Lapin käräjäoikeus
Viimeisin 4 tuntia

Omais­hoi­ta­ja­na toi­mi­nut mies kavalsi varat lä­hei­sel­tään – naisen hoi­to­mak­sut menivät ulos­ot­toon

12:35 10
Tilaajille
Kuukausi

Mies ra­vis­te­li kah­dek­san kuu­kau­den ikäistä vauvaa, seu­rauk­se­na ai­vo­ve­ren­vuo­to – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä eh­dol­li­seen van­keu­teen

12.05.2021 10:15 3
Tilaajille

Pi­ka­vip­pe­jä ja net­ti­os­tok­sia toisten nimiin, hui­jat­tu 3D-tu­los­tin vää­ren­nyk­siä – Me­ri­lap­pi­lai­nen nainen tuo­mit­tiin tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta ja iden­ti­teet­ti­var­kau­des­ta

06.05.2021 08:00
Tilaajille

Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen rais­kauk­ses­ta, pa­hoin­pi­te­lys­tä ja lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta yli kahden vuoden eh­dot­to­maan van­keu­teen

03.05.2021 21:27
Tilaajille

Nainen anasti työ­paik­kan­sa kä­teis­kas­sas­ta yli 23 000 euroa – Tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen tör­keäs­tä ka­val­luk­ses­ta

22.04.2021 13:48
Tilaajille

Ko­la­ris­sa triath­lo­nis­tia puu­kot­ta­nut jä­tet­tiin tuo­mit­se­mat­ta – Pyysi oi­keu­des­sa an­teek­si tekoaan

18.04.2021 10:13 2
Tilaajille
Vanhemmat

Omis­ta­ja lai­min­löi koi­ran­sa vam­mo­jen hoidon – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin ja koi­rien­pi­to­kiel­toon

09.04.2021 19:16 1
Tilaajille

Nelikko tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja yli 130 000 euron kor­vauk­siin nuuskan sa­la­kul­je­tuk­ses­ta

30.03.2021 20:23 2
Tilaajille

Triath­lo­nis­ti Kaisa Salia Ko­la­ris­sa puu­kot­ta­nut oli puo­lus­tuk­sen mukaan syyn­ta­kee­ton - kä­sit­te­ly Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa alkoi tors­tai­na

25.03.2021 12:50

Yle: Ko­va­ot­tei­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä eh­do­ton­ta van­keut­ta Ro­va­nie­mel­lä

20.03.2021 16:57
Tilaajille

Lapin kä­rä­jä­oi­keu­den kä­sit­te­ly­ajat ovat lähellä ta­voit­tei­ta ri­kos­asiois­sa ja laa­jois­sa rii­ta-asiois­sa – Eniten ruuhkaa on rii­dat­to­mien asioi­den kä­sit­te­lys­sä

18.03.2021 06:30
Tilaajille

Lapin kä­rä­jä­oi­keus antoi vuosien van­keus­tuo­mioi­ta laa­jas­sa do­ping-ju­tus­sa – Tuo­mit­tu­jen jou­kos­sa van­hem­pi ri­kos­kons­taa­pe­li

08.03.2021 14:48 3
Tilaajille

Ke­mi­läi­nen mies tuo­mit­tiin kol­mek­si vuo­dek­si van­keu­teen rais­kauk­ses­ta, vai­noa­mi­ses­ta ja lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta

05.03.2021 21:52
Tilaajille

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si lap­pi­lais­mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

05.03.2021 10:10 1
Tilaajille

Oulun yli­opis­to kom­men­toi niu­kas­ti Vesa Puu­ro­sen graf­fi­teis­ta saamaa tuo­mio­ta

22.02.2021 14:46 6
Tilaajille

Vesa Puu­ro­sel­le tuomio va­hin­gon­teos­ta – Voi­ma­lai­tok­siin graf­fi­te­ja maa­lan­nut pro­fes­so­ri sai mak­set­ta­vak­seen sakot ja isot kor­vauk­set

19.02.2021 14:17 16
Tilaajille

Vesa Puu­ro­nen vetosi sa­nan­va­pau­teen graf­fi­ti­oi­keu­den­käyn­nis­sä – Syyt­tä­jän ja Ke­mi­jo­ki Oy:n mukaan kyse on va­hin­gon­teos­ta

17.02.2021 15:48 8
Tilaajille

Ke­mi­joen voi­ma­lai­tok­siin maa­lat­tu­ja mie­len­il­mauk­sia kä­si­tel­lään tänään oi­keu­des­sa

17.02.2021 05:00 6
Tilaajille

Syyt­tä­jä: Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja hankki luvatta oi­keus­apua tu­han­sien eurojen edestä, laskut löy­tyi­vät kun­nan­joh­ta­jan pöy­tä­laa­ti­kos­ta tämän elä­köi­dyt­tyä

09.02.2021 18:00 5

Ro­va­nie­me­läi­nen elä­mys­mat­kai­lu­yrit­tä­jä tuo­mit­tiin tör­keäs­tä kir­jan­pi­to­ri­kok­ses­ta ja ve­ro­pe­tok­ses­ta

09.02.2021 11:47 4
Tilaajille