Tähtijuttu: Simosta löytyi van­hal­ta näyt­tä­vä pul­lo­pos­ti, mutta löy­tyi­si­kö sen lä­het­tä­nyt pik­ku-Oli­via?

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Lapin pelastuslaitos
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemen uutta paloasemaa suunnitellaan Lampelaan – pelastusjohtaja toivoo, että hanke etenee ripeästi

Ro­va­nie­men uutta pa­lo­ase­maa suun­ni­tel­laan Lam­pe­laan – pe­las­tus­joh­ta­ja toivoo, että hanke etenee ri­peäs­ti

27.09.2022 16:43 2
Tilaajille
Viikko
Traktorista viereiseen rakennukseen levinnyt tulipalo tuhosi mökkirakennuksen Kolarissa

Trak­to­ris­ta vie­rei­seen ra­ken­nuk­seen le­vin­nyt tu­li­pa­lo tuhosi mök­ki­ra­ken­nuk­sen Ko­la­ris­sa

23.09.2022 15:44
Tilaajille
Tulityöt sytyttivät pannuhuoneen välikaton Kittilässä

Tu­li­työt sy­tyt­ti­vät pan­nu­huo­neen vä­li­ka­ton Kit­ti­läs­sä

23.09.2022 12:06
Tilaajille
Lasten rakentama risulaavu paloi Viirinkankaalla Rovaniemellä – kukaan ei loukkaantunut

Lasten ra­ken­ta­ma ri­su­laa­vu paloi Vii­rin­kan­kaal­la Ro­va­nie­mel­lä – kukaan ei louk­kaan­tu­nut

23.09.2022 08:15 2
Tilaajille
Kolarissa kaksi onnettomuutta mönkijällä ja pyörällä

Ko­la­ris­sa kaksi on­net­to­muut­ta mön­ki­jäl­lä ja pyö­räl­lä

22.09.2022 15:13
Tilaajille
Kuukausi
Torniolaisen ravintolan keittiössä syttyi tiistai-iltapäivällä rasvapalo

Tor­nio­lai­sen ra­vin­to­lan keit­tiös­sä syttyi tiis­tai-il­ta­päi­väl­lä ras­va­pa­lo

20.09.2022 15:57
Tilaajille
Autotallissa syttyi tulipalo iltapäivällä Tervolassa

Au­to­tal­lis­sa syttyi tu­li­pa­lo il­ta­päi­väl­lä Ter­vo­las­sa

18.09.2022 18:11
Liesituuletin kärähti päiväkodissa Rovaniemellä

Lie­si­tuu­le­tin kärähti päi­vä­ko­dis­sa Ro­va­nie­mel­lä

16.09.2022 10:13 1
Tilaajille
Kärähtänyt kuivausrumpu aiheutti tulipalon simolaisessa omakotitalossa

Kä­räh­tä­nyt kui­vaus­rum­pu ai­heut­ti tu­li­pa­lon si­mo­lai­ses­sa oma­ko­ti­ta­los­sa

13.09.2022 18:18
Tilaajille
Outokummun Tornion terästehtaan kattorakenteissa syttyi tulipalo

Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­teh­taan kat­to­ra­ken­teis­sa syttyi tu­li­pa­lo

11.09.2022 10:14
Tilaajille
Roskienpoltto levisi maastopaloksi Rovaniemellä

Ros­kien­polt­to levisi maas­to­pa­lok­si Ro­va­nie­mel­lä

10.09.2022 13:48 1
Tilaajille
Mies päätyi sillalta Kemijokeen Rovaniemen Saarenkylässä, poliisin partiot hakivat rantaan

Mies päätyi sil­lal­ta Ke­mi­jo­keen Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­läs­sä, po­lii­sin partiot hakivat rantaan

05.09.2022 12:41
Koiraa pelastettiin kaivosta Kittilässä

Koiraa pe­las­tet­tiin kai­vos­ta Kit­ti­läs­sä

03.09.2022 15:47 1
Tilaajille
Pelastuslaitos vapautti liesituulettimen kanavaan joutuneen pääskysen Rovaniemellä

Pe­las­tus­lai­tos va­paut­ti lie­si­tuu­let­ti­men ka­na­vaan jou­tu­neen pääs­ky­sen Ro­va­nie­mel­lä

02.09.2022 21:39 1
Tilaajille
Tulipalo poltti Lapin lihan kattorakenteita Rovaniemellä – palosta ei henkilövahinkoja

Tu­li­pa­lo poltti Lapin lihan kat­to­ra­ken­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä – palosta ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

01.09.2022 12:15
Tilaajille
Paikallispuolustusharjoitus näkyy Rovaniemen, Kittilän ja Sodankylän alueella viiden päivän ajan

Pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus näkyy Ro­va­nie­men, Kit­ti­län ja So­dan­ky­län alueel­la viiden päivän ajan

30.08.2022 21:13
Tilaajille
Vanhemmat
Kuivausrumpu kärähti hoivakodissa Kemissä – pelastuslaitos tuuletti tilat

Kui­vaus­rum­pu kärähti hoi­va­ko­dis­sa Kemissä – ­pe­las­tus­lai­tos tuu­let­ti tilat

15.08.2022 15:29
Tilaajille
Omakotitalon seinustalla ollut muovinen saavi syttyi tuleen Rovaniemen Koskenkylällä

Oma­ko­ti­ta­lon sei­nus­tal­la ollut muo­vi­nen saavi syttyi tuleen Ro­va­nie­men Kos­ken­ky­läl­lä

05.08.2022 20:58
Tilaajille
Rovaniemellä leikkitelineen katolle kiivennyt ei uskaltanut alas – pelastuslaitos auttoi maanpinnalle

Ro­va­nie­mel­lä leik­ki­te­li­neen katolle kii­ven­nyt ei us­kal­ta­nut alas – pe­las­tus­lai­tos auttoi maan­pin­nal­le

04.08.2022 20:52 2
Tilaajille
Kerrostalossa tulipalo Rovaniemellä – pelastuslaitos murtautui huoneistoon

Ker­ros­ta­los­sa tu­li­pa­lo Ro­va­nie­mel­lä – pe­las­tus­lai­tos mur­tau­tui huo­neis­toon

04.08.2022 19:29
Tilaajille