Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Kolari
Kolarissa todettiin viime viikolla 140 koronatartuntaa – koulussa ja päiväkodissa määrättiin väkeä karanteeniin

Ko­la­ris­sa to­det­tiin viime vii­kol­la 140 ko­ro­na­tar­tun­taa – kou­lus­sa ja päi­vä­ko­dis­sa mää­rät­tiin väkeä ka­ran­tee­niin

12.01.2022 14:32
Tilaajille
Palvelutalon väki on altistunut koronavirukselle Kolarissa – asukkaiden luona voi edelleen vierailla normaalisti

Pal­ve­lu­ta­lon väki on al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Ko­la­ris­sa – a­suk­kai­den luona voi edel­leen vie­rail­la nor­maa­lis­ti

19.12.2021 11:26
Tilaajille
Koronatilanne heikentynyt myös Kittilässä Kolarin lisäksi, matkailuun liittyviä koronatartuntaketjuja havaittu

Ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt myös Kit­ti­läs­sä Kolarin li­säk­si, mat­kai­luun liit­ty­viä ko­ro­na­tar­tun­ta­ket­ju­ja ha­vait­tu

14.12.2021 20:16 2
Tilaajille
Hannukainen Mining hakee uudestaan ympäristölupaa Kolarin rautakaivokselle

Han­nu­kai­nen Mining hakee uu­des­taan ym­pä­ris­tö­lu­paa Kolarin rau­ta­kai­vok­sel­le

10.12.2021 16:25 1
Tilaajille
Ylläksellä kaksi koronatartuntaa matkailijoilla – kaikkiaan Kolarissa matkailijoilla seitsemän koronatartuntaa

Yl­läk­sel­lä kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa mat­kai­li­joil­la – kaik­kiaan Ko­la­ris­sa mat­kai­li­joil­la seit­se­män ko­ro­na­tar­tun­taa

10.12.2021 13:16 4
Tilaajille
Isosta-Britanniasta Ylläkselle tulleilta turisteilta löytyi viisi koronavirustartuntaa – todennäköisesti kyseessä ei ole omikron-muunnos

Isos­ta-Bri­tan­nias­ta Yl­läk­sel­le tul­leil­ta tu­ris­teil­ta löytyi viisi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – to­den­nä­köi­ses­ti ky­sees­sä ei ole omik­ron-muun­nos

07.12.2021 22:30 30
Tilaajille
Kahden auton nokkakolari Valtatie 21:llä Pellon ja Kolarin välillä, liikenne palautunut normaaliksi

Kahden auton nok­ka­ko­la­ri Val­ta­tie 21:llä Pellon ja Kolarin vä­lil­lä, lii­ken­ne pa­lau­tu­nut nor­maa­lik­si

09.11.2021 21:58
"Uran aikana kaiken tekemisen intensiteetti oli hullu" – pohjoiseen kotiutunut entinen triathlonisti Kaisa Sali on edelleen huippukunnossa, vaikka toipuminen puukotuksesta on vielä kesken

"Uran aikana kaiken te­ke­mi­sen in­ten­si­teet­ti oli hullu" – ­poh­joi­seen ko­tiu­tu­nut entinen triath­lo­nis­ti Kaisa Sali on edel­leen huip­pu­kun­nos­sa, vaikka toi­pu­mi­nen puu­ko­tuk­ses­ta on vielä kesken

04.11.2021 19:05 3
Tilaajille
Menimme junalla niin pohjoiseen kuin kiskoja pitkin pääsee ja selvitimme, ketkä matkustavat Kolariin talvilomasesongin ulkopuolella

Menimme junalla niin poh­joi­seen kuin kiskoja pitkin pääsee ja sel­vi­tim­me, ketkä mat­kus­ta­vat Ko­la­riin tal­vi­lo­ma­se­son­gin ul­ko­puo­lel­la

31.10.2021 14:14 4
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Vielä virtaa Väylänvarressa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Vielä virtaa Väy­län­var­res­sa

04.10.2021 20:13
Tilaajille
Ville Jaako kirjoitti kirjan Kolarin koltiaisista: "Kirjoitin tämän kirjan kavereille, jotka eivät lue paljon"

Ville Jaako kir­joit­ti kirjan Kolarin kol­tiai­sis­ta: "Kir­joi­tin tämän kirjan ka­ve­reil­le, jotka eivät lue paljon"

04.10.2021 20:14 2
Tilaajille
Äkäsjoen sillan peruskorjaus valmistui Kolarissa

Äkäs­joen sillan pe­rus­kor­jaus val­mis­tui Ko­la­ris­sa

21.09.2021 09:50
Tilaajille
Kolarissa todettu kaksi uutta koronatartuntaa, sairastuneet samasta perheestä – Levin baarialtistumisista kolme lisätartuntaa

Ko­la­ris­sa todettu kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, sai­ras­tu­neet samasta per­hees­tä – Levin baa­ri­al­tis­tu­mi­sis­ta kolme li­sä­tar­tun­taa

16.09.2021 15:57
Tilaajille
Rakenteilla ollut paritalo tuhoutui tulipalossa Äkäslompolossa

Ra­ken­teil­la ollut pa­ri­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Äkäs­lom­po­los­sa

06.09.2021 07:42 1
Raskas ajoneuvo on kaatunut Tiellä 80 Kolarissa – Paikalla on liikenteenohjausta

Raskas ajo­neu­vo on kaa­tu­nut Tiellä 80 Ko­la­ris­sa – Pai­kal­la on lii­ken­teen­oh­jaus­ta

23.08.2021 11:36
Tilaajille
Yhteislistat nappasivat parhaat päältä Kolarin luottamuspaikoista

Yh­teis­lis­tat nap­pa­si­vat parhaat päältä Kolarin luot­ta­mus­pai­kois­ta

18.08.2021 15:29
Tilaajille
Kolarissa aloitetaan yli 12-vuotiaiden koronarokotukset tällä viikolla

Ko­la­ris­sa aloi­te­taan yli 12-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tällä vii­kol­la

16.08.2021 12:24
Tiistaina Rovaniemellä todettiin 11 uutta koronavirustartuntaa ja Kolarissa yksi – Osa tartunnoista on ulkomaalaisilta marjanpoimijoilta

Tiis­tai­na Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin 11 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja Ko­la­ris­sa yksi – Osa tar­tun­nois­ta on ul­ko­maa­laisil­ta mar­jan­poi­mi­joil­ta

03.08.2021 20:30 12
Tilaajille
Rantasauna tuhoutui tulipalossa Kolarissa – jälkisammutus käynnissä

Ran­ta­sau­na tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ko­la­ris­sa – jäl­ki­sam­mu­tus käyn­nis­sä

24.07.2021 21:00
Kolarin vanhan kaivoksen alueella syttyi maastopalo – palon epäillään saaneen alkunsa läheisestä kodasta

Kolarin vanhan kai­vok­sen alueel­la syttyi maas­to­pa­lo – palon epäil­lään saaneen alkunsa lä­hei­ses­tä kodasta

14.07.2021 15:45
Tilaajille