Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kemijärvi
Viimeisin 12 tuntia
Kemijärvellä vaaditaan muutoksia hallintosääntöön – valtuustossa  pitkiä puheenvuoroja taloudesta, matkailun kehittämisestä ja hyvinvointialueen valmistelutyöstä

Ke­mi­jär­vel­lä vaa­di­taan muu­tok­sia hal­lin­to­sään­töön – val­tuus­tos­sa pitkiä pu­heen­vuo­ro­ja ta­lou­des­ta, mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­tä ja hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­lu­työs­tä

18.10.2021 21:25
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
"Jokaiseen työtehtävään on työvoimapula" – Suomutunturilla pohdittiin metsäalan tulevia haasteita

"Jo­kai­seen työ­teh­tä­vään on työ­voi­ma­pu­la" – Suo­mu­tun­tu­ril­la poh­dit­tiin met­sä­alan tulevia haas­tei­ta

18.10.2021 07:00 6
Tilaajille
Kuukausi
Kemijärvi järjestää kaupunkilaisille uudenlaisen tavan keskustella päättäjien kanssa – livelähetystä voi seurata suorana kello 17.00 alkaen

Ke­mi­jär­vi jär­jes­tää kau­pun­ki­lai­sil­le uu­den­lai­sen tavan kes­kus­tel­la päät­tä­jien kanssa – ­li­ve­lä­he­tys­tä voi seurata suorana kello 17.00 alkaen

14.10.2021 16:53
Tilaajille
Kemijärvi houkuttelee työntekijöitä rekrytointilisällä ja hyvinvointiedulla

Ke­mi­jär­vi hou­kut­te­lee työn­te­ki­jöi­tä rek­ry­toin­ti­li­säl­lä ja hy­vin­voin­ti­edul­la

12.10.2021 15:13
Tilaajille
Kemijärven Puustellin aluetta halutaan kehittää matkailukäyttöön

Ke­mi­jär­ven Puus­tel­lin aluetta ha­lu­taan ke­hit­tää mat­kai­lu­käyt­töön

11.10.2021 09:29
Tilaajille
Sellutehtaan alueelta pohjavedet ojaan – jälkilammikon ruoppaustyöt saadaan tehtyä vielä ennen talvea

Sel­lu­teh­taan alueel­ta poh­ja­ve­det ojaan – jäl­ki­lam­mi­kon ruop­paus­työt saadaan tehtyä vielä ennen talvea

10.10.2021 10:43
Tilaajille
Kemijärven uusi Elinkaaripuisto tarjoilee voimaa lihaksiin

Ke­mi­jär­ven uusi Elin­kaa­ri­puis­to tar­joi­lee voimaa li­hak­siin

06.10.2021 18:07
Tilaajille
Lyyli nostaa lavalle kemijärveläisemäntiä – Kemppateatteri juhlistaa Kemijärven 150-vuotista historiaa

Lyyli nostaa lavalle ke­mi­jär­ve­läis­emän­tiä – Kemp­pa­teat­te­ri juh­lis­taa Ke­mi­jär­ven 150-vuo­tis­ta his­to­riaa

06.10.2021 20:21
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt hakee lupia malminetsintään 96 neliökilometrin alueilla Itä-Lapissa

La­ti­tu­de 66 Cobalt hakee lupia mal­min­et­sin­tään 96 ne­liö­ki­lo­met­rin alueil­la Itä-La­pis­sa

05.10.2021 16:51 4
Tilaajille
Kemijärvelle kaivataan kipeästi uusia ammattikalastajia: ”Tulijat neuvomme ottipaikoille asti”

Ke­mi­jär­vel­le kai­va­taan ki­peäs­ti uusia am­mat­ti­ka­las­ta­jia: ”Tu­li­jat neu­vom­me ot­ti­pai­koil­le asti”

25.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kemijärvi ei pysty kattamaan alijäämiään tänä vuonna – talouskehitystä seurataan kuukausittain

Ke­mi­jär­vi ei pysty kat­ta­maan ali­jää­miään tänä vuonna – ta­lous­ke­hi­tys­tä seu­ra­taan kuu­kau­sit­tain

13.09.2021 21:17 2
Tilaajille
KHO ei antanut valituslupaa Kemijärven kaupungille – Opettajan irtisanomisen kumoaminen jäi voimaan

KHO ei antanut va­li­tus­lu­paa Ke­mi­jär­ven kau­pun­gil­le – Opet­ta­jan ir­ti­sa­no­mi­sen ku­moa­mi­nen jäi voimaan

03.09.2021 13:30
Tilaajille
Perävaaran tynkä tanssikausi kärsii koronasta Kemijärvellä - talkoovoimin järjestettävät tanssit tarvitsisivat uutta voimaa

Pe­rä­vaa­ran tynkä tans­si­kau­si kärsii ko­ro­nas­ta Ke­mi­jär­vel­lä - tal­koo­voi­min jär­jes­tet­tä­vät tanssit tar­vit­si­si­vat uutta voimaa

02.09.2021 09:11
Tilaajille
Kemijärvi hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kaksi miljoonaa euroa

Ke­mi­jär­vi hakee har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta kaksi mil­joo­naa euroa

31.08.2021 11:46 1
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi tarjoaa töitä pur­ka­jil­le ensi kesänä

25.08.2021 07:04 2
Tilaajille
Kemijärven kiinteistökaupat takkuavat – Tohmon koulun myynti jäi pöydälle

Ke­mi­jär­ven kiin­teis­tö­kau­pat tak­kua­vat – Tohmon koulun myynti jäi pöy­däl­le

24.08.2021 11:20 1
Tilaajille
Marjanpoimijaleiriltä löytynyt 42 koronatartuntaa Kemijärvellä – kaikki oireettomia, altistumispaikkoja kartoitetaan

Mar­jan­poi­mi­ja­lei­ril­tä löy­ty­nyt 42 ko­ro­na­tar­tun­taa Ke­mi­jär­vel­lä – kaikki oi­reet­to­mia, al­tis­tu­mis­paik­ko­ja kar­toi­te­taan

17.08.2021 17:37 33
Tilaajille
Kemijärvellä Matti Torvinen valtuuston puheenjohtajaksi, Juhani Tapio Kaupunginhallituksen vetäjäksi

Ke­mi­jär­vel­lä Matti Tor­vi­nen val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si, Juhani Tapio Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ve­tä­jäk­si

16.08.2021 22:04 4
Tilaajille
Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden koronatartunnat painottuvat neljään Rovaniemellä sijaitsevaan leiriin: "Mikään malli ei ole sataprosenttinen"

Ul­ko­maa­lais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den ko­ro­na­tar­tun­nat pai­not­tu­vat neljään Ro­va­nie­mel­lä si­jait­se­vaan lei­riin: "Mikään malli ei ole sa­tap­ro­sent­ti­nen"

09.08.2021 17:57 35
Tilaajille
Kemijärvellä perussuomalaisten Jorma Vaarala loikkaa kokoomukseen – Kokoomus on kaupungin toiseksi suurin ryhmä

Ke­mi­jär­vel­lä pe­rus­suo­ma­lais­ten Jorma Vaarala loikkaa ko­koo­muk­seen – Ko­koo­mus on kau­pun­gin toi­sek­si suurin ryhmä

06.08.2021 13:11 1
Tilaajille