Matkailuala
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kai­lu kaipaa kes­ki­tet­tyä suun­nit­te­lua

14.06.2021 06:00 1
Tilaajille

Mat­kai­lu­ala on pet­ty­nyt hal­li­tuk­sen la­ki­luon­nok­seen maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sis­ta – Tup­la­tes­ti­vaa­ti­mus torp­pai­si etenkin lap­si­per­hei­den tulon Suomeen

02.06.2021 08:14 4
Tilaajille

Säh­kö­ala vetää, mat­kai­lun suosio romahti – Ko­ro­na­pan­de­mian vai­ku­tus näkyy kevään yh­teis­haus­sa

19.04.2021 06:30 1
Tilaajille

Va­lion­ran­nan ra­ken­ta­mi­ses­ta pää­te­tään lop­pu­vuo­des­ta, jos kaikki menee suun­ni­tel­lus­ti

01.04.2021 20:54 2
Tilaajille

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la edes­sään synkkä kevät – Val­tiol­ta vaa­di­taan täy­si­mää­räis­tä tukea

09.03.2021 09:10 1
Tilaajille

"MM-ral­lin tuoma nä­ky­vyys on mit­taa­mat­to­man ar­vo­kas­ta" – Visit Ro­va­nie­men Sanna Kärk­käi­sen mukaan ta­pah­tu­ma on lot­to­voit­to koronan kes­kel­lä

14.01.2021 17:51 10
Tilaajille

"Katse pitää olla vah­vas­ti ajassa koronan jäl­keen" – Mat­kai­lun mo­ni­ot­te­li­ja tuot­teis­taa kak­sois­kau­pun­kien mat­kai­lu­valt­te­ja

27.12.2020 15:22
Tilaajille

"Lohet piti myydä ky­lil­lä" – Yrit­tä­jä teki luovan rat­kai­sun, kun Kalixin jään­mur­ta­jan lou­nas­asiak­kaat jäivät ke­vääl­lä tu­le­mat­ta

30.10.2020 18:07
Tilaajille

Miksi neljän tunnin re­von­tu­li­ku­vaus­mat­ka maksaa 115 euroa? – Yrit­tä­jä Elina Hutton kertoo, mistä kai­kes­ta hinta koostuu

30.09.2020 19:44 1
Tilaajille

Kävimme kat­so­mas­sa mitä kuuluu Jou­lu­pu­kin Pa­ja­ky­lään: Sääs­tö­lie­kil­lä ele­tään, mutta tu­le­vai­suu­den­us­koa­kin löytyy

25.09.2020 18:50 1
Tilaajille

Mat­kai­lu­alan mitta tuli täy­teen: Hal­li­tuk­sen ra­joi­tus­po­li­tiik­ka on liian pouk­koi­le­vaa ja vi­ran­omais­ten vies­tin­tä hä­mää­vää – "Nyt tar­vi­taan pi­ka­tes­taus­ta"

24.09.2020 14:23 4

Ul­ko­maa­lai­nen mat­kai­li­ja etsii Lapista talven ih­me­maa­ta po­roi­neen, suo­ma­lai­nen erä­maa­ta tun­tu­rei­neen – "Lap­pi­lai­set ajat­te­le­vat, että ete­lä­suo­ma­lai­nen hakee samoja asioita kuin kan­sain­vä­li­nen mat­kai­li­ja"

22.09.2020 20:30 2
Tilaajille

Kysely: Kan­sain­vä­li­sen mat­kai­lun avaa­mi­nen jakaa Lapin kahtia – Kun kyse on omasta elan­nos­ta, mat­kai­lu saa pa­rem­min ym­mär­rys­tä, kiel­tei­sim­min suh­tau­tu­vat itä­lap­pi­lai­set

15.09.2020 09:48 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Nyt on aika alkaa mark­ki­noi­da Lappia ko­ti­maa­han

12.09.2020 12:43 13
Tilaajille

Pi­täi­si­kö kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den päästä Lappiin tu­le­va­na tal­vi­kau­te­na? Vastaa ky­se­lyyn

12.09.2020 11:02 7

Mat­kai­lun avau­tu­mi­nen on Sanna Kärk­käi­sen mukaan Lapille elossa py­sy­mi­sen ky­sy­mys: " Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lu­jen päätös on Lapille ja Suo­mel­le dra­maat­ti­nen hetki, jota en uskonut nä­ke­vä­ni näin pian"

09.09.2020 17:00 5
Tilaajille

Mat­kai­lu­kei­sa­ri Pertti Yli­nie­mi: "Mat­kai­li­joi­den ko­ro­na­tes­taa­mi­nen läh­tö­mais­sa voi olla tällä ai­ka­tau­lul­la vai­keaa" – yrit­tä­jät odot­ta­vat nyt hal­li­tuk­sen pää­tök­siä

09.09.2020 13:36 11
Tilaajille

IS: Sanna Marin avaisi mat­kus­ta­mi­sen myös koronan ris­ki­mais­ta Suomeen – pää­mi­nis­te­ri uskoo la­ki­muu­tok­sen ehtivän pe­las­ta­maan Lapin mat­kai­lun

08.09.2020 17:18 2
Tilaajille

Ana­lyy­si: Uh­ka­ku­va peittyy ko­ro­na­kiis­te­lyn alle – Mat­kai­lun pal­ve­lu­ra­ken­ne voi ro­mah­taa eikä sitä ra­ken­ne­ta vuo­des­sa

08.09.2020 16:59 2
Tilaajille
Kolumni

Päät­tä­jät ovat aut­ta­mat­to­mas­ti myö­häs­sä ja siksi Lapissa on ensi talvena hyvin tilaa ko­ti­mai­sil­le mat­kai­li­joil­le

03.09.2020 18:20 4
Tilaajille