pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Eurooppa
Venäjä soti länttä vastaan jo ennen kuin länsi halusi sitä uskoa – Brittitutkija Keir Giles: "Suomen ajatusta kokonaisturvallisuudesta tarvitaan nyt myös muualla Euroopassa"

Venäjä soti länttä vastaan jo ennen kuin länsi halusi sitä uskoa – Brit­ti­tut­ki­ja Keir Giles: "Suomen aja­tus­ta ko­ko­nais­tur­val­li­suu­des­ta tar­vi­taan nyt myös muualla Eu­roo­pas­sa"

29.11.2022 17:13 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiina kas­vat­taa val­taan­sa

04.11.2022 05:00
Tilaajille
Suurlähettiläs Juha Ottman on seurannut lähietäisyydeltä ulkopolitiikan suurta muutosta – Suomi on siirtynyt varovaisesta Venäjä-politiikasta jyrkimpien äänten kuoroon

Suur­lä­het­ti­läs Juha Ottman on seu­ran­nut lä­hi­etäi­syy­del­tä ul­ko­po­li­tii­kan suurta muu­tos­ta – Suomi on siir­ty­nyt va­ro­vai­ses­ta Ve­nä­jä-po­li­tii­kas­ta jyr­kim­pien äänten kuoroon

15.10.2022 12:12 1
Ukrainan vastahyökkäys vahvistaa Euroopan uskoa siihen, että valittu aseapulinja on ollut oikea – tukemista on jatkettava Venäjän tappioon asti
Pääkirjoitus

Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käys vah­vis­taa Eu­roo­pan uskoa siihen, että valittu ase­apu­lin­ja on ollut oikea – tu­ke­mis­ta on jat­ket­ta­va Venäjän tap­pioon asti

14.09.2022 21:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Korkea aika puhua ym­pä­ris­tös­tä

19.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Espanjassa raportoitiin tiettävästi Euroopan ensimmäinen apinarokkoon liittyvä kuolema

Es­pan­jas­sa ra­por­toi­tiin tiet­tä­väs­ti Eu­roo­pan en­sim­mäi­nen api­na­rok­koon liit­ty­vä kuolema

30.07.2022 12:12
Ennätykselliset helteet ja maastopalot jatkuvat yhä Lounais-Euroopassa

En­nä­tyk­sel­li­set helteet ja maas­to­pa­lot jat­ku­vat yhä Lou­nais-Eu­roo­pas­sa

17.07.2022 11:18
Energiakriisin repimään Eurooppaan povataan pitkää kylmää talvea – sähkökatkot mahdollisia Suomessakin

Ener­gia­krii­sin re­pi­mään Eu­roop­paan po­va­taan pitkää kylmää talvea – säh­kö­kat­kot mah­dol­li­sia Suo­mes­sa­kin

16.07.2022 19:30 9
Hidas matkailu on tullut jäädäkseen – kun prioriteettina ei ole päästä nopeasti paikasta toiseen, voi löytää itsensä yllättävistä paikoista

Hidas mat­kai­lu on tullut jää­däk­seen – kun prio­ri­teet­ti­na ei ole päästä no­peas­ti pai­kas­ta toi­seen, voi löytää itsensä yl­lät­tä­vis­tä pai­kois­ta

10.06.2022 18:05 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaksi re­hel­lis­tä miestä

02.04.2022 03:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­rial­li­nen pet­ty­mys

19.03.2022 03:20
Tilaajille
Euroopan pörssit roimassa laskussa – huoli Ukrainasta painaa markkinoita

Eu­roo­pan pörssit roi­mas­sa las­kus­sa – huoli Uk­rai­nas­ta painaa mark­ki­noi­ta

14.02.2022 11:57 1
Miten kauan olemme vielä rähmällään?
Kolumni

Miten kauan olemme vielä räh­mäl­lään?

01.02.2022 05:00 8
Tilaajille
Lapissa oli joulukuussa ennätysmäärä turisteja Britanniasta – hotellihuoneiden hinnat pomppasivat ylös Rovaniemellä

Lapissa oli jou­lu­kuus­sa en­nä­tys­mää­rä tu­ris­te­ja Bri­tan­nias­ta – ho­tel­li­huo­nei­den hinnat pomp­pa­si­vat ylös Ro­va­nie­mel­lä

27.01.2022 10:27 8
Tilaajille
Sähkön nopea kallistuminen kertoo siitä, että päästökaupan ennustettavuudessa ja sääntelyvarmuudessa on korjattavaa
Pääkirjoitus

Sähkön nopea kal­lis­tu­mi­nen kertoo siitä, että pääs­tö­kau­pan en­nus­tet­ta­vuu­des­sa ja sään­te­ly­var­muu­des­sa on kor­jat­ta­vaa

17.12.2021 06:00 27
Tilaajille
Mistä Euroopan rajojen aitaaminen kertoo?
Kolumni

Mistä Eu­roo­pan rajojen ai­taa­mi­nen kertoo?

25.11.2021 07:00 9
Tilaajille
Harput heläjämään Brysselissä elvytysrahastoa toimeenpantaessa!
Kolumni

Harput he­lä­jä­mään Brys­se­lis­sä el­vy­tys­ra­has­toa toi­meen­pan­taes­sa!

02.06.2021 08:17
Matkailualan toimijat: Suomi ei voi kulkea matkustusohjeistuksissa vastavirtaan, kun muu Eurooppa aukeaa jo – karanteenivaatimus voi vesittää Lapin matkailun elpymisen

Mat­kai­lu­alan toi­mi­jat: Suomi ei voi kulkea mat­kus­tus­oh­jeis­tuk­sis­sa vas­ta­vir­taan, kun muu Eu­roop­pa aukeaa jo – ka­ran­tee­ni­vaa­ti­mus voi ve­sit­tää Lapin mat­kai­lun el­py­mi­sen

24.05.2021 13:28 11
Tilaajille
Viimeinen mahdollisuus – Taistelu synnynnäistä sydänvikaa vastaan vei Taneli Roinisen matkalle maailman laidalle

Vii­mei­nen mah­dol­li­suus – Tais­te­lu syn­nyn­näis­tä sy­dän­vi­kaa vastaan vei Taneli Roi­ni­sen mat­kal­le maail­man lai­dal­le

27.03.2021 06:30 2
Tilaajille
Ericssonin maajohtaja kertoo, miksi etätyö onnistui Suomessa – monin paikoin Euroopassa digiloikka jäänyt ottamatta

Erics­so­nin maa­joh­ta­ja kertoo, miksi etätyö on­nis­tui Suo­mes­sa – monin paikoin Eu­roo­pas­sa di­gi­loik­ka jäänyt ot­ta­mat­ta

16.02.2021 18:30
Tilaajille