Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kausityöntekijät
Kolmekymppinen Juha koki lappilaisessa matkailuyrityksessä henkistä väkivaltaa – omaisten mukaan kohtelulla oli merkittävä rooli siinä, miten Juhalle lopulta kävi

Kol­me­kymp­pi­nen Juha koki lap­pi­lai­ses­sa mat­kai­lu­yri­tyk­ses­sä hen­kis­tä vä­ki­val­taa – o­mais­ten mukaan koh­te­lul­la oli mer­kit­tä­vä rooli siinä, miten Juhalle lopulta kävi

27.01.2024 10:36 34
Tilaajille
Näin perheet asuvat ympäri vuoden vaunussa hiihtokeskuksessa – Ursula Taivalantti käy bussilla koulussa Pelkosenniemellä

Näin perheet asuvat ympäri vuoden vau­nus­sa hiih­to­kes­kuk­ses­sa – Ursula Tai­va­lant­ti käy bus­sil­la kou­lus­sa Pel­ko­sen­nie­mel­lä

31.12.2023 12:00
Tilaajille
Työntekijöidensä huonosta kohtelusta syytetty Lapland Welcome on nyt myynnissä

Työn­te­ki­jöi­den­sä huo­nos­ta koh­te­lus­ta syy­tet­ty Lapland Welcome on nyt myyn­nis­sä

24.11.2023 10:27 7
Tilaajille
Matkailun kausityöntekijöille järjestetään nyt oppisopimuskoulutusta, jossa he oppivat oikeuksistaan – monilla on jo huonoja kokemuksia muista Euroopan maista

Mat­kai­lun kau­si­työn­te­ki­jöil­le jär­jes­te­tään nyt op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta, jossa he oppivat oi­keuk­sis­taan – monilla on jo huonoja ko­ke­muk­sia muista Eu­roo­pan maista

23.11.2023 09:27 4
Tilaajille
Töissä täällä: "Elämäni on kuin siirtymistä karnevaalista lämpimän nuotion eteen" – kolumbialainen Laura Arias  muutti Rovaniemelle talven ja muutoksen perässä

Töissä täällä: "E­lä­mä­ni on kuin siir­ty­mis­tä kar­ne­vaa­lis­ta läm­pi­män nuotion eteen" – ko­lum­bia­lai­nen Laura Arias muutti Ro­va­nie­mel­le talven ja muu­tok­sen perässä

17.10.2023 12:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen matkailuyritys tarjoaa sesonkityöläisilleen all inclusive -loman Espanjassa, jotta nämä palaisivat töihin seuraavanakin talvena – suurin vetovoimatekijä on silti jotain ihan muuta

Ro­va­nie­me­läi­nen mat­kai­lu­yri­tys tarjoaa se­son­ki­työ­läi­sil­leen all inc­lu­si­ve -loman Es­pan­jas­sa, jotta nämä pa­lai­si­vat töihin seu­raa­va­na­kin talvena – suurin ve­to­voi­ma­te­ki­jä on silti jotain ihan muuta

30.09.2023 05:00 28
Tilaajille
Työntekijöiden epäasiallinen kohtelu voi jatkua vuosia – vaikka asiasta saisi tuomion, se johtaa harvoin liiketoimintakieltoon

Työn­te­ki­jöi­den epä­asial­li­nen kohtelu voi jatkua vuosia – vaikka asiasta saisi tuo­mion, se johtaa harvoin lii­ke­toi­min­ta­kiel­toon

22.09.2023 08:21 1
Tilaajille
Toimittajalta: Yksikin matkailuyritys voi pilata kaupungin maineen kausityöntekijöiden keskuudessa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Yksikin mat­kai­lu­yri­tys voi pilata kau­pun­gin maineen kau­si­työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa

20.09.2023 14:16 4
Matkailun kestävä kasvu edellyttää sitä, että työntekijöitä kohdellaan asiallisesti
Pääkirjoitus

Mat­kai­lun kestävä kasvu edel­lyt­tää sitä, että työn­te­ki­jöi­tä koh­del­laan asial­li­ses­ti

14.09.2023 20:00 3
Nyt puhuvat rovaniemeläisen matkailuyrityksen entiset työntekijät: "Elämäni hirvein työpaikka", sanoo ranskalainen Lea

Nyt puhuvat ro­va­nie­me­läi­sen mat­kai­lu­yri­tyk­sen entiset työn­te­ki­jät: "E­lä­mä­ni hirvein työ­paik­ka", sanoo rans­ka­lai­nen Lea

14.09.2023 09:05 54
Tilaajille
Lapin matkailussa on yhä satoja vapaita työpaikkoja tulevalle kaudelle – safariyritysten suurin etsii erityisesti kahden kielen taitajia

Lapin mat­kai­lus­sa on yhä satoja vapaita työ­paik­ko­ja tu­le­val­le kau­del­le – ­sa­fa­riy­ri­tys­ten suurin etsii eri­tyi­ses­ti kahden kielen tai­ta­jia

07.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Matkailualan työntekijät kertovat ulkomaalaisten työntekijöiden huijaamisesta ja alati muuttuvista työvuoroista – "Meitä tulisi kohdella kunnioituksella"

Mat­kai­lu­alan työn­te­ki­jät ker­to­vat ul­ko­maa­lais­ten työn­te­ki­jöi­den hui­jaa­mi­ses­ta ja alati muut­tu­vis­ta työ­vuo­rois­ta – "Meitä tulisi koh­del­la kun­nioi­tuk­sel­la"

05.09.2023 19:55 12
Tilaajille
Kuka suojelee ulkomaalaisia kausityöntekijöitä? Jonkun kannattaisi, sillä kyse on koko Lapin matkailun maineesta
Kolumni

Kuka suo­je­lee ul­ko­maa­lai­sia kau­si­työn­te­ki­jöi­tä? Jonkun kan­nat­tai­si, sillä kyse on koko Lapin mat­kai­lun mai­nees­ta

29.08.2023 08:43 22
Former employees of the igloo village raking in million-dollar profits report threats, rummaging through belongings, and compromising work safety – “We were treated like slaves”

Former emp­loyees of the igloo village raking in mil­lion-dol­lar profits report threats, rum­ma­ging through be­lon­gings, and comp­ro­mi­sing work safety – “We were treated like slaves”

28.08.2023 18:15 10
”Olen järkyttynyt mutta en yllättynyt” – ammattiliiton mukaan työntekijät ovat Kakslauttasessa oman onnensa nojassa

”Olen jär­kyt­ty­nyt mutta en yl­lät­ty­nyt” – am­mat­ti­lii­ton mukaan työn­te­ki­jät ovat Kaks­laut­ta­ses­sa oman onnensa nojassa

28.08.2023 10:18 24
Tilaajille
Kakslauttasen työntekijöiden kertomukset viittaavat kiskonnantapaiseen työsyrjintään, sanovat asiantuntijat

Kaks­laut­ta­sen työn­te­ki­jöi­den ker­to­muk­set viit­taa­vat kis­kon­nan­ta­pai­seen työ­syr­jin­tään, sanovat asian­tun­ti­jat

24.08.2023 18:35 20
Tilaajille
Miljoonavoittoja takovan iglukylän entiset työntekijät kertovat uhkailusta, tavaroiden penkomisesta ja työturvallisuuden vaarantumisesta – ”Meitä kohdeltiin kuin orjia”

Mil­joo­na­voit­to­ja takovan ig­lu­ky­län entiset työn­te­ki­jät ker­to­vat uh­kai­lus­ta, ta­va­roi­den pen­ko­mi­ses­ta ja työ­tur­val­li­suu­den vaa­ran­tu­mi­ses­ta – ”Meitä koh­del­tiin kuin orjia”

26.08.2023 07:55 49
Opiskelijoiden tulorajaa aiotaan nostaa, mutta se on laiha lohtu Lapin matkailulle – varsinkin kun ministeriö uhkaa jatkaa matkustusrajoituksia

Opis­ke­li­joi­den tu­lo­ra­jaa aiotaan nostaa, mutta se on laiha lohtu Lapin mat­kai­lul­le – var­sin­kin kun mi­nis­te­riö uhkaa jatkaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia

10.09.2021 16:09 1
Tilaajille
Kausityöntekijöiden puute uhkaa talvimatkailun elpymistä – "Matkailuala tarvitsee tulevaisuudessa yhä enemmän työperäistä maahanmuuttoa"

Kau­si­työn­te­ki­jöi­den puute uhkaa tal­vi­mat­kai­lun el­py­mis­tä – "Mat­kai­lua­la tar­vit­see tu­le­vai­suu­des­sa yhä enemmän työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa"

20.08.2021 06:30 15
Tilaajille

Leppä: Ti­la­koh­tai­sis­ta kau­si­työn­te­ki­jöi­den kiin­tiöis­tä luo­vu­taan

04.02.2021 17:03 1