Matkailu
Viimeisin 12 tuntia
Koronahäkki joutaisi jo kuuseen
Kolumni Outi Torvinen

Ko­ro­na­häk­ki jou­tai­si jo kuuseen

06:00 3
Tilaajille
Kuukausi
Lohen kalastuksen kieltäminen Tenolla on iso isku Utsjoelle, mutta onko parempia vaihtoehtoja tarjolla?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lohen ka­las­tuk­sen kiel­tä­mi­nen Tenolla on iso isku Uts­joel­le, mutta onko pa­rem­pia vaih­to­eh­to­ja tar­jol­la?

08.04.2021 21:53 4
Tilaajille
Hallituslähde STT:lle: Rokotuspassi voisi tulla matkailuun muttei ehtona ravintolassa käyntiin, kokoomus käyttäisi laajasti

Hal­li­tus­läh­de STT:l­le: Ro­ko­tus­pas­si voisi tulla mat­kai­luun muttei ehtona ra­vin­to­las­sa käyn­tiin, ko­koo­mus käyt­täi­si laa­jas­ti

08.04.2021 20:24
Kiinan vaikutusvalta on kasvanut hurjasti eikä kasvu pysähdy koronaan –Lapissakin kannattaa miettiä, millaista yhteistyötä me haluamme
Pääkirjoitus

Kiinan vai­ku­tus­val­ta on kas­va­nut hur­jas­ti eikä kasvu pysähdy ko­ro­naan –La­pis­sa­kin kan­nat­taa miet­tiä, mil­lais­ta yh­teis­työ­tä me ha­luam­me

07.04.2021 21:44 2
Tilaajille
Säilytetään viimeinen suuri erämaajärvi
Lukijalta Mielipide Ella Sirjola

Säi­ly­te­tään vii­mei­nen suuri erä­maa­jär­vi

02.04.2021 18:00 4
Tilaajille
Kesän matkoja Eurooppaan myydään jo, mutta entisenlaista lomakokemusta odottava voi pettyä – Näin suomalainen rokotustodistus toimisi

Kesän matkoja Eu­roop­paan myydään jo, mutta en­ti­sen­lais­ta lo­ma­ko­ke­mus­ta odot­ta­va voi pettyä – Näin suo­ma­lai­nen ro­ko­tus­to­dis­tus toimisi

01.04.2021 08:00
Tilaajille
Koronavirus ei ole löytänyt Savukoskea – Pitkät etäisyydet ja syrjäisyys ovat suojelleet seutua virukselta, mutta rajoitukset ovat olleet samat kuin muuallakin

Ko­ro­na­vi­rus ei ole löy­tä­nyt Sa­vu­kos­kea – Pitkät etäi­syy­det ja syr­jäi­syys ovat suo­jel­leet seutua vi­ruk­sel­ta, mutta ra­joi­tuk­set ovat olleet samat kuin muual­la­kin

31.03.2021 19:30
Tilaajille
Meri-Lapin matkailun markkinointiin uusia panostuksia verkkosivun uudistamisen ja markkinointiryhmän avulla

Me­ri-La­pin mat­kai­lun mark­ki­noin­tiin uusia pa­nos­tuk­sia verk­ko­si­vun uu­dis­ta­mi­sen ja mark­ki­noin­ti­ryh­män avulla

30.03.2021 16:49
Tilaajille
Hallitus kuuli hätähuudon, nyt kaikki riippuu meistä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus kuuli hä­tä­huu­don, nyt kaikki riippuu meistä

30.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Perämeren saariston juonittelua seurataan  Suomen ja Ruotsin televisioissa – kaupungit pyrkivät  yhdessä houkuttelemaan alueelle lisää matkailijoita

Pe­rä­me­ren saa­ris­ton juo­nit­te­lua seu­ra­taan Suomen ja Ruotsin te­le­vi­siois­sa – kau­pun­git pyr­ki­vät yhdessä hou­kut­te­le­maan alueel­le lisää mat­kai­li­joi­ta

29.03.2021 10:36
Tilaajille
Lohen kalastuksen kielto olisi kova isku, mutta ei yllätys Tenojokivarren yrittäjälle

Lohen ka­las­tuk­sen kielto olisi kova isku, mutta ei yllätys Te­no­jo­ki­var­ren yrit­tä­jäl­le

27.03.2021 11:05 2
Tilaajille
Mikä Lapissa houkuttelee kiinalaisia?
Lukijalta Mielipide Chen Li

Mikä Lapissa hou­kut­te­lee kii­na­lai­sia?

19.03.2021 05:30 6
Tilaajille
Juopperin kartanoon avautuu maaseutuhotelli toukokuussa – majoituksen lisäksi Keminmaassa sijaitseva hotelli panostaa ohjelma- ja juhlapalveluihin

Juop­pe­rin kar­ta­noon avautuu maa­seu­tu­ho­tel­li tou­ko­kuus­sa – ma­joi­tuk­sen lisäksi Ke­min­maas­sa si­jait­se­va hotelli pa­nos­taa oh­jel­ma- ja juh­la­pal­ve­lui­hin

18.03.2021 19:30 5
Tilaajille
Digitaalinen koronapassi avaisi matkailua ja voisi lisätä myös eurooppalaisten rokotusintoa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Di­gi­taa­li­nen ko­ronapas­si avaisi mat­kai­lua ja voisi lisätä myös eu­roop­pa­lais­ten ro­ko­tus­in­toa

18.03.2021 14:32
Tilaajille
Juopperin Kartanoon Keminmaahan avautuu maaseutuhotelli toukokuussa

Juop­pe­rin Kar­ta­noon Ke­min­maa­han avautuu maa­seu­tu­ho­tel­li tou­ko­kuus­sa

18.03.2021 10:00
Tilaajille
Arvio: Koronapandemia vähentää matkailijoiden kulutusta jopa 50 prosenttia, ulkomaisten matkailijoiden osuus elpyy hitaasti

Arvio: Ko­ro­na­pan­de­mia vä­hen­tää mat­kai­li­joi­den ku­lu­tus­ta jopa 50 pro­sent­tia, ul­ko­mais­ten mat­kai­li­joi­den osuus elpyy hi­taas­ti

17.03.2021 13:41
Tilaajille
Rukatunturin huipulle rakennetaan 364 metriä pitkä vaijeriliuku, valmista on tarkoitus tulla heinäkuussa

Ru­ka­tun­tu­rin hui­pul­le ra­ken­ne­taan 364 metriä pitkä vai­je­ri­liu­ku, val­mis­ta on tar­koi­tus tulla hei­nä­kuus­sa

15.03.2021 09:14
Vanhemmat
"Paikka on antanut elämälleni mahtavat juuret" – Hetan Majatalolle aletaan etsiä uutta omistajaa

"Paikka on antanut elä­mäl­le­ni mah­ta­vat juuret" – Hetan Ma­ja­ta­lol­le aletaan etsiä uutta omis­ta­jaa

14.03.2021 19:13 2
Tilaajille
Onko päätösvalta Kemijärven lentokentästä siirtynyt armeijalle?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Onko pää­tös­val­ta Ke­mi­jär­ven len­to­ken­täs­tä siir­ty­nyt ar­mei­jal­le?

14.03.2021 14:02 13
Tilaajille
Suomen viennille tärkeä risteilyala osoittaa pieniä virkoamisen merkkejä – matkat käyntiin rokottamisen maailmanmestarimaassa tiukoin kriteerein

Suomen vien­nil­le tärkeä ris­tei­ly­ala osoit­taa pieniä vir­koa­mi­sen merk­ke­jä – matkat käyn­tiin ro­kot­ta­mi­sen maail­man­mes­ta­ri­maas­sa tiukoin kri­tee­rein

14.03.2021 07:00
Tilaajille