suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Poliisitiedotteet
Kittilässä ja Muoniossa nuoria rattijuoppoja

Kit­ti­läs­sä ja Muo­nios­sa nuoria rat­ti­juop­po­ja

22.05.2022 09:54
Tilaajille
Kittilän  Levin kelkkailijoiden valvonnassa huimaa kaahailua, yhtään humalassa ajanutta poliisi ei kohdannut

Kit­ti­län Levin kelk­kai­li­joi­den val­von­nas­sa huimaa kaa­hai­lua, yhtään hu­ma­las­sa aja­nut­ta poliisi ei koh­dan­nut

18.04.2022 12:14 5
Tilaajille
Meri-Lapin pääsiäisliikenteessä useita rattijuoppoja ja piittaamattomia kortittomia kuskeja

Me­ri-La­pin pää­siäis­lii­ken­tees­sä useita rat­ti­juop­po­ja ja piit­taa­mat­to­mia kor­tit­to­mia kuskeja

18.04.2022 10:46 1
Tilaajille
Kolme rattijuoppoa jäi kiinni Kemissä vuorokauden aikana

Kolme rat­ti­juop­poa jäi kiinni Kemissä vuo­ro­kau­den aikana

26.03.2022 10:24 1
Tilaajille
Rattijuoppoja ja etsintäkuulutettuja poliisin haaviin Meri-Lapissa

Rat­ti­juop­po­ja ja et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu­ja po­lii­sin haaviin Me­ri-La­pis­sa

12.03.2022 09:28
Tilaajille
Maksuvälinepetoksiin liittyvien henkilöiden käyttämästä autosta saatiin lukuisia vihjeitä – auto on poliisin mukaan poistunut maasta

Mak­su­vä­li­ne­pe­tok­siin liit­ty­vien hen­ki­löi­den käyt­tä­mäs­tä autosta saatiin lu­kui­sia vih­jei­tä – auto on po­lii­sin mukaan pois­tu­nut maasta

08.03.2022 14:01
Posiolaisen asuntoon tunkeuduttiin putkirikkoon vedoten – iäkkäältä vietiin lompakosta pankkikortti

Po­sio­lai­sen asun­toon tun­keu­dut­tiin put­ki­rik­koon vedoten – iäk­kääl­tä vietiin lom­pa­kos­ta pank­ki­kort­ti

08.03.2022 13:40
Meri-Lapin poliisi selvitteli pahoinpitelyitä

Me­ri-La­pin poliisi sel­vit­te­li pa­hoin­pi­te­lyi­tä

30.01.2022 13:26
Tilaajille
Meri-Lapin alueella kirjattu useita ilmoituksia nettipetoksista – Tuttavalta tullut viesti onkin huijari, tai kuriirimaksut päätyvät ulkomaille

Me­ri-La­pin alueel­la kir­jat­tu useita il­moi­tuk­sia net­ti­pe­tok­sis­ta – ­Tut­ta­val­ta tullut viesti onkin hui­ja­ri, tai ku­rii­ri­mak­sut pää­ty­vät ul­ko­mail­le

29.01.2022 15:23 2
Baarien sulkeminen siirsi uudenvuoden häiriökäyttäytymisen haja-asutusalueille – Naantalissa ilotulitteet sytyttivät auton palamaan, muualla Suomessa useita kotihälytyksiä

Baarien sul­ke­mi­nen siirsi uu­den­vuo­den häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen ha­ja-asu­tus­alueil­le – Naan­ta­lis­sa ilo­tu­lit­teet sy­tyt­ti­vät auton pa­la­maan, muualla Suo­mes­sa useita ko­ti­hä­ly­tyk­siä

01.01.2022 09:22 3
Joulun vietto sujunut pääosin rauhallisesti – poliisille tulleista tehtävistä iso osa kotihälytyksiä ja häiriökäyttäytymistä

Joulun vietto sujunut pääosin rau­hal­li­ses­ti – po­lii­sil­le tul­leis­ta teh­tä­vis­tä iso osa ko­ti­hä­ly­tyk­siä ja häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä

25.12.2021 20:43
Jouluinen raportti Meri-Lapin poliisilta:  "Joidenkin kohdalla välillä tuntuu, että loppuvatkohan risut metsästä, kun tontut niitä joka vuosi heille pakkaavat"

Jou­lui­nen ra­port­ti Me­ri-La­pin po­lii­sil­ta: "Joi­den­kin koh­dal­la välillä tuntuu, että lop­pu­vat­ko­han risut met­säs­tä, kun tontut niitä joka vuosi heille pak­kaa­vat"

24.12.2021 12:32
Tilaajille

Rau­hal­li­nen vii­kon­lop­pu po­lii­sil­la poh­joi­sem­mas­sa Lapissa

06.12.2021 14:53
Tilaajille

Kor­ti­ton kuski kiel­täy­tyi huu­me­tes­tis­tä Tor­nios­sa – ve­ri­ko­kei­den kautta odot­ta­maan

06.12.2021 09:46
Tilaajille
Rovaniemellä tehtiin tunnin sisällä kolme rikosta samalla autolla

Ro­va­nie­mel­lä tehtiin tunnin sisällä kolme rikosta samalla autolla

28.11.2021 16:47
Tilaajille
Nuoret miehet kaahasivat Kemissä: Toinen ajoi humalassa lyhtypylvääseen, toinen kaahasi vilkkaassa liikenteessä 150 kilometrin tuntinopeudella

Nuoret miehet kaa­ha­si­vat Ke­mis­sä: Toinen ajoi hu­ma­las­sa lyh­ty­pyl­vää­seen, toinen kaahasi vilk­kaas­sa lii­ken­tees­sä 150 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la

28.11.2021 12:19
Tilaajille
Mies kuoli pudottuaan sillalta Torniossa

Mies kuoli pu­dot­tuaan sil­lal­ta Tor­nios­sa

27.11.2021 14:27
Tilaajille
Raju takaa-ajo Keminmaasta Tornioon – pakenijan matka pysähtyi vasta piikkimattoon

Raju ta­kaa-ajo Ke­min­maas­ta Tor­nioon – pa­ke­ni­jan matka py­säh­tyi vasta piik­ki­mat­toon

18.09.2021 10:46 1
Tilaajille
Ruskamatkalaisten tulva näkyi poliisin tehtävissä Ylläksellä ja Levillä  – 105 sakkoa kolmen päivän valvontaiskussa

Rus­ka­mat­ka­lais­ten tulva näkyi po­lii­sin teh­tä­vis­sä Yl­läk­sel­lä ja Levillä – 105 sakkoa kolmen päivän val­von­ta­is­kus­sa

14.09.2021 11:05 3
Tilaajille
Lapin poliisi: Hidastakaa autoilijat vauhtia Simerockin kohdalla, nopeudet olleet liian kovia

Lapin po­lii­si: Hi­das­ta­kaa au­toi­li­jat vauhtia Si­me­roc­kin koh­dal­la, no­peu­det olleet liian kovia

21.08.2021 12:47 5
Tilaajille