Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Poliisitiedotteet
Baarien sulkeminen siirsi uudenvuoden häiriökäyttäytymisen haja-asutusalueille – Naantalissa ilotulitteet sytyttivät auton palamaan, muualla Suomessa useita kotihälytyksiä

Baarien sul­ke­mi­nen siirsi uu­den­vuo­den häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen ha­ja-asu­tus­alueil­le – Naan­ta­lis­sa ilo­tu­lit­teet sy­tyt­ti­vät auton pa­la­maan, muualla Suo­mes­sa useita ko­ti­hä­ly­tyk­siä

01.01.2022 09:22 3
Joulun vietto sujunut pääosin rauhallisesti – poliisille tulleista tehtävistä iso osa kotihälytyksiä ja häiriökäyttäytymistä

Joulun vietto sujunut pääosin rau­hal­li­ses­ti – po­lii­sil­le tul­leis­ta teh­tä­vis­tä iso osa ko­ti­hä­ly­tyk­siä ja häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä

25.12.2021 20:43
Jouluinen raportti Meri-Lapin poliisilta:  "Joidenkin kohdalla välillä tuntuu, että loppuvatkohan risut metsästä, kun tontut niitä joka vuosi heille pakkaavat"

Jou­lui­nen ra­port­ti Me­ri-La­pin po­lii­sil­ta: "Joi­den­kin koh­dal­la välillä tuntuu, että lop­pu­vat­ko­han risut met­säs­tä, kun tontut niitä joka vuosi heille pak­kaa­vat"

24.12.2021 12:32
Tilaajille

Rau­hal­li­nen vii­kon­lop­pu po­lii­sil­la poh­joi­sem­mas­sa Lapissa

06.12.2021 14:53
Tilaajille

Kor­ti­ton kuski kiel­täy­tyi huu­me­tes­tis­tä Tor­nios­sa – ve­ri­ko­kei­den kautta odot­ta­maan

06.12.2021 09:46
Tilaajille
Rovaniemellä tehtiin tunnin sisällä kolme rikosta samalla autolla

Ro­va­nie­mel­lä tehtiin tunnin sisällä kolme rikosta samalla autolla

28.11.2021 16:47
Tilaajille
Nuoret miehet kaahasivat Kemissä: Toinen ajoi humalassa lyhtypylvääseen, toinen kaahasi vilkkaassa liikenteessä 150 kilometrin tuntinopeudella

Nuoret miehet kaa­ha­si­vat Ke­mis­sä: Toinen ajoi hu­ma­las­sa lyh­ty­pyl­vää­seen, toinen kaahasi vilk­kaas­sa lii­ken­tees­sä 150 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la

28.11.2021 12:19
Tilaajille
Mies kuoli pudottuaan sillalta Torniossa

Mies kuoli pu­dot­tuaan sil­lal­ta Tor­nios­sa

27.11.2021 14:27
Tilaajille
Raju takaa-ajo Keminmaasta Tornioon – pakenijan matka pysähtyi vasta piikkimattoon

Raju ta­kaa-ajo Ke­min­maas­ta Tor­nioon – pa­ke­ni­jan matka py­säh­tyi vasta piik­ki­mat­toon

18.09.2021 10:46 1
Tilaajille
Ruskamatkalaisten tulva näkyi poliisin tehtävissä Ylläksellä ja Levillä  – 105 sakkoa kolmen päivän valvontaiskussa

Rus­ka­mat­ka­lais­ten tulva näkyi po­lii­sin teh­tä­vis­sä Yl­läk­sel­lä ja Levillä – 105 sakkoa kolmen päivän val­von­ta­is­kus­sa

14.09.2021 11:05 3
Tilaajille
Lapin poliisi: Hidastakaa autoilijat vauhtia Simerockin kohdalla, nopeudet olleet liian kovia

Lapin po­lii­si: Hi­das­ta­kaa au­toi­li­jat vauhtia Si­me­roc­kin koh­dal­la, no­peu­det olleet liian kovia

21.08.2021 12:47 5
Tilaajille
Poliisi toivoo malttia Rovaniemen superviikonloppuun: "Juhlikaa ilolla, mutta samalla vastuuntuntoisesti ja fiksusti"

Poliisi toivoo malttia Ro­va­nie­men su­per­vii­kon­lop­puun: "Juh­li­kaa ilolla, mutta samalla vas­tuun­tun­toi­ses­ti ja fik­sus­ti"

17.08.2021 20:39 1
Tilaajille
Hillastaja eksyi Inarin Nellimissä perjantaina – löydettiin seuraavana päivänä helikopterin ja koirapartion voimin

Hil­las­ta­ja eksyi Inarin Nel­li­mis­sä per­jan­tai­na – löy­det­tiin seu­raa­va­na päivänä he­li­kop­te­rin ja koi­ra­par­tion voimin

08.08.2021 15:24
Tilaajille
Mopokuskeja jäi poliisin haaviin Meri-Lapissa – usealle napsahti sakko ja ajokielto, yksi pakeni poliisia juopuneena mönkijällä

Mo­po­kus­ke­ja jäi po­lii­sin haaviin Me­ri-La­pis­sa – usealle nap­sah­ti sakko ja ajo­kiel­to, yksi pakeni po­lii­sia juo­pu­nee­na mön­ki­jäl­lä

28.07.2021 13:40 6
Tilaajille
Raskaan liikenteen valvontaisku Meri-Lapissa: Sakkoja ajoaikarikkomuksista ja näkymäesteistä ajohytissä

Raskaan lii­ken­teen val­von­ta­is­ku Me­ri-La­pis­sa: Sakkoja ajo­ai­ka­rik­ko­muk­sis­ta ja nä­ky­mä­es­teis­tä ajo­hy­tis­sä

22.07.2021 12:05
Tilaajille

Poliisi kir­joit­ti 23 sakkoa ja kah­dek­san lii­ken­ne­vir­he­mak­sua Uts­joel­la – Poliisi suo­rit­ti lii­ken­teen val­von­taa Uts­joel­la vii­kon­lop­pu­na

11.07.2021 20:15 2
Tilaajille
Poliisi kaipaa havaintoja Meri-Lapissa viikonloppuna tapahtuneista rakennuspaloista – Paloja epäillään tahallaan sytytetyiksi

Poliisi kaipaa ha­vain­to­ja Me­ri-La­pis­sa vii­kon­lop­pu­na ta­pah­tu­neis­ta ra­ken­nus­pa­lois­ta – Paloja epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyik­si

09.06.2021 11:45
Varkailla painava lasti, poliisi  kaipaa havaintoja: Kolme tonnia painava kivimurskaimen osa vietiin Inarissa

Var­kail­la painava lasti, poliisi kaipaa ha­vain­to­ja: Kolme tonnia painava ki­vi­murs­kai­men osa vietiin Ina­ris­sa

07.06.2021 17:53
Tilaajille
"Selkeästi tämän vuoden vilkkain vuoro" – lämmin koulujenpäätösviikonloppu sai ihmisiä kaduille ja nosti poliisitehtävien määrän korona-aikaa edeltävälle tasolle

"Sel­keäs­ti tämän vuoden vilk­kain vuoro" – lämmin kou­lu­jen­pää­tös­vii­kon­lop­pu sai ihmisiä ka­duil­le ja nosti po­lii­si­teh­tä­vien määrän ko­ro­na-ai­kaa edel­tä­väl­le tasolle

06.06.2021 10:59
Päihtyneitä kuljettajia Tervolassa ja Kemissä, varkauksia Torniossa, Kemissä ja Keminmaassa

Päih­ty­nei­tä kul­jet­ta­jia Ter­vo­las­sa ja Ke­mis­sä, var­kauk­sia Tor­nios­sa, Kemissä ja Ke­min­maas­sa

05.06.2021 12:05
Tilaajille