Hannukaisen kaivoshanke
Viimeisin tunti
Kolariin povataan taas kaivosvaaleja – "Valtuuston suurin haaste on unohtaa vanhat kaunat"

Ko­la­riin po­va­taan taas kai­vos­vaa­le­ja – "Val­tuus­ton suurin haaste on unohtaa vanhat kaunat"

18:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Tapojärven kaivosyhtiölle toimipiste Kolariin

Ta­po­jär­ven kai­vos­yh­tiöl­le toi­mi­pis­te Ko­la­riin

01.03.2021 11:47 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Vääriä tietoja kai­vos­yh­tiös­tä

18.02.2021 05:20 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kes­kus­te­lu jatkuu: Han­nu­kai­sen kai­vos­hank­keen alv-las­kel­mis­sa ei kaikki täsmää

13.02.2021 17:01 3
Tilaajille
Onko Hannukaisen luvut laskettu oikein?
Lukijalta Mielipide

Onko Han­nu­kai­sen luvut las­ket­tu oikein?

08.02.2021 08:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Oi­kai­su­ja Ramboll harhaan

08.02.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pro­pa­gan­daa vai vaa­li­pe­liä?

07.02.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Onko Han­nu­kai­sen luvut las­ket­tu oikein?

04.02.2021 14:57 4
Tilaajille
Väylä ei saa vaarantua kaivoksista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Väylä ei saa vaa­ran­tua kai­vok­sis­ta

14.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Hannukaisen kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus laitetaan uudelleen vireille: "Tämä ei ole yksinkertainen ratkaisu"

Han­nu­kai­sen kai­vok­sen ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­pa­ha­ke­mus lai­te­taan uu­del­leen vi­reil­le: "Tämä ei ole yk­sin­ker­tai­nen rat­kai­su"

06.11.2020 18:24
Tilaajille
Sillä välin kun toimivat kaivokset louhivat ja laajenevat, vireillä olevat kaivoshankkeet nytkähtelevät eteenpäin – Missä mennään Lapin kaivosten ja kaivoshankkeiden kanssa?

Sillä välin kun toi­mi­vat kai­vok­set lou­hi­vat ja laa­je­ne­vat, vi­reil­lä olevat kai­vos­hank­keet nyt­käh­te­le­vät eteen­päin – Missä mennään Lapin kai­vos­ten ja kai­vos­hank­kei­den kanssa?

14.09.2020 15:26 5
Tilaajille
Hannukainen Mining oy jätti täydennyksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseensa – Prosessia tarkastellaan pahimpien skenaarioiden kautta

Han­nu­kai­nen Mining oy jätti täy­den­nyk­sen ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­pa­ha­ke­muk­seen­sa – Pro­ses­sia tar­kas­tel­laan pa­him­pien ske­naa­rioi­den kautta

30.06.2020 18:53 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hannukaisen kaivosta vastustavat eniten Kolarissa nuoret, mikä kertoo arvojen muutoksesta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Han­nu­kai­sen kai­vos­ta vas­tus­ta­vat eniten Ko­la­ris­sa nuoret, mikä kertoo arvojen muu­tok­ses­ta

12.06.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kaivos vai ei?

11.06.2020 11:01 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hannukaisen kaivoshankkeen eteneminen hidastui entisestään, mutta perustellusta syystä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Han­nu­kai­sen kai­vos­hank­keen ete­ne­mi­nen hi­das­tui en­ti­ses­tään, mutta pe­rus­tel­lus­ta syystä

05.04.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Juhani Vaattovaara

Lu­ki­jal­ta: Kai­vok­sel­la entistä suu­rem­pi tarve

25.03.2020 14:17
Tilaajille
Lukijalta: Kolari uudelleen nousuun kaivoksella
Lukijalta Mielipide Olavi Laukkanen

Lu­ki­jal­ta: Kolari uu­del­leen nousuun kai­vok­sel­la

26.02.2020 06:20
Tilaajille
Kaivoksen kannattajat kokoavat joukkoja – Kolarissa kerätään nimiä Hannukaisen kaivoksen puolesta adressiin

Kai­vok­sen kan­nat­ta­jat ko­koa­vat jouk­ko­ja – Ko­la­ris­sa ke­rä­tään nimiä Han­nu­kai­sen kai­vok­sen puo­les­ta ad­res­siin

19.02.2020 19:51 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mari Pilventö, Jaana Koivumaa

Lu­ki­jal­ta: Kai­vos­han­ket­ta ke­hi­te­tään yh­des­sä, jotta luonto voittaa

01.02.2020 11:18
Tilaajille
Lukijalta: Kansalaisten kaivosaktiivisuus välttämätön
Lukijalta Mielipide Leif Ramm-Schmidt

Lu­ki­jal­ta: Kan­sa­lais­ten kai­vos­ak­tii­vi­suus vält­tä­mä­tön

29.01.2020 08:17
Tilaajille