Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Saariselkä
Saariselällä ammuttiin autosta ilotulitteita ihmisiä kohti, poliisi selvitti myös useita liikenneonnettomuuksia Lapissa

Saa­ri­se­läl­lä am­mut­tiin autosta ilo­tu­lit­tei­ta ihmisiä kohti, poliisi sel­vit­ti myös useita lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia Lapissa

02.12.2023 15:03
Tilaajille
Suomi varautuu vaaroihin myrkyistä säteilyyn – Saariselällä valotettiin biologisten ja kemiallisten aineiden sekä ydinsäteilyn muodostamia uhkia

Suomi va­rau­tuu vaa­roi­hin myr­kyis­tä sä­tei­lyyn – ­Saa­ri­se­läl­lä va­lo­tet­tiin bio­lo­gis­ten ja ke­mial­lis­ten ai­nei­den sekä ydin­sä­tei­lyn muo­dos­ta­mia uhkia

31.10.2023 19:30
Tilaajille
Ylläs toivoo hiihtäjiltä tukea latujen kasvaviin huoltokustannuksiin – Saariselällä vapaaehtoinen reittimaksu on ollut käytössä vuosia

Ylläs toivoo hiih­tä­jil­tä tukea latujen kas­va­viin huol­to­kus­tan­nuk­siin – Saa­ri­se­läl­lä va­paa­eh­toi­nen reit­ti­mak­su on ollut käy­tös­sä vuosia

17.10.2023 20:00 11
Tilaajille
Suomen Ladun Kiilopään vuokraamoa Saariselällä alkaa vetämään uusi yrittäjä marraskuussa

Suomen Ladun Kii­lo­pään vuok­raa­moa Saa­ri­se­läl­lä alkaa ve­tä­mään uusi yrit­tä­jä mar­ras­kuus­sa

29.09.2023 14:37 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen maastopyöräilyyn keskittynyt yritys joutui ahtaalle Saariselällä – sopimus Suomen Latu Kiilopään kanssa päättyy, yritys etsii uusia tiloja

Ro­va­nie­me­läi­nen maas­to­pyö­räi­lyyn kes­kit­ty­nyt yritys joutui ah­taal­le Saa­ri­se­läl­lä – sopimus Suomen Latu Kii­lo­pään kanssa päät­tyy, yritys etsii uusia tiloja

29.09.2023 14:54 13
Tilaajille
Viisikymppinen Saariselän poluilla sujui kuin suihkussa

Vii­si­kymp­pi­nen Saa­ri­se­län po­luil­la sujui kuin suih­kus­sa

23.09.2023 20:41
Tilaajille
Saariselän Kuukkelin avajaiset viivästyvät entisestään – kauppakeskus avataan vasta ensi syksynä

Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin ava­jai­set vii­väs­ty­vät en­ti­ses­tään – kaup­pa­kes­kus avataan vasta ensi syksynä

17.09.2023 19:30 5
Tilaajille
Pyöräily houkuttelee ruskaturisteja Saariselälle – Ylä-Lapin ruskasesongista on tulossa viime syksyä vilkkaampi

Pyö­räi­ly hou­kut­te­lee rus­ka­tu­ris­te­ja Saa­ri­se­läl­le – Ylä-La­pin rus­ka­se­son­gis­ta on tulossa viime syksyä vilk­kaam­pi

15.09.2023 17:38
Tilaajille
"Syksyn ensimakua tässä on" – Sallassa, Savukoskella, Sodankylässä ja Inarissa oli yöpakkasta

"Syksyn en­si­ma­kua tässä on" – Sal­las­sa, Sa­vu­kos­kel­la, So­dan­ky­läs­sä ja Ina­ris­sa oli yö­pak­kas­ta

28.08.2023 08:48
Tilaajille
Joni Savaste oli Saariselkä MTB:n kuningas, sarjansa voittaneilla Sini Alusniemellä ja Veli Lampilalla oli tapahtumarikas päätösetappi – "Lensin kivikkoon sarvien yli"

Joni Savaste oli Saa­ri­sel­kä MTB:n ku­nin­gas, sar­jan­sa voit­ta­neil­la Sini Alus­nie­mel­lä ja Veli Lam­pi­lal­la oli ta­pah­tu­ma­ri­kas pää­tös­etap­pi – "Lensin ki­vik­koon sarvien yli"

27.08.2023 18:15
Tilaajille
Joni Savaste kasvatti johtoaan reilusti Saariselkä MTB:n kakkosetapilla, kun kovin haastaja kärsi rengasrikon – toiseksi noussut ruotsalainen Henrik Blom suitsutti tapahtumaa: "Tämä on paras kilpailu"

Joni Savaste kas­vat­ti joh­toaan rei­lus­ti Saa­ri­sel­kä MTB:n kak­ko­se­ta­pil­la, kun kovin haas­ta­ja kärsi ren­gas­ri­kon – toi­sek­si noussut ruot­sa­lai­nen Henrik Blom suit­sut­ti ta­pah­tu­maa: "Tämä on paras kil­pai­lu"

26.08.2023 19:04
Tilaajille
Joni Savaste oli miesten sarjan nopein Saariselkä MTB:n avausetapilla – naisten kisaa johtavalla Sini Alusniemellä oli ongelmia juomatankkauksen kanssa

Joni Savaste oli miesten sarjan nopein Saa­ri­sel­kä MTB:n avaus­eta­pil­la – naisten kisaa joh­ta­val­la Sini Alus­nie­mel­lä oli on­gel­mia juo­ma­tank­kauk­sen kanssa

25.08.2023 19:04
Tilaajille
Tiina ja Reima Idströmillä riittää intohimoa kilpailemiseen sekä maastopyöräilyssä että hiihdossa – kestävyysurheilupariskunta vastaa järjestelyistä tulevan viikonlopun kovatasoisessa Saariselkä MTB Stages -etappikilpailussa

Tiina ja Reima Idst­rö­mil­lä riittää in­to­hi­moa kil­pai­le­mi­seen sekä maas­to­pyö­räi­lys­sä että hiih­dos­sa – kes­tä­vyys­ur­hei­lu­pa­ris­kun­ta vastaa jär­jes­te­lyis­tä tulevan vii­kon­lo­pun ko­va­ta­soi­ses­sa Saa­ri­sel­kä MTB Stages -e­tap­pi­kil­pai­lus­sa

22.08.2023 19:30
Tilaajille
Inergia Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Mika Järvenpää siirtyy uusiin tehtäviin – Paulus Lepistö aloittaa tehtävässä syksyllä

Inergia Lämpö Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Jär­ven­pää siirtyy uusiin teh­tä­viin – Paulus Lepistö aloit­taa teh­tä­väs­sä syk­syl­lä

11.08.2023 21:09
Tilaajille
Lapland O Week -rastiviikko ja Suomen Tunturisuunnistus kokoavat Saariselälle tällä viikolla reilusti yli 1 000 suunnistajaa

Lapland O Week -ras­ti­viik­ko ja Suomen Tun­tu­ri­suun­nis­tus ko­koa­vat Saa­ri­se­läl­le tällä vii­kol­la rei­lus­ti yli 1 000 suun­nis­ta­jaa

02.08.2023 08:00
Tilaajille
Loukkaantumisesta toipunut Kuura Koivisto haluaa olla maailman paras lajissaan – ivalolaislähtöisen freestylelaskijan elämästä kertova lyhytdokumentti julkaistaan loppuvuodesta

Louk­kaan­tu­mi­ses­ta toi­pu­nut Kuura Koi­vis­to haluaa olla maail­man paras la­jis­saan – iva­lo­lais­läh­töi­sen free­sty­le­las­ki­jan elä­mäs­tä kertova ly­hyt­do­ku­ment­ti jul­kais­taan lop­pu­vuo­des­ta

01.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Historiallisella Ruijanpolulla uusitaan pitkoksia ja siltoja – reitti suljetaan Sompion luonnonpuiston alueella töiden ajaksi

His­to­rial­li­sel­la Rui­jan­po­lul­la uu­si­taan pit­kok­sia ja siltoja – reitti sul­je­taan Sompion luon­non­puis­ton alueel­la töiden ajaksi

28.07.2023 12:43
Tilaajille
Yle: Saariselän Kuukkelin avajaiset viivästyvät, kauppakeskus avataan ensi kesänä

Yle: Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin ava­jai­set vii­väs­ty­vät, kaup­pa­kes­kus avataan ensi kesänä

20.07.2023 16:21 4
Tilaajille
Juhlavuottaan viettävä endurosafaritapahtuma International Six Nights Enduro houkutteli Saariselälle lajin harrastajia maailmanmestarista lähtien – "Onhan tämä hauska tapahtuma"

Juh­la­vuot­taan viet­tä­vä en­du­ro­sa­fa­ri­ta­pah­tu­ma In­ter­na­tio­nal Six Nights Enduro hou­kut­te­li Saa­ri­se­läl­le lajin har­ras­ta­jia maail­man­mes­ta­ris­ta lähtien – "Onhan tämä hauska ta­pah­tu­ma"

19.07.2023 08:00
Tilaajille
Matkailuvaunu syttyi palamaan ja tuhoutui täysin Saariselällä – oli sytyttää samalla viiden asunnon rivitalon tuleen

Mat­kai­lu­vau­nu syttyi pa­la­maan ja tu­hou­tui täysin Saa­ri­se­läl­lä – oli sy­tyt­tää samalla viiden asunnon ri­vi­ta­lon tuleen

14.07.2023 10:34 3
Tilaajille