Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Kolari

Ko­la­ris­sa todettu kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, sai­ras­tu­neet samasta per­hees­tä – Levin baa­ri­al­tis­tu­mi­sis­ta kolme li­sä­tar­tun­taa

16.09.2021 15:57
Tilaajille

Ra­ken­teil­la ollut pa­ri­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Äkäs­lom­po­los­sa

06.09.2021 07:42 1

Raskas ajo­neu­vo on kaa­tu­nut Tiellä 80 Ko­la­ris­sa – Pai­kal­la on lii­ken­teen­oh­jaus­ta

23.08.2021 11:36
Tilaajille

Yh­teis­lis­tat nap­pa­si­vat parhaat päältä Kolarin luot­ta­mus­pai­kois­ta

18.08.2021 15:29
Tilaajille

Ko­la­ris­sa aloi­te­taan yli 12-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tällä vii­kol­la

16.08.2021 12:24

Tiis­tai­na Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin 11 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja Ko­la­ris­sa yksi – Osa tar­tun­nois­ta on ul­ko­maa­laisil­ta mar­jan­poi­mi­joil­ta

03.08.2021 20:30 12
Tilaajille

Ran­ta­sau­na tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ko­la­ris­sa – jäl­ki­sam­mu­tus käyn­nis­sä

24.07.2021 21:00

Kolarin vanhan kai­vok­sen alueel­la syttyi maas­to­pa­lo – palon epäil­lään saaneen alkunsa lä­hei­ses­tä kodasta

14.07.2021 15:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sam­mu­vat­ko Kolarin ter­veys­kes­kuk­sen valot?

14.07.2021 05:30
Tilaajille

Hei­nä­paa­lain tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ko­la­ris­sa

09.07.2021 06:42

Iso maas­to­pa­lo Kolarin ete­lä­puo­lel­la – Met­sä­hal­li­tuk­sen met­sän­hoi­to­ku­lo­tus karkasi il­ta­päi­väl­lä, illaksi palo saatiin hal­lin­taan

05.07.2021 18:13 7
Tilaajille

Kolari hin­noit­te­li kunnan tontit – Äkäs­lom­po­lon lo­ma-asun­to­jen tontit 75 000 euroa, oma­ko­ti­ton­tin saa kol­mas­osal­la hin­nas­ta

16.06.2021 16:50
Tilaajille

Si­tou­tu­mat­to­mil­le murs­ka­voit­to Ko­la­ris­sa – Val­tuus­toon nousee neljä lähes yhtä suurta ryhmää, kes­kus­tas­ta tuli suurin häviäjä

13.06.2021 23:08 3
Tilaajille

Si­tou­tu­mat­to­mat näyt­tä­vät jy­rää­vän Ko­la­ris­sa

13.06.2021 20:42
Tilaajille

Ko­la­ris­sa käy­tet­tiin eniten Rin­ki-eko­pis­tei­tä – Muovin kier­rä­tys on li­sään­ty­nyt muu­ta­mas­sa vuo­des­sa run­saas­ti

18.05.2021 08:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vääriä väit­tei­tä pää­tök­sen­teos­ta

13.05.2021 05:00 1
Tilaajille

La­ti­tu­de 66 Cobalt haluaa laa­jen­taa ko­bol­tin et­sin­tää – Laajat va­raus­il­moi­tuk­set Kolarin ym­pä­ris­töön, Po­siol­le, Sallaan ja So­dan­ky­län Lokkaan

11.05.2021 12:25 7
Tilaajille

Ko­la­riin po­va­taan taas kai­vos­vaa­le­ja – "Val­tuus­ton suurin haaste on unohtaa vanhat kaunat"

09.05.2021 18:00 7
Tilaajille

Äkäs­joen sillan pe­rus­kor­jaus käyn­nis­tyy Ko­la­ris­sa

28.04.2021 08:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vääriä väit­tei­tä Ko­la­ris­ta

27.04.2021 06:20 1
Tilaajille