Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Lapin käräjäoikeus
Asia- ja ratkaisumäärät kasvoivat Lapin käräjäoikeudessa viime vuonna – konkurssiasioiden määrä alkoi kasvaa vuoden loppua kohden

Asia- ja rat­kai­su­mää­rät kas­voi­vat Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa viime vuonna – kon­kurs­si­asioi­den määrä alkoi kasvaa vuoden loppua kohden

06.01.2022 12:07 1
Tilaajille
16- ja 17-vuotiaat pojat palauttivat kauppoihin tölkkejä väärennetyillä viivakoodeilla

16- ja 17-vuo­tiaat pojat pa­laut­ti­vat kaup­poi­hin tölk­ke­jä vää­ren­ne­tyil­lä vii­va­koo­deil­la

04.01.2022 10:23 1
Tilaajille
Pohjoisen isoa huumejuttua verrattiin Katiska-juttuun – oikeus vapautti vangittuina olleet syytetyt

Poh­joi­sen isoa huu­me­jut­tua ver­rat­tiin Ka­tis­ka-jut­tuun – oikeus va­paut­ti van­git­tui­na olleet syy­te­tyt

21.12.2021 07:51
Tilaajille
Peltinippu putosi työntekijän päälle rakennustyömaalla ja työntekijä loukkaantui – Lapin käräjäoikeus määräsi yrityksen maksamaan yli 30 000 euron korvaukset

Pel­ti­nip­pu putosi työn­te­ki­jän päälle ra­ken­nus­työ­maal­la ja työn­te­ki­jä louk­kaan­tui – Lapin kä­rä­jä­oi­keus määräsi yri­tyk­sen mak­sa­maan yli 30 000 euron kor­vauk­set

16.12.2021 13:34
Tilaajille
LSHP joutuu maksamaan ensihoitajalle 40 000 euron palkkasaatavat – oikeuden mukaan työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ei toteutunut

LSHP joutuu mak­sa­maan en­si­hoi­ta­jal­le 40 000 euron palk­ka­saa­ta­vat – oi­keu­den mukaan työn­te­ki­jöi­den ta­sa­puo­li­nen kohtelu ei to­teu­tu­nut

14.12.2021 12:33 9
Tilaajille
Talouspäällikkö kavalsi Lapin pelastuslaitokselta 260 000 euroa – tuomittiin ehdottomaan vankeuteen

Ta­lous­pääl­lik­kö kavalsi Lapin pe­las­tus­lai­tok­sel­ta 260 000 euroa – tuo­mit­tiin eh­dot­to­maan van­keu­teen

25.11.2021 14:34
Ex-jääkiekkoilija Jere Karalahdelle sakkoja kahakasta järjestyksenvalvojien kanssa Kittilän Levillä  – puhui "kuolleista miehistä" ja uhkaili valvojia jengiläisten kostolla

Ex-jää­kiek­koi­li­ja Jere Ka­ra­lah­del­le sakkoja ka­ha­kas­ta jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien kanssa Kit­ti­län Levillä – puhui "kuol­leis­ta mie­his­tä" ja uhkaili val­vo­jia jen­gi­läis­ten kos­tol­la

24.11.2021 11:56 8
Luutnantti nimitteli ja kiroili varusmiehille sekä potkaisi ja raahasi rinnuksista yhtä heistä – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Luut­nant­ti ni­mit­te­li ja kiroili va­rus­mie­hil­le sekä pot­kai­si ja raahasi rin­nuk­sis­ta yhtä heistä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

19.11.2021 17:04 7
Tilaajille
Huumeita käyttänyt rattijuoppo sammui McDonald'sin autokaistalle – poliisi nappasi ruokiaan odottaneen nuokkujan rysän päältä

Huu­mei­ta käyt­tä­nyt rat­ti­juop­po sammui McDo­nald'sin au­to­kais­tal­le – poliisi nappasi ruo­kiaan odot­ta­neen nuok­ku­jan rysän päältä

16.11.2021 13:38 5
Tilaajille
Simon henkirikoksesta syytetty määrättiin mielentilatutkimukseen – käräjäoikeuden mukaan syytetty tappoi uhrin tahallaan

Simon hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mää­rät­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen – kä­rä­jä­oi­keu­den mukaan syy­tet­ty tappoi uhrin ta­hal­laan

12.11.2021 16:13
Tilaajille
Lapin käräjäoikeus hylkäsi sorayhtiön paliskunnalle esittämät yli 100 000 euron vahingonkorvausvaatimukset – taustalla poron papanoista pilalle mennyt betoni

Lapin kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi so­ra­yh­tiön pa­lis­kun­nal­le esit­tä­mät yli 100 000 euron va­hin­gon­kor­vaus­vaa­ti­muk­set – taus­tal­la poron pa­pa­nois­ta pilalle mennyt betoni

10.11.2021 18:05 8
Tilaajille
Rovaniemellä koiransa parvekkeelta alas heittänyt ja itsensä räjäyttämisellä uhannut mies tuomittiin yli kolmen vuoden vankeuteen – rangaistukseen vaikutti miehen aiempi rikollisuus

Ro­va­nie­mel­lä koi­ran­sa par­vek­keel­ta alas heit­tä­nyt ja itsensä rä­jäyt­tä­mi­sel­lä uhannut mies tuo­mit­tiin yli kolmen vuoden van­keu­teen – ran­gais­tuk­seen vai­kut­ti miehen aiempi ri­kol­li­suus

08.11.2021 13:27 4
Tilaajille
Uutisanalyysi: Pitkä riita yhdestä hissistä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Pitkä riita yhdestä his­sis­tä

05.11.2021 19:11 2
Tilaajille
Mies oli useita kertoja sukupuoliyhteydessä 15-vuotiaan kanssa – käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta

Mies oli useita kertoja su­ku­puo­li­yh­tey­des­sä 15-vuo­tiaan kanssa – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta

05.11.2021 14:31 1
Tilaajille
Lapin käräjäoikeus hylkäsi Kittilä-jupakan uusimmat syytteet

Lapin kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi Kit­ti­lä-ju­pa­kan uu­sim­mat syyt­teet

05.11.2021 10:52 12
Tilaajille
Harvinainen sattumus hirvimetsällä Posiolla, luoti kimposi luvallisesta vasasta luvattomaan emään – valtio sai 1 750 euroa

Har­vi­nai­nen sat­tu­mus hir­vi­met­säl­lä Po­siol­la, luoti kimposi lu­val­li­ses­ta vasasta lu­vat­to­maan emään – valtio sai 1 750 euroa

30.10.2021 10:00
Tilaajille
Kaksi miestä toi nuuskaa Haaparannalta yli 400 kiloa – joutuvat maksamaan vahingonkorvauksia yli 120 000 euroa

Kaksi miestä toi nuuskaa Haa­pa­ran­nal­ta yli 400 kiloa – jou­tu­vat mak­sa­maan va­hin­gon­kor­vauk­sia yli 120 000 euroa

27.10.2021 10:57 11
Tilaajille
Oikeus: FBI:ltä saatuja Anom-viestejä voidaan käyttää todisteena Pohjois-Suomen isossa huumejutussa – syytettyjen väitteet lainvastaisuuksista tyrmättiin

Oikeus: FBI:ltä saatuja Anom-vies­te­jä voidaan käyttää to­dis­tee­na Poh­jois-Suo­men isossa huu­me­ju­tus­sa – syy­tet­ty­jen väit­teet lain­vas­tai­suuk­sis­ta tyr­mät­tiin

25.10.2021 13:24 2
Tilaajille
Pohjoisen suuren huumejutun todisteista kovia väitteitä – saako syyttäjän keskeisiä Anom-viestejä hyödyntää?

Poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun to­dis­teis­ta kovia väit­tei­tä – saako syyt­tä­jän kes­kei­siä Anom-vies­te­jä hyö­dyn­tää?

21.10.2021 17:49 1
Tilaajille
Mies nosti pikavippejä vanhempiensa tiedoilla yli 69 000 euron edestä – käräjäoikeus tuomitsi törkeästä petoksesta ehdolliseen vankeuteen

Mies nosti pi­ka­vip­pe­jä van­hem­pien­sa tie­doil­la yli 69 000 euron edestä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen

19.10.2021 21:08
Tilaajille