Juuri nyt: Lapin pe­las­tus­lai­tok­sel­la monta teh­tä­vää: Kaa­ma­ses­sa paloi oma­ko­ti­ta­lo ja Kit­ti­läs­sä ko­koon­tu­mis­ra­ken­nus, Ro­va­nie­mel­lä ih­me­tel­lään lasit he­läyt­tä­nyt­tä pa­maus­ta

Päätös: Ho­vi­oi­keus piti en­nal­laan Kuopion vuoden 2018 bus­si­tur­man tuomion – Kalixin ka­rao­ke­ker­ho­lai­sia kul­jet­ta­neen bussin tur­mas­sa kuoli neljä ihmistä ja useita louk­kaan­tui

Lukijalta: Län­si-Poh­jas­sa läh­det­tiin sutta pakoon, mutta vas­tas­sa olikin karhu

Eurooppa
Mistä Euroopan rajojen aitaaminen kertoo?
Kolumni

Mistä Eu­roo­pan rajojen ai­taa­mi­nen kertoo?

25.11.2021 07:00 9
Tilaajille
Harput heläjämään Brysselissä elvytysrahastoa toimeenpantaessa!
Kolumni

Harput he­lä­jä­mään Brys­se­lis­sä el­vy­tys­ra­has­toa toi­meen­pan­taes­sa!

02.06.2021 08:17
Matkailualan toimijat: Suomi ei voi kulkea matkustusohjeistuksissa vastavirtaan, kun muu Eurooppa aukeaa jo – karanteenivaatimus voi vesittää Lapin matkailun elpymisen

Mat­kai­lu­alan toi­mi­jat: Suomi ei voi kulkea mat­kus­tus­oh­jeis­tuk­sis­sa vas­ta­vir­taan, kun muu Eu­roop­pa aukeaa jo – ka­ran­tee­ni­vaa­ti­mus voi ve­sit­tää Lapin mat­kai­lun el­py­mi­sen

24.05.2021 13:28 11
Tilaajille
Viimeinen mahdollisuus – Taistelu synnynnäistä sydänvikaa vastaan vei Taneli Roinisen matkalle maailman laidalle

Vii­mei­nen mah­dol­li­suus – Tais­te­lu syn­nyn­näis­tä sy­dän­vi­kaa vastaan vei Taneli Roi­ni­sen mat­kal­le maail­man lai­dal­le

27.03.2021 06:30 2
Tilaajille
Ericssonin maajohtaja kertoo, miksi etätyö onnistui Suomessa – monin paikoin Euroopassa digiloikka jäänyt ottamatta

Erics­so­nin maa­joh­ta­ja kertoo, miksi etätyö on­nis­tui Suo­mes­sa – monin paikoin Eu­roo­pas­sa di­gi­loik­ka jäänyt ot­ta­mat­ta

16.02.2021 18:30
Tilaajille
Vaaniiko seuraava virusvihulainen jo nurkan takana? – Tappava lintuinfluenssa leviää Euroopassa massateurastuksista huolimatta

Vaa­nii­ko seu­raa­va vi­rus­vi­hu­lai­nen jo nurkan takana? – Tappava lin­tu­inf­luens­sa leviää Eu­roo­pas­sa mas­sa­teu­ras­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta

13.01.2021 17:50 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alku näyttää pahalta

07.01.2021 18:39
Tilaajille
Eurooppa valmistautuu koronajouluun – kolmas tautiaalto häämöttää nurkan takana

Eu­roop­pa val­mis­tau­tuu ko­ro­na­jou­luun – kolmas tau­ti­aal­to hää­möt­tää nurkan takana

29.11.2020 20:19
Koronavirustilanne on todella huolestuttava lähes koko EU:ssa – Ainoastaan Suomessa, Kyproksella, Virossa ja Kreikassa tilanne ei ole erittäin huolestuttava

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on todella huo­les­tut­ta­va lähes koko EU:ssa – Ai­noas­taan Suo­mes­sa, Kyp­rok­sel­la, Virossa ja Krei­kas­sa tilanne ei ole erit­täin huo­les­tut­ta­va

23.10.2020 20:31
Euroopan maat karkottavat vakoilusta epäiltyjä venäläisdiplomaatteja kiihtyvällä tahdilla – Venäjä maksaa diplomaattikiistoissa potut pottuina

Eu­roo­pan maat kar­kot­ta­vat va­koi­lus­ta epäil­ty­jä ve­nä­läis­dip­lo­maat­te­ja kiih­ty­väl­lä tah­dil­la – Venäjä maksaa dip­lo­maat­ti­kiis­tois­sa potut pot­tui­na

13.09.2020 16:58
Viisi vuotta sitten Suomeen saapui viikko viikolta lisää pakolaisia – "Se olisi valtava haaste edelleen"

Viisi vuotta sitten Suomeen saapui viikko vii­kol­ta lisää pa­ko­lai­sia – "Se olisi valtava haaste edel­leen"

17.08.2020 06:00 1
Lukijalta: Tukipaketti pitää hylätä eduskunnassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tu­ki­pa­ket­ti pitää hylätä edus­kun­nas­sa

07.08.2020 06:00
Tilaajille
Hallitus päätti lisätä Itävallan, Slovenian ja Sveitsin uudelleen matkustusrajoitusten piiriin – valvonta alkaa maanantaina

Hal­li­tus päätti lisätä Itä­val­lan, Slo­ve­nian ja Sveit­sin uu­del­leen mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten piiriin – val­von­ta alkaa maa­nan­tai­na

23.07.2020 14:58
Kovia aikoja Puolassa
Kolumni

Kovia aikoja Puo­las­sa

16.07.2020 06:00
Tilaajille
Saksa aikoo sallia matkustamisen Euroopassa kesäkuun puolivälistä lähtien – turistit voivat matkailla kaikissa EU-maissa

Saksa aikoo sallia mat­kus­ta­mi­sen Eu­roo­pas­sa ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­tä lähtien – tu­ris­tit voivat mat­kail­la kai­kis­sa EU-mais­sa

26.05.2020 10:03
Kaksi lasta on menehtynyt Euroopassa uuteen tulehdussairauteen, jolla saattaa olla yhteys koronaan

Kaksi lasta on me­neh­ty­nyt Eu­roo­pas­sa uuteen tu­leh­dus­sai­rau­teen, jolla saattaa olla yhteys ko­ro­naan

16.05.2020 20:04
Saksa ja Itävalta haluavat avata rajansa kokonaan kesäkuussa – toiveena koko Euroopan avautuminen

Saksa ja Itä­val­ta ha­lua­vat avata rajansa ko­ko­naan ke­sä­kuus­sa – toi­vee­na koko Eu­roo­pan avau­tu­mi­nen

13.05.2020 16:35
Aasiassa lentokoneiden rykelmä on jo palannut kartalle – Suomen taivaalla ei juurikaan matkustajaliikennettä

Aa­sias­sa len­to­ko­nei­den rykelmä on jo pa­lan­nut kar­tal­le – Suomen tai­vaal­la ei juu­ri­kaan mat­kus­ta­ja­lii­ken­net­tä

06.05.2020 21:36
Koronatartunnat ovat kääntyneet laskuun useissa Euroopan maissa – Italiassa tuhansia koronakuolemia on jäänyt raportoimatta

Ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet laskuun useissa Eu­roo­pan maissa – Ita­lias­sa tu­han­sia ko­ro­na­kuo­le­mia on jäänyt ra­por­toi­mat­ta

04.05.2020 21:53
Potilaita siirretään rajan yli, ruumiita säilytetään jäähallissa, koko maassa kasvosuojan käyttöpakko – näin lappilaiset kuvailevat koronatilannetta ulkomailta

Po­ti­lai­ta siir­re­tään rajan yli, ruu­mii­ta säi­ly­te­tään jää­hal­lis­sa, koko maassa kas­vo­suo­jan käyt­tö­pak­ko – näin lap­pi­lai­set ku­vai­le­vat ko­ro­na­ti­lan­net­ta ul­ko­mail­ta

04.04.2020 06:00
Tilaajille