Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Päivittyvä koronaseuranta: Pal­ve­lu­ta­lo Näs­män­kiep­piin vie­rai­lu­kiel­to, Kit­ti­län Koi­vu­ko­dis­sa neljä uutta tar­tun­taa

Kuntapäättäjät
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­man vas­tus­tus van­kis­tuu sitä mukaan, kun voi­ma­la­hank­kei­den määrä kasvaa

10.07.2021 06:00 14
Tilaajille
Pääkirjoitus

Lapin kuntien on pakko so­peut­taa menonsa tulojen mu­kai­sik­si

04.07.2021 16:46 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä-erä taas ajan­koh­tai­nen

16.06.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­päät­tä­jät, kuun­nel­kaa nuoria

15.06.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­päät­tä­jät rat­kai­se­vat kai­vos­ten koh­ta­lon

28.05.2021 05:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun­ta­päät­tä­jät päät­tä­vät pal­jos­ta muus­ta­kin kuin pe­rus­pal­ve­luis­ta – Sen luulisi kiin­nos­ta­van uni­sin­ta­kin ää­nes­tä­jää

23.05.2021 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vääriä väit­tei­tä pää­tök­sen­teos­ta

13.05.2021 05:00 1
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus ju­mit­tui run­ko­ve­si­put­ki­mak­su­jen pe­rin­tään

27.04.2021 09:27
Tilaajille

Yrit­tä­jil­tä vahva viesti kun­ta­päät­tä­jil­le: Paras tuki yrit­tä­jyy­del­le on lisätä kunnan ve­to­voi­maa

15.03.2021 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä ihmeen Kit­ti­län tie?

12.03.2021 11:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus

Posion kun­nan­joh­ta­ja­haul­la saa­vut­ta­ma ima­go­voit­to uhkaa kääntyä tap­piok­si

10.03.2021 11:48 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tuu­te­tuil­la riittää yhä teh­tä­vää

25.02.2021 09:41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­mä­val­tuu­te­tun miet­tei­tä Tor­nios­ta

11.02.2021 17:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­päät­tä­jien mah­do­ton tehtävä

09.02.2021 07:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voiko val­tuus­ton val­la­ta?

08.02.2021 19:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka johtaa Yli­tor­nion kuntaa?

24.11.2020 09:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuka lähtisi ehdolle kun­ta­vaa­lei­hin?

27.10.2020 06:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ta­lou­den suun­nit­te­le­mat­to­muus suurin syy?

28.09.2020 04:51
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun­nis­sa olisi nyt ti­laus­ta pak­su­nah­kai­sil­le päät­tä­jil­le, mutta löy­tyy­kö heitä riit­tä­väs­ti?

08.09.2020 05:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun­ta­päät­tä­jien on kyet­tä­vä myös ää­nes­tä­jiä suu­tut­ta­viin pää­tök­siin

21.07.2020 06:30
Tilaajille