuoden ylitykset

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to vaihtoi hal­li­tus­ta ja hy­väk­syi viime vuoden yli­tyk­set

12.04.2021 19:27
Tilaajille
Entinen kemijärveläinen kansanedustaja Artturi Niemelä on kuollut

Entinen ke­mi­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Artturi Niemelä on kuollut

12.04.2021 08:21
Tilaajille
Kemijärven tulos yllätys – Tilinpäätös 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Ke­mi­jär­ven tulos yllätys – Ti­lin­pää­tös 2,4 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

01.04.2021 08:00 5
Tilaajille
Alvar Aalto näki maakunnan vahvuudet Lapin aluesuunnitelmassaan – Kemijärvi oli 1950-luvulla Lapin toinen maakunnallinen keskus

Alvar Aalto näki maa­kun­nan vah­vuu­det Lapin alue­suun­ni­tel­mas­saan – Ke­mi­jär­vi oli 1950-lu­vul­la Lapin toinen maa­kun­nal­li­nen keskus

23.03.2021 21:16 2
Tilaajille
Kemijärvellä alkoi karanteeniarki 350 asukkaalla – Kaupunki muistuttaa, että lasten karanteeneissa vastuu on vanhemmilla

Ke­mi­jär­vel­lä alkoi ka­ran­tee­ni­ar­ki 350 asuk­kaal­la – Kau­pun­ki muis­tut­taa, että lasten ka­ran­tee­neis­sa vastuu on van­hem­mil­la

22.03.2021 10:23
Tilaajille
Vanhemmat
Kemijärvi asetti karanteenin noin 350 henkilöä – Altistuneita on päiväkodissa, kouluissa ja hoivakodissa

Ke­mi­jär­vi asetti ka­ran­tee­nin noin 350 hen­ki­löä – Al­tis­tu­nei­ta on päi­vä­ko­dis­sa, kou­luis­sa ja hoi­va­ko­dis­sa

21.03.2021 14:57 2
Kirja-arvostelu: Sari Pöyliö jatkaa hurtin huumorin ja vaudikkaiden juonenkäänteiden tiellä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Sari Pöyliö jatkaa hurtin huu­mo­rin ja vau­dik­kai­den juo­nen­kään­tei­den tiellä

19.03.2021 17:15 1
Tilaajille
Kemijärvellä todettiin tänään kaksi koronatartuntaa, joihin liittyy lukuisia altistumisia – koululaisia ja päiväkodin väkeä asetetaan karanteeniin

Ke­mi­jär­vel­lä to­det­tiin tänään kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa, joihin liittyy lu­kui­sia al­tis­tu­mi­sia – kou­lu­lai­sia ja päi­vä­ko­din väkeä ase­te­taan ka­ran­tee­niin

19.03.2021 16:11
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus uskoo tehdashankkeeseen –"KHO:hon tehdyissä valituksissa ei ole uusia perusteita, jotka vaikuttaisivat aiempiin lausuntoihin"

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus uskoo teh­das­hank­kee­seen –"K­HO:hon teh­dyis­sä va­li­tuk­sis­sa ei ole uusia pe­rus­tei­ta, jotka vai­kut­tai­si­vat aiem­piin lau­sun­toi­hin"

16.03.2021 08:00 1
Tilaajille
Turvaväleistään huolta pitävät lumipatsaat ilostuttavat kemijärveläisiä kevätkeleille asti – niiden suojaksi tosin piti palkata vartija

Tur­va­vä­leis­tään huolta pitävät lu­mi­pat­saat ilos­tut­ta­vat ke­mi­jär­ve­läi­siä ke­vät­ke­leil­le asti – niiden suo­jak­si tosin piti palkata vartija

15.03.2021 14:09 1
Tilaajille
Kemijärvelle oli tarkoitus lentää myös charter-lentoja – Kiinalaisinvestointi kaatui puolustusvoimien vastahakoisuuteen

Ke­mi­jär­vel­le oli tar­koi­tus lentää myös char­ter-len­to­ja – Kii­na­lais­in­ves­toin­ti kaatui puo­lus­tus­voi­mien vas­ta­ha­koi­suu­teen

11.03.2021 06:30 9
Tilaajille
Sisäinen kuohunta hämmentää keskustan ehdokasasettelua Kemijärvellä

Si­säi­nen kuo­hun­ta häm­men­tää kes­kus­tan eh­do­kas­aset­te­lua Ke­mi­jär­vel­lä

10.03.2021 13:58 3
Tilaajille
Jänistä ei saa juoksemalla kiinni
Lukijalta Mielipide

Jänistä ei saa juok­se­mal­la kiinni

03.03.2021 05:20
Tilaajille
Ensin iski tulipalo, sitten oli taistelu vakuutuksista, lopulta tuli korona – Suomulla uskotaan matkailijoiden paluuseen

Ensin iski tu­li­pa­lo, sitten oli tais­te­lu va­kuu­tuk­sis­ta, lopulta tuli korona – Suo­mul­la us­ko­taan mat­kai­li­joi­den pa­luu­seen

27.02.2021 08:00 3
Tilaajille
Madetta vaivaa Perämerellä selittämätön lisääntymishäiriö, jonka epäillään liittyvän ympäristömyrkkyihin

Madetta vaivaa Pe­rä­me­rel­lä se­lit­tä­mä­tön li­sään­ty­mis­häi­riö, jonka epäil­lään liit­ty­vän ym­pä­ris­tö­myrk­kyi­hin

25.02.2021 06:30 7
Tilaajille
Kemijärven 150-vuotisjuhlavuosi käyntiin nytkähdellen – Helmikuun metsäseminaari peruttiin, uusi yritys otetaan marraskuussa

Ke­mi­jär­ven 150-vuo­tis­juh­la­vuo­si käyn­tiin nyt­käh­del­len – Hel­mi­kuun met­sä­se­mi­naa­ri pe­rut­tiin, uusi yritys otetaan mar­ras­kuus­sa

24.02.2021 18:24 3
Tilaajille