Johtaminen: Pyykkö vai Ran­ta­pel­ko­nen – So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan illalla

Kolumni: Sai­raa­lan­nie­mi alkaa näyttää hyvältä – iloit­sen, jos nyt tyh­jil­lään ole­val­le alueel­le saadaan ihmisiä ja elämää

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Kunnanjohtaja
Viimeisin 4 tuntia
Pyykkö vai Rantapelkonen – Sodankylän kunnanjohtaja valitaan illalla

Pyykkö vai Ran­ta­pel­ko­nen – So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan illalla

07:00
Tilaajille
Kuukausi
Sodankylä äänestää uudesta kunnanjohtajasta juhannuksen jälkeen – hallitus esittää Jari Rantapelkosta

So­dan­ky­lä ää­nes­tää uudesta kun­nan­joh­ta­jas­ta ju­han­nuk­sen jälkeen – ­hal­li­tus esittää Jari Ran­ta­pel­kos­ta

23.06.2022 09:43 6
Tilaajille
Enontekiön kunnanjohtajaksi valittiin yksimielisesti Samuli Mikkola

Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­jak­si va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti Samuli Mikkola

22.06.2022 19:15
Tilaajille
Hannele Matinlassi valittiin Keminmaan uudeksi kunnanjohtajaksi – voitti äänestyksessä Yrjö Hervan

Hannele Ma­tin­las­si va­lit­tiin Ke­min­maan uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si – voitti ää­nes­tyk­ses­sä Yrjö Hervan

16.06.2022 21:59 12
Tilaajille
Enontekiön uudeksi kunnanjohtajaksi ehdotetaan Samuli Mikkolaa – Keminmaan kunnanjohtajakisaan jäivät jäljelle Hannele Matinlassi ja Yrjö Herva

Enon­te­kiön uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si eh­do­te­taan Samuli Mik­ko­laa – Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­ja­ki­saan jäivät jäl­jel­le Hannele Ma­tin­las­si ja Yrjö Herva

13.06.2022 11:11 2
Tilaajille
Vanhemmat
Enontekiöllä haetaan kunnanjohtajaa ja hallintojohtajaa

Enon­te­kiöl­lä haetaan kun­nan­joh­ta­jaa ja hal­lin­to­joh­ta­jaa

10.05.2022 21:16
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajan virkaan tarjolla seitsemän hakijaa – kunta jatkaa hakuaikaa kesäkuun puolelle

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan virkaan tar­jol­la seit­se­män hakijaa – kunta jatkaa ha­ku­ai­kaa ke­sä­kuun puo­lel­le

10.05.2022 14:31
Tilaajille
Inarin kunnanjohtaja vaihtumassa – nyt odotetaan valinnan lainvoimaisuutta

Inarin kun­nan­joh­ta­ja vaih­tu­mas­sa – nyt odo­te­taan va­lin­nan lain­voi­mai­suut­ta

26.04.2022 15:06 1
Tilaajille
Inarin kunnanjohtajan lähtö on luottamushenkilöiden mielestä ymmärrettävä mutta silti harmittava

Inarin kun­nan­joh­ta­jan lähtö on luot­ta­mus­hen­ki­löi­den mie­les­tä ym­mär­ret­tä­vä mutta silti har­mit­ta­va

05.04.2022 18:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiö ilman joh­ta­via vi­ran­hal­ti­joi­ta

08.03.2022 04:30
Tilaajille
Kittilän uusi kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ei kommentoi Enontekiön kähinää, mutta kehuu sumeilematta uutta kotikuntaansa

Kit­ti­län uusi kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­ko­nen ei kom­men­toi Enon­te­kiön kä­hi­nää, mutta kehuu su­mei­le­mat­ta uutta ko­ti­kun­taan­sa

18.02.2022 17:09 9
Tilaajille
He ovat Utsjoen kunnanjohtajaehdokkaat – kaikilla vahvat siteet Utsjoelle

He ovat Utsjoen kun­nan­joh­ta­ja­eh­dok­kaat – kai­kil­la vahvat siteet Uts­joel­le

28.01.2022 06:30 2
Tilaajille
Utsjoen kunnanjohtajaksi yhdeksän hakijaa

Utsjoen kun­nan­joh­ta­jak­si yh­dek­sän hakijaa

05.01.2022 10:00
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajaksi hakeneista kahdeksan haastatteluun

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si ha­ke­neis­ta kah­dek­san haas­tat­te­luun

05.10.2021 20:11 2
Tilaajille
Hakuajan pidentäminen yli tuplasi ehdokasmäärän – Kittilän kunnanjohtajaksi 17 hakijaa

Ha­ku­ajan pi­den­tä­mi­nen yli tuplasi eh­do­kas­mää­rän – Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si 17 hakijaa

28.09.2021 16:06 1
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajaksi kahdeksan hakijaa – Mukana muun muassa Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si kah­dek­san hakijaa – Mukana muun muassa Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­ko­nen

25.08.2021 18:02 6
Tilaajille
Pandemia sävytti viimeistä virkavuotta – Kunnanjohtaja Tapani Melaluoto päättää pitkän virkamiesuransa Ylitorniolla

Pan­de­mia sävytti vii­meis­tä vir­ka­vuot­ta – Kun­nan­joh­ta­ja Tapani Me­la­luo­to päättää pitkän vir­ka­mies­uran­sa Yli­tor­niol­la

14.04.2021 10:08 1
Kunnanhallitus valitsi haastateltavat Posion kunnanjohtajan pestiin – Savukosken kunnanjohtaja ja molemmat paikalliset hakijat jatkoon

Kun­nan­hal­li­tus valitsi haas­ta­tel­ta­vat Posion kun­nan­joh­ta­jan pestiin – Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ja mo­lem­mat pai­kal­li­set hakijat jatkoon

16.02.2021 10:06
Tilaajille
Moni Lapin kunta tarvitsee uuden kunnanjohtajan vielä tänä vuonna – tämä on tilanne eri kunnissa nyt

Moni Lapin kunta tar­vit­see uuden kun­nan­joh­ta­jan vielä tänä vuonna – tämä on tilanne eri kun­nis­sa nyt

15.02.2021 06:30 2
Tilaajille
Keminmaan johtajakuvio on avoin edelleen – Mauri Posio ei ole ilmoittanut ainakaan vielä palaavansa takaisin kunnan johtoon

Ke­min­maan joh­ta­ja­ku­vio on avoin edel­leen – Mauri Posio ei ole il­moit­ta­nut ai­na­kaan vielä pa­laa­van­sa ta­kai­sin kunnan johtoon

26.01.2021 15:35 1
Tilaajille