Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitos alkaa julkaista ennusteita energiasäästä – ensi viikolle povataan hyviä olosuhteita

Il­ma­tie­teen laitos alkaa jul­kais­ta en­nus­tei­ta ener­gia­sääs­tä – ensi vii­kol­le po­va­taan hyviä olo­suh­tei­ta

03.11.2022 18:30
Ilmatieteen laitokselta karannut liekapallo löytyi Kittilästä – paikallinen poromies ansaitsi löydöstä 500 euron palkkion

Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta ka­ran­nut lie­ka­pal­lo löytyi Kit­ti­läs­tä – pai­kal­li­nen po­ro­mies an­sait­si löy­dös­tä 500 euron palk­kion

15.10.2022 12:01
Tilaajille
Yle: Ilmatieteen laitoksen mittauspallo karkasi Pallaksella

Yle: Il­ma­tie­teen lai­tok­sen mit­taus­pal­lo karkasi Pal­lak­sel­la

11.10.2022 08:17 1
Tilaajille
Tulevan talven kylmyys on iso kysymys sähkölämmittäjille – luotettavaa ennustetta mahdoton vielä tehdä

Tulevan talven kylmyys on iso kysymys säh­kö­läm­mit­tä­jil­le – ­luo­tet­ta­vaa en­nus­tet­ta mah­do­ton vielä tehdä

07.10.2022 08:58 2
Suomalaistutkimus: Arktiset alueet lämpenevät lähes neljä kertaa nopeammin kuin muu maapallo

Suo­ma­lais­tut­ki­mus: Ark­ti­set alueet läm­pe­ne­vät lähes neljä kertaa no­peam­min kuin muu maa­pal­lo

15.08.2022 20:58 2
Ilmatieteen laitos: Arktinen alue on lämmennyt neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin

Il­ma­tie­teen laitos: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

11.08.2022 21:26 1
Tilaajille
Koulutyö alkaa kesäisessä säässä, mutta hellelukemiin elohopea ei kiipeä

Kou­lu­työ alkaa ke­säi­ses­sä säässä, mutta hel­le­lu­ke­miin elo­ho­pea ei kiipeä

07.08.2022 17:14
Tilaajille
Lapissa mitattiin keskiviikkona noin 1100 salamaa – yhteensä kuluvan viikon ukkosjakso väläyttänyt salaman maahan lähes 15 000 kertaa, heinäkuun salamaennätyksiin silti vielä pitkä matka

Lapissa mi­tat­tiin kes­ki­viik­ko­na noin 1100 salamaa – yh­teen­sä kuluvan viikon uk­kos­jak­so vä­läyt­tä­nyt salaman maahan lähes 15 000 kertaa, hei­nä­kuun sa­la­ma­en­nä­tyk­siin silti vielä pitkä matka

14.07.2022 11:25
Tilaajille
Ilmatieteen laitos: hengitysilma Kemin keskustassa ilmanlaatumittausten perusteella pääsääntöisesti hyvää

Il­ma­tie­teen laitos: hen­gi­tys­il­ma Kemin kes­kus­tas­sa il­man­laa­tu­mit­taus­ten pe­rus­teel­la pää­sään­töi­ses­ti hyvää

10.06.2022 21:35 2
Tilaajille
Kolme Lapin kuntaa vertailussa: pitkällä aikavälillä mitattuna Rovaniemi on aurinkoisin, ennätyskesä oli vuonna 2006

Kolme Lapin kuntaa ver­tai­lus­sa: pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä mi­tat­tu­na Ro­va­nie­mi on au­rin­koi­sin, en­nä­tys­ke­sä oli vuonna 2006

03.06.2022 14:00
Tilaajille
Vappua vietetään vaihtelevassa ja pääosin pilvisessä säässä: "Sunnuntaina plussakeliä pohjoisinta Lappia myöten"

Vappua vie­te­tään vaih­te­le­vas­sa ja pääosin pil­vi­ses­sä säässä: "Sun­nun­tai­na plus­sa­ke­liä poh­joi­sin­ta Lappia myöten"

27.04.2022 05:29
Tilaajille
Pohjoiseen kääntynyt ilmavirtaus viilentää sään alkavalla viikolla – vapusta ennustetaan myös koleaa

Poh­joi­seen kään­ty­nyt il­ma­vir­taus vii­len­tää sään al­ka­val­la vii­kol­la – vapusta en­nus­te­taan myös koleaa

24.04.2022 14:48
Pääsiäistä vietetään poutaisessa säässä – toisena pääsiäispäivänä lämpöä voi olla jo yli kymmenen astetta

Pää­siäis­tä vie­te­tään pou­tai­ses­sa säässä – toisena pää­siäis­päi­vä­nä lämpöä voi olla jo yli kym­me­nen astetta

14.04.2022 07:00
Tilaajille
Hangen paksuus vaihtelee Lapissa 32–128 sentin välillä – lumimäärät ovat Lapissa vaihtelevuudesta huolimatta melko tavanomaisia

Hangen paksuus vaih­te­lee Lapissa 32–128 sentin välillä – lu­mi­mää­rät ovat Lapissa vaih­te­le­vuu­des­ta huo­li­mat­ta melko ta­van­omai­sia

13.04.2022 19:26 4
Tilaajille
Maailman puhtain ilma löytyy onnellisten Muoniosta  – katso myös hätkähdyttävä vertailu ilman laadusta eri puolilla maailmaa

Maail­man puhtain ilma löytyy on­nel­lis­ten Muo­nios­ta – katso myös hät­käh­dyt­tä­vä ver­tai­lu ilman laa­dus­ta eri puo­lil­la maail­maa

02.02.2022 06:00 4
Tilaajille
Pilvisyys lisääntyy keskiviikosta alkaen – Lapissa yöpakkaset kiristyvät paikoin 20 asteen lukemiin

Pil­vi­syys li­sään­tyy kes­ki­vii­kos­ta alkaen – Lapissa yö­pak­ka­set ki­ris­ty­vät paikoin 20 asteen lu­ke­miin

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Föhn-tuuli nostaa lämpötilat Lapissa poikkeuksellisen lämpimiksi – tuuli yltyy puuskissa Pohjois-Lapissa myrskylukemiin

Föhn-tuu­li nostaa läm­pö­ti­lat Lapissa poik­keuk­sel­li­sen läm­pi­mik­si – tuuli yltyy puus­kis­sa Poh­jois-La­pis­sa myrs­ky­lu­ke­miin

23.01.2022 14:24
Tilaajille
Viikko alkaa Lapissa kireässä pakkasessa – tiistaina sää lauhtuu

Viikko alkaa Lapissa ki­reäs­sä pak­ka­ses­sa – tiis­tai­na sää lauhtuu

10.01.2022 09:51
Tilaajille
Sää poutaantuu ja ilma kylmenee viikonloppuna

Sää pou­taan­tuu ja ilma kyl­me­nee vii­kon­lop­pu­na

06.01.2022 06:30
Tilaajille
Kaamoskuukaudet lämpenevät jopa viisi astetta Lapissa

Kaa­mos­kuu­kau­det läm­pe­ne­vät jopa viisi astetta Lapissa

06.11.2021 06:00
Tilaajille