Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Matkailu
Viikko
Kemijoen Taivalkosken yläpuolinen alue on kartoitettu, jotta veneily olisi Tervolan alueella turvallisempaa ja kalastajat löytäisivät helpommin ottipaikat

Ke­mi­joen Tai­val­kos­ken ylä­puo­li­nen alue on kar­toi­tet­tu, jotta veneily olisi Ter­vo­lan alueel­la tur­val­li­sem­paa ja ka­las­ta­jat löy­täi­si­vät hel­pom­min ot­ti­pai­kat

19.01.2022 20:56
Toimittajalta: Ei huolta, Ounasvaaran Master Plan päätyy todennäköisesti ö-mappiin – sitä ennen siitä kannattaa poimia kehittämisen arvoiset ideat
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ei huolta, Ou­nas­vaa­ran Master Plan päätyy to­den­nä­köi­ses­ti ö-map­piin – sitä ennen siitä kan­nat­taa poimia ke­hit­tä­mi­sen ar­voi­set ideat

19.01.2022 06:02 1
Tilaajille
Kemin lumilinnassa on esillä tänä talvena suomalainen onni – onni voi olla esimerkiksi ammeessa saunassa istumista

Kemin lu­mi­lin­nas­sa on esillä tänä talvena suo­ma­lai­nen onni – onni voi olla esi­mer­kik­si am­mees­sa sau­nas­sa is­tu­mis­ta

18.01.2022 18:50
Tilaajille
Ruotsiin pääsee perjantaista lähtien jälleen koronapassilla

Ruot­siin pääsee per­jan­tais­ta lähtien jälleen ko­ronapas­sil­la

18.01.2022 17:03 3
Tilaajille
Kolarilaiset yrittäjät ideoivat hiljaisen kynttilämielenilmauksen hallituksen koronatoimia vastaan – "Ihmisillä alkaa usko loppua"

Ko­la­ri­lai­set yrit­tä­jät ideoi­vat hil­jai­sen kynt­ti­lä­mie­len­il­mauk­sen hal­li­tuk­sen ko­ro­na­toi­mia vastaan – "Ih­mi­sil­lä alkaa usko loppua"

18.01.2022 13:36 17
Tilaajille
Lapin lentoasemien viime vuosi oli hyvä – tilauslentoja tuli enemmän kuin ennen koronapandemiaa

Lapin len­to­ase­mien viime vuosi oli hyvä – ti­laus­len­to­ja tuli enemmän kuin ennen ko­ro­na­pan­de­miaa

17.01.2022 12:44
Tilaajille
Matkailijat työllistävät hinausautoja – pohjoiseen lähdetään, vaikka autossa ei olisi minkäänlaista lämmityslaitetta

Mat­kai­li­jat työl­lis­tä­vät hi­naus­au­to­ja – poh­joi­seen läh­de­tään, vaikka autossa ei olisi min­kään­lais­ta läm­mi­tys­lai­tet­ta

16.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Ounasvaaran kehittäminen on nostettu Rovaniemellä keskeiseksi tavoitteeksi eikä uusia ideoita kannata ampua heti alas.
Pääkirjoitus

Ou­nas­vaa­ran ke­hit­tä­mi­nen on nos­tet­tu Ro­va­nie­mel­lä kes­kei­sek­si ta­voit­teek­si eikä uusia ideoita kannata ampua heti alas.

16.01.2022 15:00 16
Tilaajille
Päiväkirja: Ruutumatkailu jatkuu ja jatkuu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ruu­tu­mat­kai­lu jatkuu ja jatkuu

15.01.2022 07:00
Tilaajille
Hiihtolomaviikot Levillä ja Ylläksellä jo lähes täynnä – varauksia varjostaa epävarmuus

Hiih­to­lo­ma­vii­kot Levillä ja Yl­läk­sel­lä jo lähes täynnä – va­rauk­sia var­jos­taa epä­var­muus

14.01.2022 19:30 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Onko poron tulevaisuus olla vain koristeena?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko poron tu­le­vai­suus olla vain ko­ris­tee­na?

14.01.2022 04:30 1
Tilaajille
Siidassa 27 000 kävijää viime vuonna – suurin osa kotimaisia matkailijoita

Sii­das­sa 27 000 kävijää viime vuonna – suurin osa ko­ti­mai­sia mat­kai­li­joi­ta

13.01.2022 09:20
Tilaajille
Rovaniemeläisyritys rakensi luksusmatkailijoille yksityisen kylpylän keskelle metsää – Octolassa on vieraillut muun muassa ruhtinas Albert

Ro­va­nie­me­läis­yri­tys rakensi luk­sus­mat­kai­li­joil­le yk­si­tyi­sen kyl­py­län kes­kel­le metsää – Oc­to­las­sa on vie­rail­lut muun muassa ruh­ti­nas Albert

13.01.2022 08:48 2
Tilaajille
Parikymmentä autoa penkkaan Riisitunturille johtavalta tieltä lyhyessä ajassa – "Varmastikin Etelä-Suomesta tulee paljon porukkaa, joka ei ole tottunut ajamaan talvikeleissä"

Pa­ri­kym­men­tä autoa penk­kaan Rii­si­tun­tu­ril­le joh­ta­val­ta tieltä ly­hyes­sä ajassa – "Var­mas­ti­kin Ete­lä-Suo­mes­ta tulee paljon po­ruk­kaa, joka ei ole tot­tu­nut ajamaan tal­vi­ke­leis­sä"

12.01.2022 14:24 4
Tilaajille
Koronarajoitusten nopeat muutokset rassaavat rajakauppaa – Kun rajan yli pääsee, tullaan joukolla hamstraamaan suosikkituotteita

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten nopeat muu­tok­set ras­saa­vat ra­ja­kaup­paa – Kun rajan yli pääsee, tullaan jou­kol­la hamst­raa­maan suo­sik­ki­tuot­tei­ta

12.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Vielä yksi mahdollisuus unelma-alalle – vastaanottovirkailijana työskentelevä Joni Tuovinen on joutunut koronan vuoksi pohtimaan alanvaihtoa

Vielä yksi mah­dol­li­suus unel­ma-alal­le – vas­taan­ot­to­vir­kai­li­ja­na työs­ken­te­le­vä Joni Tuo­vi­nen on jou­tu­nut koronan vuoksi poh­ti­maan alan­vaih­toa

11.01.2022 17:00
Tilaajille
Retkeily jatkuu kuten ennenkin – katso, mitä tavis saa tehdä Mallan luonnonpuistossa jatkossa

Ret­kei­ly jatkuu kuten en­nen­kin – katso, mitä tavis saa tehdä Mallan luon­non­puis­tos­sa jat­kos­sa

11.01.2022 06:30
Tilaajille
Lapin matkailuelinkeinon liitto: "Jos ravintolat suljetaan, kansainvälinen matkailu ajetaan alas"

Lapin mat­kai­lu­elin­kei­non liitto: "Jos ra­vin­to­lat sul­je­taan, kan­sain­vä­li­nen mat­kai­lu ajetaan alas"

10.01.2022 20:50 8
Tilaajille
Päiväkirja: Lähteminen on pahinta – ja parasta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Läh­te­mi­nen on pahinta – ja parasta

05.01.2022 07:00
Tilaajille
Fantasiamaailma ja huopatossut
Kolumni

Fan­ta­sia­maail­ma ja huo­pa­tos­sut

04.01.2022 19:04
Tilaajille