Kunnat
Kuntien kilpajuoksu itkettäisi ellei naurattaisi
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Kuntien kil­pa­juok­su it­ket­täi­si ellei nau­rat­tai­si

23.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Ilmastopäästöt ovat vähentyneet Lapin kunnissa – sähkönkulutus putosi Kemissä kolmanneksen kymmenessä vuodessa

Il­mas­to­pääs­töt ovat vä­hen­ty­neet Lapin kun­nis­sa – säh­kön­ku­lu­tus putosi Kemissä kol­man­nek­sen kym­me­nes­sä vuo­des­sa

03.11.2020 06:30 2
Tilaajille
Kuntaliiton toimitusjohtaja: Kuntien hätä on kuultu hallituksessa

Kun­ta­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja: Kuntien hätä on kuultu hal­li­tuk­ses­sa

16.09.2020 17:26
Kuntien talousahdinko pahenee viidessä vuodessa – Asiantuntija: Veronkorotuspaineet ovat jopa viisi prosenttiyksikköä

Kuntien ta­lous­ah­din­ko pahenee vii­des­sä vuo­des­sa – Asian­tun­ti­ja: Ve­ron­ko­ro­tus­pai­neet ovat jopa viisi pro­sent­ti­yk­sik­köä

10.09.2020 06:00 2
Lukijalta: Mökkiasujat ovat tiedossa
Lukijalta Mielipide Torsti Patakangas

Lu­ki­jal­ta: Mök­ki­asu­jat ovat tie­dos­sa

27.08.2020 21:55
Tilaajille
Utsjoki maksaa koronan vuoksi kuormittuneille vuodeosaston työntekijöille 300 euron kertakorvauksen – testeissä ei ole todettu uusia tartuntoja

Utsjoki maksaa koronan vuoksi kuor­mit­tu­neil­le vuo­de­osas­ton työn­te­ki­jöil­le 300 euron ker­ta­kor­vauk­sen – tes­teis­sä ei ole todettu uusia tar­tun­to­ja

25.08.2020 15:38 2
Tilaajille
Ylen selvitys: Kunnat valvovat hoivakotejaan huonosti – Rovaniemellä tarkastuskäyntien tekemiseen ei ole ollut rahaa

Ylen sel­vi­tys: Kunnat val­vo­vat hoi­va­ko­te­jaan huo­nos­ti – Ro­va­nie­mel­lä tar­kas­tus­käyn­tien te­ke­mi­seen ei ole ollut rahaa

10.08.2020 13:50 1
Koululaiset palaavat kesälomiltaan tällä viikolla – Tänä syksynä koulunkäyntiä varjostavat sekä korona että kuntien kasvavat talousongelmat.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kou­lu­lai­set pa­laa­vat ke­sä­lo­mil­taan tällä vii­kol­la – Tänä syksynä kou­lun­käyn­tiä var­jos­ta­vat sekä korona että kuntien kas­va­vat ta­lou­son­gel­mat.

10.08.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ritva Sonntag, Tiina Loukola

Lu­ki­jal­ta: Kemi tar­vit­see opis­ke­li­jan­sa

05.08.2020 06:00
Tilaajille
OAJ: Varhaiskasvatus on unohdettu koronaohjeistuksissa, ja koulujen alkua uhkaa eriarvoisuus – "Kunnat tekevät, mitä tekevät"

OAJ: Var­hais­kas­va­tus on unoh­det­tu ko­ro­naoh­jeis­tuk­sis­sa, ja kou­lu­jen alkua uhkaa eri­ar­voi­suus – "Kunnat te­ke­vät, mitä te­ke­vät"

04.08.2020 06:00
"Hoitajamitoitus täyttyy jo" – koronaepidemia ei estäne hoitajamitoituksen toteutumista suunnitellusti lokakuussa, mutta tulevaisuuden rahoitus on yhä huolena

"Hoi­ta­ja­mi­toi­tus täyttyy jo" – ko­ro­na­epi­de­mia ei estäne hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta suun­ni­tel­lus­ti lo­ka­kuus­sa, mutta tu­le­vai­suu­den ra­hoi­tus on yhä huolena

01.08.2020 06:30
Tässä työssä saa kestää some-haukkuja ja raastavia sisäisiä kiistoja – silti ammatti kiinnostaa nyt enemmän kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla

Tässä työssä saa kestää so­me-hauk­ku­ja ja raas­ta­via si­säi­siä kiis­to­ja – silti ammatti kiin­nos­taa nyt enemmän kuin koskaan aiemmin 2000-lu­vul­la

11.07.2020 08:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kiistely EU:n aluekehitysrahoista osoittaa, että solidaarisuus on katoava luonnonvara

Pää­kir­joi­tus: Kiis­te­ly EU:n alue­ke­hi­tys­ra­hois­ta osoit­taa, että so­li­daa­ri­suus on katoava luon­non­va­ra

01.06.2020 06:00
Tilaajille
Lapin kunnat: Valtion tukipaketti ei riitä Lapissa

Lapin kunnat: Valtion tu­ki­pa­ket­ti ei riitä Lapissa

19.05.2020 13:42
Tilaajille
Kirjastoissa pääsee taas lainaamaan kirjoja, mutta hyllyjen väliin ei voi jäädä haaveilemaan eikä lehtisaleihin vielä pääse

Kir­jas­tois­sa pääsee taas lai­naa­maan kir­jo­ja, mutta hyl­ly­jen väliin ei voi jäädä haa­vei­le­maan eikä leh­ti­sa­lei­hin vielä pääse

15.05.2020 07:00
Tilaajille
Asutko Inarissa tai Torniossa? Postilaatikkoosi saattaa kolahtaa lähipäivinä kuntalaiskysely, jolla selvitetään, millaista erikokoisissa Suomen kunnissa on elää

Asutko Ina­ris­sa tai Tor­nios­sa? Pos­ti­laa­tik­koo­si saattaa ko­lah­taa lä­hi­päi­vi­nä kun­ta­lais­ky­se­ly, jolla sel­vi­te­tään, mil­lais­ta eri­ko­koi­sis­sa Suomen kun­nis­sa on elää

10.05.2020 15:16
Tilaajille
Kunta-alalla tähdätään tosimielellä sopuun vielä vapuksi – sovittelu jatkuu parhaillaan, ja ratkaisuehdotus voi tulla vielä tänään

Kun­ta-alal­la täh­dä­tään to­si­mie­lel­lä sopuun vielä vapuksi – so­vit­te­lu jatkuu par­hail­laan, ja rat­kai­su­eh­do­tus voi tulla vielä tänään

27.04.2020 14:34
Nuorten kesätyöpaikoista pulaa: Tehtaissa kesätöitä tarjolla koronasta huolimatta, kunnissa niukempaa

Nuorten ke­sä­työ­pai­kois­ta pulaa: Teh­tais­sa ke­sä­töi­tä tar­jol­la ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta, kun­nis­sa niu­kem­paa

24.04.2020 19:30
Tilaajille
Korona saanut myös kunnat ahdinkoon: Yhdeksässä Lapin kunnassa on yt-neuvottelut käynnissä tai vasta päättyneet – lomautuslappujakin on jo jaettu

Korona saanut myös kunnat ah­din­koon: Yh­dek­säs­sä Lapin kun­nas­sa on yt-neu­vot­te­lut käyn­nis­sä tai vasta päät­ty­neet – lo­mau­tus­lap­pu­ja­kin on jo jaettu

24.04.2020 18:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vam­mais­ten avun­saan­ti var­mis­tet­ta­va

09.04.2020 11:39
Tilaajille