Kunnanjohtaja
Sodankylän irtisanoutunut kunnanjohtaja jättää hyvästinsä – Lue kuntalaisille kirjoitettu koskettava kirje tästä

So­dan­ky­län ir­ti­sa­nou­tu­nut kun­nan­joh­ta­ja jättää hy­väs­tin­sä – Lue kun­ta­lai­sil­le kir­joi­tet­tu kos­ket­ta­va kirje tästä

02.07.2020 08:30 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jos kunnanjohtajaa vaaditaan eroamaan, se on perusteltava kuntalaisille huolellisesti
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jos kun­nan­joh­ta­jaa vaa­di­taan eroa­maan, se on pe­rus­tel­ta­va kun­ta­lai­sil­le huo­lel­li­ses­ti

11.06.2020 18:57 0
Tilaajille
Vivi Marttilalla on vahva kannatus jatkokaudelle Simon kunnan johdossa– kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan kuuden vuoden jatkokaudesta kesäkuussa

Vivi Mart­ti­lal­la on vahva kan­na­tus jat­ko­kau­del­le Simon kunnan joh­dos­sa– kun­nan­val­tuus­to päättää kun­nan­joh­ta­jan kuuden vuoden jat­ko­kau­des­ta ke­sä­kuus­sa

20.05.2020 17:19 0
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kolarin kunnanjohtajan potkut ovat yhdestä äänestä kiinni

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kolarin kun­nan­joh­ta­jan potkut ovat yhdestä äänestä kiinni

17.04.2020 19:57 0
Tilaajille

Enon­te­kiön uusi hal­lin­to­sään­tö kes­kit­tää valtaa kun­nan­joh­ta­jal­le poik­keu­so­lo­jen ajaksi

06.04.2020 16:22 0
Tilaajille

Oikaisu

13.03.2020 22:12 0
Tilaajille
Ypäjälle valittiin maan nuorin kunnanjohtaja

Ypä­jäl­le va­lit­tiin maan nuorin kun­nan­joh­ta­ja

06.02.2020 21:03 0
Päivi Vauhkonen jatkaa Pelkosenniemen kunnanjohtajana ainakin toistaiseksi – asiaa käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa

Päivi Vauh­ko­nen jatkaa Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­ja­na ainakin tois­tai­sek­si – asiaa kä­si­tel­lään seu­raa­vas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa

14.01.2020 19:25 0
Tilaajille
Kaksi luottamushenkilöä jätti aloitteen Pelkosenniemen kunnanjohtajan Päivi Vauhkosen työsuhteen  purkamisesta – kuuleminen tiistaina, syytteet tulivat yllätyksenä

Kaksi luot­ta­mus­hen­ki­löä jätti aloit­teen Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­jan Päivi Vauh­ko­sen työ­suh­teen pur­ka­mi­ses­ta – kuu­le­mi­nen tiis­tai­na, syyt­teet tulivat yl­lä­tyk­se­nä

13.01.2020 14:55 0
Tilaajille
Lapin kunnat yllättäen tasa-arvon etujoukoissa – Suomessa vain neljännes kuntajohtajista on naisia

Lapin kunnat yl­lät­täen ta­sa-ar­von etu­jou­kois­sa – Suo­mes­sa vain nel­jän­nes kun­ta­joh­ta­jis­ta on naisia

13.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtajakisan kärkinelikosta yksi on syntynyt Rovaniemellä, kaksi muuta opiskellut Lapin yliopistossa - Kuka heistä johtaa matkailukaupungin uudelle vuosikymmenelle?

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­san kär­ki­ne­li­kos­ta yksi on syn­ty­nyt Ro­va­nie­mel­lä, kaksi muuta opis­kel­lut Lapin ylio­pis­tos­sa - Kuka heistä johtaa mat­kai­lu­kau­pun­gin uudelle vuo­si­kym­me­nel­le?

13.11.2019 18:58 0
Tilaajille
Vain muutama enää jäljellä: Nämä neljä kutsuttiin soveltuvuusarviointiin Rovaniemen kaupunginjohtajahaussa, kaupungin omat nimet tippuivat

Vain muutama enää jäl­jel­lä: Nämä neljä kut­sut­tiin so­vel­tu­vuu­sar­vioin­tiin Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­haus­sa, kau­pun­gin omat nimet tip­pui­vat

08.11.2019 15:51 0
Tilaajille
Valinnanvaraa on, mutta onko riittävästi? Kaupungin johtoon pyrkivien joukko ei täysin tyydytä Rovaniemen päättäjiä – hakijoista voi silti löytyä helmiä

Va­lin­nan­va­raa on, mutta onko riit­tä­väs­ti? Kau­pun­gin johtoon pyr­ki­vien joukko ei täysin tyydytä Ro­va­nie­men päät­tä­jiä – ha­ki­jois­ta voi silti löytyä helmiä

11.10.2019 18:23 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtajan paikkaa tavoittelee 22 hakijaa – katso nimet tästä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jan paikkaa ta­voit­te­lee 22 hakijaa – katso nimet tästä

10.10.2019 16:28 0
Tilaajille
Kittilä lykkää kunnanjohtajan valintaa – päätös syntyi äänin 18–8

Kittilä lykkää kun­nan­joh­ta­jan va­lin­taa – päätös syntyi äänin 18–8

07.10.2019 20:25 0
Tilaajille
Kukaan ei ollut kelvollinen: Kunnanhallitus pyytää valtuustoa keskeyttämään Kittilän kunnanjohtajan haun

Kukaan ei ollut kel­vol­li­nen: Kun­nan­hal­li­tus pyytää val­tuus­toa kes­keyt­tä­mään Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jan haun

18.09.2019 10:34 0
Tilaajille