Opetus
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta: Kylältä huudetaan, mutta kuuleeko kaupunki?
Lukijalta Mielipide Martta Lahtinen

Lu­ki­jal­ta: Kylältä huu­de­taan, mutta kuu­lee­ko kau­pun­ki?

05:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kun oppilaiden määrä vähenee, kouluverkon harventaminen on vaikeaa, mutta oikea ratkaisu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun op­pi­lai­den määrä vä­he­nee, kou­lu­ver­kon har­ven­ta­mi­nen on vai­keaa, mutta oikea rat­kai­su

15.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Elävien kylien koulut on säilytettävä
Lukijalta Mielipide Esa Tikkala

Lu­ki­jal­ta: Elävien kylien koulut on säi­ly­tet­tä­vä

12.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Vastustamme Vuotson koulun lakkautusta
Lukijalta Mielipide Unna-Maari Pulska, Elli-Marja Hetta

Lu­ki­jal­ta: Vas­tus­tam­me Vuotson koulun lak­kau­tus­ta

27.08.2020 10:59 0
Tilaajille
Hallitus pitää sitkeästi kiinni oppivelvollisuuden pidentämisestä, vaikka kunnissa säästetään ja lomautetaan. Nyt on aikalisän paikka?
Pääkirjoitus

Hal­li­tus pitää sit­keäs­ti kiinni op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­ses­tä, vaikka kun­nis­sa sääs­te­tään ja lo­mau­te­taan. Nyt on ai­ka­li­sän paikka?

21.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Jos kerrostaloasunnot lähtisivät kiertoon
Lukijalta Mielipide Jyri Ruutu

Lu­ki­jal­ta: Jos ker­ros­ta­lo­asun­not läh­ti­si­vät kier­toon

18.08.2020 05:00 1
Tilaajille
Yhdeksän torniolaista ekaluokkalaista aloittaa koulun remontoidussa Kielikoulussa Haaparannalla –rajanylitysten odotetaan sujuvan ongelmitta

Yh­dek­sän tor­nio­lais­ta eka­luok­ka­lais­ta aloit­taa koulun re­mon­toi­dus­sa Kie­li­kou­lus­sa Haa­pa­ran­nal­la –ra­ja­ny­li­tys­ten odo­te­taan sujuvan on­gel­mit­ta

16.08.2020 14:59 0
Tilaajille
Koulut alkavat lähiopetuksessa "hälytysvalmiudessa" ensi viikolla – "Kaksi viikkoa lähiopetusta keväällä oli hyvää harjoitusta syksyä varten"

Koulut alkavat lä­hi­ope­tuk­ses­sa "hä­ly­tys­val­miu­des­sa" ensi vii­kol­la – "Kaksi viikkoa lä­hi­ope­tus­ta ke­vääl­lä oli hyvää har­joi­tus­ta syksyä varten"

07.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Sijoitettujen lasten ja nuorten opetusjärjestelyissä on puutteita Pohjois-Suomessa – psyykkiset ongelmat ovat kasvaneet

Si­joi­tet­tu­jen lasten ja nuorten ope­tus­jär­jes­te­lyis­sä on puut­tei­ta Poh­jois-Suo­mes­sa – psyyk­ki­set on­gel­mat ovat kas­va­neet

30.07.2020 15:05 0
Lappia sai ministeriöltä lähes 900 000 euroa opetuksen kehittämiseen – rahalla palkataan opettajia, ohjaajia  ja opinto-ohjaajia

Lappia sai mi­nis­te­riöl­tä lähes 900 000 euroa ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen – rahalla pal­ka­taan opet­ta­jia, oh­jaa­jia ja opin­to-oh­jaa­jia

10.06.2020 15:05 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Huolestunut koulunkäynninohjaaja

Lu­ki­jal­ta: Lapset ja nuoret taas sääs­tö­koh­tee­na

16.04.2020 22:30 0
Tilaajille
Kuntakysely: Mahdollisuuksissa osallistua opetukseen ei suuria alueellisia eroja koronaviruksen vuoksi

Kun­ta­ky­se­ly: Mah­dol­li­suuk­sis­sa osal­lis­tua ope­tuk­seen ei suuria alueel­li­sia eroja ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi

07.04.2020 14:52 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Otetaan opiksi epi­de­mias­ta

31.03.2020 06:36 0
Tilaajille
Ajo-opetusta jatketaan koronasta huolimatta – Autokoululiiton mukaan opetus on turvallista, kunhan puhdistamiseen sitoudutaan

Ajo-ope­tus­ta jat­ke­taan ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – Au­to­kou­lu­lii­ton mukaan opetus on tur­val­lis­ta, kunhan puh­dis­ta­mi­seen si­tou­du­taan

30.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Näin etäopetus toimii: Ysiluokkalainen Sanja Parikka tekee ja palauttaa koulutehtävät verkossa, opettajaan saa yhteyden vaikka videolla

Näin etä­ope­tus toimii: Ysi­luok­ka­lai­nen Sanja Parikka tekee ja pa­laut­taa kou­lu­teh­tä­vät ver­kos­sa, opet­ta­jaan saa yh­tey­den vaikka vi­deol­la

18.03.2020 19:41 0
Tilaajille
Terveistä monitoimikouluista tulee Utsjoelle vetovoiman vetureita

Ter­veis­tä mo­ni­toi­mi­kou­luis­ta tulee Uts­joel­le ve­to­voi­man ve­tu­rei­ta

12.02.2020 19:33 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Joel Matinlassi ja Elias Salminen

Kou­lu­lai­sil­ta: Läksyt ovat syvältä

05.02.2020 17:19 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tapani Kurttila

Lu­ki­jal­ta: Murteet mukaan kie­len­ope­tuk­seen

04.02.2020 07:52 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Helge Niva

Lu­ki­jal­ta: Fi­lo­so­fiaa kai­kil­le

20.01.2020 09:00 0
Tilaajille
Monet opiskelevat elämänsä aikana toisen ammatin – Meri-Lapissa räätälöidään paljon koulutuksia yrityksille

Monet opis­ke­le­vat elä­män­sä aikana toisen ammatin – Me­ri-La­pis­sa rää­tä­löi­dään paljon kou­lu­tuk­sia yri­tyk­sil­le

20.01.2020 08:00 0
Tilaajille