Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Kunnanjohtajat
Mikkeli saattaa saada kasvot pohjoisesta – kaupunginjohtajahaun loppusuoralla kaksi kolmesta on lappilaistaustaisia

Mikkeli saattaa saada kasvot poh­joi­ses­ta – kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun lop­pu­suo­ral­la kaksi kol­mes­ta on lap­pi­lais­taus­tai­sia

13.09.2022 21:32
Tilaajille
Kahdeksan sai haastattelukutsun Inarin kunnanjohtajaksi

Kah­dek­san sai haas­tat­te­lu­kut­sun Inarin kun­nan­joh­ta­jak­si

05.09.2022 21:24
Tilaajille
Poliisin mukaan Kolarin ex-kunnanjohtajan tutkintapyynnöissä ei ole aihetta rikosepäilyihin

Po­lii­sin mukaan Kolarin ex-kun­nan­joh­ta­jan tut­kin­ta­pyyn­nöis­sä ei ole aihetta ri­ko­se­päi­lyi­hin

17.08.2022 16:26 1
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtaja selviää ensi viikolla – kolmea haastateltu

Kolarin kun­nan­joh­ta­ja selviää ensi vii­kol­la – kolmea haas­ta­tel­tu

03.08.2022 16:40 1
Tilaajille
Inari jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa syyskuuhun asti – suostumuksia ei tullut määräaikaan mennessä ja Imatran entinen kaupunginjohtaja veti hakemuksensa pois

Inari jatkaa kun­nan­joh­ta­jan viran ha­kuai­kaa syys­kuu­hun asti – suos­tu­muk­sia ei tullut mää­räai­kaan men­nes­sä ja Imatran entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja veti ha­ke­muk­sen­sa pois

01.08.2022 18:08 2
Tilaajille
Inarin kunnanjohtajaksi haki 23 – hakeneiden joukossa muun muassa Utsjoen nykyinen kunnanjohtaja

Inarin kun­nan­joh­ta­jak­si haki 23 – ha­ke­nei­den jou­kos­sa muun muassa Utsjoen ny­kyi­nen kun­nan­joh­ta­ja

22.07.2022 17:20 5
Tilaajille
Pyykkö vai Rantapelkonen – Sodankylän kunnanjohtaja valitaan illalla

Pyykkö vai Ran­ta­pel­ko­nen – So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan illalla

30.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Kittilässä ihmetellään uuden kunnanjohtajan Jari Rantapelkosen ratkaisua: "Sodankylä taisi luvata kuun taivaalta"

Kit­ti­läs­sä ih­me­tel­lään uuden kun­nan­joh­ta­jan Jari Ran­ta­pel­ko­sen rat­kai­sua: "So­dan­ky­lä taisi luvata kuun tai­vaal­ta"

23.06.2022 14:51 13
Tilaajille
Enontekiön kunnanjohtaja valitaan tänään – Sodankylän kunnanhallitus tekee oman esityksensä kunnanjohtajasta

Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan tänään – So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus tekee oman esi­tyk­sen­sä kun­nan­joh­ta­jas­ta

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Uuden kunnanjohtajan etsintä etenee Inarissa – haku saattaa alkaa jo ensi maanantaina

Uuden kun­nan­joh­ta­jan etsintä etenee Ina­ris­sa – haku saattaa alkaa jo ensi maa­nan­tai­na

20.06.2022 19:49
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajaksi haki 12 henkilöä – lisäksi kaksi antanut suostumuksensa virkaan

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jak­si haki 12 hen­ki­löä – lisäksi kaksi antanut suos­tu­muk­sen­sa virkaan

10.06.2022 16:18 1
Tilaajille
Kolmea Keminmaan kunnanjohtajaksi hakenutta pyydetään haastatteluun – haastattelut tehdään kunnanvaltuuston kokouksessa ensi viikolla

Kolmea Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­jak­si ha­ke­nut­ta pyy­de­tään haas­tat­te­luun – haas­tat­te­lut tehdään kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa ensi vii­kol­la

07.06.2022 19:43 3
Tilaajille
Kuusi haki Keminmaan kunnanjohtajaksi

Kuusi haki Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­jak­si

03.06.2022 14:22 6
Tilaajille
Enontekiön kunnanjohtajaksi ja hallintojohtajakasi hakeneiden joukosta valittiin haastateltavat

Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­jak­si ja hal­lin­to­joh­ta­ja­ka­si ha­ke­nei­den jou­kos­ta va­lit­tiin haas­ta­tel­ta­vat

27.05.2022 18:52 4
Tilaajille
Lapin kunnissa on taas jaossa valtaa ja vastuuta: viisi kuntaa etsii uutta kunnanjohtajaa, mutta mitkä niistä nappaavat parhaat osaajat?

Lapin kun­nis­sa on taas jaossa valtaa ja vas­tuu­ta: viisi kuntaa etsii uutta kun­nan­joh­ta­jaa, mutta mitkä niistä nap­paa­vat parhaat osaa­jat?

17.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Johtajalle on maksettava johtajan palkkaa, mutta sen vastineeksi on lupa vaatia näyttöjä
Kolumni

Joh­ta­jal­le on mak­set­ta­va joh­ta­jan palk­kaa, mutta sen vas­ti­neek­si on lupa vaatia näyt­tö­jä

10.04.2022 20:00 2
Tilaajille
Paljonko Lapin hyvinvointialueen johtajalle maksetaan palkkaa? – päätöstä ei ole tehty, mutta Pohjois-Pohjanmaan piikkipalkkaan tuskin ylletään

Pal­jon­ko Lapin hy­vin­voin­tia­lueen joh­ta­jal­le mak­se­taan palk­kaa? – pää­tös­tä ei ole tehty, mutta Poh­jois-Poh­jan­maan piik­ki­palk­kaan tuskin yl­le­tään

08.04.2022 18:01 18
Tilaajille
Keminmaan kunnanjohtaja Mauri Posio irtisanoutui – kolme kuukautta virkavapaan jälkeen riitaisan kunnan johdossa riitti

Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­ja Mauri Posio ir­ti­sa­nou­tui – kolme kuu­kaut­ta vir­ka­va­paan jälkeen rii­tai­san kunnan joh­dos­sa riitti

06.04.2022 19:39 7
Tilaajille
Inarin kunnanjohtaja Toni K. Lainetta esitetään maakuntajohtajaksi Hämeeseen

Inarin kun­nan­joh­ta­ja Toni K. Lai­net­ta esi­te­tään maa­kun­ta­joh­ta­jak­si Hä­mee­seen

17.03.2022 13:38 2
Tilaajille
Lapin kunnanjohtajien paikat ovat olleet tuulisia, vuodessa runsaasti uusia nimiä johtotehtäviin – "Turbulenssia ja epäluottamusta on ollut liian paljon"

Lapin kun­nan­joh­ta­jien paikat ovat olleet tuu­li­sia, vuo­des­sa run­saas­ti uusia nimiä joh­to­teh­tä­viin – "Tur­bu­lens­sia ja epä­luot­ta­mus­ta on ollut liian paljon"

08.03.2022 18:12 5
Tilaajille