Ryöstöt

Oulun ap­teek­ki­ryös­tön taus­tal­la oli huu­me­vel­kaa ja ryös­töön pa­ko­te­tun pa­hoin­pi­te­lyä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si useita van­keus­ran­gais­tuk­sia

16.03.2021 16:58
Tilaajille

Poliisi tutkii Pu­das­jär­vel­lä useam­man vuoden jat­ku­nut­ta törkeää ryöstöä – rahaa ja omai­suut­ta vietiin tu­han­sien eurojen edestä

16.03.2021 13:54

Oma­ko­ti­ta­lon asukas yllätti kelk­ka­var­kaan ve­rek­sel­tään Tor­nios­sa – tilanne muuttui pai­nik­si ja var­kais­sa ollut mies tarttui ja­ko­avai­meen

21.02.2021 10:04 3
Tilaajille

Syyte: Mies ryös­tet­tiin ou­lu­lai­sa­sun­nos­sa, teossa käy­tet­tiin raakaa vä­ki­val­taa ja eri­lai­sia vä­li­nei­tä

16.12.2020 12:54
Tilaajille

Törkeä ryöstö Tor­nios­sa: kolme miestä tun­keu­tui yk­si­tyis­asun­toon ja pa­hoin­pi­te­li asuk­kaan – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja

13.10.2020 12:23
Tilaajille

Viikon ta­kai­ses­sa ryös­tö­ti­lan­tees­sa pai­kal­la olleita sil­min­nä­ki­jöi­tä pyy­de­tään il­moit­tau­tu­maan po­lii­sil­le Kemissä

10.08.2020 11:27

Mies kyy­di­tet­tiin Jäälin so­ra­mont­tua­lueel­le, rii­sut­tiin alus­hou­su­sil­leen ja ryös­tet­tiin – ho­vi­oi­keus laski kahden tekijän tuo­mioi­ta

13.07.2020 13:38

Tekikö poliisi koh­ta­lok­kaan vir­heen? – ra­han­kul­je­tuk­sen ryös­tö­yri­tys olisi voinut ratketa jopa 14 vuotta sitten

11.02.2020 15:23
Tilaajille

Kä­tei­nen raha ei enää kiehdo ri­kol­li­sia – Ra­ha­kul­je­tus­ten ryöstöt olleet huono bisnes Suo­mes­sa

10.02.2020 13:24

Ro­va­nie­mel­lä kaupan ryös­tä­nyt ja toisen ryös­tä­mis­tä yrit­tä­nyt mies sai eh­dol­lis­ta

01.01.2020 19:32
Tilaajille

Kallin hiih­to­kes­kuk­ses­ta va­ras­tet­tiin moot­to­ri­kelk­ka jou­lu­yö­nä

25.12.2019 15:37
Tilaajille

Ho­vi­oi­keus lisäsi Oulussa kaup­pa­ryös­tö­jä tehneen van­keus­ai­kaa – pää­tök­sen taus­tal­la miehen aiemmat tuomiot

16.11.2019 14:01
Tilaajille

Nainen ryös­tet­tiin Kemissä ket­tin­gil­lä lyö­mäl­lä – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja

15.11.2019 13:15
Tilaajille

Poliisi otti miehen kiinni liit­tyen Turun vuoden 2002 ar­vo­kul­je­tus­ryös­töön – Kä­rä­jä­oi­keus van­git­si miehen epäil­ty­nä kah­des­ta murhan yri­tyk­ses­tä ja tör­keäs­tä ryöstön yri­tyk­ses­tä

25.10.2019 14:34