Pyhätunturi
Lumivyöry murskasi festivaalien esiintymispaikan maan tasalle Pyhätunturissa – Pelkosenniemen kunta saa muusikoilta ja yleisöltä apua mittavien tuhojen korjaamiseen

Lu­mi­vyö­ry murs­ka­si fes­ti­vaa­lien esiin­ty­mis­pai­kan maan tasalle Py­hä­tun­tu­ris­sa – Pel­ko­sen­nie­men kunta saa muu­si­koil­ta ja ylei­söl­tä apua mit­ta­vien tuhojen kor­jaa­mi­seen

30.07.2020 19:14 0
Tilaajille
Pyhän kesäkauden matkailijamäärä arvoitus – toiveissa silti aiempaa vilkkaampi kesä

Pyhän ke­sä­kau­den mat­kai­li­ja­mää­rä ar­voi­tus – toi­veis­sa silti aiempaa vilk­kaam­pi kesä

25.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Päätös Pyhän päivähoidosta siirtyy syksyyn

Päätös Pyhän päi­vä­hoi­dos­ta siirtyy syksyyn

08.05.2020 19:05 0
Tilaajille
”Kannamme kortemme kekoon” – Lapin hiihtokeskukset päättivät yhdessä, että rinteet suljetaan niin nopeasti kuin mahdollista, käytännössä tähän menee viikko

”Kan­nam­me kor­tem­me kekoon” – Lapin hiih­to­kes­kuk­set päät­ti­vät yh­des­sä, että rinteet sul­je­taan niin no­peas­ti kuin mah­dol­lis­ta, käy­tän­nös­sä tähän menee viikko

20.03.2020 18:28 0
Tilaajille
Matkailu- ja ravintola-alan sesonki loppuu kolme viikkoa etuajassa

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan sesonki loppuu kolme viikkoa etu­ajas­sa

20.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Päiväkirja: Ladun päässä odotti kahvila tähtiparvekkein
Kolumni Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Ladun päässä odotti kahvila täh­ti­par­vek­kein

12.03.2020 07:30 0
Tilaajille
Lapin tunturikeskuksissa käy vaihtohärdelli, kun uusia lomalaisia tulee ja vanhoja lähtee: "Kaikki kynnelle kykenevät on hälytetty töihin"

Lapin tun­tu­ri­kes­kuk­sis­sa käy vaih­to­här­del­li, kun uusia lo­ma­lai­sia tulee ja vanhoja lähtee: "Kaikki kyn­nel­le ky­ke­ne­vät on hä­ly­tet­ty töihin"

29.02.2020 16:25 0
Tilaajille
Kultaa juhlinut Maustetytöt kiertää ensi viikolla Lapissa – tekee vielä toisen pyrähdyksen vapun aikaan

Kultaa juh­li­nut Maus­te­ty­töt kiertää ensi vii­kol­la Lapissa – tekee vielä toisen py­räh­dyk­sen vapun aikaan

29.02.2020 13:23 0
Tilaajille
Uutta tietoa Pyhätunturin lasketteluonnettomuudesta: Asianmukainen varustus ei pelastanut – kaatumista edelsi täpärä ohitustilanne

Uutta tietoa Py­hä­tun­tu­rin las­ket­te­luon­net­to­muu­des­ta: Asian­mu­kai­nen va­rus­tus ei pe­las­ta­nut – kaa­tu­mis­ta edelsi täpärä ohi­tus­ti­lan­ne

13.02.2020 12:31 0
Pyhätunturin rinnepomo kuolemaan johtaneista onnettomuuksista: "Kolme kertaa sattunut, ja se on kolme kertaa liikaa"

Py­hä­tun­tu­rin rin­ne­po­mo kuo­le­maan joh­ta­neis­ta on­net­to­muuk­sis­ta: "Kolme kertaa sat­tu­nut, ja se on kolme kertaa liikaa"

12.02.2020 17:03 0
Tilaajille
Iäkäs mies kuoli laskettelurinteessä Pyhätunturilla – rinnetoimintajohtaja IS:lle: laskijalla oli kypärä päässä

Iäkäs mies kuoli las­ket­te­lu­rin­tees­sä Py­hä­tun­tu­ril­la – rin­ne­toi­min­ta­joh­ta­ja IS:lle: las­ki­jal­la oli kypärä päässä

11.02.2020 16:31 0
Ruka Slalomin laskijat kärjessä Pyhän FIS-suurpujottelussa

Ruka Sla­lo­min las­ki­jat kär­jes­sä Pyhän FIS-suur­pu­jot­te­lus­sa

18.12.2019 17:50 0
Tilaajille
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa:  Kati Nenonen, 63, Pyhä: En ole kertaakaan katunut, että tulin tänne

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Kati Ne­no­nen, 63, Pyhä: En ole ker­taa­kaan ka­tu­nut, että tulin tänne

18.12.2019 09:33 0
Pelkosenniemen vuoden yrittäjät kiittävät yrittäjien keskinäistä henkeä:  "Kilpailemme palveluilla, mutta olemme myös valmiita auttamaan toisiamme"

Pel­ko­sen­nie­men vuoden yrit­tä­jät kiit­tä­vät yrit­tä­jien kes­ki­näis­tä henkeä: "Kil­pai­lem­me pal­ve­luil­la, mutta olemme myös val­mii­ta aut­ta­maan toi­siam­me"

23.11.2019 09:53 0
Tilaajille
Pyhä rakentaa neljän miljoonan euron tuolihissin ja lähes 500 vuodepaikkaa lisää – hissi tulee käytettynä Itävallasta, käyttöön se saadaan jouluna 2021

Pyhä ra­ken­taa neljän mil­joo­nan euron tuo­li­his­sin ja lähes 500 vuo­de­paik­kaa lisää – hissi tulee käy­tet­ty­nä Itä­val­las­ta, käyt­töön se saadaan jouluna 2021

15.11.2019 12:00 0
Tilaajille
Huttu-Ukon taidereitin ensimmäinen osa valmistuu pian Pyhätunturilla – "Tunturissa isokin työ muuttuu pieneksi"

Hut­tu-Ukon tai­de­rei­tin en­sim­mäi­nen osa val­mis­tuu pian Py­hä­tun­tu­ril­la – "Tun­tu­ris­sa isokin työ muuttuu pie­nek­si"

12.11.2019 18:45 0
Tilaajille
Paralumilautailun maailmancup jälleen Pyhällä - Matti Suur-Hamari tekee paluun loukkaantumisen jäljiltä

Pa­ra­lu­mi­lau­tai­lun maail­man­cup jälleen Pyhällä - Matti Suur-Ha­ma­ri tekee paluun louk­kaan­tu­mi­sen jäl­jil­tä

12.11.2019 14:55 0
Tilaajille

Pyhän päi­vä­hoi­to jär­jes­te­tään Kuu­si­ran­nas­sa, en­ti­ses­sä ra­vin­to­la­ra­ken­nuk­ses­sa

28.10.2019 19:52 0
Tilaajille

Pyhän päi­vä­hoi­to ja hen­ki­lö­va­lin­nat kuu­men­si­vat tun­tei­ta Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­tos­sa – kokous jou­dut­tiin päät­tä­mään, kun osa val­tuu­te­tuis­ta poistui pai­kal­ta

22.10.2019 20:11 0
Tilaajille
Pyhätunturin päivähoitokeskustelu ei lopu Pelkosenniemellä – Kunnanhallitus hylkäsi kaikki kunnanjohtajan esitykset

Py­hä­tun­tu­rin päi­vä­hoi­to­kes­kus­te­lu ei lopu Pel­ko­sen­nie­mel­lä – Kun­nan­hal­li­tus hylkäsi kaikki kun­nan­joh­ta­jan esi­tyk­set

17.10.2019 21:26 0
Tilaajille