Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lyhytvuokraus
Kuukausi
Ongelmana ei aito lyhytvuokraus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­gel­ma­na ei aito ly­hyt­vuok­raus

25.11.2023 05:00 2
Rovaniemeläinen taloyhtiö lähti taisteluun jatkuvaa lyhytvuokrausta vastaan – "Asuintaloihin levittäytynyt liiketoiminta pitää saada nyt kuriin"

Ro­va­nie­me­läi­nen ta­lo­yh­tiö lähti tais­te­luun jat­ku­vaa ly­hyt­vuok­raus­ta vastaan – "A­suin­ta­loi­hin le­vit­täy­ty­nyt lii­ke­toi­min­ta pitää saada nyt kuriin"

22.11.2023 05:00 40
Tilaajille
Suurlähettiläs varoittaa brittejä liukastelusta Lapissa – turvallisuusohje laitetaan paraatipaikalle lentokentän vessoihin, paikalliset voivat hakea omansa matkailuinfosta

Suur­lä­het­ti­läs va­roit­taa brit­te­jä liu­kas­te­lus­ta Lapissa – tur­val­li­suus­oh­je lai­te­taan pa­raa­ti­pai­kal­le len­to­ken­tän ves­soi­hin, pai­kal­li­set voivat hakea omansa mat­kai­lu­in­fos­ta

18.11.2023 09:00 4
Tilaajille
Ilpo Ylijurva vuokraa tänäkin jouluna kotinsa turisteille – katso kartalta, kuinka matkailu levittäytyy Rovaniemellä jo omakotitaloalueillekin

Ilpo Yli­jur­va vuokraa tänäkin jouluna kotinsa tu­ris­teil­le – katso kar­tal­ta, kuinka mat­kai­lu le­vit­täy­tyy Ro­va­nie­mel­lä jo oma­ko­ti­ta­lo­alueil­le­kin

10.11.2023 17:30 14
Tilaajille
Majoitustoiminta asukkaiden näkökulmasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­joi­tus­toi­min­ta asuk­kai­den nä­kö­kul­mas­ta

01.11.2023 15:20
Vanhemmat
Laittomaan majoitustoimintaa puututtava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lait­to­maan ma­joi­tus­toi­min­taa puu­tut­ta­va

30.10.2023 05:45 5
Toistuva lyhytvuokraus, vauvansängyt ja sisäänkirjautumisohjeet voivat viitata lainvastaiseen majoitustoimintaan – tällaisia ovat korkeimman hallinto-oikeuden Airbnb-linjaukset

Tois­tu­va ly­hyt­vuok­raus, vau­van­sän­gyt ja si­sään­kir­jau­tu­mis­oh­jeet voivat viitata lain­vas­tai­seen ma­joi­tus­toi­min­taan – täl­lai­sia ovat kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den Airbnb-lin­jauk­set

15.09.2023 05:00 11
Tilaajille
Airbnb-uutisointi karkaa käsistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Airbnb-uu­ti­soin­ti karkaa käsistä

09.09.2023 05:30 5
Rovaniemen keskustasta tuli turistilähiö – siinä syy, miksi keskusta on kadottanut vetovoimansa asuinalueena
Kolumni

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta tuli tu­ris­ti­lä­hiö – siinä syy, miksi kes­kus­ta on ka­dot­ta­nut ve­to­voi­man­sa asuin­aluee­na

07.09.2023 05:00 17
Oululaisen kerrostaloyhtiön Airbnb-vuokraajat saivat jopa 30 000 euron uhkasakot – kahdeksan eri omistajan asunnoissa pyörii majoituspalvelu

Ou­lu­lai­sen ker­ros­ta­lo­yh­tiön Airbnb-vuok­raa­jat saivat jopa 30 000 euron uh­ka­sa­kot – kah­dek­san eri omis­ta­jan asun­nois­sa pyörii ma­joi­tus­pal­ve­lu

06.09.2023 10:31 22
Tilaajille
Toimittajalta: Kotimajoitus muuttui miljoonabisnekseksi – Rovaniemen matkailu kasvaa osin Airbnb:n varassa, mutta sääntöjä se kaipaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ko­ti­ma­joi­tus muuttui mil­joo­na­bis­nek­sek­si – Ro­va­nie­men mat­kai­lu kasvaa osin Airbnb:n va­ras­sa, mutta sään­tö­jä se kaipaa

30.08.2023 15:40 5
Lyhytvuokraus pitää Rovaniemen asuntomarkkinat elossa läpi vaikeiden aikojen, arvioi kiinteistötalouden professori

Ly­hyt­vuok­raus pitää Ro­va­nie­men asun­to­mark­ki­nat elossa läpi vai­kei­den ai­ko­jen, arvioi kiin­teis­tö­ta­lou­den pro­fes­so­ri

30.08.2023 05:00 28
Tilaajille
Asuntoja matkailijoille vuokraava yritys moittii Rovaniemen kaavoitusta ja lupapolitiikkaa – "Jos tämä olisi haluttu kieltää, se olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten"

Asun­to­ja mat­kai­li­joil­le vuok­raa­va yritys moittii Ro­va­nie­men kaa­voi­tus­ta ja lu­pa­po­li­tiik­kaa – "Jos tämä olisi haluttu kiel­tää, se olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten"

28.08.2023 05:00 30
Tilaajille
Salahotellien luvatussa kaupungissa majoittamisesta tuli "asuntojen vuokrausta kalustettuna"
Kolumni

Sa­la­ho­tel­lien lu­va­tus­sa kau­pun­gis­sa ma­joit­ta­mi­ses­ta tuli "a­sun­to­jen vuok­raus­ta ka­lus­tet­tu­na"

26.08.2023 05:00 33
Johtava Airbnb-kaupunki Rovaniemi on luvannut puuttua lyhytvuokrauksen lieveilmiöihin uusilla säännöillä – nyt on lupauksen lunastamisen aika
Pääkirjoitus

Johtava Airbnb-kau­pun­ki Ro­va­nie­mi on lu­van­nut puuttua ly­hyt­vuok­rauk­sen lie­ve­il­miöi­hin uusilla sään­nöil­lä – nyt on lu­pauk­sen lu­nas­ta­mi­sen aika

22.08.2023 15:24 10
Rovaniemelle tulossa kaikkien aikojen matkailutalvi – "Voi tarkoittaa jopa 5 000 turistin saapumista huippuviikkoina"

Ro­va­nie­mel­le tulossa kaik­kien aikojen mat­kai­lu­tal­vi – "Voi tar­koit­taa jopa 5 000 tu­ris­tin saa­pu­mis­ta huip­pu­viik­koi­na"

28.07.2023 16:30 27
Tilaajille
Lyhytvuokrauksen rajoittaminen olisi haitaksi Rovaniemelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­vuok­rauk­sen ra­joit­ta­mi­nen olisi hai­tak­si Ro­va­nie­mel­le

19.07.2023 09:06 20
Lyhytvuokrauksen saaminen lakiin kerää kiitosta Rovaniemellä – kaupunki haluaa mukaan lain valmistelutyöhön

Ly­hyt­vuok­rauk­sen saa­mi­nen lakiin kerää kii­tos­ta Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­ki haluaa mukaan lain val­mis­te­lu­työ­hön

17.07.2023 16:31 17
Tilaajille
Asuntoministeri Lapin Kansalle: Lyhytvuokrauksen edellytykset turvattava ja ongelmiin puututtava – Airbnb saadaan vihdoin lakiin

Asun­to­mi­nis­te­ri Lapin Kan­sal­le: Ly­hyt­vuok­rauk­sen edel­ly­tyk­set tur­vat­ta­va ja on­gel­miin puu­tut­ta­va – Airbnb saadaan vihdoin lakiin

17.07.2023 05:00 9
Tilaajille
Lyhytvuokraus tarvitsee selkeän lainsäädännön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­vuok­raus tar­vit­see selkeän lain­sää­dän­nön

10.07.2023 17:01 7