Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kolari
Kuukausi
Antti Mulari ja Markku Vehkaoja ovat ehdolla Kolarin tulevaksi kunnanjohtajaksi

Antti Mulari ja Markku Veh­kao­ja ovat ehdolla Kolarin tu­le­vak­si kun­nan­joh­ta­jak­si

08.12.2023 16:02 1
Tilaajille
IL: Kolarilainen hotelli Aurora Estate sulkee ovensa puolentoista vuoden kuluttua

IL: Ko­la­ri­lai­nen hotelli Aurora Estate sulkee ovensa puo­len­tois­ta vuoden ku­lut­tua

04.12.2023 14:08
Tilaajille
Saariselällä ammuttiin autosta ilotulitteita ihmisiä kohti, poliisi selvitti myös useita liikenneonnettomuuksia Lapissa

Saa­ri­se­läl­lä am­mut­tiin autosta ilo­tu­lit­tei­ta ihmisiä kohti, poliisi sel­vit­ti myös useita lii­ken­neon­net­to­muuk­sia Lapissa

02.12.2023 15:03
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtajaksi tuli kymmenen hakemusta, kunnanhallitus käsittelee valintaa ensi viikolla

Kolarin kun­nan­joh­ta­jak­si tuli kym­me­nen ha­ke­mus­ta, kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee va­lin­taa ensi vii­kol­la

30.11.2023 10:43
Tilaajille
Ylläsjärven uudesta liikuntahallista ei vielä päätöstä – "Ei haluta, että kunta joutuu vararikkoon näiden isojen rakennushankkeiden kanssa"

Yl­läs­jär­ven uudesta lii­kun­ta­hal­lis­ta ei vielä pää­tös­tä – "Ei haluta, että kunta joutuu va­ra­rik­koon näiden isojen ra­ken­nus­hank­kei­den kanssa"

21.11.2023 19:30 4
Tilaajille
Vanhemmat
Ylläksen kasvava matkailu tuo leipää myös kuljetusyrittäjälle – Veli-Pekka Uusitalo perusti Kolarin vuoden yrityksen Logistics Uusitalon vain 19-vuotiaana

Yl­läk­sen kasvava mat­kai­lu tuo leipää myös kul­je­tu­sy­rit­tä­jäl­le – Ve­li-Pek­ka Uu­si­ta­lo perusti Kolarin vuoden yri­tyk­sen Lo­gis­tics Uu­si­ta­lon vain 19-vuo­tiaa­na

04.11.2023 21:00 1
Tilaajille
Talvinen keli ja tiellä poukkoilevat porot aiheuttivat useita onnettomuuksia ja ojaanajoja eri puolilla Lappia torstaina

Tal­vi­nen keli ja tiellä pouk­koi­le­vat porot ai­heut­ti­vat useita on­net­to­muuk­sia ja ojaa­na­jo­ja eri puo­lil­la Lappia tors­tai­na

27.10.2023 10:41 16
Tilaajille
Jättimenestysdekkari Hildur on taipumassa kalliiksi sarjaksi – Satu Rämö on kirjoittanut osan sarjan teoksista Lapissa ja sinne hän johdattaa myös kirjasarjan päätösosassa sen päähenkilöt

Jät­ti­me­nes­tys­dek­ka­ri Hildur on tai­pu­mas­sa kal­liik­si sar­jak­si – Satu Rämö on kir­joit­ta­nut osan sarjan teok­sis­ta Lapissa ja sinne hän joh­dat­taa myös kir­ja­sar­jan pää­tö­so­sas­sa sen pää­hen­ki­löt

25.10.2023 17:30
Kolarikin päätti satsata monitoimitaloon – pieni kunta koettaa minimoida rakentamisen riskit monin tavoin, koska huonoja esimerkkejä on riittämiin

Ko­la­ri­kin päätti satsata mo­ni­toi­mi­ta­loon – pieni kunta koettaa mi­ni­moi­da ra­ken­ta­mi­sen riskit monin tavoin, koska huonoja esi­merk­ke­jä on riit­tä­miin

11.10.2023 05:30 2
Tilaajille
Näyttelyarvio: Pöllyävän heinän huumassa – Seija Ulkuniemi näkee heinänteon myös yhteisöllisyyden muistona

Näyt­te­lyar­vio: Pöl­lyä­vän heinän huu­mas­sa – Seija Ul­ku­nie­mi näkee hei­nän­teon myös yh­tei­söl­li­syy­den muis­to­na

06.10.2023 11:00
Tilaajille
Sakke Rantala aloittaa Tornionlaakson Sähkön toimitusjohtajana keskellä energia-alan murrosta – yhtiö investoi 100 miljoonaa euroa verkkoihin ja tuotantoon

Sakke Rantala aloit­taa Tor­nion­laak­son Sähkön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na kes­kel­lä ener­gia-alan mur­ros­ta – yhtiö in­ves­toi 100 mil­joo­naa euroa verk­koi­hin ja tuo­tan­toon

04.10.2023 19:30 3
Tilaajille
Hannukainen Mining kysyy kolarilaisten mielipidettä kaivoksesta

Han­nu­kai­nen Mining kysyy ko­la­ri­lais­ten mie­li­pi­det­tä kai­vok­ses­ta

19.09.2023 14:13 2
Tilaajille
Mielenosoittajat pysäyttivät hakkuut viidesti ja poliisin antamasta kuvauskiellosta nousi kohu – näin metsäkiista Kolarin Aalistunturilla eteni

Mie­le­no­soit­ta­jat py­säyt­ti­vät hakkuut vii­des­ti ja po­lii­sin an­ta­mas­ta ku­vaus­kiel­los­ta nousi kohu – näin met­sä­kiis­ta Kolarin Aa­lis­tun­tu­ril­la eteni

18.09.2023 19:05 2
Tilaajille
Kolarin kulttuuripalkinto Elokuvakerho Napapiirin sankareille

Kolarin kult­tuu­ri­pal­kin­to Elo­ku­va­ker­ho Na­pa­pii­rin san­ka­reil­le

18.09.2023 12:26
Tilaajille
Poliisi valvoi viikonloppuna vilkasta ruska-ajan liikennettä Tunturi-Lapissa – liikennevirhemaksuja ja sakkoja kirjoitettiin 61, puhallutuksia tehtiin yli 300

Poliisi valvoi vii­kon­lop­pu­na vil­kas­ta rus­ka-ajan lii­ken­net­tä Tun­tu­ri-La­pis­sa – lii­ken­ne­vir­he­mak­su­ja ja sakkoja kir­joi­tet­tiin 61, pu­hal­lu­tuk­sia tehtiin yli 300

12.09.2023 09:36 3
Tilaajille
Kristiina Tikkala ei palaakaan Kolarin kunnanjohtajaksi – irtisanoutui torstaina sähköpostitse

Kris­tii­na Tikkala ei pa­laa­kaan Kolarin kun­nan­joh­ta­jak­si – ir­ti­sa­nou­tui tors­tai­na säh­kö­pos­tit­se

07.09.2023 20:53 10
Tilaajille
Kuolleet lehdet tuo tähdet tunturiin – Kino Ylläksen Ihmisen Ringissä nähdään ennakkonäytöksiä ja ensi-iltoja

Kuol­leet lehdet tuo tähdet tun­tu­riin – Kino Yl­läk­sen Ihmisen Rin­gis­sä nähdään en­nak­ko­näy­tök­siä ja en­si-il­to­ja

07.09.2023 20:00 2
Tilaajille
Kolarin kunnan uusi visuaalinen ilme herättää närää kaivoksen vastustajissa – suunnittelijan mukaan logossa näkyy luonto, tunturit ja joki

Kolarin kunnan uusi vi­suaa­li­nen ilme he­rät­tää närää kai­vok­sen vas­tus­ta­jis­sa – suun­nit­te­li­jan mukaan logossa näkyy luonto, tun­tu­rit ja joki

01.09.2023 16:30 10
Tilaajille
Kristiina Tikkala aloittaa Kolarissa 18. syyskuuta, nyt sovittavana vielä korvaussumma kolmelta vuodelta

Kris­tii­na Tikkala aloit­taa Ko­la­ris­sa 18. syys­kuu­ta, nyt so­vit­ta­va­na vielä kor­vaus­sum­ma kol­mel­ta vuo­del­ta

29.08.2023 19:18 12
Tilaajille
Kristiina Tikkala palaa Kolarin kunnanjohtajaksi – "Itselläni ei ainakaan ole mitään hampaankolossa ketään vastaan"

Kris­tii­na Tikkala palaa Kolarin kun­nan­joh­ta­jak­si – "It­sel­lä­ni ei ai­na­kaan ole mitään ham­paan­ko­los­sa ketään vas­taan"

25.08.2023 11:31 6
Tilaajille