Kuntatalous
Keminmaan valtuusto päätti pilkkoa sisäilmaongelmista kärsivän kunnanviraston

Ke­min­maan val­tuus­to päätti pilkkoa si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta kär­si­vän kun­nan­vi­ras­ton

10.07.2020 18:59 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtajalta kuuden kohdan listaa säästöihin ja tuloihin: lue millä kaupungin talous aiotaan pelastaa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta kuuden kohdan listaa sääs­töi­hin ja tu­loi­hin: lue millä kau­pun­gin talous aiotaan pe­las­taa

21.06.2020 11:00 7
Tilaajille
Lukijalta: Tyhjät kiinteistöt purkuun valtion avustuksella
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tyhjät kiin­teis­töt purkuun valtion avus­tuk­sel­la

18.06.2020 11:02 0
Tilaajille
Rovaniemen kriisi syvenee, verokorotukset ja säästöjen tarve nousi pintaan – "Nopeat ja tehokkaat toimenpiteet on syytä ottaa käyttöön"

Ro­va­nie­men kriisi sy­ve­nee, ve­ro­ko­ro­tuk­set ja sääs­tö­jen tarve nousi pintaan – "Nopeat ja te­hok­kaat toi­men­pi­teet on syytä ottaa käyt­töön"

15.06.2020 19:12 5
Tilaajille
Kolumni: Tulisiko kuntien tukirahojenkin olla ehdollisia?

Ko­lum­ni: Tu­li­si­ko kuntien tu­ki­ra­ho­jen­kin olla eh­dol­li­sia?

06.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Keminmaa käynnistelee kunnantaloonsa jättiremonttia – Ranua valitsi toisin ja aikoo säästää rahaa

Ke­min­maa käyn­nis­te­lee kun­nan­ta­loon­sa jät­ti­re­mont­tia – Ranua valitsi toisin ja aikoo säästää rahaa

12.05.2020 18:44 0
Tilaajille
Rovaniemen talous romahti koronan takia – Esko Lotvonen luottaa siihen, että kaupunki elpyy kriisin jälkeen

Ro­va­nie­men talous romahti koronan takia – Esko Lot­vo­nen luottaa siihen, että kau­pun­ki elpyy kriisin jälkeen

07.04.2020 14:55 0
Kaupunginhallitus hyväksyi Kemille 14 miljoonan säästökuurin – vastaa sadan työntekijän vähentämistä jo ensi vuonna

Kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi Kemille 14 mil­joo­nan sääs­tö­kuu­rin – vastaa sadan työn­te­ki­jän vä­hen­tä­mis­tä jo ensi vuonna

30.03.2020 20:49 0
Tilaajille
Kemin talouteen esitetään 14 miljoonan euron hätäjarrutusta – tilannetta kuvataan "historiallisen huonoksi"

Kemin ta­lou­teen esi­te­tään 14 mil­joo­nan euron hä­tä­jar­ru­tus­ta – ti­lan­net­ta ku­va­taan "his­to­rial­li­sen huo­nok­si"

27.03.2020 15:34 0
Tilaajille
Tervolan talous jäi viime vuonna lähes miljoona euroa alijäämäiseksi

Ter­vo­lan talous jäi viime vuonna lähes mil­joo­na euroa ali­jää­mäi­sek­si

24.03.2020 18:56 0
Tilaajille
Kemijärvi tavoittelee tarkkaa talouden seurantaa, kaupunginhallitus saa jatkossa seurantaraportit joka kuukausi

Ke­mi­jär­vi ta­voit­te­lee tarkkaa ta­lou­den seu­ran­taa, kau­pun­gin­hal­li­tus saa jat­kos­sa seu­ran­ta­ra­por­tit joka kuu­kau­si

02.03.2020 21:41 0
Tilaajille
Joka kolmas lähihoitaja ja peruskoulun opettaja jää eläkkeelle kymmenen vuoden sisään – Kunta-alan eläköitysmistahti on Lapissa koko maan rajuin

Joka kolmas lä­hi­hoi­ta­ja ja pe­rus­kou­lun opet­ta­ja jää eläk­keel­le kym­me­nen vuoden sisään – Kun­ta-alan elä­köi­tys­mis­tah­ti on Lapissa koko maan rajuin

19.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Kunnanhallitus esittää Simoon 5000 euron vauvarahaa, joka olisi suurimpia vauva-avustuksia koko maassa

Kun­nan­hal­li­tus esittää Simoon 5000 euron vau­va­ra­haa, joka olisi suu­rim­pia vau­va-avus­tuk­sia koko maassa

18.02.2020 10:19 0
Tilaajille
Sodankylä odottaa talouden tasapainottamista – ei anna täyttölupaa uusille hoitajan toimille

So­dan­ky­lä odottaa ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­ta – ei anna täyt­tö­lu­paa uusille hoi­ta­jan toi­mil­le

04.02.2020 11:51 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Yleistynyt populismi hankaloittaa järkevää taloudenpitoa kunnissa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Yleis­ty­nyt po­pu­lis­mi han­ka­loit­taa jär­ke­vää ta­lou­den­pi­toa kun­nis­sa

25.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Matkailun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haasteena väestön ikääntyminen ja työvoiman rekrytointi

Mat­kai­lun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haas­tee­na väestön ikään­ty­mi­nen ja työ­voi­man rek­ry­toin­ti

10.01.2020 06:30 0
Tilaajille
Lappilaiset käyvät muuta maata enemmän töissä kotikunnassaan, paitsi Keminmaassa ja Simossa

Lap­pi­lai­set käyvät muuta maata enemmän töissä ko­ti­kun­nas­saan, paitsi Ke­min­maas­sa ja Simossa

02.01.2020 07:30 0
Tilaajille
Matkailu antaa nostetta Tornionlaaksoon – Investointeja tehdään vain tarpeeseen

Mat­kai­lu antaa nos­tet­ta Tor­nion­laak­soon – In­ves­toin­te­ja tehdään vain tar­pee­seen

27.12.2019 18:30 0
Tilaajille
Vain yksi Lapin kunta sai harkinnanvaraista – viisi talousvaikeuksissa painivaa jäi ilman

Vain yksi Lapin kunta sai har­kin­nan­va­rais­ta – viisi ta­lous­vai­keuk­sis­sa pai­ni­vaa jäi ilman

27.12.2019 13:56 0
Tilaajille
Avantouintivuorot säilyvät, kirjasto on avoinna lauantaisin: Sodankylän valtuusto viilasi ensi vuoden talousasioita

Avan­to­uin­ti­vuo­rot säi­ly­vät, kir­jas­to on avoinna lauan­tai­sin: So­dan­ky­län val­tuus­to viilasi ensi vuoden ta­lous­asioi­ta

20.12.2019 20:41 0
Tilaajille