Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kuntatalous
Rovaniemen kaupungin tämän vuoden talousennuste on odotettua parempi – tilikauden ylijäämäennuste on noin 7,6 miljoonaa euroa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tämän vuoden ta­lous­en­nus­te on odo­tet­tua parempi – ti­li­kau­den yli­jää­mä­en­nus­te on noin 7,6 mil­joo­naa euroa

02.10.2023 18:14 1
Tilaajille
Kemijärven tuore kaupunginjohtaja Pekka Iivari kääntäisi jo katseet biotuotetehtaasta muihin elinkeinoihin

Ke­mi­jär­ven tuore kau­pun­gin­joh­ta­ja Pekka Iivari kään­täi­si jo katseet bio­tuo­te­teh­taas­ta muihin elin­kei­noi­hin

18.09.2023 19:08 7
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto kokoontuu käsittelemään tilinpäätöstä jo kolmatta kertaa

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to ko­koon­tuu kä­sit­te­le­mään ti­lin­pää­tös­tä jo kol­mat­ta kertaa

15.08.2023 13:46
Tilaajille
Hallitusohjelma haluaa vahvistaa kuntien itsehallintoa ja purkaa normeja – tavoitteisiin ei vielä sisälly konkretiaa
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma haluaa vah­vis­taa kuntien it­se­hal­lin­toa ja purkaa normeja – ta­voit­tei­siin ei vielä sisälly konk­re­tiaa

20.07.2023 05:00 2
Pelkosenniemen valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen perjantaina

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to hy­väk­syi ti­lin­pää­tök­sen per­jan­tai­na

30.06.2023 17:23 4
Tilaajille
Kittilä voisi laskea veroprosenttiaan, Kemi ja Rovaniemi ovat vaikeuksissa – viisi Lapin kuntaa nousi yllättäen maan kärkeen konsultin kuntarankkauksessa

Kittilä voisi laskea ve­rop­ro­sent­tiaan, Kemi ja Ro­va­nie­mi ovat vai­keuk­sis­sa – viisi Lapin kuntaa nousi yl­lät­täen maan kärkeen kon­sul­tin kun­ta­rank­kauk­ses­sa

22.06.2023 05:00 5
Tilaajille
Sote-uudistus vei puolet kunnan tehtävistä ja rahoista, muttei vähentänyt kuntapäättäjien työn määrää – jos kunta ei kehity, se näivettyy
Pääkirjoitus

Sote-uu­dis­tus vei puolet kunnan teh­tä­vis­tä ja ra­hois­ta, muttei vä­hen­tä­nyt kun­ta­päät­tä­jien työn määrää – jos kunta ei kehity, se näi­vet­tyy

18.06.2023 18:00 5
Jätti-investoinnit kasvattavat vauhdilla Rovaniemen velkoja ja korkokuluja – "Uusi uimahalli saa odottaa"

Jät­ti-in­ves­toin­nit kas­vat­ta­vat vauh­dil­la Ro­va­nie­men velkoja ja kor­ko­ku­lu­ja – "Uusi ui­ma­hal­li saa odot­taa"

16.06.2023 05:00 7
Tilaajille
Uutisanalyysi: Trendi ei ole kemiläisten frendi, vai onko sittenkin?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Trendi ei ole ke­mi­läis­ten frendi, vai onko sit­ten­kin?

08.06.2023 08:25
Tilaajille
Ranua kasvattaa osallistuvan budjetoinnin määrärahaa 10 000 eurolla ensi vuodeksi

Ranua kas­vat­taa osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin mää­rä­ra­haa 10 000 eurolla ensi vuo­dek­si

09.05.2023 15:54
Tilaajille
Sähkön korkea hinta toi huipputulot Ounastähti kehittämiskuntayhtymälle – omistajakunnille luvassa 11,7 miljoonan euron potti tänä vuonna

Sähkön korkea hinta toi huip­pu­tu­lot Ou­nas­täh­ti ke­hit­tä­mis­kun­ta­yh­ty­mäl­le – omis­ta­ja­kun­nil­le luvassa 11,7 mil­joo­nan euron potti tänä vuonna

09.05.2023 10:51 7
Tilaajille
Kittilän kuntatalous hyvässä kunnossa – vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämä noin 6,7 miljoonaa euroa

Kit­ti­län kun­ta­ta­lous hyvässä kun­nos­sa – vuoden 2022 ti­lin­pää­tök­sen yli­jää­mä noin 6,7 mil­joo­naa euroa

30.03.2023 15:42 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vajaa 3 miljoonaa alijäämäinen – koko Rovaniemi-konsernin tulos 22 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ti­lin­pää­tös vajaa 3 mil­joo­naa ali­jää­mäi­nen – koko Ro­va­nie­mi-kon­ser­nin tulos 22 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

27.03.2023 22:12 6
Tilaajille
Inarilaiset pääsevät päättämään 10 000 euron käyttämisestä osallistuvassa budjetoinnissa

Ina­ri­lai­set pää­se­vät päät­tä­mään 10 000 euron käyt­tä­mi­ses­tä osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

16.01.2023 14:10 1
Tilaajille
Pelkosenniemen kunnantalo muuttaa liikekeskukseen peruskorjauksen jälkeen – kunnan talousarviota hierottiin myöhään yöhön asti

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­ta­lo muuttaa lii­ke­kes­kuk­seen pe­rus­kor­jauk­sen jälkeen – kunnan ta­lous­ar­vio­ta hie­rot­tiin myöhään yöhön asti

16.12.2022 08:57
Tilaajille
Ranua investoi lapsiin ja nuoriin rakentamalla päiväkodin ja koulun – kuntamarkkinointiin 200 000 euroa

Ranua in­ves­toi lapsiin ja nuoriin ra­ken­ta­mal­la päi­vä­ko­din ja koulun – kun­ta­mark­ki­noin­tiin 200 000 euroa

30.11.2022 20:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men hal­lin­nos­sa kor­jaa­mi­sen varaa

25.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemi investoi ensi vuonna historiallisen paljon ja rakentaa kaksi monitoimitaloa – kaupungintalo peruskorjataan vain osittain

Ro­va­nie­mi in­ves­toi ensi vuonna his­to­rial­li­sen paljon ja ra­ken­taa kaksi mo­ni­toi­mi­ta­loa – kau­pun­gin­ta­lo pe­rus­kor­ja­taan vain osit­tain

14.11.2022 15:00 7
Tilaajille
Inarin kuntatalous hyvässä tasapainossa – ensi vuoden tilikausi jäämässä reilu miljoona euroa ylijäämäiseksi

Inarin kun­ta­ta­lous hyvässä ta­sa­pai­nos­sa – ensi vuoden ti­li­kau­si jää­mäs­sä reilu mil­joo­na euroa yli­jää­mäi­sek­si

03.11.2022 16:43
Tilaajille
Utsjoki unohti hakea saamelaislukiolle valtionavustusta ja jätti käyttämättä kielitukea – moka maksaa kunnalle 400 000 euroa

Utsjoki unohti hakea saa­me­lais­lu­kiol­le val­tion­avus­tus­ta ja jätti käyt­tä­mät­tä kie­li­tu­kea – moka maksaa kun­nal­le 400 000 euroa

19.10.2022 18:00 16
Tilaajille