Kysely: Miten pidät itsesi ja asun­to­si vii­leä­nä hel­teel­lä? – kerro vink­ki­si Lapin Kan­sal­le, teemme ai­hees­ta juttua

Kolumni: Kes­kin­ker­tai­suus kun­niaan, elä­mäs­sä ei tar­vit­se koko ajan nauttia kai­kes­ta

Yritykset: Kemissä yri­te­tään perua ym­pä­ris­tö­lu­pa ro­mu­yri­tyk­sel­tä – "Poik­keuk­sel­li­nen toimi"

Kunnat
Kuka johti ja ketä? – Käräjäoikeudessa on odotettavissa läpivalaisu Rovaniemen hallintoon
Kolumni

Kuka johti ja ketä? – Kä­rä­jä­oi­keu­des­sa on odo­tet­ta­vis­sa lä­pi­va­lai­su Ro­va­nie­men hal­lin­toon

22.06.2022 06:00 6
Tilaajille
Kolarin kunnan tilinpäätös liki miljoonan plussalla

Kolarin kunnan ti­lin­pää­tös liki mil­joo­nan plus­sal­la

22.04.2022 08:34
Tilaajille
Kunta-ala antoi varoituksen kymmenen kaupungin lakosta yhtäaikaa toukokuussa – mukana myös Oulu ja Rovaniemi

Kun­ta-ala antoi va­roi­tuk­sen kym­me­nen kau­pun­gin lakosta yh­täai­kaa tou­ko­kuus­sa – mukana myös Oulu ja Ro­va­nie­mi

14.04.2022 14:08
Kunnat ovat varautuneet kriisitilanteeseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnat ovat va­rau­tu­neet krii­si­ti­lan­tee­seen

17.03.2022 04:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien tu­le­vai­suus – Suomen ja Ruotsin ver­tai­lua

10.03.2022 08:13
Tilaajille
Uusi kaivoslaki on pettymys vihreille, muttei Lapille
Pääkirjoitus

Uusi kai­vos­la­ki on pet­ty­mys vih­reil­le, muttei Lapille

07.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Iin kunnanhallitus esittää Marjukka Mannista tai Mika Simoskaa uudeksi kunnanjohtajaksi

Iin kun­nan­hal­li­tus esittää Mar­juk­ka Man­nis­ta tai Mika Si­mos­kaa uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si

22.02.2022 21:39 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työl­lä paras tulos

21.02.2022 20:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­te­lain muu­tok­set luovat epä­var­muut­ta

19.02.2022 05:00
Tilaajille
Huoli palvelujen säilymisestä kasvoi – ilman valtuutettua jääneissä kunnissa harmitellaan, ettei äänten keskittämiseen kiinnitetty huomiota

Huoli pal­ve­lu­jen säi­ly­mi­ses­tä kasvoi – ilman val­tuu­tet­tua jää­neis­sä kun­nis­sa har­mi­tel­laan, ettei äänten kes­kit­tä­mi­seen kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta

24.01.2022 14:19 3
Tilaajille
Vouti vie verot kunnilta valtiolle – Soteuudistus siirtää noin kaksi kolmasosaa kuntien tehtävistä ja tuloista hyvinvointialueelle

Vouti vie verot kun­nil­ta val­tiol­le – So­teuu­dis­tus siirtää noin kaksi kol­mas­osaa kuntien teh­tä­vis­tä ja tu­lois­ta hy­vin­voin­ti­alueel­le

12.01.2022 18:00 5
Tilaajille
Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei saa keskeyttää, jos sen hyödyt ovat haittoja pienemmät
Pääkirjoitus

Lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taa ei saa kes­keyt­tää, jos sen hyödyt ovat hait­to­ja pie­nem­mät

11.01.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lak­kau­te­taan kunnat

10.01.2022 04:31 3
Tilaajille
Vahvat kunnat pärjäävät aluehallintomullistuksessa, mutta miten käy heikkojen kuntien?
Pääkirjoitus

Vahvat kunnat pär­jää­vät alue­hal­lin­to­mul­lis­tuk­ses­sa, mutta miten käy heik­ko­jen kun­tien?

12.12.2021 12:07 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-vaa­leis­sa kan­nat­taa ää­nes­tää

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Lappiin kaivataan työvoimaa asiantuntijoista eräoppaisiin – "Se on entisaikojen myytti, että Lapissa ei ole työpaikkoja"

Lappiin kai­va­taan työ­voi­maa asian­tun­ti­jois­ta erä­op­pai­siin – "Se on en­tis­ai­ko­jen myytti, että Lapissa ei ole työ­paik­ko­ja"

19.11.2021 20:33 11
Tilaajille
Ilman ulkomaista työvoimaa hyvinvointiyhteiskunta tulee ennen pitkää tiensä päähän
Pääkirjoitus

Ilman ul­ko­mais­ta työ­voi­maa hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­ta tulee ennen pitkää tiensä päähän

17.11.2021 20:25 6
Tilaajille
Uutta kaivoslakia tarvitaan jyrkenneiden kaivosasenteiden loiventamiseen
Pääkirjoitus

Uutta kai­vos­la­kia tar­vi­taan jyr­ken­nei­den kai­vos­asen­tei­den loi­ven­ta­mi­seen

05.11.2021 05:00 3
Tilaajille
Lapin markkinointiyhtiö kriisissä – Rovaniemi lähtee kesällä palkitusta House of Laplandista, päätös tehtiin salassa

Lapin mark­ki­noin­ti­yh­tiö krii­sis­sä – Ro­va­nie­mi lähtee kesällä pal­ki­tus­ta House of Lap­lan­dis­ta, päätös tehtiin salassa

04.11.2021 14:52 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­vat­ta­ja­pu­la vaa­ran­taa lasten oi­keu­det

19.10.2021 05:30
Tilaajille