Pyhätunturi
Lapin sairaanhoitopiirissä yhdeksän uutta koronatartuntaa – Yksi tartunnoista yhteydessä MM-ralliin

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­dek­sän uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Yksi tar­tun­nois­ta yh­tey­des­sä MM-ral­liin

23.02.2021 12:39
Tilaajille
Pyhätunturilla ja Luostolla on voinut altistua koronalle useissa ravintoloissa ja muissa sisätiloissa

Py­hä­tun­tu­ril­la ja Luos­tol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le useissa ra­vin­to­lois­sa ja muissa si­sä­ti­lois­sa

16.02.2021 20:36
Kemijärvi myi Pyhätunturista tontin ja liikekeskuksen – vaalien läheisyys innosti valtuutetut jättämään aloitteita

Ke­mi­jär­vi myi Py­hä­tun­tu­ris­ta tontin ja lii­ke­kes­kuk­sen – vaalien lä­hei­syys innosti val­tuu­te­tut jät­tä­mään aloit­tei­ta

15.02.2021 21:40 1
Tilaajille
"Fakta alkoi seuraamaan fiktiota" – Kylmäävä rikossarja Ivalo on matkailun vetonaula

"Fakta alkoi seu­raa­maan fik­tio­ta" – Kyl­mää­vä ri­kos­sar­ja Ivalo on mat­kai­lun ve­to­nau­la

14.02.2021 15:58
Tilaajille
Suur-Hamari toiseksi kauden avauskisassa

Suur-Ha­ma­ri toi­sek­si kauden avaus­ki­sas­sa

13.02.2021 17:49
Tilaajille
Kauden ainoat paracrossin maailmancupin kisat lasketaan viikonloppuna Pyhällä

Kauden ainoat pa­rac­ros­sin maail­man­cu­pin kisat las­ke­taan vii­kon­lop­pu­na Pyhällä

11.02.2021 15:37
Tilaajille
Ihmiset pakenivat kakkosasunnoilleen etätöihin, Osuuskauppa tulee Pyhätunturille ainakin uudella kaupalla – "Meillä on tapahtumassa yhteiskunnassa mielenkiintoinen muutos"

Ihmiset pa­ke­ni­vat kak­kos­asun­noil­leen etä­töi­hin, Osuus­kaup­pa tulee Py­hä­tun­tu­ril­le ainakin uudella kau­pal­la – "Meillä on ta­pah­tu­mas­sa yh­teis­kun­nas­sa mie­len­kiin­toi­nen muutos"

26.01.2021 12:45 4
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi myy Koil­lis­maan Osuus­kau­pal­le tontin Py­hä­tun­tu­ris­ta

25.01.2021 20:22
Tilaajille
Uusi näyttämö ja kulissit kuntoon – Lumivyöryn runteleman Aittakurun korjaamisen hintalappu nousi 100 000 euroon

Uusi näyt­tä­mö ja ku­lis­sit kuntoon – Lu­mi­vyö­ryn run­te­le­man Ait­ta­ku­run kor­jaa­mi­sen hin­ta­lap­pu nousi 100 000 euroon

14.01.2021 18:17
Tilaajille
Merisalo ja Tapanainen voittovuorossa Pyhätunturilla

Me­ri­sa­lo ja Ta­pa­nai­nen voit­to­vuo­ros­sa Py­hä­tun­tu­ril­la

12.12.2020 17:56
Tilaajille
Pyhän FIS-kisoissa miesten voittaja Australiasta

Pyhän FIS-ki­sois­sa miesten voit­ta­ja Aust­ra­lias­ta

11.12.2020 18:22
Tilaajille
Matkailuala toivoo hallitukselta luottoa toimijoiden vastuullisuuteen – "Kotimaan matkailun rajoittaminen olisi turhaa ja viimeinen niitti Lapin matkailulle"

Mat­kai­lu­ala toivoo hal­li­tuk­sel­ta luottoa toi­mi­joi­den vas­tuul­li­suu­teen – "Ko­ti­maan mat­kai­lun ra­joit­ta­mi­nen olisi turhaa ja vii­mei­nen niitti Lapin mat­kai­lul­le"

27.11.2020 21:03 1
Tilaajille
Korona siirtää klassisen musiikin tapahtumaa – Luosto soi! -etkot siirtyvät helmikuuhun

Korona siirtää klas­si­sen mu­sii­kin ta­pah­tu­maa – Luosto soi! -etkot siir­ty­vät hel­mi­kuu­hun

09.11.2020 15:03
Tilaajille
Kemijärvi tehostaa kiinteistöjensä myyntiä ja vuokrausta – "Emme voi odottaa koko ajan, että joskus koittaisi parempi aika"

Ke­mi­jär­vi te­hos­taa kiin­teis­tö­jen­sä myyntiä ja vuok­raus­ta – "Emme voi odottaa koko ajan, että joskus koit­tai­si parempi aika"

26.10.2020 14:42
Tilaajille
Maahisblues soi sittenkin Pyhällä jo viikonvaihteessa

Maa­his­blues soi sit­ten­kin Pyhällä jo vii­kon­vaih­tees­sa

17.09.2020 20:00
Tilaajille
Ruskamatkailijoiden määrä on kasvanut jopa neljänneksellä viime vuodesta – Etenkin lapsiperheet ja nuoret pariskunnat saapuvat ihailemaan Lapin väriloistoa

Rus­ka­mat­kai­li­joi­den määrä on kas­va­nut jopa nel­jän­nek­sel­lä viime vuo­des­ta – Etenkin lap­si­per­heet ja nuoret pa­ris­kun­nat saa­pu­vat ihai­le­maan Lapin vä­ri­lois­toa

16.09.2020 06:30
Tilaajille
Lumivyöry murskasi festivaalien esiintymispaikan maan tasalle Pyhätunturissa – Pelkosenniemen kunta saa muusikoilta ja yleisöltä apua mittavien tuhojen korjaamiseen

Lu­mi­vyö­ry murs­ka­si fes­ti­vaa­lien esiin­ty­mis­pai­kan maan tasalle Py­hä­tun­tu­ris­sa – Pel­ko­sen­nie­men kunta saa muu­si­koil­ta ja ylei­söl­tä apua mit­ta­vien tuhojen kor­jaa­mi­seen

30.07.2020 19:14
Tilaajille
Pyhän kesäkauden matkailijamäärä arvoitus – toiveissa silti aiempaa vilkkaampi kesä

Pyhän ke­sä­kau­den mat­kai­li­ja­mää­rä ar­voi­tus – toi­veis­sa silti aiempaa vilk­kaam­pi kesä

25.05.2020 21:00
Tilaajille
Päätös Pyhän päivähoidosta siirtyy syksyyn

Päätös Pyhän päi­vä­hoi­dos­ta siirtyy syksyyn

08.05.2020 19:05
Tilaajille
”Kannamme kortemme kekoon” – Lapin hiihtokeskukset päättivät yhdessä, että rinteet suljetaan niin nopeasti kuin mahdollista, käytännössä tähän menee viikko

”Kan­nam­me kor­tem­me kekoon” – Lapin hiih­to­kes­kuk­set päät­ti­vät yh­des­sä, että rinteet sul­je­taan niin no­peas­ti kuin mah­dol­lis­ta, käy­tän­nös­sä tähän menee viikko

20.03.2020 18:28
Tilaajille