Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Pyhä-Luoston kansallispuisto
Ukko-Luoston kupeeseen Pyhä-Luoston kansallispuistoon rakennetaan maisematupa

Uk­ko-Luos­ton ku­pee­seen Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­toon ra­ken­ne­taan mai­se­ma­tu­pa

22.03.2022 10:21
Tilaajille
Isä teki aina kaiken Ilona Liikasen puolesta, ja hän luuli, ettei naisellinen nainen voi edes oppia erätaitoja – Nyt Korpifemakkona tunnettu Liikanen kertoo, mihin retkeilyssä tarvitaan feminismiä

Isä teki aina kaiken Ilona Lii­ka­sen puo­les­ta, ja hän luuli, ettei nai­sel­li­nen nainen voi edes oppia erä­tai­to­ja – Nyt Kor­pi­fe­mak­ko­na tun­net­tu Lii­ka­nen kertoo, mihin ret­kei­lys­sä tar­vi­taan fe­mi­nis­miä

25.02.2022 17:00
Tilaajille
"Liikennettä on kuin moottoritiellä" – ruskasesongin peräpää näkyy jo, mutta retkeilyreiteillä riittää edelleen runsaasti väkeä

"Lii­ken­net­tä on kuin moot­to­ri­tiel­lä" – rus­ka­se­son­gin peräpää näkyy jo, mutta ret­kei­ly­rei­teil­lä riittää edel­leen run­saas­ti väkeä

24.09.2021 19:30 7
Tilaajille
Isokurun läpi kulkeva reitti Pyhä-Luoston kansallispuistossa on jälleen auki – rakentaminen kivikkoisessa ja hankalakulkuisessa maastossa oli poikkeuksellinen ponnistus

Iso­ku­run läpi kulkeva reitti Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­tos­sa on jälleen auki – ­ra­ken­ta­mi­nen ki­vik­koi­ses­sa ja han­ka­la­kul­kui­ses­sa maas­tos­sa oli poik­keuk­sel­li­nen pon­nis­tus

10.09.2021 09:03 2
Tilaajille
Isokurun reitin uusiminen alkaa Pyhä-Luoston kansallispuistossa – Reitti suljetaan töiden ajaksi

Iso­ku­run reitin uu­si­mi­nen alkaa Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­tos­sa – Reitti sul­je­taan töiden ajaksi

27.05.2021 10:52 1
Tilaajille
Rakennusmateriaalien kuljetus Pyhä-Luoston kansallispuiston Isokuruun käynnistyy – Suositun reitin rakenteet uusitaan kesän ja syksyn aikana

Ra­ken­nus­ma­te­riaa­lien kul­je­tus Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­ton Iso­ku­ruun käyn­nis­tyy – Suo­si­tun reitin ra­ken­teet uu­si­taan kesän ja syksyn aikana

15.03.2021 07:55
Tilaajille
Isokurun reitti kunnostetaan ensi kesänä Pyhätunturilla

Iso­ku­run reitti kun­nos­te­taan ensi kesänä Py­hä­tun­tu­ril­la

20.01.2021 20:57
Tilaajille
Pyhä-Luostolla kadonnut vaeltaja löydettiin kuolleena maastosta retkeilyreittien ulkopuolelta

Py­hä-Luos­tol­la ka­don­nut vael­ta­ja löy­det­tiin kuol­lee­na maas­tos­ta ret­kei­ly­reit­tien ul­ko­puo­lel­ta

18.11.2020 19:42
Tilaajille
Pyhä-Luoston kansallispuistossa on kateissa 54-vuotias mies – viimeiset havainnot on tehty lähes kuukausi sitten

Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­tos­sa on ka­teis­sa 54-vuo­tias mies – vii­mei­set ha­vain­not on tehty lähes kuu­kau­si sitten

18.11.2020 17:52
Uhriharjun portaat valmistuivat Pyhä-Luoston kansallispuistossa – Isokuruun pääsee jälleen kulkemaan

Uh­ri­har­jun portaat val­mis­tui­vat Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­tos­sa – Iso­ku­ruun pääsee jälleen kul­ke­maan

02.10.2020 17:38
Tilaajille
Pyhä-Luoston kansallispuiston lajikartoitusmaratonissa löytyi uhanalaisia aarteita

Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­ton la­ji­kar­toi­tus­ma­ra­to­nis­sa löytyi uhan­alai­sia aar­tei­ta

30.08.2020 12:30 1
Tilaajille
Pyhä-Luostolta löyty sammalta, jota ei aiemmin ole tavattu niin pohjoisessa – kansallispuiston lajikirjo paljastui entistä monimuotoisemmaksi

Py­hä-Luos­tol­ta löyty sam­mal­ta, jota ei aiemmin ole tavattu niin poh­joi­ses­sa – kan­sal­lis­puis­ton la­ji­kir­jo pal­jas­tui entistä mo­ni­muo­toi­sem­mak­si

11.08.2020 14:13 1
Tilaajille
Pyhä-Luostolla alkaa 24 tunnin lajikartoitusmaraton – Urakan tarkoituksena on kartoittaa puiston eliölajeja

Py­hä-Luos­tol­la alkaa 24 tunnin la­ji­kar­toi­tus­ma­ra­ton – Urakan tar­koi­tuk­se­na on kar­toit­taa puiston eliö­la­je­ja

07.08.2020 10:46
Tilaajille
Pyhä-Luoston kansallispuistossa rakennetaan koko kesä – "Raha, jonka valtio sijoittaa retkeilyalueisiin, palautuu yhteiskunnalle moninkertaisesti takaisin"

Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­tos­sa ra­ken­ne­taan koko kesä – "Raha, jonka valtio si­joit­taa ret­kei­lya­luei­siin, pa­lau­tuu yh­teis­kun­nal­le mo­nin­ker­tai­ses­ti ta­kai­sin"

26.06.2020 11:46
Tilaajille
Pyhä-Luostolla pääsee jälleen tunturille Ukko-Luoston portaita pitkin – Seuraava porrastyömaa on jo alkamassa

Py­hä-Luos­tol­la pääsee jälleen tun­tu­ril­le Uk­ko-Luos­ton por­tai­ta pitkin – Seu­raa­va por­ras­työ­maa on jo al­ka­mas­sa

18.06.2020 13:25
Tilaajille
Lumen ja sulamisvesien vaurioittama Isokurun reitti Pyhä-Luoston kansallispuistossa on suljettu – muut reitit ovat auki

Lumen ja su­la­mis­ve­sien vau­rioit­ta­ma Iso­ku­run reitti Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­tos­sa on sul­jet­tu – muut reitit ovat auki

04.06.2020 15:26
Tilaajille

Py­hä-Luos­ton por­tai­den ra­ken­ta­mi­set ete­ne­vät – Uh­ri­har­jul­le me­tal­li­set portaat

01.06.2020 14:55
Tilaajille
Laskeminen vaarantaisi muut Isokurussa liikkuvat Pyhätunturilla – Metsähallitus perustelee turvallisuudella rajoituksia, jotka kieltävät liikkumisen Isokurun rinteillä

Las­ke­mi­nen vaa­ran­tai­si muut Iso­ku­rus­sa liik­ku­vat Py­hä­tun­tu­ril­la – Met­sä­hal­li­tus pe­rus­te­lee tur­val­li­suu­del­la ra­joi­tuk­sia, jotka kiel­tä­vät liik­ku­mi­sen Iso­ku­run rin­teil­lä

20.02.2020 19:44
Tilaajille
"Tule kuukkeli, mulla on sulle rusinoita!" Kokeilimme, millaista on vaeltaa tunturissa pienten lasten kanssa – Näin sinäkin onnistut

"Tule kuuk­ke­li, mulla on sulle ru­si­noi­ta!" Ko­kei­lim­me, mil­lais­ta on vaeltaa tun­tu­ris­sa pienten lasten kanssa – Näin sinäkin on­nis­tut

18.09.2019 08:48
Tilaajille