Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pyhätunturi
Ensimmäisessä PyhäSana-tapahtumassa viedään sanataidetta tunturiin

En­sim­mäi­ses­sä Py­hä­Sa­na-ta­pah­tu­mas­sa viedään sa­na­tai­det­ta tun­tu­riin

15.09.2023 22:14
Tilaajille
Sanataide esittäytyy Pyhätunturissa – PyhäSanan keksijä Lasse Rantanen toivoo, että tapahtumasta tulee paikallisten eikä vain muualta tulleiden juhla

Sa­na­tai­de esit­täy­tyy Py­hä­tun­tu­ris­sa – Py­hä­Sa­nan keksijä Lasse Ran­ta­nen toivoo, että ta­pah­tu­mas­ta tulee pai­kal­lis­ten eikä vain muualta tul­lei­den juhla

11.09.2023 17:30
Tilaajille
Anssi Koirikivi paineli Pyhän Tunturimaratonin voittoon

Anssi Koi­ri­ki­vi paineli Pyhän Tun­tu­ri­ma­ra­to­nin voit­toon

12.08.2023 21:46 2
Tilaajille
Koillismaan Osuuskaupan myymälähanke Pyhätunturilla lykkääntyy – rakennusluvasta valitettu hallinto-oikeuteen

Koil­lis­maan Osuus­kau­pan myy­mä­lä­han­ke Py­hä­tun­tu­ril­la lyk­kään­tyy – ra­ken­nus­lu­vas­ta va­li­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­teen

07.08.2023 17:29 9
Tilaajille
Musiikki täyttää taas Pyhätunturin – Pyhä Unpluggedissa kävijöitä kiehtoo eritoten tapahtuman erityinen ympäristö

Mu­siik­ki täyttää taas Py­hä­tun­tu­rin – Pyhä Unp­lug­ge­dis­sa kä­vi­jöi­tä kiehtoo eri­to­ten ta­pah­tu­man eri­tyi­nen ym­pä­ris­tö

03.08.2023 19:13
Tilaajille
Lapissa tehty havaintoja runsaasta sinilevästä

Lapissa tehty ha­vain­to­ja run­saas­ta si­ni­le­väs­tä

28.07.2023 10:50
Tilaajille
Pyhätunturin polkujuoksuihin yli 900 osallistujaa

Py­hä­tun­tu­rin pol­ku­juok­sui­hin yli 900 osal­lis­tu­jaa

25.07.2023 11:03
Tilaajille
Pienen porukan tapahtuma, joka ei halua kasvaa yhtään isommaksi – Maahisblues houkutteli jälleen satakunta juurimusiikin ystävää Pyhätunturille

Pienen porukan ta­pah­tu­ma, joka ei halua kasvaa yhtään isom­mak­si – Maa­his­blues hou­kut­te­li jälleen sa­ta­kun­ta juu­ri­mu­sii­kin ystävää Py­hä­tun­tu­ril­le

02.07.2023 15:09
Tilaajille
Sale-myymälän rakennustyöt keskeytyivät Pyhätunturilla – luvasta tehtiin oikaisuvaatimus

Sa­le-myy­mä­län ra­ken­nus­työt kes­key­tyi­vät Py­hä­tun­tu­ril­la – luvasta tehtiin oi­kai­su­vaa­ti­mus

19.06.2023 13:34 4
Tilaajille
Northern Lights Village laajentaa Pyhälle – suunnitelmissa remontoida seitsemän paritaloa ja rakentaa parikymmentä revontuli-iglua

Nort­hern Lights Village laa­jen­taa Pyhälle – suun­ni­tel­mis­sa re­mon­toi­da seit­se­män pa­ri­ta­loa ja ra­ken­taa pa­ri­kym­men­tä re­von­tu­li-ig­lua

15.06.2023 19:30 3
Tilaajille
Pelkosenniemi vuokraa alueita Pyhältä Veljekset Karjalaiselle

Pel­ko­sen­nie­mi vuokraa alueita Pyhältä Vel­jek­set Kar­ja­lai­sel­le

09.06.2023 16:49 7
Tilaajille
Pelkosenniemen Vuokratalot valmistelee uutta rivitaloa ja päivähoitotiloja Pyhälle

Pel­ko­sen­nie­men Vuok­ra­ta­lot val­mis­te­lee uutta ri­vi­ta­loa ja päi­vä­hoi­to­ti­lo­ja Pyhälle

09.06.2023 15:33 1
Tilaajille
Vanhat päätökset hiertävät Pelkosenniemen päättäjiä – valtuustoryhmien puheenjohtajat kertovat Lapin Kansalle, mistä kunnassa oikein kiikastaa

Vanhat pää­tök­set hier­tä­vät Pel­ko­sen­nie­men päät­tä­jiä – val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat ker­to­vat Lapin Kan­sal­le, mistä kun­nas­sa oikein kii­kas­taa

28.05.2023 11:00 1
Tilaajille
Voiko raskaanakin kavuta vuorille? Vapaalaskija Sanna Kyllönen ei kehdannut kysyä asiasta neuvolassa, mutta sai rohkeutta somesta, Madelene Eronen Minatti jatkoi kunnes raja tuli vastaan

Voiko ras­kaa­na­kin kavuta vuo­ril­le? Va­paa­las­ki­ja Sanna Kyl­lö­nen ei keh­dan­nut kysyä asiasta neu­vo­las­sa, mutta sai roh­keut­ta so­mes­ta, Ma­de­le­ne Eronen Minatti jatkoi kunnes raja tuli vastaan

18.05.2023 09:00
Tilaajille
Sale-myymälän pohjatyöt alkavat Pyhällä

Sa­le-myy­mä­län poh­ja­työt alkavat Pyhällä

28.04.2023 17:41
Tilaajille
Pyhätunturin kaavamuutokset lisäävät tonttitarjontaa – Pelkosenniemen valtuusto keskusteli asemakaavamuutoksista ja maankäyttösopimuksista

Py­hä­tun­tu­rin kaa­va­muu­tok­set li­sää­vät tont­ti­tar­jon­taa – Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to kes­kus­te­li ase­ma­kaa­va­muu­tok­sis­ta ja maan­käyt­tö­so­pi­muk­sis­ta

20.04.2023 21:17
Tilaajille
Latu sotkettiin tuhkalla kesken kuumimman hiihtosesongin – Pyhätunturilla tehty ilkivalta aiheutti lisätöitä huollolle ja ilmoituksen poliisille

Latu sot­ket­tiin tuh­kal­la kesken kuu­mim­man hiih­to­se­son­gin – Py­hä­tun­tu­ril­la tehty il­ki­val­ta ai­heut­ti li­sä­töi­tä huol­lol­le ja il­moi­tuk­sen po­lii­sil­le

06.04.2023 16:54 9
Tilaajille
Jesperi Kemppaisesta Viron mestari – Rovaniemeläiselle kauden kolmas ykkönen FIS-tasolla

Jesperi Kemp­pai­ses­ta Viron mestari – Ro­va­nie­me­läi­sel­le kauden kolmas ykkönen FIS-ta­sol­la

24.03.2023 15:25
Tilaajille
Te-toimisto avaa väliaikaisen toimipisteen Pyhätunturin huipulle pääsiäisviikolla

Te-toi­mis­to avaa vä­li­ai­kai­sen toi­mi­pis­teen Py­hä­tun­tu­rin hui­pul­le pää­siäis­vii­kol­la

24.03.2023 14:02 1
Tilaajille
Latvian mestaruuskisassa suomalaiskärki tasa-ajalla – Miks Zvejnieks maansa miesten mestariksi Pyhätunturilla

Latvian mes­ta­ruus­ki­sas­sa suo­ma­lais­kär­ki ta­sa-ajal­la – Miks Zvej­nieks maansa miesten mes­ta­rik­si Py­hä­tun­tu­ril­la

23.03.2023 14:57
Tilaajille