Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lapin käräjäoikeus
Viimeisin 24 tuntia
Nuoret murtautuivat omakotitaloon perimään palkkasaataviaan – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Nuoret mur­tau­tui­vat oma­ko­ti­ta­loon pe­ri­mään palk­ka­saa­ta­viaan – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

24.03.2023 18:39 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen matkailuyrittäjä tuomittiin törkeästä kirjanpitorikoksesta vankeuteen

Ro­va­nie­me­läi­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä tuo­mit­tiin tör­keäs­tä kir­jan­pi­to­ri­kok­ses­ta van­keu­teen

24.03.2023 17:42 2
Tilaajille
Iäkäs mies autoili väärällä kaistalla moottoritiellä ja törmäsi vastaantulijaan Torniossa – hovioikeus ei muuttanut päiväsakkotuomiota

Iäkäs mies autoili vää­räl­lä kais­tal­la moot­to­ri­tiel­lä ja törmäsi vas­taan­tu­li­jaan Tor­nios­sa – ho­vi­oi­keus ei muut­ta­nut päi­vä­sak­ko­tuo­mio­ta

24.03.2023 15:46
Tilaajille
Kuukausi
Rovaniemeläismies sai törkeästä petoksesta vankeutta ja joutuu maksamaan yli 66 000 euroa vahingonkorvauksia

Ro­va­nie­me­läis­mies sai tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta van­keut­ta ja joutuu mak­sa­maan yli 66 000 euroa va­hin­gon­kor­vauk­sia

23.03.2023 13:44
Tilaajille
Nuuskaa moottorikelkan reessä, autossa ja veneessä salakuljettaneille miehille ehdollisia vankeustuomioita

Nuuskaa moot­to­ri­kel­kan reessä, autossa ja ve­nees­sä sa­la­kul­jet­ta­neil­le mie­hil­le eh­dol­li­sia van­keus­tuo­mioi­ta

16.03.2023 15:54 6
Tilaajille
Kemissä rivitaloasunnon parvekkeella tulipalon sytyttäneelle miehelle vankeutta

Kemissä ri­vi­ta­lo­asun­non par­vek­keel­la tu­li­pa­lon sy­tyt­tä­neel­le mie­hel­le van­keut­ta

06.03.2023 19:13 1
Tilaajille
Muonion toissakesäisen omakotipalon syynä oli tuhopoltto – palo lähti asukkaan tahallaan sytyttämästä makuuhuoneen komerosta

Muonion tois­sa­ke­säi­sen oma­ko­ti­pa­lon syynä oli tu­ho­polt­to – palo lähti asuk­kaan ta­hal­laan sy­tyt­tä­mäs­tä ma­kuu­huo­neen ko­me­ros­ta

03.03.2023 21:24
Tilaajille
Mies nosti vuosia kymppitonnien edestä työttömyystukia ja kävi samalla töissä – törkeästä petoksesta helähti ehdollista

Mies nosti vuosia kymp­pi­ton­nien edestä työt­tö­myys­tu­kia ja kävi samalla töissä – tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta helähti eh­dol­lis­ta

07.03.2023 09:35 1
Tilaajille
19-vuotias nuori kaahasi Nelostiellä Rovaniemellä – käräjäoikeus tuomitsi suuriin sakkoihin

19-vuo­tias nuori kaahasi Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si suuriin sak­koi­hin

23.02.2023 16:14 3
Tilaajille
Vanhemmat
Mies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen junassa tapahtuneesta 13-vuotiaan törkeästä lapsen hyväksikäytöstä

Mies tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen junassa ta­pah­tu­nees­ta 13-vuo­tiaan tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä

21.02.2023 10:02
Tilaajille
Melkein 19-vuotias työnsi alaikäisen uhrinsa junan vessaan, oli sukupuoliyhteydessä ja kuvasi tekonsa – käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Melkein 19-vuo­tias työnsi ala­ikäi­sen uhrinsa junan ves­saan, oli su­ku­puo­li­yh­tey­des­sä ja kuvasi tekonsa – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

20.02.2023 19:41
Tilaajille
Nuori kosketteli vahvassa humalassa ollutta 15-vuotiasta sukuelinten alueelle – käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksen yrityksestä

Nuori kos­ket­te­li vah­vas­sa hu­ma­las­sa ollutta 15-vuo­tias­ta su­ku­elin­ten alueel­le – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä ja rais­kauk­sen yri­tyk­ses­tä

20.02.2023 17:32
Tilaajille
Lapin käräjäoikeuden laamanniksi Janika Kaski – nykyinen määräaikainen laamanni Sakari Laukkanen siirtyy Vaasan hovioikeuden presidentiksi

Lapin kä­rä­jä­oi­keu­den laa­man­nik­si Janika Kaski – ny­kyi­nen mää­rä­ai­kai­nen laa­man­ni Sakari Lauk­ka­nen siirtyy Vaasan ho­vi­oi­keu­den pre­si­den­tik­si

16.02.2023 16:01 1
Tilaajille
Puolitoista tonnia nuuskaa autoilla, moottorikelkalla ja veneellä – syytetyt kiistivät Lapin käräjäoikeudelle toimineensa kimpassa ja pitävät yli puolen miljoonan euron vahingonkorvausvaatimuksia perusteettomina

Puo­li­tois­ta tonnia nuuskaa au­toil­la, moot­to­ri­kel­kal­la ja ve­neel­lä – ­syy­te­tyt kiis­ti­vät Lapin kä­rä­jä­oi­keu­del­le toi­mi­neen­sa kim­pas­sa ja pitävät yli puolen mil­joo­nan euron va­hin­gon­kor­vaus­vaa­ti­muk­sia pe­rus­teet­to­mi­na

17.02.2023 11:16 6
Tilaajille
Lappilainen romuyrittäjä poltti akkuja, autonrenkaita ja öljytynnyreitä pihallaan – käräjäoikeus langetti ehdollista vankeutta ympäristön turmelemisesta

Lap­pi­lai­nen ro­mu­yrit­tä­jä poltti akkuja, au­ton­ren­kai­ta ja öl­jy­tyn­ny­rei­tä pi­hal­laan – kä­rä­jä­oi­keus lan­get­ti eh­dol­lis­ta van­keut­ta ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

31.01.2023 13:53 12
Tilaajille
Useita rikoksia, asuntomurron ja kavalluksen tehnyt rovaniemeläismies tuomittiin yli vuodeksi vankeuteen

Useita ri­kok­sia, asun­to­mur­ron ja ka­val­luk­sen tehnyt ro­va­nie­me­läis­mies tuo­mit­tiin yli vuo­dek­si van­keu­teen

31.01.2023 11:20
Tilaajille
Mies erehdytti Kelaa maksamaan hänelle perusteettomia tukia lähes 18 000 euroa – oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Mies ereh­dyt­ti Kelaa mak­sa­maan hänelle pe­rus­teet­to­mia tukia lähes 18 000 euroa – oikeus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

30.01.2023 14:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko laki niin kuin se lue­taan?

28.01.2023 05:00 6
Tilaajille
Kaksoismurha toi kyyneleet lautamiehen silmiin – keminmaalainen Marko Vuorinen nauttii maallikkotuomarin tehtävästä, vaikka päätettävät asiat ovat aina ikäviä

Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – ke­min­maa­lai­nen Marko Vuo­ri­nen nauttii maal­lik­ko­tuo­ma­rin teh­tä­väs­tä, vaikka pää­tet­tä­vät asiat ovat aina ikäviä

30.01.2023 09:59 6
Tilaajille
Tekaistuja laskuja, verojen kiertoa ja omien lainojen kuittausta - rovaniemeläiselle yrittäjälle kahdeksan kuukautta ehdollista törkeistä kirjanpitorikoksista ja törkeistä veropetoksista

Te­kais­tu­ja las­ku­ja, verojen kiertoa ja omien lai­no­jen kuit­taus­ta - ro­va­nie­me­läi­sel­le yrit­tä­jäl­le kah­dek­san kuu­kaut­ta eh­dol­lis­ta tör­keis­tä kir­jan­pi­to­ri­kok­sis­ta ja tör­keis­tä ve­ro­pe­tok­sis­ta

26.01.2023 16:08 4
Tilaajille