Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Pyhätunturi
Pyhätunturin Aittakurun katsomosta uudistettu puolet – viikonlopun Pyhä Unplugged -tapahtumaan odotetaan 2 000 kävijää

Py­hä­tun­tu­rin Ait­ta­ku­run kat­so­mos­ta uu­dis­tet­tu puolet – ­vii­kon­lo­pun Pyhä Unp­lug­ged -ta­pah­tu­maan odo­te­taan 2 000 kävijää

02.08.2022 18:00
Tilaajille
Pyhätunturin alamäkimaastopyöräreitti lähtee rakentumaan – nyt käyty tarjouskierros oli jo kolmas

Py­hä­tun­tu­rin ala­mä­ki­maas­to­pyö­rä­reit­ti lähtee ra­ken­tu­maan – nyt käyty tar­jous­kier­ros oli jo kolmas

29.07.2022 11:13 1
Tilaajille
Pyhätunturin alamäkipyöräreitille etsitään jälleen rakentajaa – Pelkosenniemen kunnanhallitus päätti käynnistää uudelleen tarjouskilpailun

Py­hä­tun­tu­rin ala­mä­ki­pyö­rä­rei­til­le et­si­tään jälleen ra­ken­ta­jaa – Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­hal­li­tus päätti käyn­nis­tää uu­del­leen tar­jous­kil­pai­lun

12.07.2022 17:14 2
Tilaajille
Yrittäjäpariskunta osti Pyhätunturin Kuusirannan – haluavat tuoda suomalaiset pidot tunturiravintolaan

Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta osti Py­hä­tun­tu­rin Kuu­si­ran­nan – ha­lua­vat tuoda suo­ma­lai­set pidot tun­tu­ri­ra­vin­to­laan

23.05.2022 16:54
Tilaajille
EU:n pakotelistalle joutuneen suurliikemies Boris Rotenbergin maat Pelkosenniemellä on takavarikoitu – katso karttakuvat

EU:n pa­ko­te­lis­tal­le jou­tu­neen suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu – katso kart­ta­ku­vat

17.05.2022 14:43 9
Tilaajille
Marianne Juntunen tajusi, että yhden ihmisen puhdasoppinen elämä ei ole ratkaisu maailman ongelmiin – Nyt  kemianopettaja vie lappilaista, luonnonläheistä opetusta ulkomaille

Ma­rian­ne Jun­tu­nen tajusi, että yhden ihmisen puh­das­op­pi­nen elämä ei ole rat­kai­su maail­man on­gel­miin – Nyt ke­mian­opet­ta­ja vie lap­pi­lais­ta, luon­non­lä­heis­tä ope­tus­ta ul­ko­mail­le

08.05.2022 06:30
Tilaajille
Pyörämatkailu kasvaa Euroopassa – Itä-Lappiin on tulossa lisää pyöräilyreittejä

Pyö­rä­mat­kai­lu kasvaa Eu­roo­pas­sa – I­tä-Lap­piin on tulossa lisää pyö­räi­ly­reit­te­jä

30.04.2022 17:00
Tilaajille
EU lisäsi Pyhätunturilta maata omistavan Boris Rotenbergin pakotelistalleen

EU lisäsi Py­hä­tun­tu­ril­ta maata omis­ta­van Boris Ro­ten­ber­gin pa­ko­te­lis­tal­leen

16.04.2022 20:33 5
Tilaajille
Noitatunturin rakentaminen ei riipu Boris Rotenbergin rahoista – oligarkki osti maita Pyhätunturilta vuonna 2007

Noi­ta­tun­tu­rin ra­ken­ta­mi­nen ei riipu Boris Ro­ten­ber­gin ra­hois­ta – oli­gark­ki osti maita Py­hä­tun­tu­ril­ta vuonna 2007

08.04.2022 06:30 6
Tilaajille
Pyhätunturin alamäkipyöräreitin rakentaminen alkaa pian

Py­hä­tun­tu­rin ala­mä­ki­pyö­rä­rei­tin ra­ken­ta­mi­nen alkaa pian

28.03.2022 11:02
Tilaajille
Anu Lampisen ja Antti Keskitalon perheyrityksessä rakkaus ja bisnes kulkevat käsi kädessä – Lännenratsastukseen keskittyvä Lucky Ranch tuo onnea niin yrittäjilleen kuin asiakkaille

Anu Lam­pi­sen ja Antti Kes­ki­ta­lon per­he­yri­tyk­ses­sä rakkaus ja bisnes kul­ke­vat käsi kädessä – Län­nen­rat­sas­tuk­seen kes­kit­ty­vä Lucky Ranch tuo onnea niin yrit­tä­jil­leen kuin asiak­kail­le

26.03.2022 07:00 2
Tilaajille
Henriksson ja Sirviö Pyhän ykköset - Santa Claus Ski Teamin Turo Torvinen miesten pujottelun kakkonen

Hen­riks­son ja Sirviö Pyhän ykköset - Santa Claus Ski Teamin Turo Tor­vi­nen miesten pu­jot­te­lun kak­ko­nen

24.03.2022 16:39
Tilaajille
Viikon kuva: Keväinen sää helli hiihtäjää Pyhäjärvellä
Kolumni

Viikon kuva: Ke­väi­nen sää helli hiih­tä­jää Py­hä­jär­vel­lä

18.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Pelkosenniemi lahjoittaa 5 600 euroa ukrainalaislapsille

Pel­ko­sen­nie­mi lah­joit­taa 5 600 euroa uk­rai­na­lais­lap­sil­le

07.03.2022 18:47
Tilaajille
Pyhän ravintolatarjonta laajenee kahvila-viinibaarilla – Neidon Sydän -liikkeen avaava Riitta Kulju toivoo Pyhän houkuttelevan uusia yrittäjiä

Pyhän ra­vin­to­la­tar­jon­ta laa­je­nee kah­vi­la-vii­ni­baa­ril­la – ­Nei­don Sydän -liik­keen avaava Riitta Kulju toivoo Pyhän hou­kut­te­le­van uusia yrit­tä­jiä

21.02.2022 21:09 1
Tilaajille
Santa Claus Ski Teamin Roosa Teppola ja Stella Jaakola mitalipallilla Pyhällä

Santa Claus Ski Teamin Roosa Teppola ja Stella Jaakola mi­ta­li­pal­lil­la Pyhällä

16.01.2022 16:13
Tilaajille
Santa Claus Ski Teamin Stella Jaakola laski toiseksi Pyhätunturilla

Santa Claus Ski Teamin Stella Jaakola laski toi­sek­si Py­hä­tun­tu­ril­la

13.01.2022 17:54
Tilaajille
Matti Suur-Hamari otti omansa – hallitseva paralympiavoittaja sai hutipäivän jälkeen luottoa Pyhätunturin maailmancupista

Matti Suur-Ha­ma­ri otti omansa – hal­lit­se­va pa­ra­lym­pia­voit­ta­ja sai hu­ti­päi­vän jälkeen luottoa Py­hä­tun­tu­rin maail­man­cu­pis­ta

12.12.2021 20:47
Tilaajille
Australian Ben Tudhope laski paracrossin maailmancupin avauskisan voittoon Pyhätunturilla

Aust­ra­lian Ben Tudhope laski pa­rac­ros­sin maail­man­cu­pin avaus­ki­san voit­toon Py­hä­tun­tu­ril­la

11.12.2021 20:03
Tilaajille
Jesperi Kemppaisen hattutemppu valmistui Pyhällä - naisissa 15-vuotias voittaja

Jesperi Kemp­pai­sen hat­tu­temp­pu val­mis­tui Pyhällä - nai­sis­sa 15-vuo­tias voit­ta­ja

11.12.2021 17:05
Tilaajille