Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin pelastuslaitos
Kuukausi
Kaksi ihmistä jäi lumivyöryyn Pallaksella – palopäällikkö: "Onneksi kävi onni onnettomuudessa"

Kaksi ihmistä jäi lu­mi­vyö­ryyn Pal­lak­sel­la – pa­lo­pääl­lik­kö: "On­nek­si kävi onni on­net­to­muu­des­sa"

27.11.2023 14:56
Tilaajille
Päivä Paloasemalla tapahtumaa vietettiin ympäri maata – katso videolta millaisen lumimyrskyn pelastushelikopteri Aslak noustessaan synnyttää ja miltä näyttää pelastuslaitoksen muotinäytös

Päivä Pa­lo­ase­mal­la ta­pah­tu­maa vie­tet­tiin ympäri maata – katso vi­deol­ta mil­lai­sen lu­mi­myrs­kyn pe­las­tus­he­li­kop­te­ri Aslak nous­tes­saan syn­nyt­tää ja miltä näyttää pe­las­tus­lai­tok­sen muo­ti­näy­tös

25.11.2023 14:30 2
Tilaajille
Henkilö tippui kaivoon Kemissä – naapurit pelastivat

Henkilö tippui kaivoon Kemissä – ­naa­pu­rit pe­las­ti­vat

23.11.2023 20:27 1
Kaivinkone paloi hakkuutyömaalla Ranualla

Kai­vin­ko­ne paloi hak­kuu­työ­maal­la Ra­nual­la

17.11.2023 14:22 2
Tilaajille
Lapin matkailun kasvu näkyy myös viranomaisten tehtävien määrässä – "Henkilöstöresurssimme ei ole siitä huolimatta parantanut"

Lapin mat­kai­lun kasvu näkyy myös vi­ran­omais­ten teh­tä­vien mää­räs­sä – "Hen­ki­lös­tö­re­surs­sim­me ei ole siitä huo­li­mat­ta pa­ran­ta­nut"

10.11.2023 10:09 3
Tilaajille
Vanhemmat
Moottorikelkan jäljet päättyivät sulaan Rovaniemellä – mies löytyi hukkuneena läheltä uppoamispaikkaa

Moot­to­ri­kel­kan jäljet päät­tyi­vät sulaan Ro­va­nie­mel­lä – mies löytyi huk­ku­nee­na läheltä up­poa­mis­paik­kaa

03.11.2023 16:27 4
Tilaajille
Torniossa ulosajo varhain maanantaiaamuna

Tor­nios­sa ulosajo varhain maa­nan­tai­aa­mu­na

30.10.2023 07:58
Tilaajille
"Aikuinen lintu ei jäädy kiinni" – jäällä oleva joutsen on harvoin pulassa, mutta ilmoituksia niistä tulee Lapin pelastuslaitokselle paljon

"Ai­kui­nen lintu ei jäädy kiinni" – jäällä oleva joutsen on harvoin pu­las­sa, mutta il­moi­tuk­sia niistä tulee Lapin pe­las­tus­lai­tok­sel­le paljon

26.10.2023 14:45 1
Tilaajille
Saunan lämmityksestä johtuva savu aiheutti pelastuslaitokselle tehtävän Kemissä

Saunan läm­mi­tyk­ses­tä johtuva savu ai­heut­ti pe­las­tus­lai­tok­sel­le teh­tä­vän Kemissä

22.10.2023 13:06
Tilaajille
Viiden asunnon rivitalo tuhoutui täysin tulipalossa Sodankylän Syväjärvellä – yksi henkilö löytyi kuolleena

Viiden asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa So­dan­ky­län Sy­vä­jär­vel­lä – yksi henkilö löytyi kuol­lee­na

20.10.2023 22:12 2
Virtapankki räjähti pahvilaatikossa Enontekiöllä – asukkaat kantoivat palavan laatikon hankeen

Vir­ta­pank­ki räjähti pah­vi­laa­ti­kos­sa Enon­te­kiöl­lä – asuk­kaat kan­toi­vat palavan laa­ti­kon hankeen

19.10.2023 20:03 3
Tilaajille
30-neliöinen vapaa-ajan asunto ja pihavaja tuhoutuivat palossa Rovaniemellä

30-ne­liöi­nen va­paa-ajan asunto ja pi­ha­va­ja tu­hou­tui­vat palossa Ro­va­nie­mel­lä

13.10.2023 14:46
Tilaajille
Risujen poltosta muodostui runsaasti savua Rovaniemellä – pelastusviranomainen kielsi polton

Risujen pol­tos­ta muo­dos­tui run­saas­ti savua Ro­va­nie­mel­lä – pe­las­tus­vi­ran­omai­nen kielsi polton

07.10.2023 14:28
Tilaajille
Noin 400 neliön halli tuhoutui täysin tulipalossa Kolarin Yllästievantiellä

Noin 400 neliön halli tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Kolarin Yl­läs­tie­van­tiel­lä

05.10.2023 16:53
Tilaajille
Asuntovaunu tuhoutui tulipalossa Kemijärvellä

Asun­to­vau­nu tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ke­mi­jär­vel­lä

02.10.2023 17:27
Tilaajille
Kirkkopalot korostavat paloturvallisuutta – kirkkolaki antaa kulttuurihistoriallisten rakennusten remonteista päätösvallan Museovirastolle

Kirk­ko­pa­lot ko­ros­ta­vat pa­lo­tur­val­li­suut­ta – kirk­ko­la­ki antaa kult­tuu­ri­his­to­rial­lis­ten ra­ken­nus­ten re­mon­teis­ta pää­tös­val­lan Mu­seo­vi­ras­tol­le

02.10.2023 05:00
Tilaajille
Nuotioon päätynyt kaasupullo aiheutti räjähdyksen Rovaniemellä Kuoksantiellä – "Melko kovanlainen jysäys"

Nuo­tioon pää­ty­nyt kaa­su­pul­lo ai­heut­ti rä­jäh­dyk­sen Ro­va­nie­mel­lä Kuok­san­tiel­lä – "Melko ko­van­lai­nen jysäys"

29.09.2023 23:02
Tilaajille
Tulvan viemä vene aiheutti pelastustehtävän Kittilässä

Tulvan viemä vene ai­heut­ti pe­las­tus­teh­tä­vän Kit­ti­läs­sä

28.09.2023 10:17
Tilaajille
Tornitalot ovat paloturvallisia, vaikka tikasauto yltää vain kahdeksanteen kerrokseen – Lapin pelastuslaitoksen ei tarvitse hankkia uutta kalustoa tornitalojen takia

Tor­ni­ta­lot ovat pa­lo­tur­val­li­sia, vaikka ti­kas­au­to yltää vain kah­dek­san­teen ker­rok­seen – Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen ei tar­vit­se hankkia uutta ka­lus­toa tor­ni­ta­lo­jen takia

27.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Rovaniemen uusi paloasema joutuu odottamaan lainalupaa – ministeriöt arvioivat, ovatko Lapin hyvinvointialueen investoinnit välttämättömiä

Ro­va­nie­men uusi pa­lo­ase­ma joutuu odot­ta­maan lai­na­lu­paa – mi­nis­te­riöt ar­vioi­vat, ovatko Lapin hy­vin­voin­ti­alueen in­ves­toin­nit vält­tä­mät­tö­miä

22.09.2023 05:00 10
Tilaajille