pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Maastopalot: So­dan­ky­läs­sä sam­mu­te­taan ku­lo­tuk­ses­ta ka­ran­nut­ta maas­to­pa­loa– "Nyt tikut pois, ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus voi­mas­sa koko La­pis­sa"

Kunnanjohtajat
Lapin kunnissa on taas jaossa valtaa ja vastuuta: viisi kuntaa etsii uutta kunnanjohtajaa, mutta mitkä niistä nappaavat parhaat osaajat?

Lapin kun­nis­sa on taas jaossa valtaa ja vas­tuu­ta: viisi kuntaa etsii uutta kun­nan­joh­ta­jaa, mutta mitkä niistä nap­paa­vat parhaat osaa­jat?

17.05.2022 06:30 2
Tilaajille
Johtajalle on maksettava johtajan palkkaa, mutta sen vastineeksi on lupa vaatia näyttöjä
Kolumni

Joh­ta­jal­le on mak­set­ta­va joh­ta­jan palk­kaa, mutta sen vas­ti­neek­si on lupa vaatia näyt­tö­jä

10.04.2022 20:00 2
Tilaajille
Paljonko Lapin hyvinvointialueen johtajalle maksetaan palkkaa? – päätöstä ei ole tehty, mutta Pohjois-Pohjanmaan piikkipalkkaan tuskin ylletään

Pal­jon­ko Lapin hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jal­le mak­se­taan palk­kaa? – pää­tös­tä ei ole tehty, mutta Poh­jois-Poh­jan­maan piik­ki­palk­kaan tuskin yl­le­tään

08.04.2022 18:01 18
Tilaajille
Keminmaan kunnanjohtaja Mauri Posio irtisanoutui – kolme kuukautta virkavapaan jälkeen riitaisan kunnan johdossa riitti

Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­ja Mauri Posio ir­ti­sa­nou­tui – kolme kuu­kaut­ta vir­ka­va­paan jälkeen rii­tai­san kunnan joh­dos­sa riitti

06.04.2022 19:39 7
Tilaajille
Inarin kunnanjohtaja Toni K. Lainetta esitetään maakuntajohtajaksi Hämeeseen

Inarin kun­nan­joh­ta­ja Toni K. Lai­net­ta esi­te­tään maa­kun­ta­joh­ta­jak­si Hä­mee­seen

17.03.2022 13:38 2
Tilaajille
Lapin kunnanjohtajien paikat ovat olleet tuulisia, vuodessa runsaasti uusia nimiä johtotehtäviin – "Turbulenssia ja epäluottamusta on ollut liian paljon"

Lapin kun­nan­joh­ta­jien paikat ovat olleet tuu­li­sia, vuo­des­sa run­saas­ti uusia nimiä joh­to­teh­tä­viin – "Tur­bu­lens­sia ja epä­luot­ta­mus­ta on ollut liian paljon"

08.03.2022 18:12 5
Tilaajille
Marjukka Mannisesta Iin uusi kunnanjohtaja – Manninen voitti valtuuston äänestyksessä Tervolan kunnanjohtajan Mika Simoskan

Mar­juk­ka Man­ni­ses­ta Iin uusi kun­nan­joh­ta­ja – Man­ni­nen voitti val­tuus­ton ää­nes­tyk­ses­sä Ter­vo­lan kun­nan­joh­ta­jan Mika Si­mos­kan

28.02.2022 20:19
Tilaajille
Kemin ex-kaupunginjohtaja Tero Nissinen jättää tehtävänsä Salon kaupunginjohtajana

Kemin ex-kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­nen jättää teh­tä­vän­sä Salon kau­pun­gin­joh­ta­ja­na

17.02.2022 14:14 2
Tilaajille
Taina Pieski valittiin Utsjoen uudeksi kunnanjohtajaks: "Kyllähän tämä nöyräksi pistää"

Taina Pieski va­lit­tiin Utsjoen uudeksi kun­nan­joh­ta­jaks: "Kyl­lä­hän tämä nöy­räk­si pistää"

31.01.2022 18:25 1
Tilaajille
Pormestari ei innosta kaikkia Enontekiöllä – viisitoista valtuutettua vaatii, ettei pormestaria edes harkittaisi

Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

26.01.2022 19:30 7
Tilaajille
Iin kunnanjohtajaksi pyrkii 20 hakijaa –  joukossa Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska

Iin kun­nan­joh­ta­jak­si pyrkii 20 hakijaa –  jou­kos­sa Ter­vo­lan kun­nan­joh­ta­ja Mika Simoska

25.01.2022 12:09 3
Tilaajille
Neljä haastatellaan Utsjoen kunnanjohtajaksi – joukossa myös Utsjoen nykyinen kirkkoherra

Neljä haas­ta­tel­laan Utsjoen kun­nan­joh­ta­jak­si – jou­kos­sa myös Utsjoen ny­kyi­nen kirk­ko­her­ra

21.01.2022 18:15
Tilaajille
Kunnanjohtaja Mauri Posio voi palata töihin Keminmaassa

Kun­nan­joh­ta­ja Mauri Posio voi palata töihin Ke­min­maas­sa

22.12.2021 14:46 1
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajaksi valittiin Jari Rantapelkonen

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Jari Ran­ta­pel­ko­nen

13.12.2021 15:45 10
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus vahvistaa uuden kunnanjohtajan palkan – Tuomas Aikkilan palkaksi 7 900 euroa

Ranuan kun­nan­hal­li­tus vah­vis­taa uuden kun­nan­joh­ta­jan palkan – Tuomas Aik­ki­lan pal­kak­si 7 900 euroa

07.10.2021 11:22
Tilaajille
Kittilä jatkaa hakuaikaa kunnanjohtajan virkaan – Kuntaan tullut tähän mennessä kahdeksan hakemusta

Kittilä jatkaa ha­ku­ai­kaa kun­nan­joh­ta­jan virkaan – Kuntaan tullut tähän men­nes­sä kah­dek­san ha­ke­mus­ta

31.08.2021 18:19 1
Tilaajille
Keminmaan kunnanjohtaja Mauri Posio pyysi keskeyttämään virkavapaansa – kunnanhallitus ei suostunut

Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­ja Mauri Posio pyysi kes­keyt­tä­mään vir­ka­va­paan­sa – kun­nan­hal­li­tus ei suos­tu­nut

25.08.2021 12:08 3
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus esittää Tuomas Aikkilaa uudeksi kunnanjohtajaksi – "Päätös oli täysin yksimielinen"

Ranuan kun­nan­hal­li­tus esittää Tuomas Aik­ki­laa uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si – "Päätös oli täysin yk­si­mie­li­nen"

23.08.2021 18:10 3
Tilaajille
Erkki Parkkinen palasi 30 vuoden jälkeen kotiseudulleen kunnanjohtajaksi – hän laittoi itsensä likoon, jotta pieni Salla saataisiin maailmankartalle, ja lopulta onnistui

Erkki Park­ki­nen palasi 30 vuoden jälkeen ko­ti­seu­dul­leen kun­nan­joh­ta­jak­si – hän laittoi itsensä likoon, jotta pieni Salla saa­tai­siin maail­man­kar­tal­le, ja lopulta on­nis­tui

23.08.2021 09:38 7
Tilaajille
Ranuan kunnanjohtajavalinta hallituksen käsittelyssä maanantaina:  Tuomas Aikkila tai Päivi Lundvall haastateltu, kunnanhallitus antaa oman esityksensä valtuustolle

Ranuan kun­nan­joh­ta­ja­va­lin­ta hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lys­sä maa­nan­tai­na: Tuomas Aikkila tai Päivi Lund­vall haas­ta­tel­tu, kun­nan­hal­li­tus antaa oman esi­tyk­sen­sä val­tuus­tol­le

19.08.2021 15:35 8
Tilaajille