Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Yhdenvertaisuus
Vammaista kohdeltiin halventavasti Oulun poliisilaitoksen putkassa – eduskunnan oikeusasiamieheltä huomautus

Vam­mais­ta koh­del­tiin hal­ven­ta­vas­ti Oulun po­lii­si­lai­tok­sen put­kas­sa – edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hel­tä huo­mau­tus

08.02.2024 14:15 1
Tilaajille
Yhdenvertainen maailma jokaisen vastuulla
Kolumni

Yh­den­ver­tai­nen maailma jo­kai­sen vas­tuul­la

27.11.2023 05:00 10
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Liki kaikkien itärajan rajanylityspaikkojen sulkeminen vaarantaa vakavasti oikeuden hakea turvapaikkaa

Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu: Liki kaik­kien itä­ra­jan ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen sul­ke­mi­nen vaa­ran­taa va­ka­vas­ti oi­keu­den hakea tur­va­paik­kaa

24.11.2023 10:24 3
Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 20:30 3
Tilaajille
Tornion Aineen taidemuseon pihalla liehunut sateenkaarilippu tuhottiin keskellä kirkasta päivää – museonjohtaja huolissaan vihailmiöstä

Tornion Aineen tai­de­mu­seon pihalla lie­hu­nut sa­teen­kaa­ri­lip­pu tu­hot­tiin kes­kel­lä kir­kas­ta päivää – mu­seon­joh­ta­ja huo­lis­saan vi­ha­il­miös­tä

24.08.2023 17:30 6
Tilaajille
Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa yhä enemmän yhteydenottoja – "Yleinen turvattomuuden tunne saattaa olla kasvamassa etnisissä vähemmistöissämme"

Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu saa yhä enemmän yh­tey­den­ot­to­ja – "Y­lei­nen tur­vat­to­muu­den tunne saattaa olla kas­va­mas­sa et­ni­sis­sä vä­hem­mis­töis­säm­me"

18.08.2023 17:00 3
Tilaajille
Rovaniemen päättäjien tornihotelliasenne on vaihdellut sen mukaan, kuka tornia on kulloinkin suunnitellut – tähän on tultava muutos
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men päät­tä­jien tor­ni­ho­tel­li­asen­ne on vaih­del­lut sen mukaan, kuka tornia on kul­loin­kin suun­ni­tel­lut – tähän on tultava muutos

15.08.2023 19:45 34
Sápmi Pridea vietetään tänä viikonloppuna Hetassa – kulkue starttaa lauantaina kello 12

Sápmi Pridea vie­te­tään tänä vii­kon­lop­pu­na Hetassa – kulkue start­taa lauan­tai­na kello 12

11.08.2023 19:21 3
Tilaajille
Toimittajalta: Ennen vain lisättiin hamekerroksia – alushousut ja kuukautissuojat muuttivat monen elämän, mutta edelleen miljoonille ihmisille kuukautiset ovat este yhteiskuntaan osallistumiselle
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ennen vain li­sät­tiin ha­me­ker­rok­sia – alus­hou­sut ja kuu­kau­tis­suo­jat muut­ti­vat monen elämän, mutta edel­leen mil­joo­nil­le ih­mi­sil­le kuu­kau­ti­set ovat este yh­teis­kun­taan osal­lis­tu­mi­sel­le

27.07.2023 07:05
Oikeusministeriö palautti antirasismikampanjan materiaaleja verkkoon

Oi­keus­mi­nis­te­riö pa­laut­ti an­ti­ra­sis­mi­kam­pan­jan ma­te­riaa­le­ja verk­koon

20.07.2023 17:06 2
Pride kuuluu myös vähemmistön vähemmistöille – Sápmi Pride tuo sateenkaarisaamelaiset yhteen valtion rajoja katsomatta
Kolumni

Pride kuuluu myös vä­hem­mis­tön vä­hem­mis­töil­le – Sápmi Pride tuo sa­teen­kaa­ri­saa­me­lai­set yhteen valtion rajoja kat­so­mat­ta

26.05.2023 07:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi siirtyi oi­keal­le

22.04.2023 05:00
Tilaa taiteilijuuteen -yhteisnäyttely on esillä Aineen taidemuseossa

Tilaa tai­tei­li­juu­teen -yh­teis­näyt­te­ly on esillä Aineen tai­de­mu­seos­sa

21.04.2023 14:19
Esteellinen toimintaympäristö on ihmisoikeusloukkaus
Kolumni

Es­teel­li­nen toi­min­ta­ym­pä­ris­tö on ih­mis­oi­keus­louk­kaus

19.04.2023 06:00 4
Digipalvelut luovat alueellista tasa-arvoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­pal­ve­lut luovat alueel­lis­ta ta­sa-ar­voa

18.03.2023 05:01
Toimittajalta: Onnellinen nuoruus ei saisi jäädä sateenkaarinuorilla vain haaveeksi
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: On­nel­li­nen nuoruus ei saisi jäädä sa­teen­kaa­ri­nuo­ril­la vain haa­veek­si

16.03.2023 07:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saamen kielen elvytys on tärkeää

25.02.2023 05:05
Saamelaiskäräjälakiesitys turvaisi saamelaisten lasten oikeudet, sanoo lapsiasiavaltuutettu

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys tur­vai­si saa­me­lais­ten lasten oi­keu­det, sanoo lap­si­asia­val­tuu­tet­tu

09.02.2023 10:46 9
Tilaajille
Parempaa elämää kaikkien saamelaisten kesken
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­paa elämää kaik­kien saa­me­lais­ten kesken

11.01.2023 05:30 3
Tilaajille
Kittilässä liputetaan pride-viikolla

Kit­ti­läs­sä li­pu­te­taan pri­de-vii­kol­la

18.12.2022 13:52 5
Tilaajille