Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kunnanjohtaja
Kolarin kunnanjohtajan paikalta irtisanoutunut Kristiina Tikkala: Minulla on itsesuojeluvaisto tallella

Kolarin kun­nan­joh­ta­jan pai­kal­ta ir­ti­sa­nou­tu­nut Kris­tii­na Tik­ka­la: Minulla on it­se­suo­je­lu­vais­to tal­lel­la

08.09.2023 09:47 10
Tilaajille
Pellon uusi kunnanjohtaja Katja Jaako-Körkkö uskoo pellolaisten palveluiden järjestyvän tiiviimmällä yhteistyöllä – "Kaikkia palveluita ei ole jokaisen järkevää tuottaa yksin"

Pellon uusi kun­nan­joh­ta­ja Katja Jaa­ko-Körk­kö uskoo pel­lo­lais­ten pal­ve­lui­den jär­jes­ty­vän tii­viim­mäl­lä yh­teis­työl­lä – "Kaik­kia pal­ve­lui­ta ei ole jo­kai­sen jär­ke­vää tuottaa yksin"

28.06.2023 19:30 5
Tilaajille
Kemijärvi jatkaa kaupunginjohtajan hakuaikaa

Ke­mi­jär­vi jatkaa kau­pun­gin­joh­ta­jan ha­ku­ai­kaa

27.03.2023 19:34
Tilaajille
Pelloa johtaa jatkossa paluumuuttaja Katja Jaako-Körkkö – "Olen kiitollinen, että saan jatkaa pellolaisena Eero Ylitalon pestiä"

Pelloa johtaa jat­kos­sa pa­luu­muut­ta­ja Katja Jaa­ko-Körk­kö – "O­len kii­tol­li­nen, että saan jatkaa pel­lo­lai­se­na Eero Yli­ta­lon pestiä"

20.03.2023 19:17 6
Tilaajille
Pellon kunnanhallitus esittää Pellon uudeksi kunnanjohtajaksi nykyistä elinvoimajohtajaa Katja Jaako-Körkköä

Pellon kun­nan­hal­li­tus esittää Pellon uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si ny­kyis­tä elin­voi­ma­joh­ta­jaa Katja Jaa­ko-Körk­köä

14.03.2023 19:14 1
Tilaajille
Pello jatkaa kunnanjohtajan hakua

Pello jatkaa kun­nan­joh­ta­jan hakua

25.01.2023 19:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten kun­nan­joh­ta­jal­ta käy rock'n roll?

31.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Enontekiön tuore kunnanjohtaja Samuli Mikkola lupaa lisää tukea yrittäjille – katso jutun lopusta, millainen on kunnanjohtajan työviikko

Enon­te­kiön tuore kun­nan­joh­ta­ja Samuli Mikkola lupaa lisää tukea yrit­tä­jil­le – katso jutun lo­pus­ta, mil­lai­nen on kun­nan­joh­ta­jan työ­viik­ko

05.12.2022 19:30 6
Tilaajille
Kahdeksan hakijaa haastatellaan Kittilän kunnanjohtajaksi – mukana muun muassa Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen ja Kittilän kunnanhallituksen entinen puheenjohtaja Timo Kurula

Kah­dek­san hakijaa haas­ta­tel­laan Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si – mukana muun muassa Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­nen ja Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tuk­sen entinen pu­heen­joh­ta­ja Timo Kurula

23.11.2022 20:17 8
Tilaajille
Tommi Kasurinen on Inarin uusi kunnanjohtaja – "Otan tehtävän vastaan erittäin innostuneena, mutta nöyrin mielin"

Tommi Ka­su­ri­nen on Inarin uusi kun­nan­joh­ta­ja – "O­tan teh­tä­vän vastaan erit­täin in­nos­tu­nee­na, mutta nöyrin mielin"

14.10.2022 15:27 8
Tilaajille
Inarin kunnanjohtajaksi jopa 36 hakijaa – paikkaa tavoittelee myös Utsjoen tuore kunnanjohtaja Taina Pieski

Inarin kun­nan­joh­ta­jak­si jopa 36 hakijaa – paikkaa ta­voit­te­lee myös Utsjoen tuore kun­nan­joh­ta­ja Taina Pieski

02.09.2022 15:12 2
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajaksi siirtyvälle Jari Rantapelkoselle maksetaan palkkaa noin tuhat euroa enemmän kuin edeltäjälle – "Tietenkin palkka on yksi tekijä, jolla hakijoista kilpaillaan"

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jak­si siir­ty­väl­le Jari Ran­ta­pel­ko­sel­le mak­se­taan palkkaa noin tuhat euroa enemmän kuin edel­tä­jäl­le – "Tie­ten­kin palkka on yksi tekijä, jolla ha­ki­jois­ta kil­pail­laan"

15.08.2022 19:26 1
Tilaajille
Kolarin määräaikaiseksi kunnanjohtajaksi on valittu virkaa tehnyt Hannu Haapala: Ylläksen osayleiskaava, monitoimitalon rahoitus ja hyvinvointialuesiirtymän jälkeinen organisaatio ovat syksyn merkittäviä asioita

Kolarin mää­rä­ai­kai­sek­si kun­nan­joh­ta­jak­si on valittu virkaa tehnyt Hannu Haa­pa­la: Yl­läk­sen osay­leis­kaa­va, mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­hoi­tus ja hy­vin­voin­ti­alue­siir­ty­män jäl­kei­nen or­ga­ni­saa­tio ovat syksyn mer­kit­tä­viä asioita

11.08.2022 18:12 2
Tilaajille
Inarin kunta hakee kunnanjohtajaa – hakuaikaa jäljellä vielä viikko

Inarin kunta hakee kun­nan­joh­ta­jaa – ha­ku­ai­kaa jäl­jel­lä vielä viikko

15.07.2022 14:34
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajan haku alkaa elokuussa

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jan haku alkaa elo­kuus­sa

16.07.2022 12:10 2
Tilaajille
Jari Rantapelkonen on Sodankylän uusi kunnanjohtaja: "Mitä aikaisemmin aloittaa, sen parempi"

Jari Ran­ta­pel­ko­nen on So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja: "Mitä ai­kai­sem­min aloit­taa, sen pa­rem­pi"

30.06.2022 22:37 6
Tilaajille
Pyykkö vai Rantapelkonen – Sodankylän kunnanjohtaja valitaan illalla

Pyykkö vai Ran­ta­pel­ko­nen – So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan illalla

30.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Sodankylä äänestää uudesta kunnanjohtajasta juhannuksen jälkeen – hallitus esittää Jari Rantapelkosta

So­dan­ky­lä ää­nes­tää uudesta kun­nan­joh­ta­jas­ta ju­han­nuk­sen jälkeen – ­hal­li­tus esittää Jari Ran­ta­pel­kos­ta

23.06.2022 09:43 6
Tilaajille
Enontekiön kunnanjohtajaksi valittiin yksimielisesti Samuli Mikkola

Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­jak­si va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti Samuli Mikkola

22.06.2022 19:15
Tilaajille
Hannele Matinlassi valittiin Keminmaan uudeksi kunnanjohtajaksi – voitti äänestyksessä Yrjö Hervan

Hannele Ma­tin­las­si va­lit­tiin Ke­min­maan uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si – voitti ää­nes­tyk­ses­sä Yrjö Hervan

16.06.2022 21:59 12
Tilaajille