Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin käräjäoikeus
Kuukausi
Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehelle yli vuoden vankeutta huumausainerikoksista – hovioikeus hylkäsi syytteet

Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si mie­hel­le yli vuoden van­keut­ta huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta – ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet

23.11.2023 13:51 1
Tilaajille
Rovaniemeläismiehelle ehdollista vankeutta kuolemantuottamuksesta

Ro­va­nie­me­läis­mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

23.11.2023 09:39 1
Tilaajille
Mökistä häädetty 19-vuotias mies uhkasi kolmea henkilöä puukolla ja tappamisella Kittilän Levillä – oikeus langetti ehdollista vankeutta

Mökistä hää­det­ty 19-vuo­tias mies uhkasi kolmea hen­ki­löä puu­kol­la ja tap­pa­mi­sel­la Kit­ti­län Levillä – oikeus lan­get­ti eh­dol­lis­ta van­keut­ta

20.11.2023 13:43
Tilaajille
Nuori mies tuomittiin kolmesta salakatselusta Torniossa – kuvasi nuoria naisia ilman näiden lupaa

Nuori mies tuo­mit­tiin kol­mes­ta sa­la­kat­se­lus­ta Tor­nios­sa – kuvasi nuoria naisia ilman näiden lupaa

20.11.2023 13:06
Tilaajille
Rovaniemen riskisijoitusten käsittely alkoi hovioikeudessa – kuultavaksi tulee sekä uusia todistajia että asiantuntijoita

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tus­ten kä­sit­te­ly alkoi ho­vi­oi­keu­des­sa – kuul­ta­vak­si tulee sekä uusia to­dis­ta­jia että asian­tun­ti­joi­ta

20.11.2023 11:01 1
Tilaajille
Rovaniemen sijoitussotkuja puidaan seuraavaksi hovioikeudessa – työläs ja kallis prosessi on ollut tarpeen, sillä se on lisännyt kunnallisen päätöksenteon avoimuutta
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­ku­ja puidaan seu­raa­vak­si ho­vi­oi­keu­des­sa – työläs ja kallis pro­ses­si on ollut tar­peen, sillä se on li­sän­nyt kun­nal­li­sen pää­tök­sen­teon avoi­muut­ta

17.11.2023 05:00 14
Rovaniemen riskisijoituksia aletaan puida maanantaina hovioikeudessa – kaupunki ajaa nyt itse myös rikossyytteitä, koska syyttäjä ei valittanut käräjäoikeuden tuomiosta

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tuk­sia aletaan puida maa­nan­tai­na ho­vi­oi­keu­des­sa – kau­pun­ki ajaa nyt itse myös ri­kos­syyt­tei­tä, koska syyt­tä­jä ei va­lit­ta­nut kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mios­ta

15.11.2023 14:24 26
Tilaajille
Toisiaan päättäjäispäivänä pahoinpidelleille veljeksille tuomiot

Toi­siaan päät­tä­jäis­päi­vä­nä pa­hoin­pi­del­leil­le vel­jek­sil­le tuomiot

14.11.2023 18:43 1
Tilaajille
Mies kaahasi Rovaniementiellä Kemijärvellä yli 170 km/h – sai lähes kolmen tonnin sakot

Mies kaahasi Ro­va­nie­men­tiel­lä Ke­mi­jär­vel­lä yli 170 km/h – sai lähes kolmen tonnin sakot

10.11.2023 15:47 6
Tilaajille
Illanvietto päättyi aseella uhkailuun – rovaniemeläisnaiselle vankeutta

Il­lan­viet­to päättyi aseella uh­kai­luun – ro­va­nie­me­läis­nai­sel­le van­keut­ta

06.11.2023 15:24 1
Tilaajille
Rovaniemeläismiehelle ehdollista vankeutta törkeästä rattijuopumuksesta

Ro­va­nie­me­läis­mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

06.11.2023 10:59
Tilaajille
Vanhemmat
Käräjäoikeus mätkäisi kolme satasten sakkotuomiota rajuista ylinopeuksista Rovaniemellä – neljäs kaahari sai yli tonnin sakot

Kä­rä­jä­oi­keus mät­käi­si kolme sa­tas­ten sak­ko­tuo­mio­ta ra­juis­ta yli­no­peuk­sis­ta Ro­va­nie­mel­lä – neljäs kaahari sai yli tonnin sakot

02.11.2023 14:55 3
Tilaajille
Rovaniemeläismiehelle vajaa kaksi vuotta vankeutta raiskauksesta

Ro­va­nie­me­läis­mie­hel­le vajaa kaksi vuotta van­keut­ta rais­kauk­ses­ta

30.10.2023 10:33
Tilaajille
Metalliputkella toisen miehen pahoinpidellyt nuorukainen ehdolliseen vankeuteen

Me­tal­li­put­kel­la toisen miehen pa­hoin­pi­del­lyt nuo­ru­kai­nen eh­dol­li­seen van­keu­teen

30.10.2023 09:37
Tilaajille
Nainen väärensi todistuksen opiskelupaikastaan ja nosti aiheetta opintotukea – tuomittiin sakkoihin

Nainen vää­ren­si to­dis­tuk­sen opis­ke­lu­pai­kas­taan ja nosti ai­heet­ta opin­to­tu­kea – tuo­mit­tiin sak­koi­hin

24.10.2023 14:20 2
Tilaajille
Mies siirsi taksifirmansa rahat omaan käyttöönsä ja ajoi yrityksen konkurssiin – määrättiin ehdolliseen vankeuteen ja liiketoimintakieltoon

Mies siirsi tak­si­fir­man­sa rahat omaan käyt­töön­sä ja ajoi yri­tyk­sen kon­kurs­siin – mää­rät­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­toon

24.10.2023 13:34 1
Tilaajille
Hovioikeus käänsi tuomion – mies tuomittiin vammantuottamuksesta kolhittuaan naista moottorikelkalla

Ho­vi­oi­keus käänsi tuomion – mies tuo­mit­tiin vam­man­tuot­ta­muk­ses­ta kol­hit­tuaan naista moot­to­ri­kel­kal­la

20.10.2023 14:26 1
Tilaajille
Mies ajoi Rovaniemellä juopuneena ja suistui ojaan – ehdollisen tuomion lisäksi hän menetti valtiolle kiväärinsä

Mies ajoi Ro­va­nie­mel­lä juo­pu­nee­na ja suistui ojaan – eh­dol­li­sen tuomion lisäksi hän menetti val­tiol­le ki­vää­rin­sä

20.10.2023 10:18
Tilaajille
Torniolainen mies löi saksilla uhriaan kaulaan ja toista uhria kynällä korvan alueelle – käräjäoikeus tuomitsi lähes kolmen vuoden vankeuteen

Tor­nio­lai­nen mies löi sak­sil­la uhriaan kaulaan ja toista uhria kynällä korvan alueel­le – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si lähes kolmen vuoden van­keu­teen

18.10.2023 14:55
Tilaajille
RoPS koki taas yllätyksen: käräjäoikeus antoi velkomustuomion osasta Rovaniemen kaupungin velkoja

RoPS koki taas yl­lä­tyk­sen: kä­rä­jä­oi­keus antoi vel­ko­mus­tuo­mion osasta Ro­va­nie­men kau­pun­gin velkoja

16.10.2023 17:29 42
Tilaajille