Koronavirus: Kit­ti­lä­läi­seen hoi­va­ko­tiin vie­rai­lu­kiel­to, vi­ruk­sel­le voinut al­tis­tua Kit­ti­län Nes­teel­lä ja Levin kyl­py­läs­sä

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Kemijärvi
Viimeisin tunti

Ke­mi­jär­vi soi keräsi reilut 3000 kävijää vii­kon­lop­pu­na

10:10 3
Tilaajille
Viikko

Yleisö löysi jo ker­taal­leen perutut Ke­mi­jär­ven fes­ta­rit – TINA esiin­tyi ko­ti­kau­pun­kin­sa yleisön edessä, Arttu Wiskari aloitti illan

23.07.2021 20:37
Tilaajille

Pro Ke­mi­jär­ven ta­voit­tee­na on vaalia Ke­mi­jär­ven ve­sis­tö­jä – "Kalat tulevat raik­kaa­seen veteen padon ala­puo­lel­la, mutta eivät pääse sen yli, joten nekin saas­tu­vat"

22.07.2021 19:30 6
Tilaajille

Ajat­to­mien kap­pa­lei­den tekijä esiin­tyy Ke­mi­jär­vel­lä – Arttu Wiskari saapuu poh­joi­seen miltei sukunsa ko­ti­kul­mil­le

22.07.2021 17:00 1
Tilaajille

Missä Lapin kau­pun­gis­sa on kau­neim­mat kuk­kais­tu­tuk­set? – Äänestä omaa suo­sik­kia­si

21.07.2021 06:30 23
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­nen aloit­taa maa­laus­työn yleensä me­ri­ai­heel­la – ko­ro­na-ajan mie­len­mai­se­mis­ta syntyi näyt­te­ly kult­tuu­ri­kes­kuk­seen

20.07.2021 17:00 1
Tilaajille
Kuukausi

Ke­mi­jär­vel­lä muis­tel­laan uittoa kau­pun­gin 150-vuo­tis­juh­la­vii­kol­la – "E­del­leen spe­ku­loi­daan, että miksi uitto lo­pe­tet­tiin"

03.07.2021 19:30 3
Tilaajille

Mitä yh­teis­tä on Ke­mi­jär­vel­lä ja as­tian­kui­vaus­kaa­pil­la? Entä kuka entinen kan­san­edus­ta­ja olisi toi­vo­nut Ke­mi­jär­ves­tä Lapin pää­kau­pun­kia Ro­va­nie­men sijaan?

03.07.2021 06:30 5
Tilaajille

Kemp­pa­teat­te­rin ko­ti­eläi­met poh­ti­vat eri­lai­suut­ta – "E­läin­ten avulla pyrimme ker­to­maan, miten uusi tulokas pitäisi ottaa vas­taan"

02.07.2021 21:24
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven ti­la­pal­ve­lut lii­ke­lai­tok­sen johtoon esi­te­tään Esa Pöy­liö­tä

02.07.2021 15:52
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi kutsui 150-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si ke­mi­jär­ve­läis­syn­tyi­sen ku­va­tai­te­li­ja Pirkko Mä­ke­lä-Haa­pa­lin­nan tuomaan Jäl­leen­nä­ke­mi­siä-näyt­te­lyn­sä kult­tuu­ri­kes­kuk­seen

01.07.2021 17:00 1
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi ra­ken­taa uuden kes­kus­keit­tiön kahden vuoden ku­lues­sa

28.06.2021 22:01
Tilaajille
Vanhemmat

Ke­mi­jär­vi Soi -fes­ti­vaa­li siirtyy ensi kesään

24.06.2021 15:54 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Emme kannata Hau­ta­nie­men tu­hoa­mis­ta

19.06.2021 05:30
Tilaajille

Vataset Teol­li­suus haluaa aloit­taa Veit­si­luo­dos­sa eri­kois­kui­tu­jen tuo­tan­non – "Voi­sim­me työl­lis­tää 250"

18.06.2021 15:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Herra Huun talo kun­nos­tet­ta­va

16.06.2021 06:30 1
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus päätti sel­vit­tää teh­das­hank­kee­seen liit­ty­vät kau­pun­gin toimet ja pää­tök­set

14.06.2021 20:30 1
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä Kes­kus­tan ja Va­sem­mis­to­lii­ton valta murenee ja uusia kasvoja val­tuus­toon

13.06.2021 22:53 3
Tilaajille

Heinä- ja kui­vi­ke­ka­sa syttyi pa­la­maan he­vos­tal­lin pihalla Ke­mi­jär­vel­lä – nopea al­ku­sam­mu­tus esti palon le­viä­mi­seen talliin

12.06.2021 17:34

Herra Huun talo Ke­mi­jär­ven Jout­si­jär­vel­lä myyn­nis­sä – Huo­no­kun­toi­sel­le hir­si­ra­ken­nus seissyt tyh­jil­lään yli 20 vuotta

11.06.2021 14:22 1
Tilaajille