Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Opetus
Viimeisin 4 tuntia
Rovaniemen Vaaranlammen asukas-, nuoriso- ja kirjastotilat Hillapolulle – uusi päiväkoti Vennivaaraan

Ro­va­nie­men Vaa­ran­lam­men asu­kas-, nuo­ri­so- ja kir­jas­to­ti­lat Hil­la­po­lul­le – uusi päi­vä­ko­ti Ven­ni­vaa­raan

08:17 3
Tilaajille
Vanhemmat
Vaaranlammen koulun purku alkanee kesällä – uuden koulun rakentamistavasta päätetään helmikuussa

Vaa­ran­lam­men koulun purku alkanee kesällä – uuden koulun ra­ken­ta­mis­ta­vas­ta pää­te­tään hel­mi­kuus­sa

20.01.2022 08:02 4
Tilaajille
Kaksikielinen suomi–englanti -opetus alkaa Ounasrinteen peruskoulussa Rovaniemellä – mukaan voivat hakea tulevan syksyn ekaluokkalaiset

Kak­si­kie­li­nen suo­mi–eng­lan­ti -opetus alkaa Ou­nas­rin­teen pe­rus­kou­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä – mukaan voivat hakea tulevan syksyn eka­luok­ka­lai­set

11.01.2022 08:27
Tilaajille
Yle: STM ehdottaa koulujen siirtämistä etäopetukseen

Yle: STM eh­dot­taa kou­lu­jen siir­tä­mis­tä etä­ope­tuk­seen

05.01.2022 20:07 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä opetus kantaa pitkään

26.10.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko elä­män­kat­so­mus­tie­don opis­ke­lu sal­lit­ta­va kai­kil­le?

31.08.2021 05:30
Tilaajille
Saamen kielen opiskelijat huomioitu aiempaa yksilöllisemmin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saamen kielen opis­ke­li­jat huo­mioi­tu aiempaa yk­si­löl­li­sem­min

16.08.2021 22:22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men otet­ta­va vastuu saamen kielen opis­ke­li­jois­ta

12.08.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suoraan yri­tys­ten tar­pei­siin

05.08.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­mi­vat uu­dis­tuk­set jäävät elämään

01.07.2021 05:40
Tilaajille
Ylitornion sivistysjohtaja irtisanoutui

Yli­tor­nion si­vis­tys­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui

11.06.2021 14:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jan saatava opettaa

25.05.2021 10:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on Veit­si­luo­don opetus?

26.04.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ope­tuk­ses­sa­kin tulee jo va­rau­tua ko­ro­nan­jäl­kei­seen aikaan

23.04.2021 09:30
Tilaajille
Vaaranlammen uusi koulu etenee hankesuunnitteluun – Avaa ovensa vuonna 2024

Vaa­ran­lam­men uusi koulu etenee han­ke­suun­nit­te­luun – Avaa ovensa vuonna 2024

14.04.2021 20:03 3
Tilaajille
Rovaniemen sairaalakoulu on täpötäysi – Alakouluikäisiä käy koulua yläkoululaisten ryhmässä, ahdinkoa yritetään helpottaa palkkaamalla lisää opettajia

Ro­va­nie­men sai­raa­la­kou­lu on tä­pö­täy­si – Ala­kou­lu­ikäi­siä käy koulua ylä­kou­lu­lais­ten ryh­mäs­sä, ah­din­koa yri­te­tään hel­pot­taa palk­kaa­mal­la lisää opet­ta­jia

19.03.2021 06:30
Tilaajille

Saramo MTV:l­lä: Osa kun­nis­ta joutuu pa­laut­ta­maan valtion antamia ope­tuk­sen ko­ro­na­tu­kia

20.02.2021 17:19
Saamelaistieto osaksi kouluarkea
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­tie­to osaksi kou­lu­ar­kea

04.02.2021 09:28
Tilaajille

Saa­me­lais­tie­toa vä­lit­tä­vä hanke laa­je­nee ala­kou­lui­hin

21.01.2021 14:20
Tilaajille
Koronavuoden tärkein opetus on, että kaikki on mahdollista, eikä mikään itsestään selvää
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vuo­den tärkein opetus on, että kaikki on mah­dol­lis­ta, eikä mikään it­ses­tään selvää

02.01.2021 15:00
Tilaajille