Maastopalot
Pohjoisten pelastuslaitosten yhteishankkeelle yli puoli miljoonaa euroa EU-rahaa – tarkoituksena kehittää uusi erikoisyksikkö suurtehopumppaukseen

Poh­jois­ten pe­las­tus­lai­tos­ten yh­teis­hank­keel­le yli puoli mil­joo­naa euroa EU-ra­haa – tar­koi­tuk­se­na ke­hit­tää uusi eri­kois­yk­sik­kö suur­te­ho­pump­pauk­seen

29.07.2020 18:15 0
Maastopalot riehuvat Kreikan rannikolla – paloista ei ole aiheutunut vahinkoja ihmisille

Maas­to­pa­lot rie­hu­vat Kreikan ran­ni­kol­la – pa­lois­ta ei ole ai­heu­tu­nut va­hin­ko­ja ih­mi­sil­le

23.07.2020 17:23 0
Video: Tällaista tuhoa tuli teki Muhoksen palossa, jota palomestarikin kuvaa "suuren maailman maastopaloksi"

Video: Täl­lais­ta tuhoa tuli teki Mu­hok­sen pa­los­sa, jota pa­lo­mes­ta­ri­kin kuvaa "suuren maail­man maas­to­pa­lok­si"

05.07.2020 10:20 0
Tilaajille
Muhoksella palaa noin 250 hehtaaria metsää – savu haisee Oulussa asti, Muhoksen keskustan alueella ulkoilua suositellaan välttämään

Mu­hok­sel­la palaa noin 250 heh­taa­ria metsää – savu haisee Oulussa asti, Mu­hok­sen kes­kus­tan alueel­la ul­koi­lua suo­si­tel­laan vält­tä­mään

29.06.2020 17:58 0
Salama saattoi sytyttää palon syrjäisessä vaarassa – Savukoskella sammutettiin kolme aaria maastoa helikopterin avulla

Salama saattoi sy­tyt­tää palon syr­jäi­ses­sä vaa­ras­sa – Sa­vu­kos­kel­la sam­mu­tet­tiin kolme aaria maastoa he­li­kop­te­rin avulla

26.06.2020 19:07 0
Tilaajille
Rovaniemellä paloi metsää kolme hehtaaria vaikeassa maastossa – helikopterin avulla palo saatiin hallintaan, mutta sammutustyöt jatkuvat yöhön

Ro­va­nie­mel­lä paloi metsää kolme heh­taa­ria vai­keas­sa maas­tos­sa – he­li­kop­te­rin avulla palo saatiin hal­lin­taan, mutta sam­mu­tus­työt jat­ku­vat yöhön

24.06.2020 18:48 1
Tilaajille
Lapin kuiva maasto palanut tänäänkin:  Ylitorniolla ja Kittilässä maastopalot saattoivat syttyä tupakantumpeista, Pellossa hitsauskipinästä

Lapin kuiva maasto palanut tä­nään­kin:  Yli­tor­niol­la ja Kit­ti­läs­sä maas­to­pa­lot saat­toi­vat syttyä tu­pa­kan­tum­peis­ta, Pel­los­sa hit­saus­ki­pi­näs­tä

23.06.2020 19:33 0
Niemen kärki tulessa Kemijärvellä, Inarissa paloi syrjäisellä saarella – Huonosti sammutetut nuotiot sitoivat pelastajia tunneiksi kiireisenä maanantaina

Niemen kärki tulessa Ke­mi­jär­vel­lä, Ina­ris­sa paloi syr­jäi­sel­lä saa­rel­la – Huo­nos­ti sam­mu­te­tut nuotiot si­toi­vat pe­las­ta­jia tun­neik­si kii­rei­se­nä maa­nan­tai­na

22.06.2020 19:41 0
Hakkuuaukealla syttyi maastopalo Torniossa – ilmoituksen palosta teki ohikulkija

Hak­kuu­au­keal­la syttyi maas­to­pa­lo Tor­nios­sa – il­moi­tuk­sen palosta teki ohi­kul­ki­ja

18.06.2020 06:27 0
Isohko kantokasa palaa Tornion Aapajärvellä – Palon le­viä­mis­tä es­te­tään par­hail­laan

Isohko kan­to­ka­sa palaa Tornion Aa­pa­jär­vel­lä – Palon le­viä­mis­tä es­te­tään par­hail­laan

15.06.2020 20:21 0
Tilaajille
Tervolassa palaa hakkuualueella, Torniossa ja Posiolla pieniä maastopaloja – Palomestari pyytää tarkkuutta tulenkäsittelyyn

Ter­vo­las­sa palaa hak­kuua­lueel­la, Tor­nios­sa ja Po­siol­la pieniä maas­to­pa­lo­ja – Pa­lo­mes­ta­ri pyytää tark­kuut­ta tu­len­kä­sit­te­lyyn

11.06.2020 20:34 0
Tilaajille
Rovaniemelle saapuu arktinen pelastusjoukkue torjumaan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kielletään kokonaan Rovaniemellä ja Kittilässä

Ro­va­nie­mel­le saapuu ark­ti­nen pe­las­tus­jouk­kue tor­ju­maan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kiel­le­tään ko­ko­naan Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä

26.05.2020 14:58 0
Tilaajille
Tervolan maastopalo myöhästytti junia jopa kahdella tunnilla

Ter­vo­lan maas­to­pa­lo myö­häs­tyt­ti junia jopa kah­del­la tun­nil­la

24.05.2020 18:29 0
Tilaajille
Kulotus karkasi Tervolassa, vanha navetta ja varastoja paloi

Kulotus karkasi Ter­vo­las­sa, vanha navetta ja va­ras­to­ja paloi

24.05.2020 15:51 0
Tilaajille
Maastopalot jatkuvat Lapissa – Roskien poltosta levisi Kemissä rakennuksia ja autoja uhannut palo, Ranualla maastopalon sytytti joutsen

Maas­to­pa­lot jat­ku­vat Lapissa – Roskien pol­tos­ta levisi Kemissä ra­ken­nuk­sia ja autoja uhannut palo, Ra­nual­la maas­to­pa­lon sytytti joutsen

22.05.2020 16:04 0
Tilaajille
Kulotus vei rakennuksia Muoniossa, maastopaloja myös Rovaniemellä ja Tervolassa – Pelastuslaitos varottaa paloherkästä kuloheinästä, joka voi yllättää kokeneenkin kulottajan tai roskien polttajan

Kulotus vei ra­ken­nuk­sia Muo­nios­sa, maas­to­pa­lo­ja myös Ro­va­nie­mel­lä ja Ter­vo­las­sa – Pe­las­tus­lai­tos va­rot­taa pa­lo­her­käs­tä ku­lo­hei­näs­tä, joka voi yl­lät­tää ko­ke­neen­kin ku­lot­ta­jan tai roskien polt­ta­jan

21.05.2020 14:44 0
Tilaajille
Australiassa kuukausien ajan levinneet maastopalot hellittävät, kun maata moukaroivat vaihteeksi rankkasateet ja trooppinen hirmumyrsky

Aust­ra­lias­sa kuu­kau­sien ajan le­vin­neet maas­to­pa­lot hel­lit­tä­vät, kun maata mou­ka­roi­vat vaih­teek­si rank­ka­sa­teet ja troop­pi­nen hir­mu­myrs­ky

07.02.2020 13:36 0
Sade toi tilapäistä helpotusta Australian tulikatastrofiin

Sade toi ti­la­päis­tä hel­po­tus­ta Aust­ra­lian tu­li­ka­tast­ro­fiin

06.01.2020 20:12 0
Australian maastopaloissa kuollut ainakin 24 ihmistä – ennätyshelteisiin luvassa hetki helpotusta, mutta lisää lämpöä odotetaan ensi viikolla

Aust­ra­lian maas­to­pa­lois­sa kuollut ainakin 24 ihmistä – en­nä­tys­hel­tei­siin luvassa hetki hel­po­tus­ta, mutta lisää lämpöä odo­te­taan ensi vii­kol­la

05.01.2020 12:07 0
Tilaajille
Vaaralliset pensaspalot piinaavat Australiaa, Sydney savun peitossa – Australian MM-ralli peruttiin

Vaa­ral­li­set pen­sas­pa­lot pii­naa­vat Aust­ra­liaa, Sydney savun pei­tos­sa – Aust­ra­lian MM-ral­li pe­rut­tiin

12.11.2019 09:31 0