Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Retkeily
Kuukausi
Koira jaksaa kantaa vaikka 10 kilon kuorman – testasimme kalliin ja halvan rinkan

Koira jaksaa kantaa vaikka 10 kilon kuorman – tes­ta­sim­me kalliin ja halvan rinkan

16.02.2024 17:30
Tilaajille
Lumivyöryjen riski on Lapin tunturialueilla nyt huomattava – luonnonvaraisilla tuntureilla on havaittu jo 26 laattalumivyöryä

Lu­mi­vyö­ry­jen riski on Lapin tun­tu­ri­alueil­la nyt huo­mat­ta­va – luon­non­va­rai­sil­la tun­tu­reil­la on ha­vait­tu jo 26 laat­ta­lu­mi­vyö­ryä

16.02.2024 08:40 1
Tilaajille
Kuukautisten aikaan retkeillessä auttaa muutama niksi – Eräoppaat Kaisa Liesmäki ja Ella Provialer kertovat, miten he itse pärjäävät

Kuu­kau­tis­ten aikaan ret­keil­les­sä auttaa muutama niksi – Erä­op­paat Kaisa Lies­mä­ki ja Ella Pro­via­ler ker­to­vat, miten he itse pär­jää­vät

06.02.2024 21:13
Tilaajille
Pieneltä karhunkierrokselta poistetaan taukopaikka ja Kitkajoelta kolme – Metsähallituksen mukaan syynä entistä heikommat jäät

Pie­nel­tä kar­hun­kier­rok­sel­ta pois­te­taan tau­ko­paik­ka ja Kit­ka­joel­ta kolme – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan syynä entistä hei­kom­mat jäät

06.02.2024 19:18 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin kansallispuistojen käyntimäärät kasvaneet 13 prosenttia viidessä vuodessa – Pallas-Yllästunturin kansallispuisto edelleen suosituin

Lapin kan­sal­lis­puis­to­jen käyn­ti­mää­rät kas­va­neet 13 pro­sent­tia vii­des­sä vuo­des­sa – Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­to edel­leen suo­si­tuin

26.01.2024 09:10 8
Tilaajille
Testasimme, miten pimeä retki onnistuu – ilman valoa malttaa liikkua hitaammin

Tes­ta­sim­me, miten pimeä retki on­nis­tuu – ilman valoa malttaa liikkua hi­taam­min

11.01.2024 15:47
Tilaajille
Metsähallituksen irtisanoma työntekijä ennakoi, että säästöt heikentävät retkeilijöiden turvallisuutta – Ilman huoltoa tuvat menevät nopeasti huonoon kuntoon

Met­sä­hal­li­tuk­sen ir­ti­sa­no­ma työn­te­ki­jä en­na­koi, että säästöt hei­ken­tä­vät ret­kei­li­jöi­den tur­val­li­suut­ta – Ilman huoltoa tuvat menevät no­peas­ti huonoon kuntoon

08.01.2024 20:15 30
Tilaajille
Pallaksen tragediasta on vaikea ottaa opiksi, koska emme saa tietää, mitä tarkalleen ottaen tapahtui
Kolumni

Pal­lak­sen tra­ge­dias­ta on vaikea ottaa opiksi, koska emme saa tietää, mitä tar­kal­leen ottaen ta­pah­tui

05.01.2024 14:20 17
Näillä vuoristo-oppaan vinkeillä retkeily tuntureissa hoituu turvallisesti – vyöryt eivät lähde liikkeelle kovista äänistä, niin kuin Aku Ankoissa

Näillä vuo­ris­to-op­paan vin­keil­lä ret­kei­ly tun­tu­reis­sa hoituu tur­val­li­ses­ti – vyöryt eivät lähde liik­keel­le kovista ää­nis­tä, niin kuin Aku An­kois­sa

05.01.2024 05:00 4
Tilaajille
Kaamos ja hiljaisuus tekivät juhlan, kun Antti Luoranen vietti joulua Syötteen erämaatuvalla perheensä kanssa – Todellista luksusta on joulusauna luonnon keskellä

Kaamos ja hil­jai­suus tekivät juhlan, kun Antti Luo­ra­nen vietti joulua Syöt­teen erä­maa­tu­val­la per­heen­sä kanssa – To­del­lis­ta luk­sus­ta on jou­lu­sau­na luonnon kes­kel­lä

24.12.2023 14:48 5
Tilaajille
Miten ja milloin liikkuisit, jos olisit näätä? Tämä juttu opettaa tunnistamaan eläinten jäljet, lopussa voit testata taitosi

Miten ja milloin liik­kui­sit, jos olisit näätä? Tämä juttu opettaa tun­nis­ta­maan eläin­ten jäljet, lopussa voit testata taitosi

24.12.2023 05:00
Tilaajille
Talvimelonta on harvojen herkkua, mutta oikein tehtynä jäinen elämys – harrastaja löytää paikan vaikka tehtaan lauhdevesistä

Tal­vi­me­lon­ta on har­vo­jen herk­kua, mutta oikein tehtynä jäinen elämys – har­ras­ta­ja löytää paikan vaikka tehtaan lauh­de­ve­sis­tä

17.12.2023 14:40
Tilaajille
Ihmiset luulevat Henna Linnétä eräoppaaksi vain siksi, että hän retkeilee itsekseen – Tästä syystä yksin vaeltava nainen päätyy edelleen otsikoihin

Ihmiset luu­le­vat Henna Linnétä erä­op­paak­si vain siksi, että hän ret­kei­lee it­sek­seen – Tästä syystä yksin vael­ta­va nainen päätyy edel­leen ot­si­koi­hin

09.12.2023 13:00 5
Tilaajille
Sytykepussi kulkee aina Mira Pyyn retkillä mukana, vaikka mitään sytytettävää ei ole koko saarella – kolme retkeilijää kertoo rakkaimman varusteensa tarinan

Sy­ty­ke­pus­si kulkee aina Mira Pyyn ret­kil­lä mukana, vaikka mitään sy­ty­tet­tä­vää ei ole koko saa­rel­la – kolme ret­kei­li­jää kertoo rak­kaim­man va­rus­teen­sa tarinan

26.11.2023 05:00
Tilaajille
Kun päiväretkistä siirtyy vaelluksiin, ensimmäisenä kannattaa luopua suorittamisesta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaativaa kohdetta, joista on hyvä aloittaa

Kun päi­vä­ret­kis­tä siirtyy vael­luk­siin, en­sim­mäi­se­nä kan­nat­taa luopua suo­rit­ta­mi­ses­ta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaa­ti­vaa koh­det­ta, joista on hyvä aloit­taa

19.11.2023 10:00
Tilaajille
Retkiruokabloggaaja Saara Atula kertoo, millainen eväs on talvella parhaimmillaan – Tämä yllättävä herkku maistuu myös kovalla pakkasella

Ret­ki­ruo­ka­blog­gaa­ja Saara Atula kertoo, mil­lai­nen eväs on tal­vel­la par­haim­mil­laan – Tämä yl­lät­tä­vä herkku maistuu myös kovalla pak­ka­sel­la

19.11.2023 05:00 2
Tilaajille
HS: Metsähallitus saattaa lakkauttaa noin joka kolmannen retkeilijöiden taukopaikan

HS: Met­sä­hal­li­tus saattaa lak­kaut­taa noin joka kol­man­nen ret­kei­li­jöi­den tau­ko­pai­kan

17.11.2023 10:20 17
Saala Erlo ja Juho Ahola rakastuivat autiosaunoihin ja vaeltavat nyt niitä läpi – Lapissa on runsaasti saunoja, joissa voi kylpeä ilman varausta

Saala Erlo ja Juho Ahola ra­kas­tui­vat au­tio­sau­noi­hin ja vael­ta­vat nyt niitä läpi – Lapissa on run­saas­ti sau­no­ja, joissa voi kylpeä ilman va­raus­ta

12.11.2023 10:00 4
Tilaajille
Nuorttijoki on loistava, mutta syrjäinen melontakohde – Jylhiin kanjoneihin pääsee parhaiten packraftilla, koska itärajalta pitää patikoida pois

Nuort­ti­jo­ki on lois­ta­va, mutta syr­jäi­nen me­lon­ta­koh­de – Jylhiin kan­jo­nei­hin pääsee par­hai­ten pack­raf­til­la, koska itä­ra­jal­ta pitää pa­ti­koi­da pois

05.11.2023 16:11
Tilaajille
Pyöriä huoltava Timo Isokääntä varoittaa vääränlaisesta vaihteiden käytöstä – Nämä asiat sähköpyörällä ajavan tulee muistaa

Pyöriä huol­ta­va Timo Iso­kään­tä va­roit­taa vää­rän­lai­ses­ta vaih­tei­den käy­tös­tä – Nämä asiat säh­kö­pyö­räl­lä ajavan tulee muistaa

04.11.2023 10:00 1
Tilaajille