Kuntatalous
Kuukausi
Utsjoki voi menettää lähes viisi miljoonaa euroa, jos kalastusmatkailu Tenojoella loppuu kesäksi

Utsjoki voi me­net­tää lähes viisi mil­joo­naa euroa, jos ka­las­tus­mat­kai­lu Te­no­joel­la loppuu kesäksi

09.04.2021 06:30 4
Tilaajille
Sallan väkiluku kasvoi – Tilinpäätös 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Sallan vä­ki­lu­ku kasvoi – Ti­lin­pää­tös 1,1 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

03.04.2021 12:48
Tilaajille
Kemijärven tulos yllätys – Tilinpäätös 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Ke­mi­jär­ven tulos yllätys – Ti­lin­pää­tös 2,4 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

01.04.2021 08:00 5
Tilaajille
Inarissa koronavuoden tilinpäätös reilusti ylijäämäinen

Ina­ris­sa ko­ro­na­vuo­den ti­lin­pää­tös rei­lus­ti yli­jää­mäi­nen

31.03.2021 18:09
Tilaajille
Kittilän elinvoima vahvistui pandemiasta ja tulvista huolimatta

Kit­ti­län elin­voi­ma vah­vis­tui pan­de­mias­ta ja tul­vis­ta huo­li­mat­ta

31.03.2021 17:15
Tilaajille

Ko­ro­na­tu­ki: Simon talous puo­li­tois­ta mil­joo­naa plus­sal­la - tuu­li­voi­ma­loi­den yh­tei­sö­ve­ro­ja odo­tel­laan

31.03.2021 13:11
Koronatuet kaunistavat Rovaniemen tilinpäätöksen

Ko­ro­na­tuet kau­nis­ta­vat Ro­va­nie­men ti­lin­pää­tök­sen

29.03.2021 20:43 5
Tilaajille
Rovaniemi teki koronan avulla 12,3 miljoonan euron ylijäämän – Tänä vuonna kaupunki kuluttaa jälleen miljoonia enemmän kuin suunnitteli

Ro­va­nie­mi teki koronan avulla 12,3 mil­joo­nan euron yli­jää­män – Tänä vuonna kau­pun­ki ku­lut­taa jälleen mil­joo­nia enemmän kuin suun­nit­te­li

23.03.2021 16:58
Tilaajille
Sodankylän talous- ja hallintojohtaja Kajaanin talousjohtajaksi – tänä vuonna Sodankylä saa vielä ainakin neljä uutta viranhaltijaa

So­dan­ky­län talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja Ka­jaa­nin ta­lous­joh­ta­jak­si – tänä vuonna So­dan­ky­lä saa vielä ainakin neljä uutta vi­ran­hal­ti­jaa

22.03.2021 16:36
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemi kotiutti sijoituksensa myrskyn yltyessä – uudet sijoitusohjeet ovat tekeillä

Ro­va­nie­mi ko­tiut­ti si­joi­tuk­sen­sa myrskyn yl­tyes­sä – uudet si­joi­tus­oh­jeet ovat te­keil­lä

18.02.2021 16:54 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kan­nat­taa­ko kor­ja­ta, jos vika ei poistu?

28.01.2021 21:25 4
Tilaajille
Korona muutti kuntatalouden lähiajan näkymät ennustettua myönteisimmiksi – Kuntatalous vahvistui 700 miljoonalla eurolla

Korona muutti kun­ta­ta­lou­den lä­hi­ajan näkymät en­nus­tet­tua myön­tei­sim­mik­si – Kun­ta­ta­lous vah­vis­tui 700 mil­joo­nal­la eurolla

25.01.2021 06:00
Rovaniemi: Mainokset latujen varsilla eivät kustantaisi latujen kunnossapitoa

Ro­va­nie­mi: Mai­nok­set latujen var­sil­la eivät kus­tan­tai­si latujen kun­nos­sa­pi­toa

22.01.2021 09:59 1
Tilaajille
Kolumni: Syntyykö kauneus kaupungin vauraudesta vaiko vauraus kaupungin kauneudesta?
Kolumni Väinö Jalkanen

Ko­lum­ni: Syn­tyy­kö kauneus kau­pun­gin vau­rau­des­ta vaiko vauraus kau­pun­gin kau­neu­des­ta?

23.12.2020 12:47 3
Alakorkalon koulu puretaan talvella, kesällä Rovaniemellä on edessä iso rekkaralli

Ala­kor­ka­lon koulu pu­re­taan tal­vel­la, kesällä Ro­va­nie­mel­lä on edessä iso rek­ka­ral­li

03.12.2020 17:02 1
Tilaajille
Ulosotossa on ennätysmäärä terveyslaskuja, kun kunnat perivät korkeimpia mahdollisia maksuja – PPSHP: Asiakasmaksuja ei kannata nostaa

Ulos­otos­sa on en­nä­tys­mää­rä ter­veys­las­ku­ja, kun kunnat perivät kor­keim­pia mah­dol­li­sia maksuja – PPSHP: Asia­kas­mak­su­ja ei kannata nostaa

24.11.2020 14:38
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin pitää lopettaa piiloverotus ja verovälttely
Kolumni Antti Kokkonen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin pitää lo­pet­taa pii­lo­ve­ro­tus ja ve­ro­vält­te­ly

21.11.2020 06:15 1
Tilaajille

So­dan­ky­län kun­nal­le mil­joo­na euroa kuntien har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuut­ta

20.11.2020 14:21
Tilaajille
Kyläkoulut päätettiin Rovaniemellä säilyttää, mutta  kaupunginvaltuusto onnistui vaalien lähestymisestä huolimatta säästämään – Haasteita jäi myös tulevalle valtuustolle
Pääkirjoitus

Ky­lä­kou­lut pää­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä säi­lyt­tää, mutta kau­pun­gin­val­tuus­to on­nis­tui vaalien lä­hes­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta sääs­tä­mään – Haas­tei­ta jäi myös tu­le­val­le val­tuus­tol­le

18.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Napapiirin-Nivavaaran koulun suunnittelu alkaa alusta – ei ole kuitenkaan kuopattu

Na­pa­pii­rin-Ni­va­vaa­ran koulun suun­nit­te­lu alkaa alusta – ei ole kui­ten­kaan kuo­pat­tu

05.11.2020 19:00
Tilaajille