Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Kemijärvi
Kuukausi
Kemijärvi lähtee kehittämään kantatie 82:a

Ke­mi­jär­vi lähtee ke­hit­tä­mään kan­ta­tie 82:a

26.09.2022 22:09 1
Tilaajille
Kemijärvi siirtyy kahden lautakunnan malliin – Paula Alatalon vaalikelpoisuus jäi pöydälle

Ke­mi­jär­vi siirtyy kahden lau­ta­kun­nan malliin – Paula Ala­ta­lon vaa­li­kel­poi­suus jäi pöy­däl­le

20.09.2022 07:57 4
Tilaajille
Kuumaniemen ryhmäkotiin Kemijärvellä ei saada hoitajia – Avi puuttunut toimintaan useaan otteeseen

Kuu­ma­nie­men ryh­mä­ko­tiin Ke­mi­jär­vel­lä ei saada hoi­ta­jia – Avi puut­tu­nut toi­min­taan useaan ot­tee­seen

19.09.2022 06:30 4
Tilaajille
Vain Torniossa on uimahalliasiat kunnossa – Kemissä ja Kemijärvellä pitäisi löytyä 10 miljoonaa euroa uuden rakentamiseen

Vain Tor­nios­sa on ui­ma­hal­li­asiat kun­nos­sa – Kemissä ja Ke­mi­jär­vel­lä pitäisi löytyä 10 mil­joo­naa euroa uuden ra­ken­ta­mi­seen

16.09.2022 19:29 6
Tilaajille
Kemijärven valtuusto kokoontuu päättämään Paula Alatalon vaalikelpoisuudesta maanantaina – kunnalla ja Alatalolla eri näkemykset asiasta

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to ko­koon­tuu päät­tä­mään Paula Ala­ta­lon vaa­li­kel­poi­suu­des­ta maa­nan­tai­na – kun­nal­la ja Ala­ta­lol­la eri nä­ke­myk­set asiasta

16.09.2022 15:26 5
Tilaajille
Kemijärvi perusti erotetulle Paula Alatalolle henkilöstöpäällikön viran

Ke­mi­jär­vi perusti ero­te­tul­le Paula Ala­ta­lol­le hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön viran

14.09.2022 21:10 1
Tilaajille
Sodankylä laskee säästäneensä sähkömeklarilla jo liki miljoona euroa – moni Lapin kunta on onnistunut sitomaan sähkön hinnan alhaiselle tasolle

So­dan­ky­lä laskee sääs­tä­neen­sä säh­kö­mek­la­ril­la jo liki mil­joo­na euroa – moni Lapin kunta on on­nis­tu­nut si­to­maan sähkön hinnan al­hai­sel­le tasolle

14.09.2022 09:47 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Le­vä­pe­räi­syyt­tä lail­li­suus­ky­sy­myk­sis­sä

14.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Kemijärven virastotaloa remontoidaan 9,5 miljoonalla eurolla – poliisiasema muuttaa taloon alkuvuodesta 2024

Ke­mi­jär­ven vi­ras­to­ta­loa re­mon­toi­daan 9,5 mil­joo­nal­la eurolla – po­lii­si­ase­ma muuttaa taloon al­ku­vuo­des­ta 2024

07.09.2022 13:18
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitukselle kävi nolosti – kokouskutsu oli laiton, seurauksena vain vartin pikakokous

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le kävi nolosti – ko­kous­kut­su oli laiton, seu­rauk­se­na vain vartin pi­ka­ko­kous

05.09.2022 18:40 5
Tilaajille
Pakettiauto ja bussi törmäsivät valtatiellä Kemijärven ja Pelkosenniemen välillä, yhdelle lieviä vammoja – pakettiauton kuskia epäillään rattijuopumuksesta

Pa­ket­ti­au­to ja bussi tör­mä­si­vät val­ta­tiel­lä Ke­mi­jär­ven ja Pel­ko­sen­nie­men vä­lil­lä, yhdelle lieviä vammoja – pa­ket­ti­au­ton kuskia epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

04.09.2022 16:32
Vanhemmat
Nuolivaaran tuulivoimapuisto nousee palasissa – nyt ei kaivata kovaa tuulta eikä salamoita

Nuo­li­vaa­ran tuu­li­voi­ma­puis­to nousee pa­la­sis­sa – nyt ei kaivata kovaa tuulta eikä sa­la­moi­ta

28.08.2022 18:00 9
Tilaajille
Putkilasku jäi Kemijärven kaupunginhallituksen pöydälle ja Hautaniemi palautui valmisteluun

Put­ki­las­ku jäi Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pöy­däl­le ja Hau­ta­nie­mi pa­lau­tui val­mis­te­luun

22.08.2022 22:08 3
Tilaajille
Sahayhtiö Keiteleen vetovastuu siirtyy seuraavalle sukupolvelle – perustaja Ilkka Kylävainio siirtää yhtiön johdon pojilleen

Sa­ha­yh­tiö Kei­te­leen ve­to­vas­tuu siirtyy seu­raa­val­le su­ku­pol­vel­le – pe­rus­ta­ja Ilkka Ky­lä­vai­nio siirtää yhtiön johdon po­jil­leen

22.08.2022 12:20 2
Tilaajille
Ihmisen pelastustehtävä Kemijärven Pöyliöjärvellä

Ihmisen pe­las­tus­teh­tä­vä Ke­mi­jär­ven Pöy­liö­jär­vel­lä

16.08.2022 18:59
Tilaajille
Kemijärvi ottaa hoidettavakseen Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon

Ke­mi­jär­vi ottaa hoi­det­ta­vak­seen Koil­lis-La­pin ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon

15.08.2022 21:38
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi päätöksen Kemijärven henkilöstöpäällikön irtisanomisesta

Hal­lin­to-oi­keus kumosi pää­tök­sen Ke­mi­jär­ven hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön ir­ti­sa­no­mi­ses­ta

16.08.2022 17:33
Tilaajille
Kemijärven synkkämielinen kirkkoherra jätti jälkipolville aarteen, joka pysyi piilossa yli sata vuotta

Ke­mi­jär­ven synk­kä­mie­li­nen kirk­ko­her­ra jätti jäl­ki­pol­vil­le aar­teen, joka pysyi pii­los­sa yli sata vuotta

13.08.2022 06:30 13
Tilaajille
Itä-Lappi hakee ympäristönsuojelussa uusia kumppaneita – Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä puretaan

Itä-Lap­pi hakee ym­pä­ris­tön­suo­je­lus­sa uusia kump­pa­nei­ta – Pel­ko­sen­nie­men-Sa­vu­kos­ken kan­san­ter­veys­työn kun­ta­yh­ty­mä pu­re­taan

12.08.2022 13:27 2
Tilaajille
Kemijärvellä kadoksissa ollut kalastaja löytyi kuolleena veden varasta

Ke­mi­jär­vel­lä ka­dok­sis­sa ollut ka­las­ta­ja löytyi kuol­lee­na veden varasta

08.08.2022 10:45
Tilaajille