Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Luottamushenkilöt
Kommentti: Anteeksi nyt vain, arvon päättäjät, ei näitä hommia näin hoideta
Kolumni

Kom­ment­ti: An­teek­si nyt vain, arvon päät­tä­jät, ei näitä hommia näin hoideta

05.10.2023 05:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sel­la kansan man­daat­ti

22.06.2023 05:00 1
Hallinto-oikeus kumosi Juha-Pekka Mikkolan valinnan Lapin hyvinvointialueen saamen kielen lautakuntaan

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Ju­ha-Pek­ka Mik­ko­lan va­lin­nan Lapin hy­vin­voin­ti­alueen saamen kielen lau­ta­kun­taan

20.06.2023 16:03 12
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin johtavien luottamushenkilöiden valinnasta kehkeytyi lihava riita – paikkajaosta päästiin sopuun vasta valtuuston maratonkokouksen päätteeksi

Ro­va­nie­men kau­pun­gin joh­ta­vien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den va­lin­nas­ta keh­key­tyi lihava riita – paik­ka­jaos­ta pääs­tiin sopuun vasta val­tuus­ton ma­ra­ton­ko­kouk­sen päät­teek­si

20.06.2023 10:34 12
Tilaajille
Rovaniemen valtuusto pui kiisteltyä koronahankintaa – sosiaali- ja terveysjohtaja ja hyvinvointilautakunta eivät saaneet vastuuvapautta

Ro­va­nie­men val­tuus­to pui kiis­tel­tyä ko­ro­na­han­kin­taa – so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja ja hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta eivät saaneet vas­tuu­va­paut­ta

19.06.2023 21:21 8
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajan työaikaa lisättiin – "Käytännössä kokopäivätyö"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan työ­ai­kaa li­sät­tiin – "Käy­tän­nös­sä ko­ko­päi­vä­työ"

30.05.2023 13:06 6
Tilaajille
Rovaniemen kirkkovaltuuston puheenjohtajakaplakka yllätti valtuutetut – "Halusin kritisoida vallitsevaa käytäntöä", perustelee vastaesityksen tehnyt Raimo Miettunen

Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­kap­lak­ka yllätti val­tuu­te­tut – "Ha­lu­sin kri­ti­soi­da val­lit­se­vaa käy­tän­töä", pe­rus­te­lee vas­ta­esi­tyk­sen tehnyt Raimo Miet­tu­nen

12.01.2023 15:56 12
Tilaajille
Lapin aluehallituksen päättäjät ovat varsin hyvätuloisia – lähes kaikki tienaavat enemmän kuin lappilaiset keskimäärin

Lapin alue­hal­li­tuk­sen päät­tä­jät ovat varsin hy­vä­tu­loi­sia – lähes kaikki tie­naa­vat enemmän kuin lap­pi­lai­set kes­ki­mää­rin

09.11.2022 14:50 2
Tilaajille
Lähes puolet Lapin kuntahallinnon työntekijöistä on kohdannut epäasiallista käytöstä, usein luottamushenkilöiden taholta – tämä ei lupaa hyvää kuntien kehittämiselle
Pääkirjoitus

Lähes puolet Lapin kun­ta­hal­lin­non työn­te­ki­jöis­tä on koh­dan­nut epä­asial­lis­ta käy­tös­tä, usein luot­ta­mus­hen­ki­löi­den taholta – tämä ei lupaa hyvää kuntien ke­hit­tä­mi­sel­le

25.09.2022 21:00 2
Tilaajille
Huutamista, haistattelua, syyttelyä ja uhkailua – lähes joka toinen Lapin kuntien hallinnossa työskentelevä on kohdannut epäasiallista käytöstä

Huu­ta­mis­ta, hais­tat­te­lua, syyt­te­lyä ja uh­kai­lua – lähes joka toinen Lapin kuntien hal­lin­nos­sa työs­ken­te­le­vä on koh­dan­nut epä­asial­lis­ta käy­tös­tä

20.09.2022 18:00 6
Tilaajille
Keminmaan kunnassa on pelisäännöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­min­maan kun­nas­sa on pe­li­sään­nöt

08.06.2022 16:04
Monta ammattikuntaa jäi ulos aluevaltuustosta – hoitoala jyräsi vahvan edustuksen

Monta am­mat­ti­kun­taa jäi ulos alue­val­tuus­tos­ta – hoi­to­ala jyräsi vahvan edus­tuk­sen

13.02.2022 18:00 11
Tilaajille
Oikeusprosessin pituus on ylittänyt Kittilä-jupakassa jo aikoja sitten kohtuuden rajat
Pääkirjoitus

Oi­keus­pro­ses­sin pituus on ylit­tä­nyt Kit­ti­lä-ju­pa­kas­sa jo aikoja sitten koh­tuu­den rajat

05.11.2021 14:21 7
Tilaajille
Pahinta on, kun omat puukottavat – luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokema häirintä ja uhkailu on yleistä

Pahinta on, kun omat puu­kot­ta­vat – luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja vi­ran­hal­ti­joi­den kokema häi­rin­tä ja uhkailu on yleistä

03.11.2021 20:01 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtio olen minä

03.11.2021 05:00
Tilaajille
Analyysi: Ovaskaisen lähtö puhdisti ilmaa Rovaniemen keskustaryhmässä, mutta löytyykö puolueesta johtajuutta, jota kaupungissa kipeästi kaivataan?

Ana­lyy­si: Ovas­kai­sen lähtö puh­dis­ti ilmaa Ro­va­nie­men kes­kus­ta­ryh­mäs­sä, mutta löy­tyy­kö puo­luees­ta joh­ta­juut­ta, jota kau­pun­gis­sa ki­peäs­ti kai­va­taan?

12.08.2021 20:08 13
Tilaajille

Janne Ter­va­hau­das­ta Inarin kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

12.08.2021 20:03
Tilaajille
Ongelmallista juridiikkaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­gel­mal­lis­ta ju­ri­diik­kaa

25.05.2021 05:00
Tilaajille
"Olo on aika turta" – Outokummun yt-neuvottelujen tulos oli luottamushenkilöille pettymys, vaikka muutama työpaikka pelastuikin

"Olo on aika turta" – Ou­to­kum­mun yt-neu­vot­te­lu­jen tulos oli luot­ta­mus­hen­ki­löil­le pet­ty­mys, vaikka muutama työ­paik­ka pe­las­tui­kin

22.12.2020 19:39 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tuu­te­tuil­le tar­jot­tu laajaa kou­lu­tus­ta

24.10.2020 05:00
Tilaajille