pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitos: hengitysilma Kemin keskustassa ilmanlaatumittausten perusteella pääsääntöisesti hyvää

Il­ma­tie­teen laitos: hen­gi­tys­il­ma Kemin kes­kus­tas­sa il­man­laa­tu­mit­taus­ten pe­rus­teel­la pää­sään­töi­ses­ti hyvää

10.06.2022 21:35 2
Tilaajille
Kolme Lapin kuntaa vertailussa: pitkällä aikavälillä mitattuna Rovaniemi on aurinkoisin, ennätyskesä oli vuonna 2006

Kolme Lapin kuntaa ver­tai­lus­sa: pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä mi­tat­tu­na Ro­va­nie­mi on au­rin­koi­sin, en­nä­tys­ke­sä oli vuonna 2006

03.06.2022 14:00
Tilaajille
Vappua vietetään vaihtelevassa ja pääosin pilvisessä säässä: "Sunnuntaina plussakeliä pohjoisinta Lappia myöten"

Vappua vie­te­tään vaih­te­le­vas­sa ja pääosin pil­vi­ses­sä säässä: "Sun­nun­tai­na plus­sa­ke­liä poh­joi­sin­ta Lappia myöten"

27.04.2022 05:29
Tilaajille
Pohjoiseen kääntynyt ilmavirtaus viilentää sään alkavalla viikolla – vapusta ennustetaan myös koleaa

Poh­joi­seen kään­ty­nyt il­ma­vir­taus vii­len­tää sään al­ka­val­la vii­kol­la – vapusta en­nus­te­taan myös koleaa

24.04.2022 14:48
Pääsiäistä vietetään poutaisessa säässä – toisena pääsiäispäivänä lämpöä voi olla jo yli kymmenen astetta

Pää­siäis­tä vie­te­tään pou­tai­ses­sa säässä – toisena pää­siäis­päi­vä­nä lämpöä voi olla jo yli kym­me­nen astetta

14.04.2022 07:00
Tilaajille
Hangen paksuus vaihtelee Lapissa 32–128 sentin välillä – lumimäärät ovat Lapissa vaihtelevuudesta huolimatta melko tavanomaisia

Hangen paksuus vaih­te­lee Lapissa 32–128 sentin välillä – lu­mi­mää­rät ovat Lapissa vaih­te­le­vuu­des­ta huo­li­mat­ta melko ta­van­omai­sia

13.04.2022 19:26 4
Tilaajille
Maailman puhtain ilma löytyy onnellisten Muoniosta  – katso myös hätkähdyttävä vertailu ilman laadusta eri puolilla maailmaa

Maail­man puhtain ilma löytyy on­nel­lis­ten Muo­nios­ta – katso myös hät­käh­dyt­tä­vä ver­tai­lu ilman laa­dus­ta eri puo­lil­la maail­maa

02.02.2022 06:00 4
Tilaajille
Pilvisyys lisääntyy keskiviikosta alkaen – Lapissa yöpakkaset kiristyvät paikoin 20 asteen lukemiin

Pil­vi­syys li­sään­tyy kes­ki­vii­kos­ta alkaen – Lapissa yö­pak­ka­set ki­ris­ty­vät paikoin 20 asteen lu­ke­miin

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Föhn-tuuli nostaa lämpötilat Lapissa poikkeuksellisen lämpimiksi – tuuli yltyy puuskissa Pohjois-Lapissa myrskylukemiin

Föhn-tuu­li nostaa läm­pö­ti­lat Lapissa poik­keuk­sel­li­sen läm­pi­mik­si – tuuli yltyy puus­kis­sa Poh­jois-La­pis­sa myrs­ky­lu­ke­miin

23.01.2022 14:24
Tilaajille
Viikko alkaa Lapissa kireässä pakkasessa – tiistaina sää lauhtuu

Viikko alkaa Lapissa ki­reäs­sä pak­ka­ses­sa – tiis­tai­na sää lauhtuu

10.01.2022 09:51
Tilaajille
Sää poutaantuu ja ilma kylmenee viikonloppuna

Sää pou­taan­tuu ja ilma kyl­me­nee vii­kon­lop­pu­na

06.01.2022 06:30
Tilaajille
Kaamoskuukaudet lämpenevät jopa viisi astetta Lapissa

Kaa­mos­kuu­kau­det läm­pe­ne­vät jopa viisi astetta Lapissa

06.11.2021 06:00
Tilaajille
Kaamos käy yhä synkemmäksi – ja se voi tehdä meistä masentuneempia

Kaamos käy yhä syn­kem­mäk­si – ja se voi tehdä meistä ma­sen­tu­neem­pia

06.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Pakkassää näyttää karkaavan ensi viikolla myös Pohjois-Lapista – "Paksu lumihanki tulee painumaan kasaan"

Pak­kas­sää näyttää kar­kaa­van ensi vii­kol­la myös Poh­jois-La­pis­ta – "Paksu lu­mi­han­ki tulee pai­nu­maan kasaan"

30.10.2021 11:52 2
Perämeren pohjukassa on jo talven ensimmäiset jäät – tilannetta voi seurata Ilmatieteen laitoksen jääkartasta

Pe­rä­me­ren poh­ju­kas­sa on jo talven en­sim­mäi­set jäät – ti­lan­net­ta voi seurata Il­ma­tie­teen lai­tok­sen jää­kar­tas­ta

26.10.2021 13:39
Torniossa oli yhtenä päivänä syyskuussa poikkeuksellisen paljon lunta, virallinen ensilumi satoi Sallaan – kuukausi oli tavanomaista viileämpi

Tor­nios­sa oli yhtenä päivänä syys­kuus­sa poik­keuk­sel­li­sen paljon lunta, vi­ral­li­nen en­si­lu­mi satoi Sallaan – kuu­kau­si oli ta­van­omais­ta vii­leäm­pi

02.10.2021 11:37
Tilaajille
Hellejakso päättyy sunnuntaihin – Lapissa lämpötila putoaa jopa yli kymmenen astetta

Hel­le­jak­so päättyy sun­nun­tai­hin – Lapissa läm­pö­ti­la putoaa jopa yli kym­me­nen astetta

16.07.2021 10:03 2
Tilaajille
Vaarallisen helteen varoitus jatkuu Lapissa ja laajenee Inariin ja Utsjoelle – Muualla maassa se jo väistyi

Vaa­ral­li­sen helteen va­roi­tus jatkuu Lapissa ja laa­je­nee Inariin ja Uts­joel­le – Muualla maassa se jo väistyi

06.07.2021 21:07
Vaarallisen helteen varoitus kattaa puoli Lappia aina Sallaa myöten – Tässä ohjeet

Vaa­ral­li­sen helteen va­roi­tus kattaa puoli Lappia aina Sallaa myöten – Tässä ohjeet

05.07.2021 21:06
Kevolla ei ole koskaan mitattu näin lämmintä: 33,5 astetta – Edessä on enää vain koko Lapin ennätys eli 34,7 astetta Inarissa vuonna 1914

Kevolla ei ole koskaan mitattu näin läm­min­tä: 33,5 astetta – Edessä on enää vain koko Lapin ennätys eli 34,7 astetta Ina­ris­sa vuonna 1914

05.07.2021 21:26 1
Tilaajille