kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

Lapin Kansa Live: Vuoden suurin voi­mis­te­lu­ta­pah­tu­ma käyn­nis­tyy toden teolla per­jan­tai­aa­mu­na – seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä suorana täältä

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen esteet ovat kaa­tu­neet yksi toi­sen­sa jälkeen ja ohjelma on viittä vaille valmis – var­si­nai­nen kes­tä­vyys­tes­ti on silti edessä päin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lyhytvuokraus
Viimeisin 24 tuntia
Päättääkö kaupunki vai matkailubisnes siitä, montako hotellia Rovaniemen keskustaan mahtuu?
Kolumni

Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

08.06.2023 06:00 14
Vanhemmat
Sivusto: Lapissa on maan toiseksi eniten Airbnb-kohteita – Kittilästä lyhytvuokrauksella tienaa keskimäärin yli 2 600 euroa kuukaudessa

Si­vus­to: Lapissa on maan toi­sek­si eniten Airbnb-koh­tei­ta – Kit­ti­läs­tä ly­hyt­vuok­rauk­sel­la tienaa kes­ki­mää­rin yli 2 600 euroa kuu­kau­des­sa

16.02.2023 12:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Airbnb ei ole mai­ne­hait­ta Ro­va­nie­mel­le

22.12.2022 05:00
Tilaajille
Matkailun elpyminen on nostanut taas esiin Airbnb-toimintaan liittyvät ongelmat Rovaniemellä – niiden ratkaisemiseen löytyy malli Tampereelta
Pääkirjoitus

Mat­kai­lun el­py­mi­nen on nos­ta­nut taas esiin Airbnb-toi­min­taan liit­ty­vät on­gel­mat Ro­va­nie­mel­lä – niiden rat­kai­se­mi­seen löytyy malli Tam­pe­reel­ta

11.12.2022 20:00 6
Tilaajille
Lyhytvuokraus on Rovaniemellä miljoonien bisnes, mutta kaupunki ei ohjeista sitä mitenkään – Tampere kokee saaneensa hyötyä omien ohjeiden tekemisestä

Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään – Tampere kokee saa­neen­sa hyötyä omien oh­jei­den te­ke­mi­ses­tä

09.12.2022 05:00 31
Tilaajille
Kesän varauskalenterit täyttyvät Airbnb-kohteissa – Äijän mökillä Kilpisjärvellä vierailee kesällä pääasiassa kotimaan matkailijoita

Kesän va­raus­ka­len­te­rit täyt­ty­vät Airbnb-koh­teis­sa – Äijän mökillä Kil­pis­jär­vel­lä vie­rai­lee kesällä pää­asias­sa ko­ti­maan mat­kai­li­joi­ta

18.06.2022 13:33
Mitä oikein kielletään, kun kielletään lyhytvuokraus? – Toiminnan kirjo on laaja, mikä vaikeuttaa vastuullisen toiminnan määrittelemistä

Mitä oikein kiel­le­tään, kun kiel­le­tään ly­hyt­vuok­raus? – Toi­min­nan kirjo on laaja, mikä vai­keut­taa vas­tuul­li­sen toi­min­nan mää­rit­te­le­mis­tä

23.02.2022 18:16 12
Tilaajille
"Ongelmia ratkotaan nyt oikeusjuttu kerrallaan" – KHO:n tuore päätös ei lopeta lyhytvuokraukseen liittyviä kiistoja Rovaniemellä

"On­gel­mia rat­ko­taan nyt oi­keus­jut­tu ker­ral­laan" – KHO:n tuore päätös ei lopeta ly­hyt­vuok­rauk­seen liit­ty­viä kiis­to­ja Ro­va­nie­mel­lä

08.06.2021 18:16 13
Tilaajille
Airbnb: Edessä ennennäkemätön matkustusbuumi – Vuokrausjaksot ovat pidentyneet koronan aikana

Airbnb: Edessä en­nen­nä­ke­mä­tön mat­kus­tus­buu­mi – Vuok­raus­jak­sot ovat pi­den­ty­neet koronan aikana

14.05.2021 09:50 4
Ammattimaista majoitustoimintaa vai ei? – Rovaniemen kaupunginjohtaja haluaa ministeriön arvioivan lyhytvuokrauksen sääntelyä

Am­mat­ti­mais­ta ma­joi­tus­toi­min­taa vai ei? – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja haluaa mi­nis­te­riön ar­vioi­van ly­hyt­vuok­rauk­sen sään­te­lyä

16.02.2021 18:14 6
Tilaajille
Selvitä, onko vuokramökkisi paloturvallisuus kunnossa – Kaksi vuotta sitten Levillä sattui tuhoisa mökkipalo, joka havahdutti laatimaan paloturvallisuusohjeet vuokramajoitukseen

Sel­vi­tä, onko vuok­ra­mök­ki­si pa­lo­tur­val­li­suus kun­nos­sa – Kaksi vuotta sitten Levillä sattui tuhoisa mök­ki­pa­lo, joka ha­vah­dut­ti laa­ti­maan pa­lo­tur­val­li­suus­oh­jeet vuok­ra­ma­joi­tuk­seen

02.02.2021 13:08 2
Tilaajille
Lyhytvuokraajat uskovat matkailun uuteen nousuun – moni on vuokrannut asunnon pitempiaikaisesti, massamyyntiä ei ole vielä nähty

Ly­hyt­vuok­raa­jat uskovat mat­kai­lun uuteen nousuun – moni on vuok­ran­nut asunnon pi­tem­piai­kai­ses­ti, mas­sa­myyn­tiä ei ole vielä nähty

24.01.2021 19:08
Tilaajille
Viime joulukuussa Airbnb-asunto Rovaniemellä maksoi keskimäärin 203 euroa yö – Nyt samalla rahalla saa kokonaisen omakotitalon sesongin kuumimpana aikana

Viime jou­lu­kuus­sa Airbnb-asun­to Ro­va­nie­mel­lä maksoi kes­ki­mää­rin 203 euroa yö – Nyt samalla rahalla saa ko­ko­nai­sen oma­ko­ti­ta­lon se­son­gin kuu­mim­pa­na aikana

16.11.2020 19:30 5
Tilaajille
Korona runteli Rovaniemen Airbnb-markkinaa: noin kolmannes asunnoista poistunut vuokrauksen piiristä

Korona runteli Ro­va­nie­men Airbnb-mark­ki­naa: noin kol­man­nes asun­nois­ta pois­tu­nut vuok­rauk­sen pii­ris­tä

14.07.2020 14:53 2
Pääkirjoitus: Yrittäjä tarvitsee nyt yhteiskunnan tukea, mutta Airbnb-toimijalle sitä ei tarvitse tarjota
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Yrit­tä­jä tar­vit­see nyt yh­teis­kun­nan tukea, mutta Airbnb-toi­mi­jal­le sitä ei tar­vit­se tarjota

20.04.2020 08:00
Tilaajille
Tyhjinä seisovista airbnb-asunnoista voi tulla taakka vuokraajilleen – osa joutuu siirtämään kohteensa pitkäaikaisvuokraukseen

Tyhjinä sei­so­vis­ta airbnb-asun­nois­ta voi tulla taakka vuok­raa­jil­leen – osa joutuu siir­tä­mään koh­teen­sa pit­kä­ai­kais­vuok­rauk­seen

24.03.2020 10:24
Tilaajille
Lukijalta: Airbnb-ongelmaa ei voi sysätä kerrostaloista kotinsa ostaneille asukkaille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Airbnb-on­gel­maa ei voi sysätä ker­ros­ta­lois­ta kotinsa os­ta­neil­le asuk­kail­le

05.02.2020 13:12
Tilaajille
Asuntojen lyhytaikainen vuokraus kasvaa, mutta kunnon pelisäännöt puuttuvat yhä – Airbnb-toiminta kaipaa lainsäädäntöä

Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus kasvaa, mutta kunnon pe­li­sään­nöt puut­tu­vat yhä – Airbnb-toi­min­ta kaipaa lain­sää­dän­töä

20.12.2019 19:08
Tilaajille