Eurooppa
Euroopan maat karkottavat vakoilusta epäiltyjä venäläisdiplomaatteja kiihtyvällä tahdilla – Venäjä maksaa diplomaattikiistoissa potut pottuina

Eu­roo­pan maat kar­kot­ta­vat va­koi­lus­ta epäil­ty­jä ve­nä­läis­dip­lo­maat­te­ja kiih­ty­väl­lä tah­dil­la – Venäjä maksaa dip­lo­maat­ti­kiis­tois­sa potut pot­tui­na

13.09.2020 16:58 0
Viisi vuotta sitten Suomeen saapui viikko viikolta lisää pakolaisia – "Se olisi valtava haaste edelleen"

Viisi vuotta sitten Suomeen saapui viikko vii­kol­ta lisää pa­ko­lai­sia – "Se olisi valtava haaste edel­leen"

17.08.2020 06:00 1
Lukijalta: Tukipaketti pitää hylätä eduskunnassa
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Tu­ki­pa­ket­ti pitää hylätä edus­kun­nas­sa

07.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Hallitus päätti lisätä Itävallan, Slovenian ja Sveitsin uudelleen matkustusrajoitusten piiriin – valvonta alkaa maanantaina

Hal­li­tus päätti lisätä Itä­val­lan, Slo­ve­nian ja Sveit­sin uu­del­leen mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten piiriin – val­von­ta alkaa maa­nan­tai­na

23.07.2020 14:58 0
Kovia aikoja Puolassa
Kolumni Pekka Luokkala

Kovia aikoja Puo­las­sa

16.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Saksa aikoo sallia matkustamisen Euroopassa kesäkuun puolivälistä lähtien – turistit voivat matkailla kaikissa EU-maissa

Saksa aikoo sallia mat­kus­ta­mi­sen Eu­roo­pas­sa ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­tä lähtien – tu­ris­tit voivat mat­kail­la kai­kis­sa EU-mais­sa

26.05.2020 10:03 0
Kaksi lasta on menehtynyt Euroopassa uuteen tulehdussairauteen, jolla saattaa olla yhteys koronaan

Kaksi lasta on me­neh­ty­nyt Eu­roo­pas­sa uuteen tu­leh­dus­sai­rau­teen, jolla saattaa olla yhteys ko­ro­naan

16.05.2020 20:04 0
Saksa ja Itävalta haluavat avata rajansa kokonaan kesäkuussa – toiveena koko Euroopan avautuminen

Saksa ja Itä­val­ta ha­lua­vat avata rajansa ko­ko­naan ke­sä­kuus­sa – toi­vee­na koko Eu­roo­pan avau­tu­mi­nen

13.05.2020 16:35 0
Aasiassa lentokoneiden rykelmä on jo palannut kartalle – Suomen taivaalla ei juurikaan matkustajaliikennettä

Aa­sias­sa len­to­ko­nei­den rykelmä on jo pa­lan­nut kar­tal­le – Suomen tai­vaal­la ei juu­ri­kaan mat­kus­ta­ja­lii­ken­net­tä

06.05.2020 21:36 0
Koronatartunnat ovat kääntyneet laskuun useissa Euroopan maissa – Italiassa tuhansia koronakuolemia on jäänyt raportoimatta

Ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet laskuun useissa Eu­roo­pan maissa – Ita­lias­sa tu­han­sia ko­ro­na­kuo­le­mia on jäänyt ra­por­toi­mat­ta

04.05.2020 21:53 0
Potilaita siirretään rajan yli, ruumiita säilytetään jäähallissa, koko maassa kasvosuojan käyttöpakko – näin lappilaiset kuvailevat koronatilannetta ulkomailta

Po­ti­lai­ta siir­re­tään rajan yli, ruu­mii­ta säi­ly­te­tään jää­hal­lis­sa, koko maassa kas­vo­suo­jan käyt­tö­pak­ko – näin lap­pi­lai­set ku­vai­le­vat ko­ro­na­ti­lan­net­ta ul­ko­mail­ta

04.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Tämä Euroopan koronavirustilanteesta tiedetään nyt – kuolleita reilut 700, tartuntoja yli 18 000, Suomessa 58

Tämä Eu­roo­pan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta tie­de­tään nyt – kuol­lei­ta reilut 700, tar­tun­to­ja yli 18 000, Suo­mes­sa 58

11.03.2020 12:36 0
Näin koronatilanne etenee: Virus leviää Euroopassa ja testien määrä lisääntyy Suomessa, Teneriffan karanteenihotellista päästetään yli sata pois

Näin ko­ro­na­ti­lan­ne etenee: Virus leviää Eu­roo­pas­sa ja testien määrä li­sään­tyy Suo­mes­sa, Te­ne­rif­fan ka­ran­tee­ni­ho­tel­lis­ta pääs­te­tään yli sata pois

27.02.2020 20:26 0
Ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema Euroopassa – Yhdysvallat aikoo noutaa kansalaisiaan karanteenissa olevalta risteilijältä

En­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma kuolema Eu­roo­pas­sa – Yh­dys­val­lat aikoo noutaa kan­sa­lai­siaan ka­ran­tee­nis­sa ole­val­ta ris­tei­li­jäl­tä

15.02.2020 16:28 0
Puheenvuoro: Venäläiskirjailija toivottaa lukijat tervetulleiksi vilkaisemaan diktaattorin sieluun – "ellei teitä pelota"
Kolumni Viktor Jerofejev

Pu­heen­vuo­ro: Ve­nä­läis­kir­jai­li­ja toi­vot­taa lukijat ter­ve­tul­leik­si vil­kai­se­maan dik­taat­to­rin sieluun – "ellei teitä pelota"

23.11.2019 09:00 0