pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Matkailu
Viimeisin 12 tuntia
Matkailussa paukkuvat ennätykset, mutta voiko tavoitteena olla pelkkä kasvu?
Pääkirjoitus

Mat­kai­lus­sa pauk­ku­vat en­nä­tyk­set, mutta voiko ta­voit­tee­na olla pelkkä kasvu?

17:00 4
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemelle saapui viime vuonna lähes 600 000 turistia – lumesta ja kylmyydestä on tullut luksustuotteita

Ro­va­nie­mel­le saapui viime vuonna lähes 600 000 tu­ris­tia – lumesta ja kyl­myy­des­tä on tullut luk­sus­tuot­tei­ta

05:30 21
Tilaajille
Viikko
Jäädäkö vai lähteä – moni sesonkityöntekijä pohtii keväisin tulevaisuuttaan
Kolumni

Jäädäkö vai lähteä – moni se­son­ki­työn­te­ki­jä pohtii ke­väi­sin tu­le­vai­suut­taan

21.02.2024 15:50
Tilaajille
Palotarkastaja käy hotelleissa vain jopa viiden vuoden välein – Lapin pelastuslaitoksen resurssit eivät pysy matkailun kasvun tahdissa

Pa­lo­tar­kas­ta­ja käy ho­tel­leis­sa vain jopa viiden vuoden välein – Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen re­surs­sit eivät pysy mat­kai­lun kasvun tah­dis­sa

18.02.2024 17:47 7
Tilaajille
Luistelua ja hiihtoa
Kolumni

Luis­te­lua ja hiihtoa

17.02.2024 06:20
Safariopas Ismo Mursu todistaa Rovaniemen kelkkareiteillä vaaratilanteita lähes päivittäin – "Meno on kuin villissä lännessä"

Sa­fa­ri­opas Ismo Mursu to­dis­taa Ro­va­nie­men kelk­ka­rei­teil­lä vaa­ra­ti­lan­tei­ta lähes päi­vit­täin – "Meno on kuin vil­lis­sä län­nes­sä"

16.02.2024 19:00 26
Massaturismi tuo myös ongelmia, pohtii Jorma Törmänen
Mielipidekirjoitus

Mas­sa­tu­ris­mi tuo myös on­gel­mia, pohtii Jorma Tör­mä­nen

16.02.2024 18:00 3
Kovat pakkaset hidastaneet kauppakeskus Kuukkelin rakennustöitä – kauppias Antero Ylävaaran mukaan tavoiteaikatauissa pysytään

Kovat pak­ka­set hi­das­ta­neet kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin ra­ken­nus­töi­tä – ­kaup­pias Antero Ylä­vaa­ran mukaan ta­voi­teai­ka­tauis­sa py­sy­tään

16.02.2024 15:20
Tilaajille
Huhtikuusta tulee Pohjois-Lapin matkailussa haastava, pääsiäisen sijoittuminen ei ideaalisin matkailijoiden kannalta

Huh­ti­kuus­ta tulee Poh­jois-La­pin mat­kai­lus­sa haas­ta­va, pää­siäi­sen si­joit­tu­mi­nen ei ideaa­li­sin mat­kai­li­joi­den kan­nal­ta

16.02.2024 15:19 4
Tilaajille
Kun velvollisuudet eivät vielä paina, on aika kokea maailmaa – Inka Laitinen matkusti Australiaan yksin ilman suunnitelmaa

Kun vel­vol­li­suu­det eivät vielä paina, on aika kokea maail­maa – Inka Lai­ti­nen mat­kus­ti Aust­ra­liaan yksin ilman suun­ni­tel­maa

16.02.2024 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pohjois-Suomen kelkkasafareilla on sattunut tänä talvena jo yli 30 onnettomuutta – juttumme kertoo, mistä kelkkasafarien onnettomuudet yleensä johtuvat

Poh­jois-Suo­men kelk­ka­sa­fa­reil­la on sat­tu­nut tänä talvena jo yli 30 on­net­to­muut­ta – jut­tum­me kertoo, mistä kelk­ka­sa­fa­rien on­net­to­muu­det yleensä joh­tu­vat

16.02.2024 09:38 15
Tilaajille
Oulun tulevasta kulttuuripääkaupunkivuodesta haetaan nostoa matkailuun myös Lapissa

Oulun tu­le­vas­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­des­ta haetaan nostoa mat­kai­luun myös Lapissa

15.02.2024 17:23
Tilaajille
Moottorikelkkasafaria vetänyt opas kuoli onnettomuudessa Rovaniemellä

Moot­to­ri­kelk­ka­sa­fa­ria vetänyt opas kuoli on­net­to­muu­des­sa Ro­va­nie­mel­lä

14.02.2024 13:29 19
Tilaajille
Lahjakirja määräsi: Inarin Riutula toimii nuorten hyväksi nyt ja iankaikkisesti

Lah­ja­kir­ja mää­rä­si: Inarin Riutula toimii nuorten hyväksi nyt ja ian­kaik­ki­ses­ti

13.02.2024 21:19 2
Tilaajille
"Ajatukset ovat matkailijoiden ja yrittäjän puolella" – Visit Ylläksen toimitusjohtaja kuvaa matkailualaa yhtenäiseksi, jossa toisia ei jätetä kriisiin yksin

"A­ja­tuk­set ovat mat­kai­li­joi­den ja yrit­tä­jän puo­lel­la" – Visit Yl­läk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja kuvaa mat­kai­lu­alaa yh­te­näi­sek­si, jossa toisia ei jätetä krii­siin yksin

13.02.2024 13:46
Tilaajille
Pyhätunturin uudet huoneistot odottavat hiihtolomalaisia – vuodepaikkojen määrä nousi lähes tuhanteen

Py­hä­tun­tu­rin uudet huo­neis­tot odot­ta­vat hiih­to­lo­ma­lai­sia – vuo­de­paik­ko­jen määrä nousi lähes tu­han­teen

10.02.2024 14:38 4
Tilaajille
Airbnb-avainpiilojen paikat kummastuttavat Rovaniemellä – Onko tämä oikea paikka säilyttää vuokrakohteen avaimia?

Airbnb-avain­pii­lo­jen paikat kum­mas­tut­ta­vat Ro­va­nie­mel­lä – Onko tämä oikea paikka säi­lyt­tää vuok­ra­koh­teen avai­mia?

10.02.2024 11:14 26
Tilaajille
Lapin matkailun noste houkutteli husky-yrittäjät Kimmo ja Päivi Laasosen Vuokatista Kemijärvelle – muuttopäätöksen sinetöi Kallaanvaarasta löytynyt omakotitalo

Lapin mat­kai­lun noste hou­kut­te­li hus­ky-yrit­tä­jät Kimmo ja Päivi Laa­so­sen Vuo­ka­tis­ta Ke­mi­jär­vel­le – muut­to­pää­tök­sen sinetöi Kal­laan­vaa­ras­ta löy­ty­nyt oma­ko­ti­ta­lo

08.02.2024 20:16
Tilaajille
Tornionjoen lippokalastusta nostetaan aineettoman kulttuuriperinnön kohteeksi Unescoon

Tor­nion­joen lip­po­ka­las­tus­ta nos­te­taan ai­neet­to­man kult­tuu­ri­pe­rin­nön koh­teek­si Unes­coon

08.02.2024 15:20 2
Ely-keskus myönsi kehittämisrahoitusta Lappiin noin 45 miljoonaa euroa viime vuonna

Ely-kes­kus myönsi ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tus­ta Lappiin noin 45 mil­joo­naa euroa viime vuonna

08.02.2024 10:20 4
Tilaajille