Lapin pelastuslaitos
Pelastuslaitoksen apua tarvittiin Lapissa pääsiäisenä noin 50 kertaa

Pe­las­tus­lai­tok­sen apua tar­vit­tiin Lapissa pää­siäi­se­nä noin 50 kertaa

06.04.2021 09:21
Tilaajille
Hiihtäjä kaatui ja loukkasi jalkansa Pikku-Mallalla, pelastuslaitos haki loukkaantuneen maastosta

Hiih­tä­jä kaatui ja louk­ka­si jal­kan­sa Pik­ku-Mal­lal­la, pe­las­tus­lai­tos haki louk­kaan­tu­neen maas­tos­ta

29.03.2021 20:40
Tilaajille
Lumi vyöryi jälleen Pallaksella– alueella liikkuneet lumilautailijat selvisivät ilman vahinkoja

Lumi vyöryi jälleen Pal­lak­sel­la– alueel­la liik­ku­neet lu­mi­lau­tai­li­jat sel­vi­si­vät ilman va­hin­ko­ja

13.03.2021 17:18
Tilaajille
Omakotitalon terassi paloi Muoniossa aamuyöstä – rakenteisiin ja eristeisiin levinnyt palo tuhosi rakennuksen käyttökelvottomaksi

Oma­ko­ti­ta­lon terassi paloi Muo­nios­sa aa­mu­yös­tä – ra­ken­tei­siin ja eris­tei­siin le­vin­nyt palo tuhosi ra­ken­nuk­sen käyt­tö­kel­vot­to­mak­si

09.03.2021 08:14
Torniossa kiinteistöhuollon väki kolaa jo kattoja – Lapin lumimäärä on viime talvea pienempi, joten vielä ei ole kiire katolle

Tor­nios­sa kiin­teis­tö­huol­lon väki kolaa jo kattoja – Lapin lu­mi­mää­rä on viime talvea pie­nem­pi, joten vielä ei ole kiire katolle

01.03.2021 20:01 3
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui täysin tulipalossa Rovaniemen Rautiosaaressa

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­men Rau­tio­saa­res­sa

28.02.2021 15:11
Tilaajille
Lapissa on nyt huono tai erittäin huono ajokeli – Päivän aikana on sattunut useita onnettomuuksia

Lapissa on nyt huono tai erit­täin huono ajokeli – Päivän aikana on sat­tu­nut useita on­net­to­muuk­sia

24.02.2021 16:11 2
Tilaajille
Kolme autoa törmäsi Tornion Karungissa – Pelastuslaitos muistuttaa autoilijoita huonosta ajokelistä

Kolme autoa törmäsi Tornion Ka­run­gis­sa – Pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa au­toi­li­joi­ta huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä

24.02.2021 15:20
Tilaajille
Keskuspölynimurin pölypussi syttyi palamaan omakotitalossa Sallassa – Savu levisi talon rakenteisiin

Kes­kus­pö­lyn­imu­rin pö­ly­pus­si syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­los­sa Sal­las­sa – Savu levisi talon ra­ken­tei­siin

22.02.2021 13:21
Tilaajille
Moottorikelkkailija ajoi sulaan Inarissa – oma seurue nosti henkilön ylös

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja ajoi sulaan Ina­ris­sa – oma seurue nosti hen­ki­lön ylös

14.02.2021 08:33 3
Liiketilassa syttyi pieni tulipalo Rovaniemen keskustassa – Palossa ei tullut henkilövahinkoja

Lii­ke­ti­las­sa syttyi pieni tu­li­pa­lo Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa – Palossa ei tullut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

11.02.2021 11:15
Tilaajille
Rintamamiestalossa uhkaava tulipalo Keminmaassa – Syttyi ilmeisesti savuhormin läpiviennistä, palokunta ehti ajoissa hätiin

Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa uhkaava tu­li­pa­lo Ke­min­maas­sa – Syttyi il­mei­ses­ti sa­vu­hor­min lä­pi­vien­nis­tä, pa­lo­kun­ta ehti ajoissa hätiin

10.02.2021 21:42
Tilaajille
Lapin lumivyöryalueilla liikkuu nyt tavallista enemmän väkeä – Kaksi lumivyörypelastustehtävää viikossa on "erittäin poikkeuksellista", sanoo pelastusjohtaja

Lapin lu­mi­vyö­ry­alueil­la liikkuu nyt ta­val­lis­ta enemmän väkeä – Kaksi lu­mi­vyö­ry­pe­las­tus­teh­tä­vää vii­kos­sa on "e­rit­täin poik­keuk­sel­lis­ta", sanoo pe­las­tus­joh­ta­ja

08.02.2021 16:58 2
Tilaajille
"Lähdin yksin liikenneonnettomuuspaikalle, jossa sain siviilihenkilön ohjaamaan liikennettä" – Posion paloaseman henkilöstövajetta paikataan Rovaniemeltä ylitöillä

"Lähdin yksin lii­ken­neon­net­to­muus­pai­kal­le, jossa sain si­vii­li­hen­ki­lön oh­jaa­maan lii­ken­net­tä" – Posion pa­lo­ase­man hen­ki­lös­tö­va­jet­ta pai­ka­taan Ro­va­nie­mel­tä yli­töil­lä

04.02.2021 10:24
Tilaajille
24 ihmistä kuoli onnettomuuksissa Lapissa viime vuonna – Koronan vaikutus näkyy etenkin maastopelastusten ja rakennuspalojen määrissä

24 ihmistä kuoli on­net­to­muuk­sis­sa Lapissa viime vuonna – Koronan vai­ku­tus näkyy etenkin maas­to­pe­las­tus­ten ja ra­ken­nus­pa­lo­jen mää­ris­sä

20.01.2021 17:55
Tilaajille
Yksi kuoli henkilöauton ja kuorma-auton törmäyksessä Pellossa

Yksi kuoli hen­ki­lö­au­ton ja kuor­ma-au­ton tör­mäyk­ses­sä Pel­los­sa

18.01.2021 16:07 3
Tilaajille
Liian moni ilmoittaa hätäkeskukseen onnettomuuksista ja ulosajoista pysähtymättä paikalle lainkaan – "Paikan päällä voi hinausautoa odottava kuljettaja ihmetellä, että miksi meidät on sinne hälytetty"

Liian moni il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen on­net­to­muuk­sis­ta ja ulos­ajois­ta py­säh­ty­mät­tä pai­kal­le lain­kaan – "Paikan päällä voi hi­naus­au­toa odot­ta­va kul­jet­ta­ja ih­me­tel­lä, että miksi meidät on sinne hä­ly­tet­ty"

18.01.2021 14:14 1
Tilaajille
Tervolassa tuhoutui ulkorakennus ja autotalli, Muoniossa palo rajattiin autoon – molempien palojen epäillään saaneen alkunsa auton lämmittämisestä

Ter­vo­las­sa tu­hou­tui ul­ko­ra­ken­nus ja au­to­tal­li, Muo­nios­sa palo ra­jat­tiin autoon – mo­lem­pien palojen epäil­lään saaneen alkunsa auton läm­mit­tä­mi­ses­tä

16.01.2021 09:12
Kuumat tuhkat vietiin ulos ja terassi syttyi palamaan – Koko talo oli lähellä palaa Rovaniemen keskustassa

Kuumat tuhkat vietiin ulos ja terassi syttyi pa­la­maan – Koko talo oli lähellä palaa Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa

16.01.2021 09:18

Ruoka kärysi ker­ros­ta­lo­keit­tiös­sä Ro­va­nie­men Ou­nas­rin­teel­lä

10.01.2021 14:37
Tilaajille