Poliisitehtävät: Nelikko yritti anastaa jou­lu­kuu­sen Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta, si­vul­li­sen huuto esti yri­tyk­sen

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Kuntatalous
Ranua investoi lapsiin ja nuoriin rakentamalla päiväkodin ja koulun – kuntamarkkinointiin 200 000 euroa

Ranua in­ves­toi lapsiin ja nuoriin ra­ken­ta­mal­la päi­vä­ko­din ja koulun – kun­ta­mark­ki­noin­tiin 200 000 euroa

30.11.2022 20:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men hal­lin­nos­sa kor­jaa­mi­sen varaa

25.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemi investoi ensi vuonna historiallisen paljon ja rakentaa kaksi monitoimitaloa – kaupungintalo peruskorjataan vain osittain

Ro­va­nie­mi in­ves­toi ensi vuonna his­to­rial­li­sen paljon ja ra­ken­taa kaksi mo­ni­toi­mi­ta­loa – kau­pun­gin­ta­lo pe­rus­kor­ja­taan vain osit­tain

14.11.2022 15:00 7
Tilaajille
Inarin kuntatalous hyvässä tasapainossa – ensi vuoden tilikausi jäämässä reilu miljoona euroa ylijäämäiseksi

Inarin kun­ta­ta­lous hyvässä ta­sa­pai­nos­sa – ensi vuoden ti­li­kau­si jää­mäs­sä reilu mil­joo­na euroa yli­jää­mäi­sek­si

03.11.2022 16:43
Tilaajille
Utsjoki unohti hakea saamelaislukiolle valtionavustusta ja jätti käyttämättä kielitukea – moka maksaa kunnalle 400 000 euroa

Utsjoki unohti hakea saa­me­lais­lu­kiol­le val­tion­avus­tus­ta ja jätti käyt­tä­mät­tä kie­li­tu­kea – moka maksaa kun­nal­le 400 000 euroa

19.10.2022 18:00 15
Tilaajille
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä harkitsee itsensä purkamista – tilitti viime vuonna omistajakunnilleen 6,1 miljoonaa euroa sähkötuloja

Ou­nas­täh­ti ke­hit­tä­mis­kun­ta­yh­ty­mä har­kit­see itsensä pur­ka­mis­ta – tilitti viime vuonna omis­ta­ja­kun­nil­leen 6,1 mil­joo­naa euroa säh­kö­tu­lo­ja

13.09.2022 19:30 9
Tilaajille
Sodankylän talousarvioraami peräti 2,6 miljoonaa euroa pakkasen puolella – kunta epäilee valtionosuuksissa olevan virhe

So­dan­ky­län ta­lous­ar­vio­raa­mi peräti 2,6 mil­joo­naa euroa pak­ka­sen puo­lel­la – kunta epäilee val­tion­osuuk­sis­sa olevan virhe

13.09.2022 13:28 1
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus puoltaa uutta koulurakennusta – lukion ja yläkoulun rakentaminen alkaisi ensi keväänä, hinta-arvio 8,9 miljoonaa euroa

Ranuan kun­nan­hal­li­tus puoltaa uutta kou­lu­ra­ken­nus­ta – lukion ja ylä­kou­lun ra­ken­ta­mi­nen alkaisi ensi ke­vää­nä, hin­ta-ar­vio 8,9 mil­joo­naa euroa

06.09.2022 18:30 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus vaatii Lapin sairaanhoitopiiriä poistamaan siirtoviivemaksujen korotukset – LSHP:n mukaan jatkohoitoa jonottavien potilaiden määrä haittaa keskussairaalan toimintaa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus vaatii Lapin sai­raan­hoi­to­pii­riä pois­ta­maan siir­to­vii­ve­mak­su­jen ko­ro­tuk­set – LSHP:n mukaan jat­ko­hoi­toa jo­not­ta­vien po­ti­lai­den määrä haittaa kes­kus­sai­raa­lan toi­min­taa

06.09.2022 16:53
Tilaajille
Rovaniemi maksanut tänä vuonna jo 5,3 miljoonan euron sairaalasakot – siirtoviivemaksut suuri syy  kaupungin kulujen kasvuun

Ro­va­nie­mi mak­sa­nut tänä vuonna jo 5,3 mil­joo­nan euron sai­raa­la­sa­kot – siir­to­vii­ve­mak­sut suuri syy kau­pun­gin kulujen kasvuun

29.08.2022 18:45 7
Tilaajille
Koulujen lukuvuosi on odotuksia täynnä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen lu­ku­vuo­si on odo­tuk­sia täynnä

05.08.2022 05:30
Tilaajille
Länsi-Pohjan alijäämä koituu sittenkin kuntien maksettavaksi – yhtymähallitus esittää, että peruspääoman alentaminen 9,2 miljoonalla eurolla perutaan

Län­si-Poh­jan ali­jää­mä koituu sit­ten­kin kuntien mak­set­ta­vak­si – yh­ty­mä­hal­li­tus esit­tää, että pe­rus­pää­oman alen­ta­mi­nen 9,2 mil­joo­nal­la eurolla pe­ru­taan

30.06.2022 16:30 7
Tilaajille
Ranua kysyy kuntalaisiltaan, mihin 10 000 euron määrärahan voisi käyttää – ehdotuksia otetaan vastaan

Ranua kysyy kun­ta­lai­sil­taan, mihin 10 000 euron mää­rä­ra­han voisi käyttää – eh­do­tuk­sia otetaan vastaan

23.05.2022 14:09 1
Tilaajille
Maan kuuluisin kuntakonsultti ei kaunistele: Kemissä eurot ovat oikeasti loppu

Maan kuu­lui­sin kun­ta­kon­sult­ti ei kau­nis­te­le: Kemissä eurot ovat oi­keas­ti loppu

20.05.2022 06:00 9
Tilaajille
Kemijärvi myy teollisuushalleja 170 000 eurolla

Ke­mi­jär­vi myy teol­li­suus­hal­le­ja 170 000 eurolla

29.04.2022 09:40 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tervola elää muiden kus­tan­nuk­sel­la

28.04.2022 05:00
Tilaajille
Kolarin kunnan tilinpäätös liki miljoonan plussalla

Kolarin kunnan ti­lin­pää­tös liki mil­joo­nan plus­sal­la

22.04.2022 08:34
Tilaajille
Savukoski teki 958 000 euroa ylijäämää

Sa­vu­kos­ki teki 958 000 euroa yli­jää­mää

05.04.2022 17:22 2
Tilaajille
Kemin valtuusto hyväksyi säästöpaketin – teatterin kohtalo jäi vielä auki

Kemin val­tuus­to hy­väk­syi sääs­tö­pa­ke­tin – teat­te­rin kohtalo jäi vielä auki

05.04.2022 08:31 2
Tilaajille
Pelkosenniemeltä hyvä taloudellinen tulos, mutta tulevaisuus näyttää synkältä – kunta joutuu ottamaan lisää velkaa

Pel­ko­sen­nie­mel­tä hyvä ta­lou­del­li­nen tulos, mutta tu­le­vai­suus näyttää syn­käl­tä – kunta joutuu ot­ta­maan lisää velkaa

03.04.2022 12:41 2
Tilaajille