Kunnanjohtaja

Pan­de­mia sävytti vii­meis­tä vir­ka­vuot­ta – Kun­nan­joh­ta­ja Tapani Me­la­luo­to päättää pitkän vir­ka­mies­uran­sa Yli­tor­niol­la

14.04.2021 10:08 1

Kun­nan­hal­li­tus valitsi haas­ta­tel­ta­vat Posion kun­nan­joh­ta­jan pestiin – Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ja mo­lem­mat pai­kal­li­set hakijat jatkoon

16.02.2021 10:06
Tilaajille

Moni Lapin kunta tar­vit­see uuden kun­nan­joh­ta­jan vielä tänä vuonna – tämä on tilanne eri kun­nis­sa nyt

15.02.2021 06:30 2
Tilaajille

Ke­min­maan joh­ta­ja­ku­vio on avoin edel­leen – Mauri Posio ei ole il­moit­ta­nut ai­na­kaan vielä pa­laa­van­sa ta­kai­sin kunnan johtoon

26.01.2021 15:35 1
Tilaajille

Yli­tor­nio jatkaa kun­nan­joh­ta­jan et­sin­tää

11.01.2021 16:44
Tilaajille

Kemin, Ke­min­maan, Simon, Ter­vo­lan, Tornion ja Yli­tor­nion joh­to­hen­ki­löt ker­to­vat mitä hyvää viime vuosi toi ja mil­lai­sil­la as­kel­mer­keil­lä kunnat suun­taa­vat tu­le­vai­suu­teen

07.01.2021 11:54
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Po­liit­ti­ses­ta kes­kus­te­lus­ta So­dan­ky­läs­sä

24.11.2020 22:12
Tilaajille

Suomen nuorin nais­kun­nan­joh­ta­ja Pirre Sep­pä­nen lähti met­säl­le Sii­ka­lat­val­la ja rikkoi en­nak­ko­luu­lot – "Olivat äi­jä­po­ru­kal­la vit­sail­leet, ettei var­mas­ti tule tästä sta­di­lai­ses­ta met­säs­tä­jää"

22.11.2020 13:00
Tilaajille

Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja Tapani Me­la­luo­to jää eläk­keel­le – Ero­pyyn­tö esillä kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa maa­nan­tai­na

29.10.2020 10:04
Tilaajille

Ko­rouo­man val­tia­tar: Posion kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars saa suunsa au­ki, ­kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

23.10.2020 19:00
Tilaajille

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan viran so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tei­hin ete­ne­vät nämä kolme ha­ki­jaa, Ee­va-Ma­ria Maijala putosi jat­kos­ta

22.10.2020 11:53 2
Tilaajille

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan paikkaa haki 13 hen­ki­löä – nämä viisi ete­ne­vät haas­tat­te­luun

14.10.2020 11:09
Tilaajille

So­dan­ky­län ir­ti­sa­nou­tu­nut kun­nan­joh­ta­ja jättää hy­väs­tin­sä – Lue kun­ta­lai­sil­le kir­joi­tet­tu kos­ket­ta­va kirje tästä

02.07.2020 14:15 3
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jos kun­nan­joh­ta­jaa vaa­di­taan eroa­maan, se on pe­rus­tel­ta­va kun­ta­lai­sil­le huo­lel­li­ses­ti

11.06.2020 18:57
Tilaajille

Vivi Mart­ti­lal­la on vahva kan­na­tus jat­ko­kau­del­le Simon kunnan joh­dos­sa– kun­nan­val­tuus­to päättää kun­nan­joh­ta­jan kuuden vuoden jat­ko­kau­des­ta ke­sä­kuus­sa

20.05.2020 17:19
Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kolarin kun­nan­joh­ta­jan potkut ovat yhdestä äänestä kiinni

17.04.2020 19:57
Tilaajille

Enon­te­kiön uusi hal­lin­to­sään­tö kes­kit­tää valtaa kun­nan­joh­ta­jal­le poik­keus­olo­jen ajaksi

06.04.2020 16:22
Tilaajille

Oikaisu

13.03.2020 22:12
Tilaajille

Ypä­jäl­le va­lit­tiin maan nuorin kun­nan­joh­ta­ja

06.02.2020 21:03

Päivi Vauh­ko­nen jatkaa Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­ja­na ainakin tois­tai­sek­si – asiaa kä­si­tel­lään seu­raa­vas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa

14.01.2020 19:30
Tilaajille