kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Luottamushenkilöt
Keminmaan kunnassa on pelisäännöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­min­maan kun­nas­sa on pe­li­sään­nöt

08.06.2022 16:04
Monta ammattikuntaa jäi ulos aluevaltuustosta – hoitoala jyräsi vahvan edustuksen

Monta am­mat­ti­kun­taa jäi ulos alue­val­tuus­tos­ta – hoi­to­ala jyräsi vahvan edus­tuk­sen

13.02.2022 18:00 11
Tilaajille
Oikeusprosessin pituus on ylittänyt Kittilä-jupakassa jo aikoja sitten kohtuuden rajat
Pääkirjoitus

Oi­keus­pro­ses­sin pituus on ylit­tä­nyt Kit­ti­lä-ju­pa­kas­sa jo aikoja sitten koh­tuu­den rajat

05.11.2021 14:21 6
Tilaajille
Pahinta on, kun omat puukottavat – luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokema häirintä ja uhkailu on yleistä

Pahinta on, kun omat puu­kot­ta­vat – luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja vi­ran­hal­ti­joi­den kokema häi­rin­tä ja uhkailu on yleistä

03.11.2021 20:01 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtio olen minä

03.11.2021 05:00
Tilaajille
Analyysi: Ovaskaisen lähtö puhdisti ilmaa Rovaniemen keskustaryhmässä, mutta löytyykö puolueesta johtajuutta, jota kaupungissa kipeästi kaivataan?

Ana­lyy­si: Ovas­kai­sen lähtö puh­dis­ti ilmaa Ro­va­nie­men kes­kus­ta­ryh­mäs­sä, mutta löy­tyy­kö puo­luees­ta joh­ta­juut­ta, jota kau­pun­gis­sa ki­peäs­ti kai­va­taan?

12.08.2021 20:08 13
Tilaajille

Janne Ter­va­hau­das­ta Inarin kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

12.08.2021 20:03
Tilaajille
Ongelmallista juridiikkaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­gel­mal­lis­ta ju­ri­diik­kaa

25.05.2021 05:00
Tilaajille
"Olo on aika turta" – Outokummun yt-neuvottelujen tulos oli luottamushenkilöille pettymys, vaikka muutama työpaikka pelastuikin

"Olo on aika turta" – Ou­to­kum­mun yt-neu­vot­te­lu­jen tulos oli luot­ta­mus­hen­ki­löil­le pet­ty­mys, vaikka muutama työ­paik­ka pe­las­tui­kin

22.12.2020 19:39 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tuu­te­tuil­le tar­jot­tu laajaa kou­lu­tus­ta

24.10.2020 05:00
Tilaajille
Kittilän luottamustoimista pidätetyt saavat palata tehtäviinsä – KHO:n ratkaisu kumoaa ministeriön hyllytyspäätöksen

Kit­ti­län luot­ta­mus­toi­mis­ta pi­dä­te­tyt saavat palata teh­tä­viin­sä – KHO:n rat­kai­su kumoaa mi­nis­te­riön hyl­ly­tys­pää­tök­sen

21.04.2020 10:42
Tilaajille
Kunnanjohtaja Kristiina Tikkalan luottamus punnitaan Kolarin valtuustossa maanantaina

Kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tik­ka­lan luot­ta­mus pun­ni­taan Kolarin val­tuus­tos­sa maa­nan­tai­na

02.04.2020 19:30
Tilaajille
Rovaniemen uudet lautakunnat valittiin: kokoomus johtaa elinvoimaa ja SDP perusturvaa, keskustalle ympäristö- ja sivistyslautakunnat

Ro­va­nie­men uudet lau­ta­kun­nat va­lit­tiin: ko­koo­mus johtaa elin­voi­maa ja SDP pe­rus­tur­vaa, kes­kus­tal­le ym­pä­ris­tö- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­nat

21.01.2020 11:14
Kemin Matkailu maksoi Sampo-velkansa – tarkastuslautakunta näki tytäryhtiöissä riskejä jo toissa vuonna

Kemin Mat­kai­lu maksoi Sam­po-vel­kan­sa – tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta näki ty­tär­yh­tiöis­sä riskejä jo toissa vuonna

05.12.2019 17:35
Tilaajille
Luottamuspula repii keskustaa Tervolassa – kolme valtuutettua pyysi turhaan eroa luottamustoimistaan

Luot­ta­mus­pu­la repii kes­kus­taa Ter­vo­las­sa – kolme val­tuu­tet­tua pyysi turhaan eroa luot­ta­mus­toi­mis­taan

26.09.2019 10:30
Tilaajille
Moni kunta etsii nöyrää johtajaa vahvan sijasta
Pääkirjoitus

Moni kunta etsii nöyrää joh­ta­jaa vahvan sijasta

22.09.2019 10:33
Tilaajille