Matkailu
Kuukausi
Ensin iski tulipalo, sitten oli taistelu vakuutuksista, lopulta tuli korona – Suomulla uskotaan matkailijoiden paluuseen

Ensin iski tu­li­pa­lo, sitten oli tais­te­lu va­kuu­tuk­sis­ta, lopulta tuli korona – Suo­mul­la us­ko­taan mat­kai­li­joi­den pa­luu­seen

27.02.2021 08:00 3
Tilaajille
SOK:n johtaja patistaa katsomaan kriisin yli: "Matkailun kilpajuoksussa pärjäävät vain ne, jotka ottavat rohkean etunojan"

SOK:n johtaja pa­tis­taa kat­so­maan kriisin yli: "Mat­kai­lun kil­pa­juok­sus­sa pär­jää­vät vain ne, jotka ottavat rohkean etu­no­jan"

26.02.2021 18:30
Tilaajille
Tutkimus: Tropiikin matkailijat altistuvat lukuisille eri superbakteereille

Tut­ki­mus: Tro­pii­kin mat­kai­li­jat al­tis­tu­vat lu­kui­sil­le eri su­per­bak­tee­reil­le

24.02.2021 11:13
Tilaajille
Lappiin ei pidä ja pitää matkustaa – Kun viranomaiset sanovat yhtä ja poliitikot toista, näyttää siltä kuin media sekoilisi
Kolumni Katja Kärki

Lappiin ei pidä ja pitää mat­kus­taa – Kun vi­ran­omai­set sanovat yhtä ja po­lii­ti­kot toista, näyttää siltä kuin media se­koi­li­si

22.02.2021 12:50 6
Tilaajille
Ministeriön arvio: Matkailijoiden kulutus Suomessa romahti lähes seitsemän miljardia euroa viime vuonna

Mi­nis­te­riön arvio: Mat­kai­li­joi­den kulutus Suo­mes­sa romahti lähes seit­se­män mil­jar­dia euroa viime vuonna

22.02.2021 11:26 3
Matkailun elpyminen hidastuu, jos yhteisistä matkustussäännöistä ei päästä vihdoin sopuun
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Mat­kai­lun el­py­mi­nen hi­das­tuu, jos yh­tei­sis­tä mat­kus­tus­sään­nöis­tä ei päästä vihdoin sopuun

21.02.2021 17:30 5
Tilaajille
Keskellä Keminmaan korpea voi syödä italialaista pitsaa – Honkamaassa sijaitseva huskytila markkinoi palvelujaan nyt kotimaahan, kun ulkomaalaiset asiakkaat kaikkosivat koronan takia

Kes­kel­lä Ke­min­maan korpea voi syödä ita­lia­lais­ta pitsaa – Hon­ka­maas­sa si­jait­se­va hus­ky­ti­la mark­ki­noi pal­ve­lu­jaan nyt ko­ti­maa­han, kun ul­ko­maa­lai­set asiak­kaat kaik­ko­si­vat koronan takia

18.02.2021 20:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mat­kai­lus­ta ja luon­non­suo­je­lus­ta: "Tu­ris­tit eivät tule tänne kat­so­maan pe­rin­ne­ra­ken­ta­mis­ta tai ko­tie­läin­puis­to­ja"

16.02.2021 18:32 2
Tilaajille
"Fakta alkoi seuraamaan fiktiota" – Kylmäävä rikossarja Ivalo on matkailun vetonaula

"Fakta alkoi seu­raa­maan fik­tio­ta" – Kyl­mää­vä ri­kos­sar­ja Ivalo on mat­kai­lun ve­to­nau­la

14.02.2021 15:58
Tilaajille
Oletko kokeillut liukulumikenkäilyä tai retkikelkkailua Ylläksellä? – "Kaikki tulevat palauttamaan välineitä hymyssä suin, että kyllä oli hienoa"
Mainos Ylläs

Oletko ko­keil­lut liu­ku­lu­mi­ken­käi­lyä tai ret­ki­kelk­kai­lua Yl­läk­sel­lä? – "Kaikki tulevat pa­laut­ta­maan vä­li­nei­tä hymyssä suin, että kyllä oli hienoa"

13.02.2021 08:00
MM-rallin sponsorointi on sijoitus pandemian jälkeiseen matkailuun
Pääkirjoitus Lapin Kansa

MM-ral­lin spon­so­roin­ti on si­joi­tus pan­de­mian jäl­kei­seen mat­kai­luun

02.02.2021 14:08 5
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin matkailua uhkaa paluu parinkymmenen vuoden takaiseen aikaan
Pääkirjoitus

Lapin mat­kai­lua uhkaa paluu pa­rin­kym­me­nen vuoden ta­kai­seen aikaan

30.01.2021 17:00 12
Tilaajille
Norja pani rajat kiinni puoliltaöin – maahan pääsevät vain ne ulkomaalaiset, joilla on pysyvä asuinpaikka tai muu painava syy

Norja pani rajat kiinni puo­lil­ta­öin – maahan pää­se­vät vain ne ul­ko­maa­lai­set, joilla on pysyvä asuin­paik­ka tai muu painava syy

29.01.2021 10:54 4
Kotimaan matkailijoiden yöpymiset kasvoivat Rovaniemellä joulukuussa – koronavuoden majoitusmyynti tippui lähes 27 miljoonaa euroa

Ko­ti­maan mat­kai­li­joi­den yö­py­mi­set kas­voi­vat Ro­va­nie­mel­lä jou­lu­kuus­sa – ko­ro­na­vuo­den ma­joi­tus­myyn­ti tippui lähes 27 mil­joo­naa euroa

29.01.2021 10:11
Tilaajille
Yrittäjä Freddi Skott rakensi saaristoon ylellisiä lasi-igluja, joista ulkomaalaiset hullaantuivat – Tältä salamyhkäisessä kohteessa näyttää koronatalvena

Yrit­tä­jä Freddi Skott rakensi saa­ris­toon ylel­li­siä la­si-ig­lu­ja, joista ul­ko­maa­lai­set hul­laan­tui­vat – Tältä sa­la­myh­käi­ses­sä koh­tees­sa näyttää ko­ro­na­tal­ve­na

27.01.2021 07:00 2
Tilaajille
Koronavuosi vei yli 100 miljoonaa Rovaniemen matkailulta – Markus Lohi haluaa matkailulle pelisäännöt ja lisää lentokoneita ilmaan jo kevään aikana

Ko­ro­na­vuo­si vei yli 100 mil­joo­naa Ro­va­nie­men mat­kai­lul­ta – Markus Lohi haluaa mat­kai­lul­le pe­li­sään­nöt ja lisää len­to­ko­nei­ta ilmaan jo kevään aikana

22.01.2021 14:26 16
Tilaajille
Rokotepassi voisi auttaa kansainvälisen matkailun uudelleen avaamisessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ro­ko­te­pas­si voisi auttaa kan­sain­vä­li­sen mat­kai­lun uu­del­leen avaa­mi­ses­sa

22.01.2021 06:00 5
Tilaajille
"Varauksia vain tuli ja tuli" – Koronavuosi yllätti Airbnb-mökkiä vuokraavan Heli Höökin, ei ehtinyt olla itse mökillä yhtään viikonloppua

"Va­rauk­sia vain tuli ja tuli" – Ko­ro­na­vuo­si yllätti Airbnb-mök­kiä vuok­raa­van Heli Höökin, ei ehtinyt olla itse mökillä yhtään vii­kon­lop­pua

20.01.2021 11:30
Tilaajille
"MM-rallin tuoma näkyvyys on mittaamattoman arvokasta" – Visit Rovaniemen Sanna Kärkkäisen mukaan tapahtuma on lottovoitto koronan keskellä

"MM-ral­lin tuoma nä­ky­vyys on mit­taa­mat­to­man ar­vo­kas­ta" – Visit Ro­va­nie­men Sanna Kärk­käi­sen mukaan ta­pah­tu­ma on lot­to­voit­to koronan kes­kel­lä

14.01.2021 17:51 10
Tilaajille
Kaksi runoilijaa ryhtyi kapinaan nopeaa maailmaa vastaan ja alkoi kirjoittaa toisilleen kirjeitä matkoilta – Mutta voiko matkakirjeen kirjoittaa myös kotisohvalta?

Kaksi ru­noi­li­jaa ryhtyi ka­pi­naan nopeaa maail­maa vastaan ja alkoi kir­joit­taa toi­sil­leen kir­jei­tä mat­koil­ta – Mutta voiko mat­ka­kir­jeen kir­joit­taa myös ko­ti­soh­val­ta?

13.01.2021 18:00
Tilaajille