Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Opetus
Suomen Pisa-tulokset ovat laskeneet jo lähes koko 2000-luvun ajan – hämmästyttävintä ilmiössä on se, ettei korjausliikettä ole onnistuttu tekemään
Pääkirjoitus

Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

07.12.2023 17:00 17
Yläkoulun luku- ja kirjoitustaidon opetusta vahvistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ylä­kou­lun luku- ja kir­joi­tus­tai­don ope­tus­ta vah­vis­tet­ta­va

02.12.2023 05:30 1
Keminmaassa koululaiset ja opettajat olivat hyvässä koodausopissa – Aalto-yliopiston erikoisasiantuntija kävi antamassa Arduino-koulutusta Keminmaan lukiolla

Ke­min­maas­sa kou­lu­lai­set ja opet­ta­jat olivat hyvässä koo­daus­opis­sa – Aal­to-yli­opis­ton eri­kois­asian­tun­ti­ja kävi an­ta­mas­sa Ar­dui­no-kou­lu­tus­ta Ke­min­maan lu­kiol­la

15.11.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lous­tai­to­jen opetus lisää ta­sa-ar­voa

08.11.2023 05:00 1
Taka-askeleita matematiikan opetukseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­ka-as­ke­lei­ta ma­te­ma­tii­kan ope­tuk­seen

18.09.2023 06:01 2
Matematiikka takaisin kouluun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tiik­ka ta­kai­sin kouluun

28.06.2023 05:30 4
Oululaisopettaja kertoo, mikä käsityön opetuksessa meni pieleen – koulun käsityöstä tuli sukupuoliongelma, ja erityisesti siitä kärsivät nyt pojat

Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen – koulun kä­si­työs­tä tuli su­ku­puo­lion­gel­ma, ja eri­tyi­ses­ti siitä kär­si­vät nyt pojat

27.05.2023 18:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kou­lu­toi­mem­me johto hu­kas­sa?

16.05.2023 06:01
Tilaajille
Oppimisen alamäestä ei voi syyttää opettajia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­mi­sen ala­mäes­tä ei voi syyttää opet­ta­jia

16.02.2023 05:01 3
Tilaajille
Opettajat innoissaan Rovaniemen budjetista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jat in­nois­saan Ro­va­nie­men bud­je­tis­ta

15.12.2022 05:01 1
Tilaajille
Seppo Selmgren on vuoden 2022 mentori

Seppo Selmg­ren on vuoden 2022 mentori

24.11.2022 10:40
Ruotsin Vittangin yläluokkalaiset pääsivät taas kouluun - eläkkeellä oleva opettaja riensi apuun

Ruotsin Vit­tan­gin ylä­luok­ka­lai­set pää­si­vät taas kouluun - eläk­keel­lä oleva opet­ta­ja riensi apuun

05.10.2022 10:26
Tilaajille
Opettajapula sulkee kouluja Pohjois-Ruotsissa – Kiirunassa on huutava pula työvoimasta kaikilla aloilla

Opet­ta­ja­pu­la sulkee kouluja Poh­jois-Ruot­sis­sa – Kii­ru­nas­sa on huutava pula työ­voi­mas­ta kai­kil­la aloilla

30.09.2022 11:44 2
Tilaajille
Mirva Juntti oli ensimmäinen, joka valmistui ammattikorkeakoulusta Lapissa – pian hän on tohtori, joka työskentelee samassa oppilaitoksessa

Mirva Juntti oli en­sim­mäi­nen, joka val­mis­tui am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta Lapissa – pian hän on toh­to­ri, joka työs­ken­te­lee samassa op­pi­lai­tok­ses­sa

18.09.2022 19:30 2
Tilaajille
Erityislasten vanhemmat kokevat yhä useammin, että lapsi jää koulussa ilman tukea – "On raskasta, jos lapselle kuuluvasta tuesta pitää taistella koulun kanssa"

Eri­tyis­las­ten van­hem­mat kokevat yhä useam­min, että lapsi jää kou­lus­sa ilman tukea – "On ras­kas­ta, jos lap­sel­le kuu­lu­vas­ta tuesta pitää tais­tel­la koulun kanssa"

29.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemen Sairaalakoulun uusi nimi on Neljän tuulen koulu – muutoksen takana muun muassa halu estää leimautumista

Ro­va­nie­men Sai­raa­la­kou­lun uusi nimi on Neljän tuulen koulu – muu­tok­sen takana muun muassa halu estää lei­mau­tu­mis­ta

25.08.2022 20:51
Tilaajille
Ylitornio suunnittelee koulujen yhdistämistä – tavoitteena on yksi koulu jokivarressa ja yksi järvikylissä

Yli­tor­nio suun­nit­te­lee kou­lu­jen yh­dis­tä­mis­tä – ­ta­voit­tee­na on yksi koulu jo­ki­var­res­sa ja yksi jär­vi­ky­lis­sä

23.08.2022 18:00
Tilaajille
Metsästäjät opettivat erätaitoja Ounasrinteen oppilaille – moni lapsista kokeili kalastamista ja jousiammuntaa ensimmäistä kertaa

Met­säs­tä­jät opet­ti­vat erä­tai­to­ja Ou­nas­rin­teen op­pi­lail­le – moni lap­sis­ta kokeili ka­las­ta­mis­ta ja jou­si­am­mun­taa en­sim­mäis­tä kertaa

17.08.2022 20:06 2
Tilaajille
Simossa ei koulun alkamista stressata - jos opettajan työ on niin kuormittavaa, ettei kahden kuukauden loma riitä, on se vakavasti otettava asia

Simossa ei koulun al­ka­mis­ta stres­sa­ta - jos opet­ta­jan työ on niin kuor­mit­ta­vaa, ettei kahden kuu­kau­den loma riitä, on se va­ka­vas­ti otet­ta­va asia

10.08.2022 12:17
Koulujen lukuvuosi on odotuksia täynnä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen lu­ku­vuo­si on odo­tuk­sia täynnä

05.08.2022 05:30
Tilaajille