Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Matkailu
Viimeisin 4 tuntia
Koronan kolhima Kemin matkailuyhtiö pyytää kaupungilta miljoonan euron rahoitusta

Koronan kolhima Kemin mat­kai­lu­yh­tiö pyytää kau­pun­gil­ta mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­ta

14:49
Tilaajille
Viikko
Sallatunturin vetovoima kasvanut kansallispuiston myötä – kunnassa on pulaa vakituisista asunnoista

Sal­la­tun­tu­rin ve­to­voi­ma kas­va­nut kan­sal­lis­puis­ton myötä – kun­nas­sa on pulaa va­ki­tui­sis­ta asun­nois­ta

26.11.2022 11:40
Tilaajille
Museot haluavat riisua pois turhan tärkeilyn – "Ei tarvitse istua hipihiljaa, niin kuin tikku kakassa", sanoo Raahen museon johtaja Eija Turunen

Museot ha­lua­vat riisua pois turhan tär­kei­lyn – "Ei tar­vit­se istua hi­pi­hil­jaa, niin kuin tikku ka­kas­sa", sanoo Raahen museon johtaja Eija Turunen

26.11.2022 08:00 1
Tilaajille
Enontekiön kunta pelasti lentokenttänsä ostamalla sen – näihin asioihin Lapin ainoaa kunnallista kenttää aiotaan nyt käyttää

Enon­te­kiön kunta pelasti len­to­kent­tän­sä os­ta­mal­la sen – näihin asioi­hin Lapin ainoaa kun­nal­lis­ta kenttää aiotaan nyt käyttää

26.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Mahdollisuus ennätystalveen – Rovaniemen matkailu palautuu vauhdilla pandemian vaikutuksista

Mah­dol­li­suus en­nä­tys­tal­veen – Ro­va­nie­men mat­kai­lu pa­lau­tuu vauh­dil­la pan­de­mian vai­ku­tuk­sis­ta

23.11.2022 14:13 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men täytyy herätä ko­ti­maan mat­kai­luun, Va­lion­ran­nan kyl­py­lä­han­ke on saatava vauh­tiin pi­kim­mi­ten

22.11.2022 06:01 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Finnairin matkustamopalvelua koskeva lakko jatkuu maanantaina – viisi lentoa Helsingistä Lappiin peruttu, myös lentoja Lapista etelään peruttu

Finn­ai­rin mat­kus­ta­mo­pal­ve­lua koskeva lakko jatkuu maa­nan­tai­na – viisi lentoa Hel­sin­gis­tä Lappiin pe­rut­tu, myös lentoja Lapista etelään peruttu

21.11.2022 08:02
Annukka Paksuniemi seurasi lapsena Levin kasvua lentokentän naapurista  ja päätyi itse töihin matkailualalle

Annukka Pak­su­nie­mi seurasi lapsena Levin kasvua len­to­ken­tän naa­pu­ris­ta ja päätyi itse töihin mat­kai­lu­alal­le

20.11.2022 17:11 1
Tilaajille
JBus tuo asiakkaita kaukaakin – Sodankylän vuoden yritys liikuttaa ihmisiä ja tavaraa

JBus tuo asiak­kai­ta kau­kaa­kin – So­dan­ky­län vuoden yritys lii­kut­taa ihmisiä ja tavaraa

19.11.2022 21:00 1
Tilaajille
Finnairin matkustamohenkilökunta järjestää ulosmarssin viikonvaihteessa

Finn­ai­rin mat­kus­ta­mo­hen­ki­lö­kun­ta jär­jes­tää ulos­mars­sin vii­kon­vaih­tees­sa

19.11.2022 16:06 4
Rovaniemen joulunavaus käynnistää ennätyksellisen vilkkaan joulusesongin – tapahtumaa voi seurata myös live-lähetyksen kautta

Ro­va­nie­men jou­lun­avaus käyn­nis­tää en­nä­tyk­sel­li­sen vilk­kaan jou­lu­se­son­gin – ­ta­pah­tu­maa voi seurata myös li­ve-lä­he­tyk­sen kautta

19.11.2022 15:00 3
Tilaajille
Sodankyläläinen Aarne Karppinen ajaa viikosta toiseen poronlihaa suomalaisten pakastimiin – Hyppäsimme pakun kyytiin, kun yli tuhat kiloa jäädytettyä lihaa matkasi kohti etelää

So­dan­ky­lä­läi­nen Aarne Karp­pi­nen ajaa vii­kos­ta toiseen po­ron­li­haa suo­ma­lais­ten pa­kas­ti­miin – Hyp­pä­sim­me pakun kyy­tiin, kun yli tuhat kiloa jää­dy­tet­tyä lihaa matkasi kohti etelää

18.11.2022 13:00 8
Tilaajille
Ruotsalainen matkatoimisto Stena Line Travel Group ostanut Lappiin matkoja tekevän hollantilaisen Voigt Travelin

Ruot­sa­lai­nen mat­ka­toi­mis­to Stena Line Travel Group ostanut Lappiin matkoja tekevän hol­lan­ti­lai­sen Voigt Tra­ve­lin

18.11.2022 10:55
Tilaajille
Rovaniemen Napapiirillä pääsee pian discoilemaan – cocktailbaari avautui jo

Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­lä pääsee pian dis­coi­le­maan – cock­tail­baa­ri avautui jo

17.11.2022 15:55 3
Tilaajille
Useissa Lapin hiihtokeskuksissa aiotaan järjestää lakko joulukuun alussa – taustalla työtaistelut

Useissa Lapin hiih­to­kes­kuk­sis­sa aiotaan jär­jes­tää lakko jou­lu­kuun alussa – taus­tal­la työ­tais­te­lut

17.11.2022 15:20 11
Tilaajille
Energian hinnan nousu sulkee Pikku-Syötteen keskuksen kahdeksi kuukaudeksi – hissien nopeutta saatetaan laskea muissa hiihtokeskuksissa

Ener­gian hinnan nousu sulkee Pik­ku-Syöt­teen kes­kuk­sen kah­dek­si kuu­kau­dek­si – hissien no­peut­ta saa­te­taan laskea muissa hiih­to­kes­kuk­sis­sa

17.11.2022 18:51 1
Tilaajille
Ukko-Pekka -veturi vaunuineen lähtee Kemistä ja käyttää turisteja jouluisella reissulla Pellon vihreälle pysäkillä – Jatkossa matkoja voi olla eri teemoihin liittyen ympäri vuoden

Uk­ko-Pek­ka -veturi vau­nui­neen lähtee Kemistä ja käyttää tu­ris­te­ja jou­lui­sel­la reis­sul­la Pellon vih­reäl­le py­sä­kil­lä – Jat­kos­sa matkoja voi olla eri tee­moi­hin liit­tyen ympäri vuoden

17.11.2022 10:26 1
Matkailun maksettava tuet takaisin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kai­lun mak­set­ta­va tuet ta­kai­sin

16.11.2022 04:00
Tilaajille
Luonto on Lapin vetovoima ja se vahvistuu edelleen, sanovat matkailuvaikuttajat

Luonto on Lapin ve­to­voi­ma ja se vah­vis­tuu edel­leen, sanovat mat­kai­lu­vai­kut­ta­jat

14.11.2022 21:25 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki laittoi tarjolle hotellitontin Pajakylästä – mahdollisuus jopa alueen korkeimpaan rakennukseen

Ro­va­nie­men kau­pun­ki laittoi tar­jol­le ho­tel­li­ton­tin Pa­ja­ky­läs­tä – mah­dol­li­suus jopa alueen kor­keim­paan ra­ken­nuk­seen

14.11.2022 05:00 6
Tilaajille