Kolari
Rantasaunan kattorakenteet syttyivät palamaan Kolarissa, paikalla olleet saivat palon sammumaan

Ran­ta­sau­nan kat­to­ra­ken­teet syt­tyi­vät pa­la­maan Ko­la­ris­sa, pai­kal­la olleet saivat palon sam­mu­maan

17.07.2020 23:50 0
Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Karesuvannon rajanylityspaikoilla kulkee nyt vain kymmenisen prosenttia tavanomaisesta liikenteestä – "Trendi on hyvä"

Yli­tor­nion, Pellon, Ko­la­rin, Muonion ja Ka­re­su­van­non ra­jan­yli­tys­pai­koil­la kulkee nyt vain kym­me­ni­sen pro­sent­tia ta­van­omai­ses­ta lii­ken­tees­tä – "Trendi on hyvä"

13.07.2020 20:45 2
Tilaajille
Kittilän Lainion intiaaneista on jäljellä enää tarinat, joita kukaan ei usko todeksi – Leiri kesti pari valhetta, muttei useampia

Kit­ti­län Lainion in­tiaa­neis­ta on jäl­jel­lä enää ta­ri­nat, joita kukaan ei usko todeksi – Leiri kesti pari val­het­ta, muttei useam­pia

05.07.2020 15:00 5
Tilaajille

Kur­ta­kon liit­ty­män pa­ran­ta­mi­nen Ko­la­ris­sa alkaa heti ju­han­nuk­sen jälkeen

16.06.2020 17:55 0
Tilaajille
Iso-Ylläs hakee kumppaneita ulkomailta – Puolen miljardin euron jättihankeen ensimmäisestä vaiheesta neuvotellaan kansainvälisten sijoittajien ja operaattoreiden kanssa

Iso-Yl­läs hakee kump­pa­nei­ta ul­ko­mail­ta – Puolen mil­jar­din euron jät­ti­han­keen en­sim­mäi­ses­tä vai­hees­ta neu­vo­tel­laan kan­sain­vä­lis­ten si­joit­ta­jien ja ope­raat­to­rei­den kanssa

12.06.2020 12:03 1
Elokuvan aihe löytyi tyhjältä kaivosalueelta Kolarissa: Käsikirjoituksen pitkä tie elokuvaksi

Elo­ku­van aihe löytyi tyh­jäl­tä kai­vos­alueel­ta Ko­la­ris­sa: Kä­si­kir­joi­tuk­sen pitkä tie elo­ku­vak­si

20.05.2020 13:53 0
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtaja aiotaan erottaa – kunnanhallitus päätti asiasta äänin 4–3

Kolarin kun­nan­joh­ta­ja aiotaan erottaa – kun­nan­hal­li­tus päätti asiasta äänin 4–3

05.05.2020 20:06 0
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtaja ei allekirjoittanut erosopimusta: "Kunnalla ole perusteita irtisanoa minua"

Kolarin kun­nan­joh­ta­ja ei al­le­kir­joit­ta­nut ero­so­pi­mus­ta: "Kun­nal­la ole pe­rus­tei­ta ir­ti­sa­noa minua"

04.05.2020 20:20 0
Tilaajille
Rattijuoppo ajoi ojaan ja romutti auton Kolarin Äkäsjokisuulla

Rat­ti­juop­po ajoi ojaan ja romutti auton Kolarin Äkäs­jo­ki­suul­la

02.05.2020 09:47 0
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtajan potkuihin voikin riittää 11 valtuutettua – peruste vaihtui luottamuspulasta laiminlyönneiksi

Kolarin kun­nan­joh­ta­jan pot­kui­hin voikin riittää 11 val­tuu­tet­tua – peruste vaihtui luot­ta­mus­pu­las­ta lai­min­lyön­neik­si

20.04.2020 19:45 0
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kolarin kunnanjohtajan potkut ovat yhdestä äänestä kiinni

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kolarin kun­nan­joh­ta­jan potkut ovat yhdestä äänestä kiinni

17.04.2020 19:57 0
Tilaajille
Kittilässä eniten varmistettuja koronatartuntoja väestöön suhteutettuna, Kolari kolmannella sijalla

Kit­ti­läs­sä eniten var­mis­tet­tu­ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja väes­töön suh­teu­tet­tu­na, Kolari kol­man­nel­la sijalla

12.04.2020 20:45 0
Tilaajille
Koronaepidemia on alkanut Kittilässä ja Kolarissa – "Tilanne muualla Lapissa on edelleen rauhallinen eikä voida puhua koronaepidemiasta"

Ko­ro­na­epi­de­mia on alkanut Kit­ti­läs­sä ja Ko­la­ris­sa – "Ti­lan­ne muualla Lapissa on edel­leen rau­hal­li­nen eikä voida puhua ko­ro­nae­pi­de­mias­ta"

07.04.2020 15:49 0
Valtuutettujen enemmistö ei luota kunnanjohtaja Kristiina Tikkalaan  Kolarissa, päätös syntyi äänin 13-8

Val­tuu­tet­tu­jen enem­mis­tö ei luota kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tik­ka­laan Ko­la­ris­sa, päätös syntyi äänin 13-8

06.04.2020 17:50 0
Tilaajille
Kolarin yöjuna jää tauolle – koronavirustilanteen vuoksi Lapin matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi

Kolarin yöjuna jää tauolle – ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi Lapin mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat las­ke­neet mer­kit­tä­väs­ti

27.03.2020 14:35 0
Tilaajille

Kolari oh­jeis­taa kun­ta­lai­sia: Jos kärsit hen­gi­tys­tie­in­fek­tion oi­reis­ta, peruuta kii­ree­tön aikasi ter­veys­kes­kuk­ses­sa

16.03.2020 14:31 0
Tilaajille
Ulkomaalainen turisti eksyi autolla hiihtoladulle Äkäslompolossa – Auto nostettiin miesvoimin takaisin tielle

Ul­ko­maa­lai­nen turisti eksyi autolla hiih­to­la­dul­le Äkäs­lom­po­los­sa – Auto nos­tet­tiin mies­voi­min ta­kai­sin tielle

04.03.2020 21:48 0
Tilaajille
Kaivoksen kannattajat kokoavat joukkoja – Kolarissa kerätään nimiä Hannukaisen kaivoksen puolesta adressiin

Kai­vok­sen kan­nat­ta­jat ko­koa­vat jouk­ko­ja – Ko­la­ris­sa ke­rä­tään nimiä Han­nu­kai­sen kai­vok­sen puo­les­ta ad­res­siin

19.02.2020 19:30 0
Tilaajille
Kolarissa puukotuksen uhriksi joutunut Sali: "Olen surullinen, ettei yhteisömme pystynyt auttamaan"

Ko­la­ris­sa puu­ko­tuk­sen uhriksi jou­tu­nut Sali: "Olen su­rul­li­nen, ettei yh­tei­söm­me pys­ty­nyt aut­ta­maan"

09.02.2020 14:10 0
Tilaajille
Kolarissa puukotettu Kaisa Sali pääsi pois sairaalasta, epäilty vangittiin – Poliisi selvittää motiivia: "Jotain sananvaihtoa oli ollut, mutta ei missään tapauksessa riitaa"

Ko­la­ris­sa puu­ko­tet­tu Kaisa Sali pääsi pois sai­raa­las­ta, epäilty van­git­tiin – Poliisi sel­vit­tää mo­tii­via: "Jotain sa­nan­vaih­toa oli ollut, mutta ei missään ta­pauk­ses­sa riitaa"

04.02.2020 15:06 0
Tilaajille