Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemijärvi
Viikko
Suomun yrittäjä Kari Tirkkonen yksi Kemijärvi-mitalin saajista, kulttuuripalkinto myönnettiin Kemijärven musiikkiyhdistykselle

Suomun yrit­tä­jä Kari Tirk­ko­nen yksi Ke­mi­jär­vi-mi­ta­lin saa­jis­ta, kult­tuu­ri­pal­kin­to myön­net­tiin Ke­mi­jär­ven mu­siik­ki­yh­dis­tyk­sel­le

06.12.2023 13:15
Tilaajille
Vataset teollisuus solmi aiesopimuksen yhteistyöstä norjalaisen Circan kanssa

Vataset teol­li­suus solmi aie­so­pi­muk­sen yh­teis­työs­tä nor­ja­lai­sen Circan kanssa

05.12.2023 14:30 7
Tilaajille
Kemijärven uusi kaupunkistrategia myöhästyy – entinen kauppaoppilaitos muutetaan veistosten näyttely- ja säilytystilaksi

Ke­mi­jär­ven uusi kau­pun­ki­stra­te­gia myö­häs­tyy – entinen kaup­pa­op­pi­lai­tos muu­te­taan veis­tos­ten näyt­te­ly- ja säi­ly­tys­ti­lak­si

04.12.2023 21:39 2
Tilaajille
Kemijärven Saukkolammen tuulivoimapuistoon tulisi 20–30 voimalaa – tavoite on ottaa ne käyttöön vuonna  2030

Ke­mi­jär­ven Sauk­ko­lam­men tuu­li­voi­ma­puis­toon tulisi 20–30 voi­ma­laa – tavoite on ottaa ne käyt­töön vuonna 2030

03.12.2023 11:14 3
Tilaajille
Kuukausi
Kemijärvelle pakkosiirretty Anna pääsi palaamaan Ouluun – näillä näkymin ukrainalaistytön koulu vaihtuu silti

Ke­mi­jär­vel­le pak­ko­siir­ret­ty Anna pääsi pa­laa­maan Ouluun – näillä näkymin uk­rai­na­lais­ty­tön koulu vaihtuu silti

27.11.2023 16:00 11
Tilaajille
Ukrainalainen Anna pakkosiirrettiin Kemijärvelle perjantaina – myöhemmin päätös peruttiin, mutta perhe pääsee palaamaan Ouluun ehkä vasta tammikuussa

Uk­rai­na­lai­nen Anna pak­ko­siir­ret­tiin Ke­mi­jär­vel­le per­jan­tai­na – myö­hem­min päätös pe­rut­tiin, mutta perhe pääsee pa­laa­maan Ouluun ehkä vasta tam­mi­kuus­sa

25.11.2023 21:45 50
Tilaajille
Vajaan miljardin euron voimalahanke uhkaa Kemijärven Ailangantunturin nieriöitä – kalat jäivät jumiin tunturilampiin yli 10 000 vuotta sitten

Vajaan mil­jar­din euron voi­ma­la­han­ke uhkaa Ke­mi­jär­ven Ai­lan­gan­tun­tu­rin nie­riöi­tä – kalat jäivät jumiin tun­tu­ri­lam­piin yli 10 000 vuotta sitten

24.11.2023 19:48 7
Tilaajille
Pyhätunturiin Northern Lights Villagen kolmas lomakohde – lomakylässä 200 uutta petipaikkaa

Py­hä­tun­tu­riin Nort­hern Lights Vil­la­gen kolmas lo­ma­koh­de – lo­ma­ky­läs­sä 200 uutta pe­ti­paik­kaa

22.11.2023 16:00 5
Tilaajille
Kemijärveläisvaltuutetut haluavat selvityksen muut asiat -pykälän poistosta

Ke­mi­jär­ve­läis­val­tuu­te­tut ha­lua­vat sel­vi­tyk­sen muut asiat -py­kä­län pois­tos­ta

21.11.2023 13:06 3
Tilaajille
Kemijärvelle suunnitteilla lisää tuulivoimaa – sijoittuisi Nuolivaaran itäpuolelle

Ke­mi­jär­vel­le suun­nit­teil­la lisää tuu­li­voi­maa – si­joit­tui­si Nuo­li­vaa­ran itä­puo­lel­le

20.11.2023 21:54 3
Tilaajille
Kemijärven valtuusto etsii laajalla rintamalla hakijoita kaupunginjohtajaksi – äänesti kelpoisuusvaatimuksista

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to etsii laa­jal­la rin­ta­mal­la ha­ki­joi­ta kau­pun­gin­joh­ta­jak­si – äänesti kel­poi­suus­vaa­ti­muk­sis­ta

20.11.2023 21:01 5
Tilaajille
Kemijärvi lähtee hakemaan kaupunginjohtajaa, Marjo Säärelä sijaistaa

Ke­mi­jär­vi lähtee ha­ke­maan kau­pun­gin­joh­ta­jaa, Marjo Säärelä si­jais­taa

14.11.2023 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Veljekset Karjalaisen ja Lapin Timanttisahauksen töitä vauhditetaan uhkasakoilla

Vel­jek­set Kar­ja­lai­sen ja Lapin Ti­mant­ti­sa­hauk­sen töitä vauh­di­te­taan uh­ka­sa­koil­la

08.11.2023 17:28 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­vi voisi liittyä Sallaan

06.11.2023 22:00
Rattiraivostunut kuski pahoinpiteli toisen autoilijan Kemissä ja nuoria epäillään alaikäisen vapaudenriistosta Rovaniemellä – Lapin poliisilla riitti tehtäviä perjantaina

Rat­ti­rai­vos­tu­nut kuski pa­hoin­pi­te­li toisen au­toi­li­jan Kemissä ja nuoria epäil­lään ala­ikäi­sen va­pau­den­riis­tos­ta Ro­va­nie­mel­lä – Lapin po­lii­sil­la riitti teh­tä­viä per­jan­tai­na

04.11.2023 13:12
Tilaajille
Kemijoki oy suunnittelee lähes miljardin euron pumppuvoimalaa Kemijärven Ailangantunturille

Ke­mi­jo­ki oy suun­nit­te­lee lähes mil­jar­din euron pump­pu­voi­ma­laa Ke­mi­jär­ven Ai­lan­gan­tun­tu­ril­le

03.11.2023 12:09 13
Tilaajille
Kemijärven saha sekä liimapuutehdas ja Lappset Group vuorokauden kestävään lakkoon ensi tiistaina

Ke­mi­jär­ven saha sekä lii­ma­puu­teh­das ja Lappset Group vuo­ro­kau­den kes­tä­vään lakkoon ensi tiis­tai­na

02.11.2023 12:52 14
Tilaajille
Yrittäjä Kari Karjalainen haluaa pitää vuokrasopimukset Pyhälle

Yrit­tä­jä Kari Kar­ja­lai­nen haluaa pitää vuok­ra­so­pi­muk­set Pyhälle

31.10.2023 14:31
Tilaajille
"Enemmän tekoja, vähemmän riitelyä!" – Kemijärvellä mielenosoittajat vaativat koko kaupunginhallituksen eroa

"E­nem­män tekoja, vä­hem­män rii­te­lyä!" – Ke­mi­jär­vel­lä mie­len­osoit­ta­jat vaa­ti­vat koko kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen eroa

30.10.2023 17:55 8
Tilaajille
Kemijärvellä järjestetään mielenilmaus kaupunginjohtaja Pekka Iivarin eroon liittyen – "Kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu saatava loppumaan"

Ke­mi­jär­vel­lä jär­jes­te­tään mie­len­il­maus kau­pun­gin­joh­ta­ja Pekka Iivarin eroon liit­tyen – "Kiu­saa­mi­nen ja epä­asial­li­nen kohtelu saatava lop­pu­maan"

27.10.2023 15:21 9
Tilaajille