Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Saariselkä

Kaukana kau­pun­gis­ta – Tatu Terho to­teut­ti haa­veen­sa ja löysi unel­mien­sa työ­pai­kan Lapin erä­mail­ta

24.07.2021 06:30
Tilaajille

Skim­ba­girls-elo­ku­van ku­vauk­set saatiin pää­tök­seen Saa­ri­se­läl­lä ja Iva­los­sa – en­si-il­ta al­ku­vuo­des­ta 2022

07.05.2021 10:46
Tilaajille

Suksi suihkaa Saa­ri­se­läl­lä pää­siäi­se­nä – "E­le­tään täällä sem­moi­ses­sa lä­hi­pii­rin ko­ro­na­kup­las­sa, tur­val­li­sel­ta tuntuu"

02.04.2021 16:04 2
Tilaajille

Opis­ke­li­ja­ryh­mä Kuo­pios­ta lomaili Saa­ri­se­läl­lä: Jo 18 sai­ras­tu­nut ko­ro­naan Kuo­pios­sa ja kaksi Lapissa – "Ryhmä on ollut liik­ku­vai­nen", Inarin johtava lääkäri sanoo

11.03.2021 19:05 10
Tilaajille

Erä­maa­mö­kin voi saada 30 000 eurolla – Korona ei hil­jen­tä­nyt ra­ken­ta­mis­ta ja kauppaa Ina­ris­sa

11.03.2021 11:05
Tilaajille

Mökit vetävät hyvin, Lapin ho­tel­leis­sa on tilaa – Hiih­to­lo­mien alkua odo­te­taan tun­tu­ri­koh­teis­sa ris­ti­rii­tai­sis­sa miet­teis­sä

19.02.2021 18:18 2
Tilaajille

Iso Airbus vaihtui vanhaan Ladaan – Lo­mau­tet­tu lentäjä alkoi tak­si­yrit­tä­jäk­si ja pääsee yhä te­ke­mään nousuja ja laskuja

19.02.2021 17:35 2
Tilaajille

Saa­ri­sel­kä oli ensin pa­ra­tii­si hiih­tä­jil­le, sitten kan­sain­vä­li­sil­le mat­kai­li­joil­le – Nyt ra­ken­ne­taan ko­ti­maan mat­kai­lua vas­tuul­li­suu­den tee­mal­la

09.02.2021 07:00
Tilaajille

Puu­ra­jan ylä­puo­lel­ta näkee ja näkyy kauas, mutta maisema ei miel­ly­tä kaikkia – onko Kau­nis­pää vielä kaunis?

02.01.2021 06:30 15
Tilaajille

Saa­ri­se­läl­lä myydään luk­sus­ta ta­val­li­sen ho­tel­li­huo­neen hin­nal­la ja väkeä riittää – Yrit­tä­jä uskoo, että laihaa talvea seuraa lihava: "Ky­syn­tä näyttää pa­tou­tu­neen"

23.12.2020 14:11 7
Tilaajille

Saa­ri­se­läl­lä on todettu uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Ta­pauk­seen liittyy mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia Ro­va­nie­mel­lä ja So­dan­ky­läs­sä

15.12.2020 13:47 2
Tilaajille

Inarin kun­nas­sa on todettu kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – Saa­ri­se­län mat­kai­luun liit­ty­väs­sä ket­jus­sa on run­saas­ti al­tis­tu­mi­sia

03.12.2020 20:11 1
Tilaajille

Saa­ri­se­län Latu ja Huolto pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Ina­ris­sa

27.11.2020 19:00
Tilaajille

Kau­nis­pään rin­teil­le nousee kym­me­niä kuu­tioi­ta – Korona kat­kai­si hol­lan­ti­lais­yh­tiön ra­ken­nus­työt, mutta töiden va­kuu­te­taan jat­ku­van

25.11.2020 18:02 1
Tilaajille

Kä­ve­li­jä ka­vah­taa tiukkaa ohi­tus­ta – Maas­to­pyö­räi­li­jät ja pa­ti­koit­si­jat ovat mah­tu­neet so­pui­sas­ti sa­moil­le rei­teil­le, ne­ga­tii­vi­nen palaute tulee ko­va­vauh­ti­sis­ta koh­taa­mi­sis­ta

05.10.2020 07:00
Tilaajille

Saa­ri­se­län lä­hi­alueen reit­te­jä pa­ran­ne­taan

29.09.2020 13:58
Tilaajille

Syksyn vä­ri­lois­to on jo aluil­laan Lapissa – ruska saapui tänä vuonna hyvin no­peas­ti, ko­meim­mil­laan vä­ri­kir­jo on kuun puo­li­vä­lis­sä

07.09.2020 16:38
Tilaajille

Ylläs taikoi pyö­räi­lys­tä ruskan ve­roi­sen se­son­gin kes­kel­le kesää – Ala­mä­ki- ja maas­to­pyö­räi­ly­buu­mis­sa iskee välillä jo uupelo pyö­ris­tä

06.07.2020 06:30
Tilaajille

Saa­ri­sel­kä MTB Sta­ges-maas­to­pyö­rä­ta­pah­tu­ma al­ku­pe­räi­se­nä ajan­koh­ta­na elo­kuus­sa

02.07.2020 17:53
Tilaajille

Saa­ri­se­läl­le ra­ken­ne­taan val­koi­sia kuu­tio­hu­vi­loi­ta – Mal­li­mö­kit jo har­ja­kor­keu­des­sa

14.06.2020 15:05 5
Tilaajille