Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Kunnanjohtajat
Kittilän johtoon valittu Timo Kurula aikoo tarttua ensitöikseen asuntopulaan – johtajavalinnan eriävissä mielipiteissä hän ei näe mitään erikoista

Kit­ti­län johtoon valittu Timo Kurula aikoo tarttua en­si­töik­seen asun­to­pu­laan – joh­ta­ja­va­lin­nan eriä­vis­sä mie­li­pi­teis­sä hän ei näe mitään eri­kois­ta

15.12.2022 19:50 18
Tilaajille
Kittilän uudeksi kunnanjohtajaksi valittiin Timo Kurula – sai yli puolet äänistä, mutta peräti seitsemän valtuutettua jätti päätökseen eriävän mielipiteen

Kit­ti­län uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Timo Kurula – sai yli puolet ää­nis­tä, mutta peräti seit­se­män val­tuu­tet­tua jätti pää­tök­seen eriävän mie­li­pi­teen

15.12.2022 16:37 44
Tilaajille
Kittilän on viimein aika saada pitkäaikaisempi kunnanjohtaja – valintaa ei kuitenkaan saisi tehdä hyvitellen menneistä tapahtumista
Kolumni

Kit­ti­län on viimein aika saada pit­kä­ai­kai­sem­pi kun­nan­joh­ta­ja – va­lin­taa ei kui­ten­kaan saisi tehdä hy­vi­tel­len men­neis­tä ta­pah­tu­mis­ta

12.12.2022 21:52 10
Tilaajille
Atte Rantasen johtajasopimusta käsitellään tänään Kemijärven kaupunginhallituksessa – Rantanen vaatii kahdeksan kuukauden palkkaa

Atte Ran­ta­sen joh­ta­ja­so­pi­mus­ta kä­si­tel­lään tänään Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – Ran­ta­nen vaatii kah­dek­san kuu­kau­den palkkaa

28.11.2022 09:00 7
Tilaajille
Pellon kunnanjohtaja Eero Ylitalo jää eläkkeelle ensi kesänä

Pellon kun­nan­joh­ta­ja Eero Ylitalo jää eläk­keel­le ensi kesänä

25.11.2022 08:17
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajan virkaan kaikkiaan 25 hakemusta – toinen hakukierros toi viisitoista uutta ehdokasta

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jan virkaan kaik­kiaan 25 ha­ke­mus­ta – toinen ha­ku­kier­ros toi vii­si­tois­ta uutta eh­do­kas­ta

18.11.2022 16:05 17
Tilaajille
Inari valitsee tänään uuden kunnanjohtajan – onko hän kauppatieteen tohtori ja rekkakuski Tommi Kasurinen?

Inari va­lit­see tänään uuden kun­nan­joh­ta­jan – onko hän kaup­pa­tie­teen tohtori ja rek­ka­kus­ki Tommi Ka­su­ri­nen?

14.10.2022 06:30 1
Tilaajille
Inarin kunnanhallitus ehdottaa kunnanjohtajaksi Tommi Kasurista

Inarin kun­nan­hal­li­tus eh­dot­taa kun­nan­joh­ta­jak­si Tommi Ka­su­ris­ta

03.10.2022 21:38 5
Tilaajille
Lappiin ihastunut etelän proffa – kunnanjohtaja Jari Rantapelkosta on uransa aikana uhkailtu virastossa ja uhattu tappaa ulkomailla

Lappiin ihas­tu­nut etelän proffa – ­kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­kos­ta on uransa aikana uh­kail­tu vi­ras­tos­sa ja uhattu tappaa ul­ko­mail­la

02.10.2022 06:30 6
Tilaajille
Mikkeli saattaa saada kasvot pohjoisesta – kaupunginjohtajahaun loppusuoralla kaksi kolmesta on lappilaistaustaisia

Mikkeli saattaa saada kasvot poh­joi­ses­ta – kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun lop­pu­suo­ral­la kaksi kol­mes­ta on lap­pi­lais­taus­tai­sia

13.09.2022 21:32
Tilaajille
Kahdeksan sai haastattelukutsun Inarin kunnanjohtajaksi

Kah­dek­san sai haas­tat­te­lu­kut­sun Inarin kun­nan­joh­ta­jak­si

05.09.2022 21:24
Tilaajille
Poliisin mukaan Kolarin ex-kunnanjohtajan tutkintapyynnöissä ei ole aihetta rikosepäilyihin

Po­lii­sin mukaan Kolarin ex-kun­nan­joh­ta­jan tut­kin­ta­pyyn­nöis­sä ei ole aihetta ri­kos­epäi­lyi­hin

17.08.2022 16:26 1
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtaja selviää ensi viikolla – kolmea haastateltu

Kolarin kun­nan­joh­ta­ja selviää ensi vii­kol­la – kolmea haas­ta­tel­tu

03.08.2022 16:40 1
Tilaajille
Inari jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa syyskuuhun asti – suostumuksia ei tullut määräaikaan mennessä ja Imatran entinen kaupunginjohtaja veti hakemuksensa pois

Inari jatkaa kun­nan­joh­ta­jan viran ha­ku­ai­kaa syys­kuu­hun asti – suos­tu­muk­sia ei tullut mää­rä­ai­kaan men­nes­sä ja Imatran entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja veti ha­ke­muk­sen­sa pois

01.08.2022 18:08 2
Tilaajille
Inarin kunnanjohtajaksi haki 23 – hakeneiden joukossa muun muassa Utsjoen nykyinen kunnanjohtaja

Inarin kun­nan­joh­ta­jak­si haki 23 – ha­ke­nei­den jou­kos­sa muun muassa Utsjoen ny­kyi­nen kun­nan­joh­ta­ja

22.07.2022 17:20 5
Tilaajille
Pyykkö vai Rantapelkonen – Sodankylän kunnanjohtaja valitaan illalla

Pyykkö vai Ran­ta­pel­ko­nen – So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan illalla

30.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Kittilässä ihmetellään uuden kunnanjohtajan Jari Rantapelkosen ratkaisua: "Sodankylä taisi luvata kuun taivaalta"

Kit­ti­läs­sä ih­me­tel­lään uuden kun­nan­joh­ta­jan Jari Ran­ta­pel­ko­sen rat­kai­sua: "So­dan­ky­lä taisi luvata kuun tai­vaal­ta"

23.06.2022 14:51 13
Tilaajille
Enontekiön kunnanjohtaja valitaan tänään – Sodankylän kunnanhallitus tekee oman esityksensä kunnanjohtajasta

Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan tänään – So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus tekee oman esi­tyk­sen­sä kun­nan­joh­ta­jas­ta

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Uuden kunnanjohtajan etsintä etenee Inarissa – haku saattaa alkaa jo ensi maanantaina

Uuden kun­nan­joh­ta­jan etsintä etenee Ina­ris­sa – haku saattaa alkaa jo ensi maa­nan­tai­na

20.06.2022 19:49
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajaksi haki 12 henkilöä – lisäksi kaksi antanut suostumuksensa virkaan

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jak­si haki 12 hen­ki­löä – lisäksi kaksi antanut suos­tu­muk­sen­sa virkaan

10.06.2022 16:18 1
Tilaajille