Lapin käräjäoikeus
Viimeisin 4 tuntia
Hammastunturin paliskunta kiistää sorayrittäjän syytökset: Poro ei kaiva ulosteita maahan, ne olisi pitänyt huomata

Ham­mas­tun­tu­rin pa­lis­kun­ta kiistää so­ra­yrit­tä­jän syy­tök­set: Poro ei kaiva ulos­tei­ta maahan, ne olisi pitänyt huomata

12:19 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin käräjäoikeudessa käsitellään suurta dopingjuttua – Pimeän verkon kautta myytiin doping- ja huumausaineita, osa rikoksista tehtiin Torniossa

Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa kä­si­tel­lään suurta do­ping­jut­tua – Pimeän verkon kautta myytiin doping- ja huu­mau­sai­nei­ta, osa ri­kok­sis­ta tehtiin Tor­nios­sa

04.09.2020 15:12 0
Tilaajille
Syytteitä 20 henkilölle törkeistä dopingrikoksista Lapin käräjäoikeudessa

Syyt­tei­tä 20 hen­ki­löl­le tör­keis­tä do­ping­ri­kok­sis­ta Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

18.08.2020 13:14 0
Tilaajille
Haukkuvia koiria siirrettävä kotirauhan säilyttämisen vuoksi – Käräjäoikeuden mukaan haukkuminen tyypillistä metsästyskoirille

Hauk­ku­via koiria siir­ret­tä­vä ko­ti­rau­han säi­lyt­tä­mi­sen vuoksi – Kä­rä­jä­oi­keu­den mukaan hauk­ku­mi­nen tyy­pil­lis­tä met­säs­tys­koi­ril­le

13.07.2020 19:11 14
Tilaajille
Käräjäoikeus vangitsi mökkihuijauksia netissä tehtailleen torniolaismiehen – Vahinkojen suuruus on noin 10 000 euroa

Kä­rä­jä­oi­keus van­git­si mök­ki­hui­jauk­sia netissä teh­tail­leen tor­nio­lais­mie­hen – Va­hin­ko­jen suuruus on noin 10 000 euroa

24.06.2020 14:47 0
Tilaajille
Mies yritti tilata kiellettyä ainetta kotiinsa netistä – lähetys jäi tulliin, mies sai sakot salakuljetuksesta

Mies yritti tilata kiel­let­tyä ainetta ko­tiin­sa netistä – lähetys jäi tul­liin, mies sai sakot sa­la­kul­je­tuk­ses­ta

22.06.2020 11:00 0
Tilaajille
Sodankyläläismies lähetti tappouhkausviestin Petteri Orpon puolisolle – käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

So­dan­ky­lä­läis­mies lähetti tap­po­uh­kaus­vies­tin Petteri Orpon puo­li­sol­le – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

17.06.2020 11:09 0
Tilaajille
Mies ajoi 2,44 promillen humalassa Kemijärvellä – käräjäoikeus määräsi 85 päivän yhdyskuntapalveluun

Mies ajoi 2,44 pro­mil­len hu­ma­las­sa Ke­mi­jär­vel­lä – kä­rä­jä­oi­keus määräsi 85 päivän yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun

11.06.2020 13:40 0
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus nelinkertaisti nuoren miehen sakot laittomasta uhkauksesta

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus ne­lin­ker­tais­ti nuoren miehen sakot lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta

09.06.2020 13:47 0
Tilaajille
Nainen tehtaili 82 petosta verkossa – myi olemattomia tavaroita ja jätti vuokria maksamatta

Nainen teh­tai­li 82 petosta ver­kos­sa – myi ole­mat­to­mia ta­va­roi­ta ja jätti vuokria mak­sa­mat­ta

13.05.2020 15:12 0
Tilaajille
Nainen kauppasi olemattomia koiranpentuja netin myyntipalstoilla, ostaja ei saanut koiranpentua eikä myyjä palauttanut rahoja

Nainen kaup­pa­si ole­mat­to­mia koi­ran­pen­tu­ja netin myyn­ti­pals­toil­la, ostaja ei saanut koi­ran­pen­tua eikä myyjä pa­laut­ta­nut rahoja

12.05.2020 14:16 0
Tilaajille
Isä löi poikaansa kirveellä päähän ja kuristi – tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä

Isä löi poi­kaan­sa kir­veel­lä päähän ja kuristi – tuo­mit­tiin tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä

17.03.2020 11:27 0
Tilaajille
Hiv-positiivinen mies harrasti suojaamatonta seksiä Kemissä, mutta ei kertonut kumppaneilleen taudista – Lapin käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen vaaran aiheuttamisesta

Hiv-po­si­tii­vi­nen mies har­ras­ti suo­jaa­ma­ton­ta seksiä Ke­mis­sä, mutta ei ker­to­nut kump­pa­neil­leen tau­dis­ta – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen vaaran ai­heut­ta­mi­ses­ta

17.03.2020 10:33 0
Tilaajille
Sekava yksivuotiaan lapsen isä tunkeutui asuntoon ja sytytti sen tuleen – Ylitornion omakotitalon tuhopolttajalle neljä vuotta vankeutta

Sekava yk­si­vuo­tiaan lapsen isä tun­keu­tui asun­toon ja sytytti sen tuleen – Yli­tor­nion oma­ko­ti­ta­lon tu­ho­polt­ta­jal­le neljä vuotta van­keut­ta

10.03.2020 17:21 0
Tilaajille
Lukijalta: Syyttäjän toimintaa vaikea ymmärtää
Lukijalta Mielipide Marja Toivonen

Lu­ki­jal­ta: Syyt­tä­jän toi­min­taa vaikea ym­mär­tää

09.03.2020 19:47 0
Tilaajille
Hovioikeus säilytti käräjäoikeuden tuomion taposta – Mies tappoi naisen puukolla Kemijärvellä uuden vuoden yönä

Ho­vi­oi­keus säi­lyt­ti kä­rä­jä­oi­keu­den tuomion taposta – Mies tappoi naisen puu­kol­la Ke­mi­jär­vel­lä uuden vuoden yönä

06.03.2020 13:08 0
Tilaajille
Hovioikeus säilytti käräjäoikeuden tuomion törkeässä huumausainerikoksessa – Kuljetti lähes kilon amfetamiinia Etelä-Ruotsista Tornioon

Ho­vi­oi­keus säi­lyt­ti kä­rä­jä­oi­keu­den tuomion tör­keäs­sä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­sa – Kul­jet­ti lähes kilon am­fe­ta­mii­nia Ete­lä-Ruot­sis­ta Tor­nioon

05.03.2020 14:01 0
Tilaajille
Lukijalta: Ajavatko jotkut tahot Kittilän kunnan hallinnon tahallaan sekasortoon?
Lukijalta Mielipide Raija Palosaari

Lu­ki­jal­ta: Aja­vat­ko jotkut tahot Kit­ti­län kunnan hal­lin­non ta­hal­laan se­ka­sor­toon?

05.03.2020 08:25 0
Tilaajille

Miestä syy­te­tään kah­des­ta murhan yri­tyk­ses­tä – epäil­lään yrit­tä­neen polttaa kaksi ihmistä Yli­tor­niol­la viime elo­kuus­sa

17.02.2020 11:15 0
Tilaajille
Syyttäjä: Joukkio piti viisikymppistä miestä vankinaan kaksi vuotta Kemissä – pahoinpideltiin, pakotettiin kotiorjaksi ja varastamaan tavaraa

Syyt­tä­jä: Joukkio piti vii­si­kymp­pis­tä miestä van­ki­naan kaksi vuotta Kemissä – pa­hoin­pi­del­tiin, pa­ko­tet­tiin ko­ti­or­jak­si ja va­ras­ta­maan tavaraa

10.02.2020 14:55 0