Matkailu
Viimeisin tunti
Lukijalta: Pohjolan tapahtumista toisen maailmansodan aikaan
Lukijalta Mielipide Leena Niemi

Lu­ki­jal­ta: Poh­jo­lan ta­pah­tu­mis­ta toisen maail­man­so­dan aikaan

05:00 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Päiväkirja: Kauneuden hinta nousi satasiin
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Kau­neu­den hinta nousi sa­ta­siin

14.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Ministerin koronaviestintä vaikeuttaa Lapin matkailua – Yrittäjät odottavat hallituksen koronapäätöksiä sydän syrjällään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Mi­nis­te­rin ko­ro­na­vies­tin­tä vai­keut­taa Lapin mat­kai­lua – Yrit­tä­jät odot­ta­vat hal­li­tuk­sen ko­ro­na­pää­tök­siä sydän syr­jäl­lään

14.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Viikko
Suomalaisia on matkannut Pohjois-Norjaan tänä kesänä enemmän kuin aikaisemmin

Suo­ma­lai­sia on mat­kan­nut Poh­jois-Nor­jaan tänä kesänä enemmän kuin ai­kai­sem­min

13.08.2020 18:56 0
Tilaajille
Kemin Lumilinnan avaaminen on epävarmaa – Riskimaista tuskin matkustetaan, jos Suomessa odottaa kahden viikon karanteeni

Kemin Lu­mi­lin­nan avaa­mi­nen on epä­var­maa – Ris­ki­mais­ta tuskin mat­kus­te­taan, jos Suo­mes­sa odottaa kahden viikon ka­ran­tee­ni

12.08.2020 15:14 0
Tilaajille
Lapin talven kohtalo ratkeaa kuukauden sisällä, kun matkanjärjestäjät tekevät päätöksensä – nyt tilanteessa on toivoa, vaikka huipputalvesta jäädään kauas

Lapin talven kohtalo ratkeaa kuu­kau­den si­säl­lä, kun mat­kan­jär­jes­tä­jät tekevät pää­tök­sen­sä – nyt ti­lan­tees­sa on toivoa, vaikka huip­pu­tal­ves­ta jäädään kauas

12.08.2020 12:32 2
Tilaajille
Urheiluturismi oli 2010-luvulla yksi matkailun nousevista trendeistä, mutta korona lässäytti kasvun – Uskaltavatko ihmiset enää lähteä yleisötapahtumiin?

Ur­hei­lu­tu­ris­mi oli 2010-lu­vul­la yksi mat­kai­lun nou­se­vis­ta tren­deis­tä, mutta korona läs­säyt­ti kasvun – Us­kal­ta­vat­ko ihmiset enää lähteä ylei­sö­ta­pah­tu­miin?

12.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Tuula ja Antero Miikkulainen rakensivat hyväntuulisen matkailuautonsa Rättisitikkaan, joka osoittautui oikeaksi tilaihmeeksi – "Hauskinta mitä olen nähnyt"

Tuula ja Antero Miik­ku­lai­nen ra­ken­si­vat hy­vän­tuu­li­sen mat­kai­lu­au­ton­sa Rät­ti­si­tik­kaan, joka osoit­tau­tui oi­keak­si ti­la­ih­meek­si – "Haus­kin­ta mitä olen nähnyt"

08.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Inarijärven jylhä Ukonsaari on saamelaisten tunnetuin pyhä paikka Suomessa – Turistit ovat kavunneet saaren laelle jo vuosikymmeniä, mutta nyt se saattaa loppua

Ina­ri­jär­ven jylhä Ukon­saa­ri on saa­me­lais­ten tun­ne­tuin pyhä paikka Suo­mes­sa – Tu­ris­tit ovat ka­vun­neet saaren laelle jo vuo­si­kym­me­niä, mutta nyt se saattaa loppua

08.08.2020 06:30 5
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lentoliikenteet vähyys kiusaa autovuokraamoja – "Saa nähdä, miten talven kanssa käy"

Len­to­lii­ken­teet vähyys kiusaa au­to­vuok­raa­mo­ja – "Saa nähdä, miten talven kanssa käy"

07.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Näitä asioita kaipaan ulkomailta
Kolumni Tanja Nuotio

Näitä asioita kaipaan ul­ko­mail­ta

07.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Elsa Haldorsenin pohjoinen sauna lämpiää kellon ympäri – suomalaisturistit löysivät Varangin niemimaan, josta tuli vaivihkaa Pohjois-Norjan uusi suosikkikohde

Elsa Hal­dor­se­nin poh­joi­nen sauna lämpiää kellon ympäri – suo­ma­lais­tu­ris­tit löy­si­vät Va­ran­gin nie­mi­maan, josta tuli vai­vih­kaa Poh­jois-Nor­jan uusi suo­sik­ki­koh­de

05.08.2020 11:36 1
Tilaajille
Ylläksellä valmistaudutaan jo vuoden mystisimpään aikaan – ”Syksyllä voi nähdä mielettömän hienot tuplarevontulet”
Mainos Ylläs

Yl­läk­sel­lä val­mis­tau­du­taan jo vuoden mys­ti­sim­pään aikaan – ”Syk­syl­lä voi nähdä mie­let­tö­män hienot tup­la­re­von­tu­let”

05.08.2020 10:00
Haaparannan rajakauppa elpyy hiljalleen – Koronauhka pitää ostosmatkailijat poissa

Haa­pa­ran­nan ra­ja­kaup­pa elpyy hil­jal­leen – Ko­ro­na­uh­ka pitää os­tos­mat­kai­li­jat poissa

05.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lapissa pudottiin puoleen: Kotimaanmatkailu elpyi pahimmasta korona-alhosta kesäkuussa, mutta ei ole palannut ennalleen

Lapissa pu­dot­tiin puo­leen: Ko­ti­maan­mat­kai­lu elpyi pa­him­mas­ta ko­ro­na-al­hos­ta ke­sä­kuus­sa, mutta ei ole pa­lan­nut en­nal­leen

30.07.2020 11:50 1
"Hyvät kengät ja sukat ovat kaikkein tärkeimmät" – kaurapuuroon luottava 71-vuotias Paavo Martikainen kävelee Nuorgamista Kotkaan

"Hyvät kengät ja sukat ovat kaik­kein tär­keim­mät" – kau­ra­puu­roon luot­ta­va 71-vuo­tias Paavo Mar­ti­kai­nen kävelee Nuor­ga­mis­ta Kotkaan

29.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Vaikka maailma muuttuu, seikkailunhalu säilyy
Kolumni Johanna Metsänheimo

Vaikka maailma muut­tuu, seik­kai­lun­ha­lu säilyy

28.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Aurinkomatkat perui elokuun matkoja viime hetkellä – koronatartuntojen määrä kasvaa Espanjassa

Au­rin­ko­mat­kat perui elokuun matkoja viime het­kel­lä – ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa Es­pan­jas­sa

27.07.2020 17:19 0
Tässä on Perämeren erikoisin nähtävyys: matalikolla kököttää lähes sata vuotta sitten haaksirikkoutuneen pirtulaivan höyrykattila

Tässä on Pe­rä­me­ren eri­koi­sin näh­tä­vyys: ma­ta­li­kol­la kö­köt­tää lähes sata vuotta sitten haak­si­rik­kou­tu­neen pir­tu­lai­van höy­ry­kat­ti­la

26.07.2020 18:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Tuokila

Lu­ki­jal­ta: Kemin ke­sä­mat­kai­lu huo­let­taa

25.07.2020 05:50 0
Tilaajille