Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kausityöntekijät
Opiskelijoiden tulorajaa aiotaan nostaa, mutta se on laiha lohtu Lapin matkailulle – varsinkin kun ministeriö uhkaa jatkaa matkustusrajoituksia

Opis­ke­li­joi­den tu­lo­ra­jaa aiotaan nostaa, mutta se on laiha lohtu Lapin mat­kai­lul­le – var­sin­kin kun mi­nis­te­riö uhkaa jatkaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia

10.09.2021 16:09 1
Tilaajille
Kausityöntekijöiden puute uhkaa talvimatkailun elpymistä – "Matkailuala tarvitsee tulevaisuudessa yhä enemmän työperäistä maahanmuuttoa"

Kau­si­työn­te­ki­jöi­den puute uhkaa tal­vi­mat­kai­lun el­py­mis­tä – "Mat­kai­lua­la tar­vit­see tu­le­vai­suu­des­sa yhä enemmän työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa"

20.08.2021 06:30 15
Tilaajille

Leppä: Ti­la­koh­tai­sis­ta kau­si­työn­te­ki­jöi­den kiin­tiöis­tä luo­vu­taan

04.02.2021 17:03 1
Kausityöntekijöitä palkataan Lappiin vain murto-osa tavallisesta – Ravintoloihin tarvitaan yhä lisää työvoimaa, mutta lyhyemmäksi aikaa kuin ennen

Kau­si­työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan Lappiin vain mur­to-osa ta­val­li­ses­ta – Ra­vin­to­loi­hin tar­vi­taan yhä lisää työ­voi­maa, mutta ly­hyem­mäk­si aikaa kuin ennen

13.11.2020 18:30 1
Tilaajille
"Työmatkalaiset ovat oppineet käytännöt hyvin, eikä käännytyksiä juurikaan ole tarvittu" – työhön tulolle Suomeen on asetettu korona-aikana rajoituksia, osassa maista kulku jo helpottunut

"Työ­mat­ka­lai­set ovat op­pi­neet käy­tän­nöt hyvin, eikä kään­ny­tyk­siä juu­ri­kaan ole tar­vit­tu" – työhön tulolle Suomeen on ase­tet­tu ko­ro­na-ai­ka­na ra­joi­tuk­sia, osassa maista kulku jo hel­pot­tu­nut

30.06.2020 22:02
Thaimaa ei päästä poimijoita tänä kesänä Suomeen ja Ruotsiin – "On keksittävä, millä tavalla suomalaiset kannustetaan nyt metsiin"

Thaimaa ei päästä poi­mi­joi­ta tänä kesänä Suomeen ja Ruot­siin – "On kek­sit­tä­vä, millä tavalla suo­ma­lai­set kan­nus­te­taan nyt met­siin"

04.06.2020 15:53 6
Tilaajille
LM:n tiedot: Suomi kasvattamassa ulkomaisten kausityöntekijöiden määrää useilla tuhansilla – 9 000 on tulossa maatilatöihin pääosin Ukrainasta

LM:n tiedot: Suomi kas­vat­ta­mas­sa ul­ko­mais­ten kau­si­työn­te­ki­jöi­den määrää useilla tu­han­sil­la – 9 000 on tulossa maa­ti­la­töi­hin pääosin Uk­rai­nas­ta

26.05.2020 20:05 1
Korona paljasti riippuvuuden ulkomaisesta kausityövoimasta – Kävimme kysymässä ukrainalaisista, miksi he tulevat Suomeen töihin

Korona pal­jas­ti riip­pu­vuu­den ul­ko­mai­ses­ta kau­si­työ­voi­mas­ta – Kävimme ky­sy­mäs­sä uk­rai­na­lai­sis­ta, miksi he tulevat Suomeen töihin

10.05.2020 11:03
Tilaajille
Tuhansia uusia kausityöntekijöitä pääsee Suomeen – työtön voi ansaita pian 500 euroa menettämättä etuuksiaan

Tu­han­sia uusia kau­si­työn­te­ki­jöi­tä pääsee Suomeen – työtön voi ansaita pian 500 euroa me­net­tä­mät­tä etuuk­siaan

06.05.2020 15:01
Ulkoministeri Haavisto Ukrainan ratkaisusta päästää kausityöntekijöitä Suomeen: "Paine kasvoi suureksi, koska työsopimuksia oli jo voimassa"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to Uk­rai­nan rat­kai­sus­ta päästää kau­si­työn­te­ki­jöi­tä Suo­meen: "Paine kasvoi suu­rek­si, koska työ­so­pi­muk­sia oli jo voi­mas­sa"

05.05.2020 16:35
MTK: Kausityöntekijöitä lennätetään Ukrainasta Suomeen jo torstaina – Yhä useampi on ehtinyt järjestää matkansa Valko-Venäjän kautta

MTK: Kau­si­työn­te­ki­jöi­tä len­nä­te­tään Uk­rai­nas­ta Suomeen jo tors­tai­na – Yhä useampi on ehtinyt jär­jes­tää mat­kan­sa Val­ko-Ve­nä­jän kautta

04.05.2020 19:00
Pääkirjoitus: Marjanpoimijoille olisi työtä tarjolla, mutta mistä löytyvät poimijat?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Mar­jan­poi­mi­joil­le olisi työtä tar­jol­la, mutta mistä löy­ty­vät poi­mi­jat?

03.05.2020 08:00 1
Tilaajille
Suomi olisi lähtenyt itse hakemaan kausityöntekijät Ukrainasta, mutta lentolupaa ei Ukrainasta herunut – Ponnistelu lupien saamiseksi jatkuu

Suomi olisi läh­te­nyt itse ha­ke­maan kau­si­työn­te­ki­jät Uk­rai­nas­ta, mutta len­to­lu­paa ei Uk­rai­nas­ta herunut – Pon­nis­te­lu lupien saa­mi­sek­si jatkuu

01.05.2020 06:00
Maatalouden kausityö esillä virkamiesten "nyrkkiryhmän" keskusteluissa – kannustimia kotimaisen työvoiman palkkaamiseen valmistellaan kiireisesti

Maa­ta­lou­den kau­si­työ esillä vir­ka­mies­ten "nyrk­ki­ryh­män" kes­kus­te­luis­sa – kan­nus­ti­mia ko­ti­mai­sen työ­voi­man palk­kaa­mi­seen val­mis­tel­laan kii­rei­ses­ti

29.04.2020 06:00
MT: Ukraina ei enää päästä kansalaisiaan kausityöhön ulkomaille – Suomeen ehti saapua vain yksi kausityölento

MT: Ukraina ei enää päästä kan­sa­lai­siaan kau­si­työ­hön ul­ko­mail­le – Suomeen ehti saapua vain yksi kau­si­työ­len­to

26.04.2020 17:52
Kesän marjabisnes riippuu nyt matkustusrajoitusten jatkumisesta – ilman thaimaalaisia poimijoita jopa 80 prosenttia marjoista voi jäädä poimimatta Lapissa

Kesän mar­ja­bis­nes riippuu nyt mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten jat­ku­mi­ses­ta – ilman thai­maa­lai­sia poi­mi­joi­ta jopa 80 pro­sent­tia mar­jois­ta voi jäädä poi­mi­mat­ta Lapissa

23.04.2020 07:00
Tilaajille
Lähtisitkö maatilalle kesäksi kausitöihin? Tämän verran siitä maksetaan, ja näin paljon sinun pitäisi poimia mansikoita ansaitaksesi kuin riski ukrainalainen

Läh­ti­sit­kö maa­ti­lal­le kesäksi kau­si­töi­hin? Tämän verran siitä mak­se­taan, ja näin paljon sinun pitäisi poimia man­si­koi­ta an­sai­tak­se­si kuin riski uk­rai­na­lai­nen

20.04.2020 07:00
Tilaajille
Suomeen odotetaan ulkomailta 1  500 kausityöntekijää turvaamaan huoltovarmuutta

Suomeen odo­te­taan ul­ko­mail­ta 1  500 kau­si­työn­te­ki­jää tur­vaa­maan huol­to­var­muut­ta

15.04.2020 08:16