suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Kolari
Jokamiesluokan kuskit jälleen vauhdissa Kolarissa juhannuksena

Jo­ka­mies­luo­kan kuskit jälleen vauh­dis­sa Ko­la­ris­sa ju­han­nuk­se­na

15.06.2022 14:37
Tilaajille
Kolarin terveyskeskuksen osasto suljetaan reiluksi kuukaudeksi hoitajapulan takia

Kolarin ter­veys­kes­kuk­sen osasto sul­je­taan rei­luk­si kuu­kau­dek­si hoi­ta­ja­pu­lan takia

09.06.2022 17:19
Yrittäjyys kiinnostaa alakouluikäisiä – Äkäslompolossa järjestetty yrittäjyyskasvatusohjelma herätti kuudesluokkalaisissa innostusta

Yrit­tä­jyys kiin­nos­taa ala­kou­lu­ikäi­siä – Äkäs­lom­po­los­sa jär­jes­tet­ty yrit­tä­jyys­kas­va­tus­oh­jel­ma herätti kuu­des­luok­ka­lai­sis­sa in­nos­tus­ta

24.05.2022 18:48
Tilaajille
Kulotus karkasi metsäpaloksi Kolarissa - pelastuslaitos muistuttaa, että ilmoitus kulotuksesta on tehtävä etukäteen

Kulotus karkasi met­sä­pa­lok­si Ko­la­ris­sa - pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa, että il­moi­tus ku­lo­tuk­ses­ta on tehtävä etu­kä­teen

22.05.2022 16:04 1
Kolari valmistautuu sulkemaan terveyskeskusosaston kesälomien ajaksi hoitajapulan vuoksi

Kolari val­mis­tau­tuu sul­ke­maan ter­veys­kes­kus­osas­ton ke­sä­lo­mien ajaksi hoi­ta­ja­pu­lan vuoksi

20.05.2022 20:25
Tilaajille
Timo Karinen rakensi itselleen hirsitalon Ylläkselle Youtube-videoiden avulla – kalusteetkin syntyivät omassa verstaassa ilman aiempaa rakentamiskokemusta

Timo Karinen rakensi it­sel­leen hir­si­ta­lon Yl­läk­sel­le You­tu­be-vi­deoi­den avulla – ka­lus­teet­kin syn­tyi­vät omassa vers­taas­sa ilman aiempaa ra­ken­ta­mis­ko­ke­mus­ta

10.05.2022 17:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää yh­teis­työ­tä eh­käi­se­vään ter­vey­den­huol­toon

09.05.2022 05:00
Tilaajille
Kolari etsii hoitajia muun muassa rekrytointilisillä – kunnanhallitus käsitteli myös hallintojohtajan valintaa ja kaivoslakiluonnosta

Kolari etsii hoi­ta­jia muun muassa rek­ry­toin­ti­li­sil­lä – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­li myös hal­lin­to­joh­ta­jan va­lin­taa ja kai­vos­la­ki­luon­nos­ta

05.05.2022 20:35
Tilaajille
Kaivosyhtiö Hannukainen Mining jätti uuden lupahakemuksen Kolarin kaivokselleen

Kai­vos­yh­tiö Han­nu­kai­nen Mining jätti uuden lu­pa­ha­ke­muk­sen Kolarin kai­vok­sel­leen

29.04.2022 11:14 12
Tilaajille
Ikämies loukkaantui pahasti moottorikelkkaonnettomuudessa Kolarissa

Ikämies louk­kaan­tui pahasti moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Ko­la­ris­sa

21.04.2022 09:19
Tilaajille
Kanerva Jääskeläinen luovutti kuukausien asunnonetsinnän jälkeen, Tanja Airio päätyi asuntovaunuun kavereiden pihalle – Asunnot ovat kiven alla pohjoisen tunturikeskuksissa

Kanerva Jääs­ke­läi­nen luo­vut­ti kuu­kau­sien asun­non­et­sin­nän jäl­keen, Tanja Airio päätyi asun­to­vau­nuun ka­ve­rei­den pihalle – Asunnot ovat kiven alla poh­joi­sen tun­tu­ri­kes­kuk­sis­sa

28.03.2022 18:26 1
Tilaajille
Kolarin kunnanvaltuusto päätti kasvattaa suunnitteilla olevan monitoimitalon salia 950 neliömetriin

Kolarin kun­nan­val­tuus­to päätti kas­vat­taa suun­nit­teil­la olevan mo­ni­toi­mi­ta­lon salia 950 ne­liö­met­riin

22.03.2022 13:24
Tilaajille
Kolarin kirjasto menee remontin takia kiinni kolmeksi viikoksi

Kolarin kir­jas­to menee re­mon­tin takia kiinni kol­mek­si vii­kok­si

04.03.2022 16:47
Tilaajille
Koronaan sairastuneiden eristäminen loppuu Kolarissa – tartuntoja silti edelleen paljon

Ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­den eris­tä­mi­nen loppuu Ko­la­ris­sa – tar­tun­to­ja silti edel­leen paljon

15.02.2022 21:49 1
Tilaajille
Kolarissa todettiin viime viikolla 140 koronatartuntaa – koulussa ja päiväkodissa määrättiin väkeä karanteeniin

Ko­la­ris­sa to­det­tiin viime vii­kol­la 140 ko­ro­na­tar­tun­taa – kou­lus­sa ja päi­vä­ko­dis­sa mää­rät­tiin väkeä ka­ran­tee­niin

12.01.2022 14:32
Tilaajille
Palvelutalon väki on altistunut koronavirukselle Kolarissa – asukkaiden luona voi edelleen vierailla normaalisti

Pal­ve­lu­ta­lon väki on al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Ko­la­ris­sa – a­suk­kai­den luona voi edel­leen vie­rail­la nor­maa­lis­ti

19.12.2021 11:26
Tilaajille
Koronatilanne heikentynyt myös Kittilässä Kolarin lisäksi, matkailuun liittyviä koronatartuntaketjuja havaittu

Ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt myös Kit­ti­läs­sä Kolarin li­säk­si, mat­kai­luun liit­ty­viä ko­ro­na­tar­tun­ta­ket­ju­ja ha­vait­tu

14.12.2021 20:16 2
Tilaajille
Hannukainen Mining hakee uudestaan ympäristölupaa Kolarin rautakaivokselle

Han­nu­kai­nen Mining hakee uu­des­taan ym­pä­ris­tö­lu­paa Kolarin rau­ta­kai­vok­sel­le

10.12.2021 16:25 1
Tilaajille
Ylläksellä kaksi koronatartuntaa matkailijoilla – kaikkiaan Kolarissa matkailijoilla seitsemän koronatartuntaa

Yl­läk­sel­lä kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa mat­kai­li­joil­la – kaik­kiaan Ko­la­ris­sa mat­kai­li­joil­la seit­se­män ko­ro­na­tar­tun­taa

10.12.2021 13:16 4
Tilaajille
Isosta-Britanniasta Ylläkselle tulleilta turisteilta löytyi viisi koronavirustartuntaa – todennäköisesti kyseessä ei ole omikron-muunnos

Isos­ta-Bri­tan­nias­ta Yl­läk­sel­le tul­leil­ta tu­ris­teil­ta löytyi viisi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – to­den­nä­köi­ses­ti ky­sees­sä ei ole omik­ron-muun­nos

07.12.2021 22:30 30
Tilaajille