Opetus
Lukijalta Mielipide

Mikä on Veit­si­luo­don opetus?

26.04.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ope­tuk­ses­sa­kin tulee jo va­rau­tua ko­ro­nan­jäl­kei­seen aikaan

23.04.2021 09:30
Tilaajille

Vaa­ran­lam­men uusi koulu avaa ovensa 2024

14.04.2021 20:03 3
Tilaajille

Ro­va­nie­men sai­raa­la­kou­lu on tä­pö­täy­si – Ala­kou­lu­ikäi­siä käy koulua ylä­kou­lu­lais­ten ryh­mäs­sä, ah­din­koa yri­te­tään hel­pot­taa palk­kaa­mal­la lisää opet­ta­jia

19.03.2021 06:30
Tilaajille

Saramo MTV:l­lä: Osa kun­nis­ta joutuu pa­laut­ta­maan valtion antamia ope­tuk­sen ko­ro­na­tu­kia

20.02.2021 17:19
Lukijalta Mielipide

Saa­me­lais­tie­to osaksi kou­lu­ar­kea

04.02.2021 09:28
Tilaajille

Saa­me­lais­tie­toa vä­lit­tä­vä hanke laa­je­nee ala­kou­lui­hin

21.01.2021 14:20
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vuo­den tärkein opetus on, että kaikki on mah­dol­lis­ta, eikä mikään it­ses­tään selvää

02.01.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Osaava ope­tus­hen­ki­lös­tö turvaa pal­ve­lu­jen laadun

02.01.2021 14:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Korona laittaa ope­tus­ta uusiksi

31.12.2020 07:00
Tilaajille

Uusi Hä­kin­vaa­ran koulu tulee lähelle Va­la­jas­kos­ken­tie­tä

07.12.2020 12:44 3
Tilaajille

Ala­kor­ka­lon koulun öl­jy­va­hin­ko paisuu Ro­va­nie­mel­lä – Ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­nen edel­lyt­tää suo­je­lun pur­ka­mis­ta

02.12.2020 18:00 2
Tilaajille

Na­pa­pii­rin-Ni­va­vaa­ran koulun suun­nit­te­lu alkaa alusta – ei ole kui­ten­kaan kuo­pat­tu

05.11.2020 19:00
Tilaajille

Kou­lu­kul­je­tus ha­lu­taan kos­ke­maan ero­per­hei­den mo­lem­pia asun­to­ja Ro­va­nie­mel­lä

30.10.2020 07:00 2
Tilaajille

Ro­va­nie­men ky­lä­kou­lu­jen koh­ta­los­ta pää­te­tään maa­nan­tai­na – jo­kai­ses­ta kou­lus­ta pää­te­tään erik­seen

27.10.2020 15:19 1
Tilaajille

Kau­pun­gin­hal­li­tus päättää Ro­va­nie­men ky­lä­kou­luis­ta myö­hem­min – Hal­lin­to­sään­töä muu­te­taan

19.10.2020 17:48 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­lien lä­hes­ty­mi­nen näkyy kun­ta­po­lii­tik­ko­jen pää­tök­sen­teos­sa. Velan kasvua ei voi lo­put­to­miin jatkaa, vaikka korot ovat nyt ma­ta­lal­la.

19.10.2020 06:00
Tilaajille

Kylien ke­hit­tä­mis­jaos­to sääs­täi­si Ro­va­nie­men pienet koulut ja hakisi sääs­tö­jä val­ta­vis­ta kou­lu­in­ves­toin­neis­ta

05.10.2020 18:14 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kylältä huu­de­taan, mutta kuu­lee­ko kau­pun­ki?

21.09.2020 05:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun op­pi­lai­den määrä vä­he­nee, kou­lu­ver­kon har­ven­ta­mi­nen on vai­keaa, mutta oikea rat­kai­su

15.09.2020 06:00
Tilaajille