Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Retkeily
Kuukausi
Sytykepussi kulkee aina Mira Pyyn retkillä mukana, vaikka mitään sytytettävää ei ole koko saarella – kolme retkeilijää kertoo rakkaimman varusteensa tarinan

Sy­ty­ke­pus­si kulkee aina Mira Pyyn ret­kil­lä mukana, vaikka mitään sy­ty­tet­tä­vää ei ole koko saa­rel­la – kolme ret­kei­li­jää kertoo rak­kaim­man va­rus­teen­sa tarinan

26.11.2023 05:00
Tilaajille
Kun päiväretkistä siirtyy vaelluksiin, ensimmäisenä kannattaa luopua suorittamisesta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaativaa kohdetta, joista on hyvä aloittaa

Kun päi­vä­ret­kis­tä siirtyy vael­luk­siin, en­sim­mäi­se­nä kan­nat­taa luopua suo­rit­ta­mi­ses­ta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaa­ti­vaa koh­det­ta, joista on hyvä aloit­taa

19.11.2023 10:00
Tilaajille
Retkiruokabloggaaja Saara Atula kertoo, millainen eväs on talvella parhaimmillaan – Tämä yllättävä herkku maistuu myös kovalla pakkasella

Ret­ki­ruo­kab­log­gaa­ja Saara Atula kertoo, mil­lai­nen eväs on tal­vel­la par­haim­mil­laan – Tämä yl­lät­tä­vä herkku maistuu myös kovalla pak­ka­sel­la

19.11.2023 05:00 2
Tilaajille
HS: Metsähallitus saattaa lakkauttaa noin joka kolmannen retkeilijöiden taukopaikan

HS: Met­sä­hal­li­tus saattaa lak­kaut­taa noin joka kol­man­nen ret­kei­li­jöi­den tau­ko­pai­kan

17.11.2023 10:20 17
Saala Erlo ja Juho Ahola rakastuivat autiosaunoihin ja vaeltavat nyt niitä läpi – Lapissa on runsaasti saunoja, joissa voi kylpeä ilman varausta

Saala Erlo ja Juho Ahola ra­kas­tui­vat au­tio­sau­noi­hin ja vael­ta­vat nyt niitä läpi – Lapissa on run­saas­ti sau­no­ja, joissa voi kylpeä ilman va­raus­ta

12.11.2023 10:00 4
Tilaajille
Vanhemmat
Nuorttijoki on loistava, mutta syrjäinen melontakohde – Jylhiin kanjoneihin pääsee parhaiten packraftilla, koska itärajalta pitää patikoida pois

Nuort­ti­jo­ki on lois­ta­va, mutta syr­jäi­nen me­lon­ta­koh­de – Jylhiin kan­jo­nei­hin pääsee par­hai­ten pack­raf­til­la, koska itä­ra­jal­ta pitää pa­ti­koi­da pois

05.11.2023 16:11
Tilaajille
Pyöriä huoltava Timo Isokääntä varoittaa vääränlaisesta vaihteiden käytöstä – Nämä asiat sähköpyörällä ajavan tulee muistaa

Pyöriä huol­ta­va Timo Iso­kään­tä va­roit­taa vää­rän­lai­ses­ta vaih­tei­den käy­tös­tä – Nämä asiat säh­kö­pyö­räl­lä ajavan tulee muistaa

04.11.2023 10:00 1
Tilaajille
Rovaniemellä asuva seikkailija Anna Erikkilä, 26, pyöräili Euroopan halki – reppureissaaja nauttii matkustamisesta, joka on pikkuisen hankalaa

Ro­va­nie­mel­lä asuva seik­kai­li­ja Anna Erik­ki­lä, 26, pyö­räi­li Eu­roo­pan halki – rep­pu­reis­saa­ja nauttii mat­kus­ta­mi­ses­ta, joka on pik­kui­sen han­ka­laa

02.11.2023 20:00
Tilaajille
Korvatunturille rakennetaan päivätupa

Kor­va­tun­tu­ril­le ra­ken­ne­taan päi­vä­tu­pa

29.10.2023 16:21 1
Tilaajille
Käsivarren varaustuvat alkavat täyttyä – jos aiot tehdä keväthangilla hiihtovaelluksen Haltille, nyt on viimeinen hetki varata petipaikka

Kä­si­var­ren va­raus­tu­vat alkavat täyttyä – jos aiot tehdä ke­vät­han­gil­la hiih­to­vael­luk­sen Hal­til­le, nyt on vii­mei­nen hetki varata pe­ti­paik­ka

20.10.2023 15:13
Tilaajille
"Siinä voi olla lapsiperheen laavuretki pilalla" – polttopuun viejät ovat kiusana Rovaniemen kaupungin laavupaikoilla

"Siinä voi olla lap­si­per­heen laa­vu­ret­ki pi­lal­la" – ­polt­to­puun viejät ovat kiusana Ro­va­nie­men kau­pun­gin laa­vu­pai­koil­la

20.10.2023 07:00 22
Tilaajille
Viikon kuva: Kilpisjärvellä oli syyslomalla vaeltajia jonoksi asti, mutta ravintolat ja hotellit pysyivät kiinni
Kolumni

Viikon kuva: Kil­pis­jär­vel­lä oli syys­lo­mal­la vael­ta­jia jonoksi asti, mutta ra­vin­to­lat ja ho­tel­lit py­syi­vät kiinni

20.10.2023 06:00 9
Luolareitin suosio yllätti: Kätkävaaraan tarvitaan iso parkkipaikka satojen metrien autojonojen takia

Luo­la­rei­tin suosio yl­lät­ti: Kät­kä­vaa­raan tar­vi­taan iso park­ki­paik­ka satojen metrien au­to­jo­no­jen takia

18.10.2023 17:40
Tilaajille
Metsähallitus huolissaan liian kepeästi varustautuneista retkeilijöistä – "Kesämakuupussit ja joenylitykset kannattaa nyt jo unohtaa"

Met­sä­hal­li­tus huo­lis­saan liian ke­peäs­ti va­rus­tau­tu­neis­ta ret­kei­li­jöis­tä – "Ke­sä­ma­kuu­pus­sit ja joe­ny­li­tyk­set kan­nat­taa nyt jo unoh­taa"

18.10.2023 13:16 3
Kun pyöräilijä kaahailee rumasti, kärsimään joutuu lopulta toinen pyöräilijä
Kolumni

Kun pyö­räi­li­jä kaa­hai­lee ru­mas­ti, kär­si­mään joutuu lopulta toinen pyö­räi­li­jä

10.10.2023 06:00 2
Kansien välissä: Tuhti teos tekee suot tutuiksi

Kansien vä­lis­sä: Tuhti teos tekee suot tu­tuik­si

04.10.2023 14:56
Tilaajille
Metsähallitus julkaisee vastuulliseen retkeilyyn kannustavan satukirjan saameksi – "Satujen avulla voi herättää keskustelua siitä, miten luontoretkellä kannattaa toimia"

Met­sä­hal­li­tus jul­kai­see vas­tuul­li­seen ret­kei­lyyn kan­nus­ta­van sa­tu­kir­jan saa­mek­si – "Sa­tu­jen avulla voi he­rät­tää kes­kus­te­lua siitä, miten luon­to­ret­kel­lä kan­nat­taa toimia"

02.10.2023 09:37
Tilaajille
Korouoman uusin reitti muuttui rankkasateella rinnepuroksi ja hyytävä tuuli viiltää tunturissa – ruskaretkeilijä, ota ainakin nämä asiat huomioon

Ko­rouo­man uusin reitti muuttui rank­ka­sa­teel­la rin­ne­pu­rok­si ja hyytävä tuuli viiltää tun­tu­ris­sa – rus­ka­ret­kei­li­jä, ota ainakin nämä asiat huo­mioon

27.09.2023 13:43
Tilaajille
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston suosituimmilla reiteillä jopa yli puolet kävijöistä ajaa maastopyörällä –  kävelijät ja pyöräilijät ovat mahtuneet samoille polulle, ainakin toistaiseksi

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton suo­si­tuim­mil­la rei­teil­lä jopa yli puolet kä­vi­jöis­tä ajaa maas­to­pyö­räl­lä – kä­ve­li­jät ja pyö­räi­li­jät ovat mah­tu­neet sa­moil­le po­lul­le, ainakin tois­tai­sek­si

23.09.2023 16:00 6
Tilaajille
Pahanojankurun uusi autiotupa valmistui Sallan kansallispuistoon – tuvan tumma pinta on hiillettyä kierrätyspuuta

Pa­ha­no­jan­ku­run uusi au­tio­tu­pa val­mis­tui Sallan kan­sal­lis­puis­toon – tuvan tumma pinta on hiil­let­tyä kier­rä­tys­puu­ta

22.09.2023 08:57
Tilaajille