Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Kunnat
Kuukausi
Tervola ja Keminmaa eivät halua joutua Ranuan kaivoshankkeen mahdollisten haittojen maksajaksi – pitäisikö kaivosvero jakaa kaivoksesta kärsivien kesken?
Pääkirjoitus

Tervola ja Ke­min­maa eivät halua joutua Ranuan kai­vos­hank­keen mah­dol­lis­ten hait­to­jen mak­sa­jak­si – pi­täi­si­kö kai­vos­ve­ro jakaa kai­vok­ses­ta kär­si­vien kesken?

28.11.2022 21:51 8
Tilaajille
Utsjoelle myönnettiin 265 000 euroa talouden tasapainottamiseen –  perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä: "askel oikeaan suuntaan"

Uts­joel­le myön­net­tiin 265 000 euroa ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen – pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä: "askel oikeaan suun­taan"

17.11.2022 15:56
Tilaajille
Kulttuuri on leipää ja sokeria – arvottava jako korkea- ja populaarikulttuuriin kaipaa pöyhimistä
Kolumni

Kult­tuu­ri on leipää ja sokeria – ar­vot­ta­va jako korkea- ja po­pu­laa­ri­kult­tuu­riin kaipaa pöy­hi­mis­tä

17.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnat päät­tä­kööt tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­ses­ta

12.11.2022 05:00 3
Tilaajille
40 vuotta vanha runo kaupungin hallinnosta on kohta entistä pätevämpi
Kolumni

40 vuotta vanha runo kau­pun­gin hal­lin­nos­ta on kohta entistä pä­te­väm­pi

09.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­kis­ten han­kin­to­jen avoi­muus tuo isot säästöt

03.11.2022 05:00
Tilaajille
Mitä lähiruoka on ja osaammeko sitä hyödyntää?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä lä­hi­ruo­ka on ja osaam­me­ko sitä hyö­dyn­tää?

18.10.2022 05:45
Tilaajille
Tuulivoiman määrä nelikertaistuu kymmenessä vuodessa, mikä tietää entistä kiivaampaa valitusrumbaa – valitusten käsittelyä on nopeutettava
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­man määrä ne­li­ker­tais­tuu kym­me­nes­sä vuo­des­sa, mikä tietää entistä kii­vaam­paa va­li­tus­rum­baa – va­li­tus­ten kä­sit­te­lyä on no­peu­tet­ta­va

07.10.2022 19:00 8
Tilaajille
Kunnat näyttämään tietä energiatalkoissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnat näyt­tä­mään tietä ener­gia­tal­kois­sa

23.09.2022 05:03
Tilaajille
Kuntia patistellaan säästämään sähköä ja varautumaan sen säännöstelyyn – sähköpulaa pidetään kuitenkin epätodennäköisenä

Kuntia pa­tis­tel­laan sääs­tä­mään sähköä ja va­rau­tu­maan sen sään­nös­te­lyyn – säh­kö­pu­laa pi­de­tään kui­ten­kin epä­to­den­nä­köi­se­nä

12.09.2022 06:30 5
Tilaajille
Olitko Sentencedin keikalla? – Sen piti tuoda kunnan nuorisotoimintaan rahaa, mutta toisin kävi
Kolumni

Olitko Sen­ten­ce­din kei­kal­la? – Sen piti tuoda kunnan nuo­ri­so­toi­min­taan rahaa, mutta toisin kävi

17.08.2022 06:01 1
Tilaajille
Kuka piirtää maiseman, kerää eurot tai sanoo alueiden käytössä viimeisen sanan – kunta, maanomistaja, luonnonsuojelija, marjastaja vai peräti lokki?

Kuka piirtää mai­se­man, kerää eurot tai sanoo aluei­den käy­tös­sä vii­mei­sen sanan – kunta, maa­no­mis­ta­ja, luon­non­suo­je­li­ja, mar­jas­ta­ja vai peräti lokki?

28.06.2022 18:00
Tilaajille
Kuka johti ja ketä? – Käräjäoikeudessa on odotettavissa läpivalaisu Rovaniemen hallintoon
Kolumni

Kuka johti ja ketä? – Kä­rä­jä­oi­keu­des­sa on odo­tet­ta­vis­sa lä­pi­va­lai­su Ro­va­nie­men hal­lin­toon

22.06.2022 06:00 6
Tilaajille
Kolarin kunnan tilinpäätös liki miljoonan plussalla

Kolarin kunnan ti­lin­pää­tös liki mil­joo­nan plus­sal­la

22.04.2022 08:34
Tilaajille
Kunta-ala antoi varoituksen kymmenen kaupungin lakosta yhtäaikaa toukokuussa – mukana myös Oulu ja Rovaniemi

Kun­ta-ala antoi va­roi­tuk­sen kym­me­nen kau­pun­gin lakosta yh­täai­kaa tou­ko­kuus­sa – mukana myös Oulu ja Ro­va­nie­mi

14.04.2022 14:08
Kunnat ovat varautuneet kriisitilanteeseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnat ovat va­rau­tu­neet krii­si­ti­lan­tee­seen

17.03.2022 04:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien tu­le­vai­suus – Suomen ja Ruotsin ver­tai­lua

10.03.2022 08:13
Tilaajille
Uusi kaivoslaki on pettymys vihreille, muttei Lapille
Pääkirjoitus

Uusi kai­vos­la­ki on pet­ty­mys vih­reil­le, muttei Lapille

07.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Iin kunnanhallitus esittää Marjukka Mannista tai Mika Simoskaa uudeksi kunnanjohtajaksi

Iin kun­nan­hal­li­tus esittää Mar­juk­ka Man­nis­ta tai Mika Si­mos­kaa uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si

22.02.2022 21:39 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työl­lä paras tulos

21.02.2022 20:29
Tilaajille