Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Kuntatalous
Kuukausi
Vaaranlammen koulu edelleen toteutumassa vuokramallilla

Vaa­ran­lam­men koulu edel­leen to­teu­tu­mas­sa vuok­ra­mal­lil­la

19.11.2021 15:07 1
Tilaajille
Uusi valtuusto, uudet tuulet
Kolumni

Uusi val­tuus­to, uudet tuulet

17.11.2021 20:27 4
Tilaajille
Ruokasenkadun sillan rakentaminen kaatui taas Rovaniemellä – valtuusto vahvisti, että kaupunki lähtee House of Lapland-yhteistyöstä

Ruo­ka­sen­ka­dun sillan ra­ken­ta­mi­nen kaatui taas Ro­va­nie­mel­lä – val­tuus­to vah­vis­ti, että kau­pun­ki lähtee House of Lap­land-yh­teis­työs­tä

15.11.2021 17:08 9
Tilaajille
Simon väestökato pysähtyi – kunta hamuaa elinvoimaa vauvarahalla ja rantarakentamisella
Pääkirjoitus

Simon väes­tö­ka­to py­säh­tyi – kunta hamuaa elin­voi­maa vau­va­ra­hal­la ja ran­ta­ra­ken­ta­mi­sel­la

14.11.2021 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Alijäämät uhkaavat Rovaniemeä, mutta koronatuet ja verotulot saattavat vielä pelastaa kaupungin kassan

Ali­jää­mät uh­kaa­vat Ro­va­nie­meä, mutta ko­ro­na­tuet ja ve­ro­tu­lot saat­ta­vat vielä pe­las­taa kau­pun­gin kassan

28.09.2021 18:30 6
Tilaajille
Lapissa viisi kuntaa pyytää harkinnavaraista valtionapua – kaupungeista vain Tornio jätti perinteisen köyhäintuen hakematta

Lapissa viisi kuntaa pyytää har­kin­na­va­rais­ta val­tion­apua – kau­pun­geis­ta vain Tornio jätti pe­rin­tei­sen köy­häin­tuen ha­ke­mat­ta

16.09.2021 06:57 5
Tilaajille
Tuulivoima voi pitää kunnan itsenäisenä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma voi pitää kunnan it­se­näi­se­nä

22.06.2021 08:00 1
Tilaajille
LM-kysely puoluejohtajille: Harva esittää palveluiden leikkauksia – veronkorotuksiin olisi valmis lähes puolet, vain pari lisäisi kuntaliitoksia

LM-ky­se­ly puo­lue­joh­ta­jil­le: Harva esittää pal­ve­lui­den leik­kauk­sia – ve­ron­ko­ro­tuk­siin olisi valmis lähes puolet, vain pari lisäisi kun­ta­lii­tok­sia

29.05.2021 06:30 2
Tilaajille
Kemi pyysi rahaa orkesteriin ja Tornio ravirataan – Naapurikuntien vastaukset vaihtelevat laidasta laitaan, joten nyt tutkaillaan, miten palveluja voisi tuottaa enemmän kuntarajojen yli

Kemi pyysi rahaa or­kes­te­riin ja Tornio ra­vi­ra­taan – Naa­pu­ri­kun­tien vas­tauk­set vaih­te­le­vat lai­das­ta lai­taan, joten nyt tut­kail­laan, miten pal­ve­lu­ja voisi tuottaa enemmän kun­ta­ra­jo­jen yli

30.05.2021 10:52 3
Tilaajille
Kemin uusi valtuusto saa eteensä tyhjän kassan ja tyhjät tilat – kaupungin herruus lienee kahden kauppa

Kemin uusi val­tuus­to saa eteensä tyhjän kassan ja tyhjät tilat – kau­pun­gin herruus lienee kahden kauppa

14.05.2021 19:30 3
Tilaajille
Utsjoki voi menettää lähes viisi miljoonaa euroa, jos kalastusmatkailu Tenojoella loppuu kesäksi

Utsjoki voi me­net­tää lähes viisi mil­joo­naa euroa, jos ka­las­tus­mat­kai­lu Te­no­joel­la loppuu kesäksi

09.04.2021 06:30 4
Tilaajille
Sallan väkiluku kasvoi – Tilinpäätös 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Sallan vä­ki­lu­ku kasvoi – Ti­lin­pää­tös 1,1 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

03.04.2021 12:48
Tilaajille
Kemijärven tulos yllätys – Tilinpäätös 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Ke­mi­jär­ven tulos yllätys – Ti­lin­pää­tös 2,4 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

01.04.2021 08:23 5
Tilaajille
Inarissa koronavuoden tilinpäätös reilusti ylijäämäinen

Ina­ris­sa ko­ro­na­vuo­den ti­lin­pää­tös rei­lus­ti yli­jää­mäi­nen

31.03.2021 18:09
Tilaajille
Kittilän elinvoima vahvistui pandemiasta ja tulvista huolimatta

Kit­ti­län elin­voi­ma vah­vis­tui pan­de­mias­ta ja tul­vis­ta huo­li­mat­ta

31.03.2021 17:15
Tilaajille

Ko­ro­na­tu­ki: Simon talous puo­li­tois­ta mil­joo­naa plus­sal­la - tuu­li­voi­ma­loi­den yh­tei­sö­ve­ro­ja odo­tel­laan

31.03.2021 13:11
Koronatuet kaunistavat Rovaniemen tilinpäätöksen

Ko­ro­na­tuet kau­nis­ta­vat Ro­va­nie­men ti­lin­pää­tök­sen

29.03.2021 20:43 5
Tilaajille
Rovaniemi teki koronan avulla 12,3 miljoonan euron ylijäämän – Tänä vuonna kaupunki kuluttaa jälleen miljoonia enemmän kuin suunnitteli

Ro­va­nie­mi teki koronan avulla 12,3 mil­joo­nan euron yli­jää­män – Tänä vuonna kau­pun­ki ku­lut­taa jälleen mil­joo­nia enemmän kuin suun­nit­te­li

23.03.2021 16:58
Tilaajille
Sodankylän talous- ja hallintojohtaja Kajaanin talousjohtajaksi – tänä vuonna Sodankylä saa vielä ainakin neljä uutta viranhaltijaa

So­dan­ky­län talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja Ka­jaa­nin ta­lous­joh­ta­jak­si – tänä vuonna So­dan­ky­lä saa vielä ainakin neljä uutta vi­ran­hal­ti­jaa

22.03.2021 16:36
Tilaajille
Rovaniemi kotiutti sijoituksensa myrskyn yltyessä – uudet sijoitusohjeet ovat tekeillä

Ro­va­nie­mi ko­tiut­ti si­joi­tuk­sen­sa myrskyn yl­tyes­sä – uudet si­joi­tus­oh­jeet ovat te­keil­lä

18.02.2021 16:54 5
Tilaajille