Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yhdenvertaisuus
Tornion Aineen taidemuseon pihalla liehunut sateenkaarilippu tuhottiin keskellä kirkasta päivää – museonjohtaja huolissaan vihailmiöstä

Tornion Aineen tai­de­mu­seon pihalla lie­hu­nut sa­teen­kaa­ri­lip­pu tu­hot­tiin kes­kel­lä kir­kas­ta päivää – mu­seon­joh­ta­ja huo­lis­saan vi­ha­il­miös­tä

24.08.2023 17:30 6
Tilaajille
Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa yhä enemmän yhteydenottoja – "Yleinen turvattomuuden tunne saattaa olla kasvamassa etnisissä vähemmistöissämme"

Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu saa yhä enemmän yh­tey­den­ot­to­ja – "Y­lei­nen tur­vat­to­muu­den tunne saattaa olla kas­va­mas­sa et­ni­sis­sä vä­hem­mis­töis­säm­me"

18.08.2023 17:00 3
Tilaajille
Rovaniemen päättäjien tornihotelliasenne on vaihdellut sen mukaan, kuka tornia on kulloinkin suunnitellut – tähän on tultava muutos
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men päät­tä­jien tor­ni­ho­tel­li­asen­ne on vaih­del­lut sen mukaan, kuka tornia on kul­loin­kin suun­ni­tel­lut – tähän on tultava muutos

15.08.2023 19:45 34
Sápmi Pridea vietetään tänä viikonloppuna Hetassa – kulkue starttaa lauantaina kello 12

Sápmi Pridea vie­te­tään tänä vii­kon­lop­pu­na Hetassa – kulkue start­taa lauan­tai­na kello 12

11.08.2023 19:21 3
Tilaajille
Toimittajalta: Ennen vain lisättiin hamekerroksia – alushousut ja kuukautissuojat muuttivat monen elämän, mutta edelleen miljoonille ihmisille kuukautiset ovat este yhteiskuntaan osallistumiselle
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ennen vain li­sät­tiin ha­me­ker­rok­sia – alus­hou­sut ja kuu­kau­tis­suo­jat muut­ti­vat monen elämän, mutta edel­leen mil­joo­nil­le ih­mi­sil­le kuu­kau­ti­set ovat este yh­teis­kun­taan osal­lis­tu­mi­sel­le

27.07.2023 07:05
Oikeusministeriö palautti antirasismikampanjan materiaaleja verkkoon

Oi­keus­mi­nis­te­riö pa­laut­ti an­ti­ra­sis­mi­kam­pan­jan ma­te­riaa­le­ja verk­koon

20.07.2023 17:06 2
Pride kuuluu myös vähemmistön vähemmistöille – Sápmi Pride tuo sateenkaarisaamelaiset yhteen valtion rajoja katsomatta
Kolumni

Pride kuuluu myös vä­hem­mis­tön vä­hem­mis­töil­le – Sápmi Pride tuo sa­teen­kaa­ri­saa­me­lai­set yhteen valtion rajoja kat­so­mat­ta

26.05.2023 07:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi siirtyi oi­keal­le

22.04.2023 05:00
Tilaa taiteilijuuteen -yhteisnäyttely on esillä Aineen taidemuseossa

Tilaa tai­tei­li­juu­teen -yh­teis­näyt­te­ly on esillä Aineen tai­de­mu­seos­sa

21.04.2023 14:19
Esteellinen toimintaympäristö on ihmisoikeusloukkaus
Kolumni

Es­teel­li­nen toi­min­ta­ym­pä­ris­tö on ih­mis­oi­keus­louk­kaus

19.04.2023 06:00 4
Digipalvelut luovat alueellista tasa-arvoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­pal­ve­lut luovat alueel­lis­ta ta­sa-ar­voa

18.03.2023 05:01
Toimittajalta: Onnellinen nuoruus ei saisi jäädä sateenkaarinuorilla vain haaveeksi
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: On­nel­li­nen nuoruus ei saisi jäädä sa­teen­kaa­ri­nuo­ril­la vain haa­veek­si

16.03.2023 07:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saamen kielen elvytys on tärkeää

25.02.2023 05:05
Saamelaiskäräjälakiesitys turvaisi saamelaisten lasten oikeudet, sanoo lapsiasiavaltuutettu

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys tur­vai­si saa­me­lais­ten lasten oi­keu­det, sanoo lap­si­asia­val­tuu­tet­tu

09.02.2023 10:46 9
Tilaajille
Parempaa elämää kaikkien saamelaisten kesken
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­paa elämää kaik­kien saa­me­lais­ten kesken

11.01.2023 05:30 3
Tilaajille
Kittilässä liputetaan pride-viikolla

Kit­ti­läs­sä li­pu­te­taan pri­de-vii­kol­la

18.12.2022 13:52 5
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin on osattava myös saamen kieltä

Hal­lin­to-oi­keus: Uts­jo­ki­suun koulun ja Saa­me­lais­lu­kion reh­to­rin on osat­ta­va myös saamen kieltä

08.11.2022 20:11 8
Tilaajille
Pride-liike on modernin ajan ristiretki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pri­de-lii­ke on mo­der­nin ajan ris­ti­ret­ki

06.10.2022 05:29 2
Tilaajille
Pridellä on oikeus olla esillä Rovaniemelläkin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pri­del­lä on oikeus olla esillä Ro­va­nie­mel­lä­kin

08.07.2022 05:00
Tilaajille
Pride-kuukauden aikana yritykset ottavat kantaa yhdenvertaisuuden puolesta – jos sanat ja teot eivät kohtaa, on kyse pinkkipesusta

Pri­de-kuu­kau­den aikana yri­tyk­set ottavat kantaa yh­den­ver­tai­suu­den puo­les­ta – jos sanat ja teot eivät kohtaa, on kyse pink­ki­pe­sus­ta

07.06.2022 07:00 3
Tilaajille