Matkailu
Viimeisin 24 tuntia
Elsa Haldorsenin pohjoinen sauna lämpiää kellon ympäri – suomalaisturistit löysivät Varangin niemimaan, josta tuli vaivihkaa Pohjois-Norjan uusi suosikkikohde

Elsa Hal­dor­se­nin poh­joi­nen sauna lämpiää kellon ympäri – suo­ma­lais­tu­ris­tit löy­si­vät Va­ran­gin nie­mi­maan, josta tuli vai­vih­kaa Poh­jois-Nor­jan uusi suo­sik­ki­koh­de

05.08.2020 11:36 1
Tilaajille
Ylläksellä valmistaudutaan jo vuoden mystisimpään aikaan – ”Syksyllä voi nähdä mielettömän hienot tuplarevontulet”
Mainos Ylläs

Yl­läk­sel­lä val­mis­tau­du­taan jo vuoden mys­ti­sim­pään aikaan – ”Syk­syl­lä voi nähdä mie­let­tö­män hienot tup­la­re­von­tu­let”

05.08.2020 10:00
Kuukausi ja vanhemmat
Haaparannan rajakauppa elpyy hiljalleen – Koronauhka pitää ostosmatkailijat poissa

Haa­pa­ran­nan ra­ja­kaup­pa elpyy hil­jal­leen – Ko­ro­na­uh­ka pitää os­tos­mat­kai­li­jat poissa

05.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lapissa pudottiin puoleen: Kotimaanmatkailu elpyi pahimmasta korona-alhosta kesäkuussa, mutta ei ole palannut ennalleen

Lapissa pu­dot­tiin puo­leen: Ko­ti­maan­mat­kai­lu elpyi pa­him­mas­ta ko­ro­na-al­hos­ta ke­sä­kuus­sa, mutta ei ole pa­lan­nut en­nal­leen

30.07.2020 11:50 1
"Hyvät kengät ja sukat ovat kaikkein tärkeimmät" – kaurapuuroon luottava 71-vuotias Paavo Martikainen kävelee Nuorgamista Kotkaan

"Hyvät kengät ja sukat ovat kaik­kein tär­keim­mät" – kau­ra­puu­roon luot­ta­va 71-vuo­tias Paavo Mar­ti­kai­nen kävelee Nuor­ga­mis­ta Kotkaan

29.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Vaikka maailma muuttuu, seikkailunhalu säilyy
Kolumni Johanna Metsänheimo

Vaikka maailma muut­tuu, seik­kai­lun­ha­lu säilyy

28.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Aurinkomatkat perui elokuun matkoja viime hetkellä – koronatartuntojen määrä kasvaa Espanjassa

Au­rin­ko­mat­kat perui elokuun matkoja viime het­kel­lä – ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa Es­pan­jas­sa

27.07.2020 17:19 0
Tässä on Perämeren erikoisin nähtävyys: matalikolla kököttää lähes sata vuotta sitten haaksirikkoutuneen pirtulaivan höyrykattila

Tässä on Pe­rä­me­ren eri­koi­sin näh­tä­vyys: ma­ta­li­kol­la kö­köt­tää lähes sata vuotta sitten haak­si­rik­kou­tu­neen pir­tu­lai­van höy­ry­kat­ti­la

26.07.2020 18:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Tuokila

Lu­ki­jal­ta: Kemin ke­sä­mat­kai­lu huo­let­taa

25.07.2020 05:50 0
Tilaajille
Savukoskella ryhdytään laskemaan matkailijoita – Korvatunturin opastuskeskus on avannut ovensa pitkän väännön jälkeen

Sa­vu­kos­kel­la ryh­dy­tään las­ke­maan mat­kai­li­joi­ta – Kor­va­tun­tu­rin opas­tus­kes­kus on avannut ovensa pitkän väännön jälkeen

24.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Jällivaaran sairaala kehottaa tunturissa vaeltajia varovaisuuteen – Jo nyt lujilla olevaa hoitohenkilökuntaa ja -kapasiteettia ei haluta kuormittaa enempää

Jäl­li­vaa­ran sai­raa­la ke­hot­taa tun­tu­ris­sa vael­ta­jia va­ro­vai­suu­teen – Jo nyt lujilla olevaa hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa ja -ka­pa­si­teet­tia ei haluta kuor­mit­taa enempää

24.07.2020 13:08 0
Tilaajille
Kesän matkailuelämykset ovat ilahduttaneet Oulun seudulla: ”Tunnelma, pitkät hiekkarannat ja merimaisema ovat kuin suoraan ulkomailta – mereltä katseltuna avautui aivan uudenlainen upea näkymä Oulun seudusta"
Mainos VisitOulu

Kesän mat­kai­lu­elä­myk­set ovat ilah­dut­ta­neet Oulun seu­dul­la: ”Tun­nel­ma, pitkät hiek­ka­ran­nat ja me­ri­mai­se­ma ovat kuin suoraan ul­ko­mail­ta – mereltä kat­sel­tu­na avautui aivan uu­den­lai­nen upea näkymä Oulun seu­dus­ta"

24.07.2020 09:00
Ensi sesonkiin: Sadun taikaa koronasta huolimatta – Minttu Kariniemi-Aula ideoi piparkakun muotoisen suojapleksin

Ensi se­son­kiin: Sadun taikaa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – Minttu Ka­ri­nie­mi-Au­la ideoi pi­par­ka­kun muo­toi­sen suo­jap­lek­sin

22.07.2020 16:00 0
Pohjoisen pakkascharmille on löytynyt kilpailija – nyt meillä on kesä, joka on uusi talvi
Kolumni Juhani Henriksson

Poh­joi­sen pak­kas­char­mil­le on löy­ty­nyt kil­pai­li­ja – nyt meillä on kesä, joka on uusi talvi

22.07.2020 11:03 2
Kansallispuistoissa velloo väenpaljous – Listasimme 29 mielenkiintoista luontomatkailukohdetta, jossa voi mahdollisesti vältellä ruuhkia

Kan­sal­lis­puis­tois­sa velloo väen­pal­jous – Lis­ta­sim­me 29 mie­len­kiin­tois­ta luon­to­mat­kai­lu­koh­det­ta, jossa voi mah­dol­li­ses­ti väl­tel­lä ruuhkia

22.07.2020 08:01 0
Tilaajille
"Neuvotteluissa otettu merkittäviä askeleita" – Enontekiöllä ollaan taas toiveikkaita lentoaseman tulevaisuuden suhteen

"Neu­vot­te­luis­sa otettu mer­kit­tä­viä as­ke­lei­ta" – Enon­te­kiöl­lä ollaan taas toi­veik­kai­ta len­to­ase­man tu­le­vai­suu­den suhteen

21.07.2020 19:03 1
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Lähimatkailu avartaa! Aina ei tarvitse lähteä kaukomaille, että oppisi maailmasta

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Lä­hi­mat­kai­lu avar­taa! Aina ei tar­vit­se lähteä kau­ko­mail­le, että oppisi maail­mas­ta

17.07.2020 17:08 0
Matkalla lähiympäristössä – Pyörällä matkustaessa maiseman kokee uudella tavalla

Mat­kal­la lä­hi­ym­pä­ris­tös­sä – Pyö­räl­lä mat­kus­taes­sa mai­se­man kokee uudella tavalla

17.07.2020 07:00 0
Rakas matkapäiväkirja!
Kolumni Venla Kiiskinen

Rakas mat­ka­päi­vä­kir­ja!

17.07.2020 06:30 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Posio ei petä koskaan

17.07.2020 04:30 0
Tilaajille