Kolari
Kuukausi
Pelkkä työ ei enää riitä syyksi muuttaa – Maallemuuttobuumia ei ole, mutta maaseutukunta voi olla muuttovoittaja, jos sieltä löytyy muutakin kuin vain työtä

Pelkkä työ ei enää riitä syyksi muuttaa – Maal­le­muut­to­buu­mia ei ole, mutta maa­seu­tu­kun­ta voi olla muut­to­voit­ta­ja, jos sieltä löytyy muu­ta­kin kuin vain työtä

20.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Arkkitehti Kimmo Kuismasen ura lähti lentoon Kolarin kunnantalosta – "Se oli orjakontrahti!"

Ark­ki­teh­ti Kimmo Kuis­ma­sen ura lähti lentoon Kolarin kun­nan­ta­los­ta – "Se oli or­ja­kont­rah­ti!"

13.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Vahva epäilys: Kolarin K-Raudan palo sai ehkä alkunsa ulkona latautuneesta sähkölaitteesta – tuhopolton mahdollisuus suljettu pois

Vahva epäi­lys: Kolarin K-Rau­dan palo sai ehkä alkunsa ulkona la­tau­tu­nees­ta säh­kö­lait­tees­ta – tu­ho­pol­ton mah­dol­li­suus sul­jet­tu pois

07.10.2020 14:19 0
Tilaajille
Liekit lyövät läpi Kolarin K-raudan katosta

Liekit lyövät läpi Kolarin K-rau­dan katosta

06.10.2020 23:47 0
Kolarin K-raudan myymälä ja suuri osa varastosta tuhoutuivat tulipalossa

Kolarin K-rau­dan myymälä ja suuri osa va­ras­tos­ta tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa

06.10.2020 21:20 0
Tilaajille
Lapissa yksi uusi koronavirustartunta – ei liity Kolarin tapauksiin, Rovaniemen altistuneissa ei uusia tartuntoja

Lapissa yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – ei liity Kolarin ta­pauk­siin, Ro­va­nie­men al­tis­tu­neis­sa ei uusia tar­tun­to­ja

02.10.2020 10:18 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kolarin joukkotartuntojen määrä kasvoi 26 tapaukseen, kuusi niistä on Kolarissa – Tartunnat ovat levinneet Pirtukirkossa, Äkäshotellilla, Joiku Pubissa ja Jounin Kaupassa

Kolarin jouk­ko­tar­tun­to­jen määrä kasvoi 26 ta­pauk­seen, kuusi niistä on Ko­la­ris­sa – Tar­tun­nat ovat le­vin­neet Pir­tu­kir­kos­sa, Äkäs­ho­tel­lil­la, Joiku Pubissa ja Jounin Kau­pas­sa

30.09.2020 16:06 2
Tilaajille
Kolarissa todettu kolme uutta korontapausta, tartunnat löytyivät aiemmin altistuneilta ja karanteeniin jo määrätyiltä

Ko­la­ris­sa todettu kolme uutta ko­ron­ta­paus­ta, tar­tun­nat löy­tyi­vät aiemmin al­tis­tu­neil­ta ja ka­ran­tee­niin jo mää­rä­tyil­tä

30.09.2020 12:26 0
Kolarissa todettu yksi uusi koronatartunta, Kittilässä kaksi – Kittilän kunnan julkisissa tiloissa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa tulee vierailijoiden käyttää suojamaskia

Ko­la­ris­sa todettu yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, Kit­ti­läs­sä kaksi – Kit­ti­län kunnan jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, kuten kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tulee vie­rai­li­joi­den käyttää suo­ja­mas­kia

28.09.2020 13:26 2
Tilaajille
Kolarista varastettiin uusi peräkärry – poliisi kaipaa havaintoja

Ko­la­ris­ta va­ras­tet­tiin uusi pe­rä­kär­ry – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja

25.09.2020 06:14 0
Ylläsjärvi kasvaa aidosti kahden kunnan kylänä – Vuoden 2020 lappilainen kylä saa talkooväen liikkeelle

Yl­läs­jär­vi kasvaa aidosti kahden kunnan kylänä – Vuoden 2020 lap­pi­lai­nen kylä saa tal­koo­väen liik­keel­le

24.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Kolari aikoo irtisanoa kunnanjohtajansa – Kristiina Tikkala varautuu viemään asian oikeuteen

Kolari aikoo ir­ti­sa­noa kun­nan­joh­ta­jan­sa – Kris­tii­na Tikkala va­rau­tuu viemään asian oi­keu­teen

16.09.2020 10:15 1
Tilaajille
Viimeiset on tundra-western Lapin kaivoskylästä

Vii­mei­set on tund­ra-wes­tern Lapin kai­vos­ky­läs­tä

11.09.2020 17:30 0
Tilaajille
Päiväkodin lapset vaihtuivat ikäihmisiin – Yrittäjä sulki päiväkodin, kun epävarmuus matkailussa jatkuu

Päi­vä­ko­din lapset vaih­tui­vat ikä­ih­mi­siin – Yrit­tä­jä sulki päi­vä­ko­din, kun epä­var­muus mat­kai­lus­sa jatkuu

10.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Metsäjätti iski suoraan nykyhetkeen - Kino Ylläs tuo tunturiin kotimaisia uutuuselokuvia

Met­sä­jät­ti iski suoraan ny­ky­het­keen - Kino Ylläs tuo tun­tu­riin ko­ti­mai­sia uu­tuus­elo­ku­via

06.09.2020 16:59 0
Tilaajille

Kino Ylläs esittää tänä syksynä enemmän elo­ku­via kuin koskaan aiemmin – Vii­kon­lop­pui­na pai­kal­la on myös elo­ku­vien te­ki­jöi­tä

31.08.2020 14:21 0
Tilaajille
Karhunpyynnin historiaa: Kolarin karhu kiskottiin kyytiin kattotelineelle –Jahtiseurue ajoi takaa 170-kiloista uroskarhua päiväkausia pehmeässä keväthangessa

Kar­hun­pyyn­nin his­to­riaa: Kolarin karhu kis­kot­tiin kyytiin kat­to­te­li­neel­le –Jah­ti­seu­rue ajoi takaa 170-ki­lois­ta uros­kar­hua päi­vä­kau­sia peh­meäs­sä ke­vät­han­ges­sa

24.08.2020 11:26 2
Tilaajille
Yle ja HS: Kolarin tartunta marjanpoimijalla, ryhmä matkusti junalla Helsingistä Kolariin –”Tässä on edellytykset isoonkin altistumiseen”

Yle ja HS: Kolarin tar­tun­ta mar­jan­poi­mi­jal­la, ryhmä mat­kus­ti junalla Hel­sin­gis­tä Ko­la­riin –”Tässä on edel­ly­tyk­set isoon­kin al­tis­tu­mi­seen”

22.08.2020 20:09 11
Lauantaina todettiin Rovaniemellä yksi ja Kolarissa yksi koronavirustartunta – Kolarin tapaus on ulkomailta tullut matkailija

Lauan­tai­na to­det­tiin Ro­va­nie­mel­lä yksi ja Ko­la­ris­sa yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Kolarin tapaus on ul­ko­mail­ta tullut mat­kai­li­ja

22.08.2020 15:24 1
Tilaajille
Hannukainen Mining päätti julkaista Kolarin kaivoshankkeensa koerikastusraportin siitä syntyneen keskustelun vuoksi

Han­nu­kai­nen Mining päätti jul­kais­ta Kolarin kai­vos­hank­keen­sa koe­ri­kas­tus­ra­por­tin siitä syn­ty­neen kes­kus­te­lun vuoksi

18.08.2020 10:03 3
Tilaajille