Kunnanjohtajat
Viimeisin tunti

Ranuan kun­nan­joh­ta­jak­si on hakenut seit­se­män hen­ki­löä – Uusi kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan elokuun aikana

12:15 6
Tilaajille
Vanhemmat

Vireä kunta on tulijan mieleen – Maija Pih­la­ja­mä­ki aloitti Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja­na

05.06.2021 15:00 5
Tilaajille

Kir­jas­to, ui­ma­hal­li, nuo­ri­so­ta­lo ja las­ket­te­lu­kes­kus sul­je­taan Yli­tor­niol­la – Kun­nan­joh­ta­ja: "Ti­lan­ne on vakava, mutta hal­lin­nas­sa"

16.03.2021 13:04 3
Tilaajille

Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan 22. hel­mi­kuu­ta – Kun­nan­hal­li­tus haas­tat­te­li neljä ha­ki­jaa.

12.02.2021 17:40
Tilaajille

18 haki Posion kun­nan­joh­ta­jak­si – "Kyllä se tästä jou­kos­ta löy­tyy", kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja lupaa, katso koko lista

10.02.2021 15:35
Tilaajille

"Mel­kein vii­mei­nen hiihto" – Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja Antti Jämsén sai sy­dän­koh­tauk­sen, jää sai­raus­lo­mal­le

31.01.2021 17:35 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin etuja puo­lus­ta­nut te­ho­tii­mi menee uu­sik­si, kun kun­nan­joh­ta­jis­ta vaihtuu puolet tai ylikin

28.01.2021 20:57
Tilaajille

Kolme kuntaa hakee kun­nan­joh­ta­jaa La­pis­sa, yhden johtaja va­li­taan maa­nan­tai­na ja kah­des­sa kun­nas­sa on vä­li­ai­kai­set rat­kai­sut

25.01.2021 12:51
Tilaajille

Posion kunta hakee nyt uutta kun­nan­joh­ta­jaa – ny­kyi­nen johtaja siirtyy Lapin liit­toon

19.01.2021 13:11
Tilaajille

Yh­dek­sän haki Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­jak­si – ha­ki­jois­ta kolme työs­ken­te­lee jo kun­nas­sa

08.01.2021 09:30 1
Tilaajille

Suomen nuorin nais­kun­nan­joh­ta­ja Pirre Sep­pä­nen lähti met­säl­le Sii­ka­lat­val­la ja rikkoi en­nak­ko­luu­lot – "Olivat äi­jä­po­ru­kal­la vit­sail­leet, ettei var­mas­ti tule tästä sta­di­lai­ses­ta met­säs­tä­jää"

22.11.2020 13:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Por­mes­ta­ri­mal­lia voisi harkita La­pis­sa­kin

28.09.2020 05:00
Tilaajille

Kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sa on edennyt kyt­täys­vai­hee­seen – sekä Kemiin että Tor­nioon ko­si­taan par­hail­laan hyviä ha­ki­joi­ta

23.09.2020 06:30 1
Tilaajille

Kolari aikoo ir­ti­sa­noa kun­nan­joh­ta­jan­sa – Kris­tii­na Tikkala va­rau­tuu viemään asian oi­keu­teen

16.09.2020 10:15 2
Tilaajille

Hannele Ma­tin­las­sis­ta Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­nen – Va­lit­tiin teh­tä­vään äänin 7–2

12.08.2020 10:34 1
Tilaajille

Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­nen va­li­taan tiis­tai­na – Kun­nan­hal­li­tus haas­tat­te­li viittä eh­do­kas­ta

10.08.2020 17:14 1
Tilaajille

Tässä työssä saa kestää so­me-hauk­ku­ja ja raas­ta­via si­säi­siä kiis­to­ja – silti ammatti kiin­nos­taa nyt enemmän kuin koskaan aiemmin 2000-lu­vul­la

11.07.2020 08:00 1
Tilaajille

Kun­nan­joh­ta­ja Mauri Posio hakee vir­ka­va­paa­ta Ke­min­maas­sa – va­lit­tiin ve­tä­mään so­te-ra­ken­neuu­dis­tus­ta

06.07.2020 21:46
Tilaajille

Mikä Lapin kuntien joh­dos­sa oikein mättää? Tut­ki­jan mukaan uu­dis­ta­va johtaja törmää usein syvällä is­tu­vaan kult­tuu­riin, jota on liki mah­do­ton muuttaa

03.07.2020 06:30 5
Tilaajille
Kolumni

Joh­ta­jan jakkara näyttää keik­ku­van her­käs­ti naisen alla

24.06.2020 06:30 6
Tilaajille