Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kunnanjohtajat
Antti Mulari ja Markku Vehkaoja ovat ehdolla Kolarin tulevaksi kunnanjohtajaksi

Antti Mulari ja Markku Veh­ka­oja ovat ehdolla Kolarin tu­le­vak­si kun­nan­joh­ta­jak­si

08.12.2023 16:02 1
Tilaajille
Kuntalehti: Ylitornion kunnanjohtaja Maija Pihlajamäki on ehdolla Soinin kunnanjohtajaksi

Kun­ta­leh­ti: Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja Maija Pih­la­ja­mä­ki on ehdolla Soinin kun­nan­joh­ta­jak­si

07.12.2023 16:37 1
Tilaajille
Päivi Kontio valittiin Utsjoen kunnanjohtajaksi

Päivi Kontio va­lit­tiin Utsjoen kun­nan­joh­ta­jak­si

30.11.2023 08:47 2
Tilaajille
Vainio ja Rantapelkonen Lapin kuntapomojen tulokärjessä – tienasivat selvästi enemmän kuin kansanedustajat tai hyvinvointialueen johtajat

Vainio ja Ran­ta­pel­ko­nen Lapin kun­ta­po­mo­jen tu­lo­kär­jes­sä – tie­na­si­vat sel­väs­ti enemmän kuin kan­san­edus­ta­jat tai hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jat

08.11.2023 13:11 9
Tilaajille
Kemijärven kaupunginjohtaja Pekka Iivari purki virkasuhteensa koeajalla

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Pekka Iivari purki vir­ka­suh­teen­sa koe­ajal­la

26.10.2023 10:38 12
Tilaajille
Entinen kansanedustaja Mikko Kärnä valittiin Rautavaaran kunnanjohtajaksi Pohjois-Savoon

Entinen kan­san­edus­ta­ja Mikko Kärnä va­lit­tiin Rau­ta­vaa­ran kun­nan­joh­ta­jak­si Poh­jois-Sa­voon

23.10.2023 21:04 2
Tilaajille
Rautavaaran kunnanhallitus esittää Mikko Kärnää kunnanjohtajakseen

Rau­ta­vaa­ran kun­nan­hal­li­tus esittää Mikko Kärnää kun­nan­joh­ta­jak­seen

09.10.2023 22:11 5
Tilaajille
Utsjoen kunnanjohtajan paikkaa tavoittelee peräti 32 henkilöä – toinen hakukierros toi tuntuvan lisäyksen hakijamäärään

Utsjoen kun­nan­joh­ta­jan paikkaa ta­voit­te­lee peräti 32 hen­ki­löä – toinen ha­ku­kier­ros toi tun­tu­van li­säyk­sen ha­ki­ja­mää­rään

06.10.2023 09:13 2
Tilaajille
"Minä olen Kolarin kunnanjohtaja, ja minun on hoidettava virkaani", sanoo Kristiina Tikkala – KHO kumosi potkut, kunta neuvottelee jatkosta lähipäivinä

"Minä olen Kolarin kun­nan­joh­ta­ja, ja minun on hoi­det­ta­va vir­kaa­ni", sanoo Kris­tii­na Tikkala – KHO kumosi potkut, kunta neu­vot­te­lee jat­kos­ta lä­hi­päi­vi­nä

21.08.2023 14:11 25
Tilaajille
Utsjoki käynnisti uuden kunnanjohtajan haun

Utsjoki käyn­nis­ti uuden kun­nan­joh­ta­jan haun

22.06.2023 18:51 3
Tilaajille
Enontekiön kunnanhallitus esittää Petri Härköstä kunnanjohtajaksi – valtuusto tekee päätöksen ennen juhannusta

Enon­te­kiön kun­nan­hal­li­tus esittää Petri Här­kös­tä kun­nan­joh­ta­jak­si – val­tuus­to tekee pää­tök­sen ennen ju­han­nus­ta

07.06.2023 13:57 5
Tilaajille
Utsjoen kunnanjohtaja Taina Pieski on irtisanoutunut reilun vuoden virassaolon jälkeen – "Lapissa kunnanjohtajan virat tuntuvat olevan tuulisia paikkoja"

Utsjoen kun­nan­joh­ta­ja Taina Pieski on ir­ti­sa­nou­tu­nut reilun vuoden vi­ras­sao­lon jälkeen – "La­pis­sa kun­nan­joh­ta­jan virat tun­tu­vat olevan tuu­li­sia paik­ko­ja"

16.05.2023 17:29 12
Tilaajille
Tommi Kasuriselle tehtiin johtajasopimus – uudelle kunnanjohtajalle asetetut tavoitteet on kirjattu Inarissa paperille

Tommi Ka­su­ri­sel­le tehtiin joh­ta­ja­so­pi­mus – uudelle kun­nan­joh­ta­jal­le ase­te­tut ta­voit­teet on kir­jat­tu Ina­ris­sa pa­pe­ril­le

23.03.2023 14:30
Tilaajille
Pellon kunnanjohtaja Eero Ylitalo tapaa Ruotsin kuninkaan toistamiseen

Pellon kun­nan­joh­ta­ja Eero Ylitalo tapaa Ruotsin ku­nin­kaan tois­ta­mi­seen

22.03.2023 19:58 2
Tilaajille
Pello kutsuu seitsemän kunnanjohtajaehdokasta haastatteluun

Pello kutsuu seit­se­män kun­nan­joh­ta­ja­eh­do­kas­ta haas­tat­te­luun

28.02.2023 17:56
Tilaajille
Uutisanalyysi: Houkuttaako riitaisan pikkukaupungin johtajuus hakijoita?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Hou­kut­taa­ko rii­tai­san pik­ku­kau­pun­gin joh­ta­juus ha­ki­joi­ta?

28.02.2023 06:00 10
Tilaajille
Kittilän johtoon valittu Timo Kurula aikoo tarttua ensitöikseen asuntopulaan – johtajavalinnan eriävissä mielipiteissä hän ei näe mitään erikoista

Kit­ti­län johtoon valittu Timo Kurula aikoo tarttua en­si­töik­seen asun­to­pu­laan – joh­ta­ja­va­lin­nan eriä­vis­sä mie­li­pi­teis­sä hän ei näe mitään eri­kois­ta

15.12.2022 19:50 18
Tilaajille
Kittilän uudeksi kunnanjohtajaksi valittiin Timo Kurula – sai yli puolet äänistä, mutta peräti seitsemän valtuutettua jätti päätökseen eriävän mielipiteen

Kit­ti­län uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Timo Kurula – sai yli puolet ää­nis­tä, mutta peräti seit­se­män val­tuu­tet­tua jätti pää­tök­seen eriävän mie­li­pi­teen

15.12.2022 16:37 44
Tilaajille
Kittilän on viimein aika saada pitkäaikaisempi kunnanjohtaja – valintaa ei kuitenkaan saisi tehdä hyvitellen menneistä tapahtumista
Kolumni

Kit­ti­län on viimein aika saada pit­kä­ai­kai­sem­pi kun­nan­joh­ta­ja – va­lin­taa ei kui­ten­kaan saisi tehdä hy­vi­tel­len men­neis­tä ta­pah­tu­mis­ta

12.12.2022 21:52 10
Tilaajille
Atte Rantasen johtajasopimusta käsitellään tänään Kemijärven kaupunginhallituksessa – Rantanen vaatii kahdeksan kuukauden palkkaa

Atte Ran­ta­sen joh­ta­ja­so­pi­mus­ta kä­si­tel­lään tänään Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – Ran­ta­nen vaatii kah­dek­san kuu­kau­den palkkaa

28.11.2022 09:00 7
Tilaajille