Sotaharjoitus: Yksi Eu­roo­pan suu­rim­mis­ta il­ma­so­ta­har­joi­tuk­sis­ta näkyy ja kuuluu Lapin tai­vaal­la

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

Hallitusneuvottelut: Vääntö so­tes­ta, leik­kauk­sis­ta ja työl­li­syy­des­tä jatkuu Orpon mukaan ilman syviä haavoja

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Syrjintä
Syrjinnän koetaan lisääntyneen voimistelussa

Syr­jin­nän koetaan li­sään­ty­neen voi­mis­te­lus­sa

16.02.2023 08:00
YK:n kannanottoja tulkitaan monella tapaa, mutta ne eivät oikeuta syrjimään ketään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

YK:n kan­nan­ot­to­ja tul­ki­taan monella tapaa, mutta ne eivät oikeuta syr­ji­mään ketään

24.11.2022 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syr­ji­vää lakia ei pidä hy­väk­syä

16.11.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keut­ta saa­me­lai­sil­le

07.07.2022 10:31
Suomi loukkasi rotusyrjinnän vastaista YK:n yleissopimusta saamelaiskäräjien vaaliluetteloasiassa – neuvottelut saamelaiskäräjälain tarkistamiseksi käynnistettävä kiireellisesti

Suomi louk­ka­si ro­tu­syr­jin­nän vas­tais­ta YK:n yleis­so­pi­mus­ta saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­lo­asias­sa – neu­vot­te­lut saa­me­lais­kä­rä­jä­lain tar­kis­ta­mi­sek­si käyn­nis­tet­tä­vä kii­reel­li­ses­ti

14.06.2022 18:24 13
Tilaajille
Vierasperäisyydestä muistuttelu satuttaa – Sanna Hiltunen palkittiin rasisminvastaisesta työstä

Vie­ras­pe­räi­syy­des­tä muis­tut­te­lu sa­tut­taa – Sanna Hil­tu­nen pal­kit­tiin ra­sis­min­vas­tai­ses­ta työstä

25.03.2022 18:18
Tilaajille
Työmarkkinajärjestöt: Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei oikeuta minkäänlaista syrjintää työpaikoilla

Työ­mark­ki­na­jär­jes­töt: Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ei oikeuta min­kään­lais­ta syr­jin­tää työ­pai­koil­la

16.03.2022 12:14
Tilaajille
Tutkija mietti pitkään, ennen kuin laittoi uuden työhakemuksen valtioneuvoston kansliaan – Anni-Kristiina Juuso: "Totuutta ei tarvitse pelätä, sillä se on jo tapahtunut"

Tutkija mietti pit­kään, ennen kuin laittoi uuden työ­ha­ke­muk­sen val­tio­neu­vos­ton kans­liaan – An­ni-Kris­tii­na Juuso: "To­tuut­ta ei tar­vit­se pelätä, sillä se on jo ta­pah­tu­nut"

05.03.2022 17:00 6
Tilaajille
Entä jos en ollutkaan rasisti?
Kolumni

Entä jos en ol­lut­kaan ra­sis­ti?

22.12.2021 21:59 17
Tilaajille
Odotettu saamelaisten totuuskomissio aloitti työnsä Inarissa – emerituspiispa Kari Mäkinen: "Minulle saamelaisten asiat ovat meistä kenties vieraimpia"

Odo­tet­tu saa­me­lais­ten to­tuus­ko­mis­sio aloitti työnsä Ina­ris­sa – eme­ri­tus­piis­pa Kari Mä­ki­nen: "Mi­nul­le saa­me­lais­ten asiat ovat meistä kenties vie­raim­pia"

15.12.2021 06:30 5
Tilaajille
Erilaisuus on arvokasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­lai­suus on ar­vo­kas­ta

05.07.2021 10:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syr­jin­tää ei voi sallia – "Äi­din­kie­li­mer­kin­tä­vaa­ti­mus on Suomen oloissa liian ää­rim­mäis­tä"

24.05.2021 05:54 6
Tilaajille
Lapin käräjäoikeus: Syyttäjän mukaan romanimiestä syrjittiin asunnonhaussa, vuokrausyrityksen johtajalle vaaditaan sakkoja

Lapin kä­rä­jäoi­keus: Syyt­tä­jän mukaan ro­ma­ni­mies­tä syr­jit­tiin asun­non­haus­sa, vuok­raus­yri­tyk­sen joh­ta­jal­le vaa­di­taan sakkoja

27.10.2020 15:14 2
Tilaajille
Lukijalta: Yliopistoissa ei ole varaa äijäsaarekkeisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yli­opis­tois­sa ei ole varaa äi­jä­saa­rek­kei­siin

07.10.2020 10:55
Tilaajille
Afrosuomalaisten syrjintätutkimus joutui häirintä- ja sabotointiyrityksen kynsiin

Af­ro­suo­ma­lais­ten syr­jin­tä­tut­ki­mus joutui häi­rin­tä- ja sa­bo­toin­ti­yri­tyk­sen kynsiin

09.06.2020 10:26
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tais­tel­laan yhdessä ra­sis­mia vastaan

06.06.2020 06:00
Tilaajille
Kuvat Kanadan pääministeristä Trudeausta ruskeiksi meikatuissa kasvoissa saivat aikaan keskustelua rasistisista kokemuksista

Kuvat Kanadan pää­mi­nis­te­ris­tä Tru­deaus­ta rus­keik­si mei­ka­tuis­sa kas­vois­sa saivat aikaan kes­kus­te­lua ra­sis­ti­sis­ta ko­ke­muk­sis­ta

20.09.2019 13:36