Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Lapin pelastuslaitos
Kuukausi
Unarintiellä Rovaniemellä paloi metsää reilu kaksi hehtaaria – myös Posiolla maastopalo

Una­rin­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä paloi metsää reilu kaksi heh­taa­ria – myös Po­siol­la maas­to­pa­lo

06.07.2022 16:46
Tilaajille
Lapin pelastuslaitoksen kalusto vanhenee käsiin, ja sen korjaus maksaa miljoonia: "Investointivaje vaarantaa pelastuspalvelut"

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen kalusto van­he­nee käsiin, ja sen korjaus maksaa mil­joo­nia: "In­ves­toin­ti­va­je vaa­ran­taa pe­las­tus­pal­ve­lut"

04.07.2022 19:44 7
Tilaajille
Virta yllätti uimarin Tornionjoella – pintapelastajat pelastivat kylmettyneen uimarin

Virta yllätti uimarin Tor­nion­joel­la – pin­ta­pe­las­ta­jat pe­las­ti­vat kyl­met­ty­neen uimarin

30.06.2022 10:25 1
Tilaajille
Liikenneonnettomuudet ja ilmoittamatta sytytetyt kokot työllistivät Lapin pelastuslaitosta juhannuksena – viranomaiset muistuttavat metsäpalovaroituksien noudattamisesta

Lii­ken­ne­on­net­to­muu­det ja il­moit­ta­mat­ta sy­ty­te­tyt kokot työl­lis­ti­vät Lapin pe­las­tus­lai­tos­ta ju­han­nuk­se­na – vi­ran­omai­set muis­tut­ta­vat met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sien nou­dat­ta­mi­ses­ta

26.06.2022 22:43
Aggregaatin suojavaja tuhoutui tulipalossa Rovaniemellä

Ag­gre­gaa­tin suo­ja­va­ja tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­mel­lä

19.06.2022 11:23
Tilaajille
Sohva syttyi palamaan rivitaloasunnossa Tervolassa

Sohva syttyi pa­la­maan ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa Ter­vo­las­sa

15.06.2022 08:23
Tilaajille
Vanha saunarakennus tuhoutui tulipalossa Rovaniemellä – palo alkoi lähistölle jätetyistä grillihiilistä

Vanha sau­na­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­mel­lä – palo alkoi lä­his­töl­le jä­te­tyis­tä gril­li­hii­lis­tä

13.06.2022 16:01 1
Junan vaunu tyhjennettiin savuhavainnon vuoksi Simossa

Junan vaunu tyh­jen­net­tiin sa­vu­ha­vain­non vuoksi Simossa

11.06.2022 08:16
Vanhemmat
Kittilässä syttyi maastopalo huonosti sammutetusta nuotiosta

Kit­ti­läs­sä syttyi maas­to­pa­lo huo­nos­ti sam­mu­te­tus­ta nuo­tios­ta

07.06.2022 15:46
Tilaajille
Henkilö havaitsi kiikareilla katsoen Tornionjoessa kelluvan jotain – pelastuslaitos etsi puolitoista tuntia mahdollista ihmistä joesta

Henkilö ha­vait­si kii­ka­reil­la katsoen Tor­nion­joes­sa kel­lu­van jotain – pe­las­tus­lai­tos etsi puo­li­tois­ta tuntia mah­dol­lis­ta ihmistä joesta

31.05.2022 15:41
Tilaajille
Kemissä Stora Enson tehdasalueella syttyi kytöpalo turvesiilossa – sammutustyöt kestävät pitkälle iltaan

Kemissä Stora Enson teh­das­alueel­la syttyi ky­tö­pa­lo tur­ve­sii­los­sa – sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

30.05.2022 17:59
Tilaajille
Ihmisen pelastustehtävä osoittautui vääräksi hälytykseksi – vedessä kellui styroksia

Ihmisen pe­las­tus­teh­tä­vä osoit­tau­tui vää­räk­si hä­ly­tyk­sek­si – vedessä kellui sty­rok­sia

26.05.2022 17:19
Tilaajille
Torniossa syttyi maastopalo – palon epäillään syttyneen kytemään jääneistä tuhkista

Tor­nios­sa syttyi maas­to­pa­lo – palon epäil­lään syt­ty­neen ky­te­mään jää­neis­tä tuh­kis­ta

25.05.2022 10:56
Tilaajille
Kulotus oli taas mennä metsään, tällä kertaa Posiolla – pelastuslaitos muistuttaa kuivuudesta: "Ei kuloteta mitään"

Kulotus oli taas mennä met­sään, tällä kertaa Po­siol­la – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa kui­vuu­des­ta: "Ei ku­lo­te­ta mitään"

24.05.2022 14:55
Tilaajille
Linja-auto kolaroi henkilöauton kanssa Rovaniemellä – kyydissä yli 30 matkustajaa, henkilöauto suistui ojaan

Lin­ja-au­to kolaroi hen­ki­lö­au­ton kanssa Ro­va­nie­mel­lä – kyy­dis­sä yli 30 mat­kus­ta­jaa, hen­ki­lö­au­to suistui ojaan

20.05.2022 11:04 3
Tilaajille
Kuiva maasto palaa nyt herkästi Lapissa – Sallassa ja Rovaniemellä avotulesta karanneita maastopaloja torstai-iltapäivänä

Kuiva maasto palaa nyt her­käs­ti Lapissa – Sal­las­sa ja Ro­va­nie­mel­lä avo­tu­les­ta ka­ran­nei­ta maas­to­pa­lo­ja tors­tai-il­ta­päi­vä­nä

19.05.2022 14:59
Tilaajille
Risujen polttaminen sytytti maastopalon Rovaniemellä – saatiin nopeasti hallintaan

Risujen polt­ta­mi­nen sytytti maas­to­pa­lon Ro­va­nie­mel­lä – saatiin no­peas­ti hal­lin­taan

19.05.2022 14:07
Tilaajille
Rakennustyöntekijä loukkaantui Lapin keskussairaalan rakennustyömaalla – tippui katolta

Ra­ken­nus­työn­te­ki­jä louk­kaan­tui Lapin kes­kus­sai­raa­lan ra­ken­nus­työ­maal­la – tippui katolta

18.05.2022 14:32 1
Tilaajille
Risujen poltto karkasi hallinnasta Ylitorniolla – naapuri riensi hätiin, palo saatiin hallintaan

Risujen poltto karkasi hal­lin­nas­ta Yli­tor­niol­la – naapuri riensi hätiin, palo saatiin hal­lin­taan

17.05.2022 19:19 2
Tilaajille
Rekkakuski jäi perävaunun kaaduttua puristuksiin ajoneuvon hyttiin – pelastuslaitos joutui purkutöihin,  loukkaantunut kuljettaja vietiin sairaalaan

Rek­ka­kus­ki jäi pe­rä­vau­nun kaa­dut­tua pu­ris­tuk­siin ajo­neu­von hyttiin – ­pe­las­tus­lai­tos joutui pur­ku­töi­hin, louk­kaan­tu­nut kul­jet­ta­ja vietiin sai­raa­laan

14.04.2022 11:27
Tilaajille