Donald Trump
Viimeisin tunti
Trump vaatii uutta kuolemantuomiota – Oikeus kumosi Bostonin pommimiehen tuomion valamiehistön vuoksi, todisteena muun muassa panettelevat Twitter-viestit

Trump vaatii uutta kuo­le­man­tuo­mio­ta – Oikeus kumosi Bos­to­nin pom­mi­mie­hen tuomion va­la­mie­his­tön vuoksi, to­dis­tee­na muun muassa pa­net­te­le­vat Twit­ter-vies­tit

08:42 0
Kuukausi
Miksi Donald Trump hyökkää postiäänestystä vastaan, vaikka äänesti itse postitse? – Ehdotus vaalien lykkäyksestä saattaa olla pohjustus vaalipäivän juonelle

Miksi Donald Trump hyökkää pos­ti­ää­nes­tys­tä vas­taan, vaikka äänesti itse pos­tit­se? – Ehdotus vaalien lyk­käyk­ses­tä saattaa olla poh­jus­tus vaa­li­päi­vän juo­nel­le

01.08.2020 07:00 0
Trump väläytti Yhdysvaltain presidentinvaalien siirtämistä koronapandemian takia

Trump vä­läyt­ti Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien siir­tä­mis­tä ko­ro­na­pan­de­mian takia

30.07.2020 17:02 0
Lukijalta Mielipide Eelis Pulkkinen

Lu­ki­jal­ta: Trump vaanii Eu­roop­paa

27.07.2020 05:30 0
Tilaajille
"Teen tämän amerikkalaisten suojelemiseksi" – Trump taipui perumaan republikaanien puoluekokouksen ja kampanja-avauksen

"Teen tämän ame­rik­ka­lais­ten suo­je­le­mi­sek­si" – Trump taipui pe­ru­maan re­pub­li­kaa­nien puo­lue­ko­kouk­sen ja kam­pan­ja-avauk­sen

24.07.2020 12:25 0
Kaatuuko Trumpin valtakausi koronaan?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kaa­tuu­ko Trumpin val­ta­kau­si ko­ro­naan?

24.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Demokraatit varautuvat kauhuskenaarioon ja panostavat marraskuun vaalien suojeluun

De­mo­kraa­tit va­rau­tu­vat kau­hu­ske­naa­rioon ja pa­nos­ta­vat mar­ras­kuun vaalien suo­je­luun

23.07.2020 17:26 0
Näkökulma: Trump ja hänen lempikanavansa Foxin toimittaja kiistelivät oudosti koronakuolemista – "Meillä on maailman parhaat luvut"

Nä­kö­kul­ma: Trump ja hänen lem­pi­ka­na­van­sa Foxin toi­mit­ta­ja kiis­te­li­vät oudosti ko­ro­na­kuo­le­mis­ta – "Meillä on maail­man parhaat luvut"

20.07.2020 17:36 0
Mary Trumpin paljastuskirja myi ensimmäisenä julkaisupäivänä liki miljoona kappaletta – Donald Trumpin veljentytär kertoo kirjassa olleensa ylpeä nimestään, kunnes siitä tuli Trumpin kiinteistökaupan brändi

Mary Trumpin pal­jas­tus­kir­ja myi en­sim­mäi­se­nä jul­kai­su­päi­vä­nä liki mil­joo­na kap­pa­let­ta – Donald Trumpin vel­jen­ty­tär kertoo kir­jas­sa ol­leen­sa ylpeä ni­mes­tään, kunnes siitä tuli Trumpin kiin­teis­tö­kau­pan brändi

18.07.2020 10:59 0
Ensimmäinen liittovaltiotason teloitus 17 vuoteen toteutettiin Yhdysvalloissa lopulta pikavauhtia – korkein oikeus kumosi tuomarin lykkäysmääräyksen

En­sim­mäi­nen liit­to­val­tio­ta­son te­loi­tus 17 vuoteen to­teu­tet­tiin Yh­dys­val­lois­sa lopulta pi­ka­vauh­tia – korkein oikeus kumosi tuo­ma­rin lyk­käys­mää­räyk­sen

14.07.2020 12:09 0
Tilaajille
Korkein oikeus antoi syyttäjälle luvan tutkia Trumpin verotiedot – eivät ehdi julkisiksi ennen vaaleja tai kenties koskaan

Korkein oikeus antoi syyt­tä­jäl­le luvan tutkia Trumpin ve­ro­tie­dot – eivät ehdi jul­ki­sik­si ennen vaaleja tai kenties koskaan

10.07.2020 13:43 0
Ankarasta syyttäjästä povataan Joe Bidenin lupaamaa naista varapresidenttiehdokkaaksi: "Se on Harris"

An­ka­ras­ta syyt­tä­jäs­tä po­va­taan Joe Bidenin lu­paa­maa naista va­rap­re­si­dent­tieh­dok­kaak­si: "Se on Harris"

09.07.2020 06:30 0
Trumpin veljentytär vertaa paljastuskirjassaan Donald Trumpia kolmevuotiaaseen – tulos laiminlyönnistä kotona

Trumpin vel­jen­ty­tär vertaa pal­jas­tus­kir­jas­saan Donald Trumpia kol­me­vuo­tiaa­seen – tulos lai­min­lyön­nis­tä kotona

08.07.2020 16:00 0
Washington Post: Donald Trumpin maailmankuva syntyi traumoista ja laiminlyönnistä kotona, kertoo presidentin veljentyttö paljastuskirjassa

Wa­shing­ton Post: Donald Trumpin maail­man­ku­va syntyi trau­mois­ta ja lai­min­lyön­nis­tä kotona, kertoo pre­si­den­tin vel­jen­tyt­tö pal­jas­tus­kir­jas­sa

07.07.2020 20:02 1
Vanhemmat
Oikeus epäsi Trumpin veljentyttären paljastuskirjan – psykologi Mary Trump lupaa kertoa sukunsa "painajaismaisista traumoista ja tuhoavista ihmissuhteista"

Oikeus epäsi Trumpin vel­jen­tyt­tä­ren pal­jas­tus­kir­jan – psy­ko­lo­gi Mary Trump lupaa kertoa sukunsa "pai­na­jais­mai­sis­ta trau­mois­ta ja tu­hoa­vis­ta ih­mis­suh­teis­ta"

01.07.2020 14:56 0
Korona vaikeuttaa Yhdysvaltojen presidentinvaalin tuloksen ennustamista – tutkija: vaaliennusteet edelleen tarpeellisia

Korona vai­keut­taa Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­lin tu­lok­sen en­nus­ta­mis­ta – tut­ki­ja: vaa­li­en­nus­teet edel­leen tar­peel­li­sia

25.06.2020 07:41 0

Yh­dys­val­tain ko­ro­na-asian­tun­ti­jat ker­to­vat "jär­kyt­tä­väs­tä nou­sus­ta" tau­ti­ta­paus­ten mää­räs­sä

24.06.2020 08:37 0
Trump kiristi viisumirajoituksia ulkomaisille työntekijöille

Trump kiristi vii­su­mi­ra­joi­tuk­sia ul­ko­mai­sil­le työn­te­ki­jöil­le

23.06.2020 09:05 0
Paljastuskirjan Trumpista kirjoittanut Bolton: Toivon, että hänestä tulee yhden kauden presidentti

Pal­jas­tus­kir­jan Trum­pis­ta kir­joit­ta­nut Bolton: Toivon, että hänestä tulee yhden kauden pre­si­dent­ti

22.06.2020 07:53 0
Trump teki paluun kampanjointiin odotettua pienemmän yleisön kera – kertoi haluavansa vähentää koronatestausta, sillä se nostaa tartuntatilastoja

Trump teki paluun kam­pan­join­tiin odo­tet­tua pie­nem­män yleisön kera – kertoi ha­lua­van­sa vä­hen­tää ko­ro­na­tes­taus­ta, sillä se nostaa tar­tun­ta­ti­las­to­ja

21.06.2020 11:22 0