Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Väkivaltarikokset
Viimeisin 12 tuntia
Väkivaltainen velanperintä Rovaniemellä toi 37-vuotiaalle naiselle reilut kaksi vuotta vankeutta

Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

15:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Alaikäiset syyllistyivät useisiin rikoksiin Oulussa – Mies ryöstettiin patosillalla, teinityttöjä pahoinpideltiin ja pojalta vietiin kengät

Ala­ikäi­set syyl­lis­tyi­vät usei­siin ri­kok­siin Oulussa – Mies ryös­tet­tiin pa­to­sil­lal­la, tei­ni­tyt­tö­jä pa­hoin­pi­del­tiin ja pojalta vietiin kengät

11.10.2023 21:47
Tilaajille
Kahdelle nuorelle rovaniemeläismiehelle tuomiot törkeästä ryöstön yrityksestä

Kah­del­le nuo­rel­le ro­va­nie­me­läis­mie­hel­le tuomiot tör­keäs­tä ryöstön yri­tyk­ses­tä

06.10.2023 15:14
Tilaajille
Ruotsissa puolustusvoimat ryhtyy tukemaan poliisia jengiväkivallan torjunnassa – pelkästään syyskuussa kuollut jo toistakymmentä henkilöä väkivallan seurauksena

Ruot­sis­sa puo­lus­tus­voi­mat ryhtyy tu­ke­maan po­lii­sia jen­gi­vä­ki­val­lan tor­jun­nas­sa – pel­käs­tään syys­kuus­sa kuollut jo tois­ta­kym­men­tä hen­ki­löä vä­ki­val­lan seu­rauk­se­na

29.09.2023 19:04 2
Miehet ryntäsivät asuntoon keskeyttämään pariskunnan riidan Sallassa – tilanteesta alkoi törkeä pahoinpitely, josta käräjäoikeus rankaisi ehdollisella vankeudella

Miehet ryn­tä­si­vät asun­toon kes­keyt­tä­mään pa­ris­kun­nan riidan Sal­las­sa – ti­lan­tees­ta alkoi törkeä pa­hoin­pi­te­ly, josta kä­rä­jä­oi­keus ran­kai­si eh­dol­li­sel­la van­keu­del­la

21.09.2023 13:49 1
Tilaajille
Mies löi puolisoaan kirveellä lasten nähden Oulussa – määrättiin vangittavaksi ja passitettiin vankilaan

Mies löi puo­li­soaan kir­veel­lä lasten nähden Oulussa – mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si ja pas­si­tet­tiin van­ki­laan

29.08.2023 13:23
Tilaajille
Väkivaltaisesta velanperinnästä neljä vuotta vankeutta

Vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä neljä vuotta van­keut­ta

22.08.2023 13:54
Tilaajille
Poliisitehtävä Oulussa: Mies pahoinpiteli useita uhreja, linnoittautui asuntoonsa ja uhkasi ampua jalkajousella

Po­lii­si­teh­tä­vä Ou­lus­sa: Mies pa­hoin­pi­te­li useita uhreja, lin­noit­tau­tui asun­toon­sa ja uhkasi ampua jal­ka­jou­sel­la

21.08.2023 14:46

Naista am­mut­tiin Ruotsin kon­su­laa­tis­sa Turkin Iz­mi­ris­sä

01.08.2023 22:21
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

09.07.2023 05:00 2
Tilaajille
Ainakin viisi ihmistä saanut vammoja väkivallanteossa Oslossa, poliisi epäilee tekovälineeksi viidakkoveistä

Ainakin viisi ihmistä saanut vammoja vä­ki­val­lan­teos­sa Os­los­sa, poliisi epäilee te­ko­vä­li­neek­si vii­dak­ko­veis­tä

02.07.2023 16:23
Kahdelle rovaniemeläismiehelle tuomiot törkeästä ryöstöstä

Kah­del­le ro­va­nie­me­läis­mie­hel­le tuomiot tör­keäs­tä ryös­tös­tä

29.06.2023 10:57
Tilaajille
Oulun kaksoissurma on monin tavoin poikkeuksellinen teko – "Omaisille ne ovat aina pysäyttäviä, kauheita tapahtumia"

Oulun kak­sois­sur­ma on monin tavoin poik­keuk­sel­li­nen teko – "O­mai­sil­le ne ovat aina py­säyt­tä­viä, kau­hei­ta ta­pah­tu­mia"

08.05.2023 20:00 1
Tilaajille
Väkivallan kuvaaminen sosiaaliseen mediaan on yleistynyt lasten ja nuorten keskuudessa

Vä­ki­val­lan ku­vaa­mi­nen so­siaa­li­seen mediaan on yleis­ty­nyt lasten ja nuorten kes­kuu­des­sa

17.04.2023 18:22
Epäilyt asiattomista viesteistä johtivat törkeään pahoinpitelyyn ja pahoinpitelyyn kemiläisessä yksityisasunnossa – tekijät tuomittiin vankeuteen

Epäilyt asiat­to­mis­ta vies­teis­tä joh­ti­vat tör­keään pa­hoin­pi­te­lyyn ja pa­hoin­pi­te­lyyn ke­mi­läi­ses­sä yk­si­tyis­asun­nos­sa – tekijät tuo­mit­tiin van­keu­teen

10.03.2023 09:49
Tilaajille
13-vuotiaan oppilaan epäillään puukottaneen toista oppilasta kotitaloustunnilla Helsingissä – uhri sairaalaan

13-vuo­tiaan op­pi­laan epäil­lään puu­kot­ta­neen toista op­pi­las­ta ko­ti­ta­lous­tun­nil­la Hel­sin­gis­sä – uhri sai­raa­laan

08.03.2023 13:19
Poliisi: Alakouluikäinen poika puukotti toista lasta kasvoihin Oulussa

Po­lii­si: Ala­kou­lu­ikäi­nen poika puu­kot­ti toista lasta kas­voi­hin Oulussa

08.03.2023 12:11 2
Tilaajille
Oulussa käsiteltiin Raahen vä­ki­val­ta­ri­kos­ju­ttua, murhasta ja murhan yrityksistä syytetty määrättiin mielentilatutkimukseen – "Teko on Suomen ri­kos­his­to­rias­sa täysin poik­keuk­sel­li­nen"

Oulussa kä­si­tel­tiin Raahen vä­ki­val­ta­ri­kos­jut­tua, mur­has­ta ja murhan yri­tyk­sis­tä syy­tet­ty mää­rät­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen – "Teko on Suomen ri­kos­his­to­rias­sa täysin poik­keuk­sel­li­nen"

10.02.2023 17:50
Tilaajille
60 euron väkivaltainen velanperintä johti neljän vuoden vankeustuomioon Rovaniemellä

60 euron vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä johti neljän vuoden van­keus­tuo­mioon Ro­va­nie­mel­lä

08.11.2022 14:22
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus kumosi isäpuolen tuomion pikkuvauvan törkeästä pahoinpitelystä

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kumosi isä­puo­len tuomion pik­ku­vau­van tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä

27.09.2022 20:51 1
Tilaajille