pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Saariselkä
Viskilompolon monotanssit vetävät Saariselälle – matkailussa sukupolven vaihdos menossa

Vis­ki­lom­po­lon mo­no­tans­sit vetävät Saa­ri­se­läl­le – mat­kai­lus­sa su­ku­pol­ven vaihdos menossa

16.04.2022 12:00
Tilaajille
Anssi Koirikivi sujautti kauden päätteeksi Vaskoolin, ladulla myös Japanin hiihtomaajoukkueen voitelija

Anssi Koi­ri­ki­vi su­jaut­ti kauden päät­teek­si Vas­koo­lin, ladulla myös Japanin hiih­to­maa­jouk­kueen voi­te­li­ja

15.04.2022 17:54
Tilaajille
Pikku-Kuukkeli toimii jo Saariselällä – palossa tuhoutuneen kauppakeskuksen tilalle nousee tunturimiljööseen sopiva Lappi-henkinen puurakennus

Pik­ku-Kuuk­ke­li toimii jo Saa­ri­se­läl­lä – palossa tu­hou­tu­neen kaup­pa­kes­kuk­sen tilalle nousee tun­tu­ri­mil­jöö­seen sopiva Lap­pi-hen­ki­nen puu­ra­ken­nus

14.04.2022 19:30 4
Tilaajille
Alko avaa väliaikaisen myymälän Saariselälle tulipalossa tuhoutuneen tilalle – palvelee asiakkaita uuden myymälän valmistumiseen asti

Alko avaa vä­li­ai­kai­sen myy­mä­län Saa­ri­se­läl­le tu­li­pa­los­sa tu­hou­tu­neen tilalle – pal­ve­lee asiak­kai­ta uuden myy­mä­län val­mis­tu­mi­seen asti

01.04.2022 09:03
Tilaajille
Kauppakeskus Kuukkelin tulipalossa menetetyt palvelut avataan Saariselällä torstaina – uutta Kuukkelia suunnitellaan raunioiden paikalle

Kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin tu­li­pa­los­sa me­ne­te­tyt pal­ve­lut avataan Saa­ri­se­läl­lä tors­tai­na – uutta Kuuk­ke­lia suun­ni­tel­laan rau­nioi­den pai­kal­le

30.03.2022 12:45 1
Tilaajille
Saariselän Kuukkelin vuokrasopimus uusista tiloista allekirjoitetaan ensi viikolla – ruokakauppatoiminta voisi alkaa jo parin viikon kuluessa

Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin vuok­ra­so­pi­mus uusista ti­lois­ta al­le­kir­joi­te­taan ensi vii­kol­la – ­ruo­ka­kaup­pa­toi­min­ta voisi alkaa jo parin viikon ku­lues­sa

11.03.2022 15:30 1
Tilaajille
Saariselän kauppakeskus Kuukkelin tulipaloon liittyvä tutkinta on valmistunut – palo sai alkunsa sähköpääkeskuksesta

Saa­ri­se­län kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin tu­li­pa­loon liit­ty­vä tut­kin­ta on val­mis­tu­nut – palo sai alkunsa säh­kö­pää­kes­kuk­ses­ta

24.02.2022 10:42
Tilaajille
Liekkien nielemän Saariselän liikekeskuksen sijaiseksi avataan pian Pikku-Kuukkeli

Liek­kien nie­le­män Saa­ri­se­län lii­ke­kes­kuk­sen si­jai­sek­si avataan pian Pik­ku-Kuuk­ke­li

22.02.2022 20:12
Tilaajille
Lapin poliisi tutkii Saariselän Kuukkelin tulipaloa, ei epäillä rikosta mutta sitä ei ole myöskään suljettu pois  – nyt kaivataan silminnäkijöiden havaintoja kello  23 ja 05  väliseltä ajalta

Lapin poliisi tutkii Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin tu­li­pa­loa, ei epäillä rikosta mutta sitä ei ole myös­kään sul­jet­tu pois – nyt kai­va­taan sil­min­nä­ki­jöi­den ha­vain­to­ja kello 23 ja 05 vä­li­sel­tä ajalta

22.02.2022 16:06
Saariselän kauppakeskuspalo on täysin sammutettu – palonsyyn tutkinta käynnissä

Saa­ri­se­län kaup­pa­kes­kus­pa­lo on täysin sam­mu­tet­tu – pa­lon­syyn tut­kin­ta käyn­nis­sä

22.02.2022 10:24
Tilaajille
Saariselän kauppias vuokrasi tilat Siulasta – "Ei siinä paljoa pysty tekemään, mutta jotain voidaan"

Saa­ri­se­län kaup­pias vuok­ra­si tilat Siu­las­ta – "Ei siinä paljoa pysty te­ke­mään, mutta jotain voi­daan"

21.02.2022 19:22 7
Tilaajille
IS: Ensimmäinen hälytys Saariselän palopaikalle tuli automaattihälytyksenä jo kello 3.18, lähes puoli tuntia aiemmin kuin silminnäkijän tekemä havainto – mikä aiheutti automaattisen murtohälytyksen?

IS: En­sim­mäi­nen hälytys Saa­ri­se­län pa­lo­pai­kal­le tuli au­to­maat­ti­hä­ly­tyk­se­nä jo kello 3.18, lähes puoli tuntia aiemmin kuin sil­min­nä­ki­jän tekemä ha­vain­to – mikä ai­heut­ti au­to­maat­ti­sen mur­to­hä­ly­tyk­sen?

21.02.2022 17:18 1
Tilaajille
Kimppataksikyydit Saariselältä Ivaloon alkavat tiistaina – paikka varattava edellisiltaan kello 18 mennessä

Kimp­pa­tak­si­kyy­dit Saa­ri­se­läl­tä Ivaloon alkavat tiis­tai­na – paikka va­rat­ta­va edel­lis­il­taan kello 18 men­nes­sä

21.02.2022 17:00 1
Tilaajille
Suuret savupilvet nousivat kauppakeskuksen raunioista: katso video ja kuvat Saariselän palopaikalta

Suuret sa­vu­pil­vet nou­si­vat kaup­pa­kes­kuk­sen rau­niois­ta: katso video ja kuvat Saa­ri­se­län pa­lo­pai­kal­ta

21.02.2022 11:53
Tilaajille
Kauppakeskus Kuukkeli palaa Saariselällä

Kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­li palaa Saa­ri­se­läl­lä

21.02.2022 11:28
Tilaajille
Tulipalo pyyhkäisi pois melkein kaikki Saariselän palvelut – isommat ruokakaupat ovat yli 30 kilometrin päässä: "Tämä on valtava isku"

Tu­li­pa­lo pyyh­käi­si pois melkein kaikki Saa­ri­se­län pal­ve­lut – isommat ruo­ka­kau­pat ovat yli 30 ki­lo­met­rin päässä: "Tämä on valtava isku"

21.02.2022 12:47 11
Tilaajille
Palopaikalla oli surullinen tunnelma – Saariselällä lomailleet Satu Silvo ja Reidar Palmgren harmittelivat paikallisten yrittäjien kohtaloa

Pa­lo­pai­kal­la oli su­rul­li­nen tun­nel­ma – Saa­ri­se­läl­lä lo­mail­leet Satu Silvo ja Reidar Palm­gren har­mit­te­li­vat pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien koh­ta­loa

21.02.2022 09:53
Tilaajille
Suuri tulipalo tuhosi kauppakeskus Kuukkelin Saariselällä täysin – katto romahti ja pystyyn jäivät vain seinät, tutkinta kestää päiviä

Suuri tu­li­pa­lo tuhosi kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin Saa­ri­se­läl­lä täysin – katto romahti ja pystyyn jäivät vain seinät, tut­kin­ta kestää päiviä

21.02.2022 11:00 4
Tilaajille
Nainen eksyi lumituiskuun Saariselällä kevyissä varusteissa – eksynyt ilmoitti tapauksesta itse hätäkeskukseen

Nainen eksyi lu­mi­tuis­kuun Saa­ri­se­läl­lä ke­vyis­sä va­rus­teis­sa – eksynyt il­moit­ti ta­pauk­ses­ta itse hä­tä­kes­kuk­seen

06.02.2022 15:50 3
Tilaajille
Televisiossa Lapin unelmaansa etsinyt Petro Niskanen löysi onnen Ivalosta – Nyt hän vastailee Lappi-kysymyksiin somessa ja kertoo, miksi pohjoiseen kannattaa muuttaa kertarysäyksellä

Te­le­vi­sios­sa Lapin unel­maan­sa etsinyt Petro Nis­ka­nen löysi onnen Iva­los­ta – Nyt hän vas­tai­lee Lap­pi-ky­sy­myk­siin somessa ja kertoo, miksi poh­joi­seen kan­nat­taa muuttaa ker­ta­ry­säyk­sel­lä

31.01.2022 17:00 2
Tilaajille