Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pääo­mas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Kuntatalous
Koulujen lukuvuosi on odotuksia täynnä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen lu­ku­vuo­si on odo­tuk­sia täynnä

05.08.2022 05:30
Tilaajille
Länsi-Pohjan alijäämä koituu sittenkin kuntien maksettavaksi – yhtymähallitus esittää, että peruspääoman alentaminen 9,2 miljoonalla eurolla perutaan

Län­si-Poh­jan ali­jää­mä koituu sit­ten­kin kuntien mak­set­ta­vak­si – yh­ty­mä­hal­li­tus esit­tää, että pe­rus­pää­oman alen­ta­mi­nen 9,2 mil­joo­nal­la eurolla pe­ru­taan

30.06.2022 16:30 7
Tilaajille
Ranua kysyy kuntalaisiltaan, mihin 10 000 euron määrärahan voisi käyttää – ehdotuksia otetaan vastaan

Ranua kysyy kun­ta­lai­sil­taan, mihin 10 000 euron mää­rä­ra­han voisi käyttää – eh­do­tuk­sia otetaan vastaan

23.05.2022 14:09 1
Tilaajille
Maan kuuluisin kuntakonsultti ei kaunistele: Kemissä eurot ovat oikeasti loppu

Maan kuu­lui­sin kun­ta­kon­sult­ti ei kau­nis­te­le: Kemissä eurot ovat oi­keas­ti loppu

20.05.2022 06:00 9
Tilaajille
Kemijärvi myy teollisuushalleja 170 000 eurolla

Ke­mi­jär­vi myy teol­li­suus­hal­le­ja 170 000 eurolla

29.04.2022 09:40 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tervola elää muiden kus­tan­nuk­sel­la

28.04.2022 05:00
Tilaajille
Kolarin kunnan tilinpäätös liki miljoonan plussalla

Kolarin kunnan ti­lin­pää­tös liki mil­joo­nan plus­sal­la

22.04.2022 08:34
Tilaajille
Savukoski teki 958 000 euroa ylijäämää

Sa­vu­kos­ki teki 958 000 euroa yli­jää­mää

05.04.2022 17:22 2
Tilaajille
Kemin valtuusto hyväksyi säästöpaketin – teatterin kohtalo jäi vielä auki

Kemin val­tuus­to hy­väk­syi sääs­tö­pa­ke­tin – teat­te­rin kohtalo jäi vielä auki

05.04.2022 08:31 2
Tilaajille
Pelkosenniemeltä hyvä taloudellinen tulos, mutta tulevaisuus näyttää synkältä – kunta joutuu ottamaan lisää velkaa

Pel­ko­sen­nie­mel­tä hyvä ta­lou­del­li­nen tulos, mutta tu­le­vai­suus näyttää syn­käl­tä – kunta joutuu ot­ta­maan lisää velkaa

03.04.2022 12:41 2
Tilaajille
Sodankylän kunnan tilinpäätös 4,6 miljoonaa ylijäämäinen

So­dan­ky­län kunnan ti­lin­pää­tös 4,6 mil­joo­naa yli­jää­mäi­nen

31.03.2022 16:24
Tilaajille
Tornion viime vuoden tulosta heikensi Länsi-Pohjan alijäämä

Tornion viime vuoden tulosta hei­ken­si Län­si-Poh­jan ali­jää­mä

31.03.2022 15:18 1
Ranualle kertyi verotuloja 1,1 miljoonaa euroa arveltua enemmän – velkamääräkin pieneni sadoilla tuhansilla

Ra­nual­le kertyi ve­ro­tu­lo­ja 1,1 mil­joo­naa euroa ar­vel­tua enemmän – vel­ka­mää­rä­kin pieneni sa­doil­la tu­han­sil­la

30.03.2022 09:56
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus haluaa palkita henkilöstöä koronan takia tehdystä työstä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa palkita hen­ki­lös­töä koronan takia teh­dys­tä työstä

29.03.2022 19:19 1
Tilaajille
Kriisikuntauhka katosi Kemijärven yltä – koronatuet ja sairaanhoitopiirin palautukset pelastivat

Krii­si­kun­ta­uh­ka katosi Ke­mi­jär­ven yltä – ko­ro­na­tuet ja sai­raan­hoi­to­pii­rin pa­lau­tuk­set pe­las­ti­vat

29.03.2022 14:01 2
Tilaajille
Vaihtoehtoina teatterin lakkautus tai muiden säästöjen etsiminen hyvinvointialalta

Vaih­to­eh­toi­na teat­te­rin lak­kau­tus tai muiden sääs­tö­jen et­si­mi­nen hy­vin­voin­ti­alal­ta

24.03.2022 16:36
Kemissä mietitään taas kaupunginteatterin ja -orkesterin lakkauttamista – moni muukin Lapin kunta on arvovalintojen edessä
Pääkirjoitus

Kemissä mie­ti­tään taas kau­pun­gin­teat­te­rin ja -or­kes­te­rin lak­kaut­ta­mis­ta – moni muukin Lapin kunta on ar­vo­va­lin­to­jen edessä

22.03.2022 19:00 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin talous 12 miljoonaa euroa ylijäämäinen – sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palautukset ja korona-avustukset käänsivät talouden plussalle toista vuotta peräkkäin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin talous 12 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen – sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­ta­yh­ty­män pa­lau­tuk­set ja ko­ro­na-avus­tuk­set kään­si­vät ta­lou­den plus­sal­le toista vuotta pe­räk­käin

22.03.2022 18:57 9
Tilaajille
Rovaniemi purkaa tyhjilleen jääneitä kouluja –Muurolan lukiota puretaan parhaillaan, Meltauksen koulun purku alkaa maaliskuussa

Ro­va­nie­mi purkaa tyh­jil­leen jää­nei­tä kouluja –Muu­ro­lan lukiota pu­re­taan par­hail­laan, Mel­tauk­sen koulun purku alkaa maa­lis­kuus­sa

21.02.2022 18:24
Tilaajille
Uutisanalyysi: Sotesta ei tule Lapin kunnille pelastavaa oljenkortta

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Sotesta ei tule Lapin kun­nil­le pe­las­ta­vaa ol­jen­kort­ta

20.02.2022 18:00 11
Tilaajille