Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Kolari
Koti löytyi Kolarista – Aura ja Lauri-Kustaa Pyykösen liikkuvat työnkuvat vaativat arkielämältä suunnitelmallisuutta

Koti löytyi Ko­la­ris­ta – Aura ja Lau­ri-Kus­taa Pyy­kö­sen liik­ku­vat työn­ku­vat vaa­ti­vat ar­kie­lä­mäl­tä suun­ni­tel­mal­li­suut­ta

27.11.2022 17:30 1
Tilaajille
Uudistettu Pyhän Laurin kappeli palvelee kaikkia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­dis­tet­tu Pyhän Laurin kappeli pal­ve­lee kaikkia

22.11.2022 06:04
Tilaajille

Kolari nostaa va­paa-ajan asun­to­jen kiin­teis­tö­ve­rop­ro­sent­tia

08.11.2022 20:05
Tilaajille
Ylläsjärvellä satsataan lähiruokaan ja marjatuotteisiin – Lapin Sara palkittiin Kolarin vuoden yrityksenä

Yl­läs­jär­vel­lä sat­sa­taan lä­hi­ruo­kaan ja mar­ja­tuot­tei­siin – Lapin Sara pal­kit­tiin Kolarin vuoden yri­tyk­se­nä

29.10.2022 22:00 1
Tilaajille
Traktorista viereiseen rakennukseen levinnyt tulipalo tuhosi mökkirakennuksen Kolarissa

Trak­to­ris­ta vie­rei­seen ra­ken­nuk­seen le­vin­nyt tu­li­pa­lo tuhosi mök­ki­ra­ken­nuk­sen Ko­la­ris­sa

23.09.2022 15:44
Tilaajille
Kolarissa kaksi onnettomuutta mönkijällä ja pyörällä

Ko­la­ris­sa kaksi on­net­to­muut­ta mön­ki­jäl­lä ja pyö­räl­lä

22.09.2022 15:13
Tilaajille
Kolmen nuoren "päähänpisto" johti Kolarissa kuorma-auton varastamiseen, liikennerikoksiin ja törkeään tuhotyöhön

Kolmen nuoren "pää­hän­pis­to" johti Ko­la­ris­sa kuor­ma-au­ton va­ras­ta­mi­seen, lii­ken­ne­ri­kok­siin ja tör­keään tu­ho­työ­hön

20.09.2022 12:21 6
Tilaajille
Kolarista anastettiin kuorma-auto, joka löytyi myöhemmin Muoniosta poltettuna – vahingot useita kymmeniä tuhansia euroja

Ko­la­ris­ta anas­tet­tiin kuor­ma-au­to, joka löytyi myö­hem­min Muo­nios­ta pol­tet­tu­na – va­hin­got useita kym­me­niä tu­han­sia euroja

19.09.2022 12:56 2
Tilaajille

Kolarin Kie­na­joen silta pois käy­tös­tä kor­jaus­ten takia

09.09.2022 09:11
Tilaajille
Pasmajärven maa- ja kotitalousseura palkittiin 2 000 euron kulttuuripalkinnolla

Pas­ma­jär­ven maa- ja ko­ti­ta­lous­seu­ra pal­kit­tiin 2 000 euron kult­tuu­ri­pal­kin­nol­la

29.08.2022 21:35 1
Tilaajille
Ylläksellä alkaa elokuvien syyskuu – Napapiirin Sankarit 4 kruunaa Kino Ylläksen

Yl­läk­sel­lä alkaa elo­ku­vien syyskuu – Na­pa­pii­rin San­ka­rit 4 kruunaa Kino Yl­läk­sen

23.08.2022 16:00
Tilaajille
”Terveyskeskuksen takia Kolarissa vallitsee pelon ilmapiiri” – Lapin Kansa haastatteli terveyskeskuksen potilaita, joiden mukaan hoito ei ole asianmukaista ja etäpalvelut aiheuttavat ongelmia

”Ter­veys­kes­kuk­sen takia Ko­la­ris­sa val­lit­see pelon il­ma­pii­ri” – Lapin Kansa haas­tat­te­li ter­veys­kes­kuk­sen po­ti­lai­ta, joiden mukaan hoito ei ole asian­mu­kais­ta ja etä­pal­ve­lut ai­heut­ta­vat on­gel­mia

09.08.2022 06:30 21
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtaja selviää ensi viikolla – kolmea haastateltu

Kolarin kun­nan­joh­ta­ja selviää ensi vii­kol­la – kolmea haas­ta­tel­tu

03.08.2022 16:40 1
Tilaajille
Hannukainen Mining oy on jättänyt koetoimintailmoituksen – vanhalle kaivosalueelle Kolarissa tehdään koerakenne syyskuussa

Han­nu­kai­nen Mining oy on jät­tä­nyt koe­toi­min­tail­moi­tuk­sen – van­hal­le kai­vo­sa­lueel­le Ko­la­ris­sa tehdään koe­ra­ken­ne syys­kuus­sa

28.07.2022 09:01 2
Tilaajille
Kolarissa tapahtui keskiviikkoiltapäivänä peräänajo – tilanteessa loukkaantui yksi henkilö

Ko­la­ris­sa ta­pah­tui kes­ki­viik­koil­ta­päi­vä­nä pe­rää­na­jo – ti­lan­tees­sa louk­kaan­tui yksi henkilö

20.07.2022 17:42 1
Kurtakon idyllisessä ravipyhätössä sunnuntaina ohjelmaa koko perheelle

Kur­ta­kon idyl­li­ses­sä ra­vi­py­hä­tös­sä sun­nun­tai­na oh­jel­maa koko per­heel­le

16.07.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Irwin ei tullutkaan Riemuliiteriin – Äkäslompolon tanssitalo toimi lähes puoli vuosisataa

Arvio: Irwin ei tul­lut­kaan Rie­mu­lii­te­riin – Äkäs­lom­po­lon tans­si­ta­lo toimi lähes puoli vuo­si­sa­taa

14.07.2022 17:30 1
Tilaajille
Jokamiesluokan kuskit jälleen vauhdissa Kolarissa juhannuksena

Jo­ka­mies­luo­kan kuskit jälleen vauh­dis­sa Ko­la­ris­sa ju­han­nuk­se­na

15.06.2022 14:37
Tilaajille
Kolarin terveyskeskuksen osasto suljetaan reiluksi kuukaudeksi hoitajapulan takia

Kolarin ter­veys­kes­kuk­sen osasto sul­je­taan rei­luk­si kuu­kau­dek­si hoi­ta­ja­pu­lan takia

09.06.2022 17:19
Yrittäjyys kiinnostaa alakouluikäisiä – Äkäslompolossa järjestetty yrittäjyyskasvatusohjelma herätti kuudesluokkalaisissa innostusta

Yrit­tä­jyys kiin­nos­taa ala­kou­lui­käi­siä – Äkäs­lom­po­los­sa jär­jes­tet­ty yrit­tä­jyys­kas­va­tu­soh­jel­ma herätti kuu­des­luok­ka­lai­sis­sa in­nos­tus­ta

24.05.2022 18:48
Tilaajille