Kuntatalous
Viimeisin tunti
Kuntavaaliehdokas, älä lupaa liikoja – keväällä on tarjolla paikkoja rehellisille niukkuuden jakajille
Kolumni Jussi Orell

Kun­ta­vaa­lieh­do­kas, älä lupaa liikoja – ke­vääl­lä on tar­jol­la paik­ko­ja re­hel­li­sil­le niuk­kuu­den ja­ka­jil­le

07:00 1
Kuukausi
Sodankylän talousarvion toteutuma heilahteli valoisammaksi – vt. kunnanjohtaja varoittaa, että tilanne voi vielä muuttua

So­dan­ky­län ta­lous­ar­vion to­teu­tu­ma hei­lah­te­li va­loi­sam­mak­si – vt. kun­nan­joh­ta­ja va­roit­taa, että tilanne voi vielä muuttua

14.09.2020 17:26 0
Tilaajille
LM-Kysely: Isot kaupungit kiristäisivät veroja, vaikka ydinongelmia se ei ratkaise – "Jos menot kasvavat jatkuvasti tuloja enemmän, niin epätasapainohan siinä väkisinkin tulee"

LM-Ky­se­ly: Isot kau­pun­git ki­ris­täi­si­vät veroja, vaikka ydin­on­gel­mia se ei rat­kai­se – "Jos menot kas­va­vat jat­ku­vas­ti tuloja enem­män, niin epä­ta­sa­pai­no­han siinä vä­ki­sin­kin tulee"

12.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Sodankylän valtuusto viilasi taloutta – pakettiin tuli monta nollaa

So­dan­ky­län val­tuus­to viilasi ta­lout­ta – pa­ket­tiin tuli monta nollaa

10.09.2020 19:05 0
Tilaajille
Kuntien talousahdinko pahenee viidessä vuodessa – Asiantuntija: Veronkorotuspaineet ovat jopa viisi prosenttiyksikköä

Kuntien ta­lous­ah­din­ko pahenee vii­des­sä vuo­des­sa – Asian­tun­ti­ja: Ve­ron­ko­ro­tus­pai­neet ovat jopa viisi pro­sent­ti­yk­sik­köä

10.09.2020 06:00 2
Kuntataloutta ei voi kuin ihmetellä
Kolumni Elina Melamies

Kun­ta­ta­lout­ta ei voi kuin ih­me­tel­lä

07.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kaisu Huhtalo, Lauri Ylipaavalniemi, Lasse Kontiola

Huoli Ro­va­nie­men tu­le­vai­suu­des­ta yh­tei­nen

02.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Valtiolta apua Rovaniemen ahdinkoon – Talousvaikeudet näyttävät iskevän täysillä kuntien kimppuun ensi vuonna

Val­tiol­ta apua Ro­va­nie­men ah­din­koon – Ta­lous­vai­keu­det näyt­tä­vät iskevän täy­sil­lä kuntien kimp­puun ensi vuonna

31.08.2020 19:42 2
Tilaajille
Sodankylän talous ei parane ilman kipua – kipupisteinä kouluverkko, lääkäripäivystys ja luottamuspula

So­dan­ky­län talous ei parane ilman kipua – ki­pu­pis­tei­nä kou­lu­verk­ko, lää­kä­ri­päi­vys­tys ja luot­ta­mus­pu­la

25.08.2020 18:05 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta: Matkailu tarvitsee vaihtoehdon
Lukijalta Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Mat­kai­lu tar­vit­see vaih­to­eh­don

17.08.2020 22:02 0
Tilaajille
Vaikeita päätöksiä ei pidä lykätä kunnissa kevään vaalien yli, sillä pandemia vain korostaa uudistusten tarvetta
Pääkirjoitus

Vai­kei­ta pää­tök­siä ei pidä lykätä kun­nis­sa kevään vaalien yli, sillä pan­de­mia vain ko­ros­taa uu­dis­tus­ten tar­vet­ta

17.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Keminmaan valtuusto päätti pilkkoa sisäilmaongelmista kärsivän kunnanviraston

Ke­min­maan val­tuus­to päätti pilkkoa si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta kär­si­vän kun­nan­vi­ras­ton

10.07.2020 18:59 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtajalta kuuden kohdan listaa säästöihin ja tuloihin: lue millä kaupungin talous aiotaan pelastaa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta kuuden kohdan listaa sääs­töi­hin ja tu­loi­hin: lue millä kau­pun­gin talous aiotaan pe­las­taa

21.06.2020 11:00 7
Tilaajille
Lukijalta: Tyhjät kiinteistöt purkuun valtion avustuksella
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tyhjät kiin­teis­töt purkuun valtion avus­tuk­sel­la

18.06.2020 11:02 0
Tilaajille
Rovaniemen kriisi syvenee, verokorotukset ja säästöjen tarve nousi pintaan – "Nopeat ja tehokkaat toimenpiteet on syytä ottaa käyttöön"

Ro­va­nie­men kriisi sy­ve­nee, ve­ro­ko­ro­tuk­set ja sääs­tö­jen tarve nousi pintaan – "Nopeat ja te­hok­kaat toi­men­pi­teet on syytä ottaa käyt­töön"

15.06.2020 19:12 5
Tilaajille
Kolumni: Tulisiko kuntien tukirahojenkin olla ehdollisia?

Ko­lum­ni: Tu­li­si­ko kuntien tu­ki­ra­ho­jen­kin olla eh­dol­li­sia?

06.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Keminmaa käynnistelee kunnantaloonsa jättiremonttia – Ranua valitsi toisin ja aikoo säästää rahaa

Ke­min­maa käyn­nis­te­lee kun­nan­ta­loon­sa jät­ti­re­mont­tia – Ranua valitsi toisin ja aikoo säästää rahaa

12.05.2020 18:44 0
Tilaajille
Rovaniemen talous romahti koronan takia – Esko Lotvonen luottaa siihen, että kaupunki elpyy kriisin jälkeen

Ro­va­nie­men talous romahti koronan takia – Esko Lot­vo­nen luottaa siihen, että kau­pun­ki elpyy kriisin jälkeen

07.04.2020 14:55 0
Kaupunginhallitus hyväksyi Kemille 14 miljoonan säästökuurin – vastaa sadan työntekijän vähentämistä jo ensi vuonna

Kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi Kemille 14 mil­joo­nan sääs­tö­kuu­rin – vastaa sadan työn­te­ki­jän vä­hen­tä­mis­tä jo ensi vuonna

30.03.2020 20:49 0
Tilaajille
Kemin talouteen esitetään 14 miljoonan euron hätäjarrutusta – tilannetta kuvataan "historiallisen huonoksi"

Kemin ta­lou­teen esi­te­tään 14 mil­joo­nan euron hä­tä­jar­ru­tus­ta – ti­lan­net­ta ku­va­taan "his­to­rial­li­sen huo­nok­si"

27.03.2020 15:34 0
Tilaajille