Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Kemijärvi
Kuukausi
Ikäihmisten päivätoiminta herätti uinuvan taiteilijaresidenssin Kemijärvellä

Ikä­ih­mis­ten päi­vä­toi­min­ta herätti uinuvan tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin Ke­mi­jär­vel­lä

19.01.2023 07:42
Tilaajille
Kemijärven kaupunginvaltuutettu Pirkka Aalto pyrkii eduskuntaan kristillisdemokraattien listalta Oulun vaalipiirissä

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirkka Aalto pyrkii edus­kun­taan kris­til­lis­de­mo­kraat­tien lis­tal­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä

17.01.2023 20:22
Tilaajille
Kemijärvi etsii uusia johtajia

Ke­mi­jär­vi etsii uusia joh­ta­jia

09.01.2023 19:19
Tilaajille
Boreal Biorefin varattoman konkurssipesän selvitykseen haetaan julkista tukea – voiko pääomalainaa käyttää maksuvälineenä?

Boreal Bio­re­fin va­rat­to­man kon­kurs­si­pe­sän sel­vi­tyk­seen haetaan jul­kis­ta tukea – voiko pää­oma­lai­naa käyttää mak­su­vä­li­nee­nä?

09.01.2023 12:45 10
Tilaajille
Vesa Ahola Kemijärven Lämpö ja Vesi oy:n toimitusjohtajaksi, Ari Pöyliö jää eläkkeelle

Vesa Ahola Ke­mi­jär­ven Lämpö ja Vesi oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si, Ari Pöyliö jää eläk­keel­le

06.01.2023 19:26
Tilaajille
Kuntaliitos potkaisi vauhtia kehitykselle – uudenvuodenpäivänä tulee kuluneeksi 50 vuotta Kemijärven kauppalan ja maalaiskunnan yhdistymisestä

Kun­ta­lii­tos pot­kai­si vauhtia ke­hi­tyk­sel­le – uu­den­vuo­den­päi­vä­nä tulee ku­lu­neek­si 50 vuotta Ke­mi­jär­ven kaup­pa­lan ja maa­lais­kun­nan yh­dis­ty­mi­ses­tä

30.12.2022 08:00 4
Tilaajille
Vanhemmat
Kemijärvellä tarvitaan lisätilaa peruskoululle – aluksi vuokrataan lisää tiloja, myös moduulikoulun pystyttämistä on suunniteltu

Ke­mi­jär­vel­lä tar­vi­taan li­sä­ti­laa pe­rus­kou­lul­le – a­luk­si vuok­ra­taan lisää tiloja, myös mo­duu­li­kou­lun pys­tyt­tä­mis­tä on suun­ni­tel­tu

29.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Kemijärvelle haetaan nyt kaupunginjohtajaa ja elinvoimajohtajaa – hallintojohtaja Marjo Säärelä hoitaa kaupunginjohtajan virkaa kunnes paikka saadaan täytettyä

Ke­mi­jär­vel­le haetaan nyt kau­pun­gin­joh­ta­jaa ja elin­voi­ma­joh­ta­jaa – hal­lin­to­joh­ta­ja Marjo Säärelä hoitaa kau­pun­gin­joh­ta­jan virkaa kunnes paikka saadaan täy­tet­tyä

28.12.2022 18:42 2
Tilaajille
Valtuuston talousarvio venyi maraton-mittaan – Kemijärven talous 4,7 miljoonaa ylijäämäinen, kaupungin 50-vuotisjuhlallisuudet herättivät keskustelua

Val­tuus­ton ta­lous­ar­vio venyi ma­ra­ton-mit­taan – Ke­mi­jär­ven talous 4,7 mil­joo­naa yli­jää­mäi­nen, kau­pun­gin 50-vuo­tis­juh­lal­li­suu­det he­rät­ti­vät kes­kus­te­lua

19.12.2022 21:24 2
Tilaajille
Kemijärven kaupunginjohtajan paikalta väistyvälle Atte Rantaselle maksetaan yli vuoden palkka – korvauksen suuruus selvisi vasta valtuuston kokouksessa

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­jan pai­kal­ta väis­ty­väl­le Atte Ran­ta­sel­le mak­se­taan yli vuoden palkka – kor­vauk­sen suuruus selvisi vasta val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa

19.12.2022 10:51 5
Tilaajille
Kirja-arvio: Kemijärven punainen kirkkoherra haki rauhaa ja löysi riitaa – ristiriitojen mies Lauri Laitinen oli kristitty ja kommunisti

Kir­ja-ar­vio: Ke­mi­jär­ven pu­nai­nen kirk­ko­her­ra haki rauhaa ja löysi riitaa – ­ris­ti­rii­to­jen mies Lauri Lai­ti­nen oli kris­tit­ty ja kom­mu­nis­ti

19.12.2022 05:00
Tilaajille
Atte Rantasen työ Kemijärven kaupunginjohtajana päättyy joulukuun lopussa – saa kuuden kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen

Atte Ran­ta­sen työ Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja­na päättyy jou­lu­kuun lopussa – saa kuuden kuu­kau­den palkkaa vas­taa­van kor­vauk­sen

14.12.2022 14:21 8
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantasen lähtö on lähellä, mutta päätöksenteko tuntuu olevan vaikeaa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­sen lähtö on lä­hel­lä, mutta pää­tök­sen­te­ko tuntuu olevan vaikeaa

13.12.2022 18:39 4
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus keskeytti kokouksensa maanantaina –  kaupunginjohtaja Atte Rantasen johtajasopimuksen käsittely jatkuu keskiviikkona

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus kes­keyt­ti ko­kouk­sen­sa maa­nan­tai­na –  kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­sen joh­ta­ja­so­pi­muk­sen kä­sit­te­ly jatkuu kes­ki­viik­ko­na

13.12.2022 08:59 4
Tilaajille
Kemijärven kulttuuripalkinto myönnettiin räppäri KähinäPatelle

Ke­mi­jär­ven kult­tuu­ri­pal­kin­to myön­net­tiin räppäri Kä­hi­nä­Pa­tel­le

06.12.2022 13:00
Tilaajille
104-vuotias kemijärveläinen Sauli Kaisamatti lähti nuorena isänä talvisotaan ja heti perään jatkosotaan – "On se vaan tuuri ollut, ettei siellä loukkaantunut"

104-vuo­tias ke­mi­jär­ve­läi­nen Sauli Kai­sa­mat­ti lähti nuorena isänä tal­vi­so­taan ja heti perään jat­ko­so­taan – "On se vaan tuuri ollut, ettei siellä louk­kaan­tu­nut"

06.12.2022 06:00 3
Tilaajille
Atte Rantasen palvelussuhde Kemijärvellä päättyy joulukuun lopussa – valtuusto päättää Rantaselle maksettavasta erilliskorvauksesta

Atte Ran­ta­sen pal­ve­lus­suh­de Ke­mi­jär­vel­lä päättyy jou­lu­kuun lopussa – val­tuus­to päättää Ran­ta­sel­le mak­set­ta­vas­ta eril­lis­kor­vauk­ses­ta

02.12.2022 20:22 6
Tilaajille
Kemijärvellä patistellaan kiinteistöjen omistajia purkutöihin – selvityspyyntö lähtee 30 kiinteistönomistajalle

Ke­mi­jär­vel­lä pa­tis­tel­laan kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia pur­ku­töi­hin – sel­vi­tys­pyyn­tö lähtee 30 kiin­teis­tön­omis­ta­jal­le

30.11.2022 08:21 2
Tilaajille
Atte Rantasen johtajasopimusta käsitellään tänään Kemijärven kaupunginhallituksessa – Rantanen vaatii kahdeksan kuukauden palkkaa

Atte Ran­ta­sen joh­ta­ja­so­pi­mus­ta kä­si­tel­lään tänään Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – Ran­ta­nen vaatii kah­dek­san kuu­kau­den palkkaa

28.11.2022 09:00 7
Tilaajille
Räisälän lossiliikenne päättyy tiistaina Kemijärvellä, jäätie ei vielä auki

Räi­sä­län los­si­lii­ken­ne päättyy tiis­tai­na Ke­mi­jär­vel­lä, jäätie ei vielä auki

22.11.2022 14:43
Tilaajille