Donald Trump
Viimeisin 4 tuntia
Näin Trumpia pelastajana pitävä keskustelufoorumeilta alkunsa saanut QAnon levisi Suomeen – salaliittoteorian villeimpien uskomusten joukossa "erittäin vaarallista poliittista propagandaa"

Näin Trumpia pe­las­ta­ja­na pitävä kes­kus­te­lu­foo­ru­meil­ta alkunsa saanut QAnon levisi Suomeen – sa­la­liit­to­teo­rian vil­leim­pien us­ko­mus­ten jou­kos­sa "e­rit­täin vaa­ral­lis­ta po­liit­tis­ta pro­pa­gan­daa"

07:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Israelin ja Arabiemiraattien välille syntyivät historiallisesti diplomaattisuhteet Donald Trumpin välityksellä – Israel pidättäytyy alueliitoksista miehittämästään Länsirannasta

Is­rae­lin ja Ara­bi­emi­raat­tien välille syn­tyi­vät his­to­rial­li­ses­ti dip­lo­maat­ti­suh­teet Donald Trumpin vä­li­tyk­sel­lä – Israel pi­dät­täy­tyy alue­lii­tok­sis­ta mie­hit­tä­mäs­tään Län­si­ran­nas­ta

13.08.2020 20:28 0
Trump antoi määräyksen koronatuista työttömille, mutta tuki voi törmätä perustuslakiin – Yhdysvalloissa yli viisi miljoonaa koronatartuntaa

Trump antoi mää­räyk­sen ko­ro­na­tuis­ta työt­tö­mil­le, mutta tuki voi törmätä pe­rus­tus­la­kiin – Yh­dys­val­lois­sa yli viisi mil­joo­naa ko­ro­na­tar­tun­taa

09.08.2020 10:03 0
Yhdysvalloissa ei vieläkään päästy sopuun koronatukipaketista – Trump väläytti kongressin ohittamista presidentin asetuksilla

Yh­dys­val­lois­sa ei vie­lä­kään päästy sopuun ko­ro­na­tu­ki­pa­ke­tis­ta – Trump vä­läyt­ti kong­res­sin ohit­ta­mis­ta pre­si­den­tin ase­tuk­sil­la

08.08.2020 12:50 0
Trump kieltää liiketoimet kiinalaissovellusten TikTokin ja WeChatin kanssa – pitää niitä merkittävänä uhkana

Trump kieltää lii­ke­toi­met kii­na­lais­so­vel­lus­ten Tik­To­kin ja WeC­ha­tin kanssa – pitää niitä mer­kit­tä­vä­nä uhkana

07.08.2020 23:00 0
Donald Trump haluaa USA:n osille Tiktokin kaupasta – Vaatii "erittäin suuren prosenttiosuuden" mahdollisesta kauppasummasta

Donald Trump haluaa USA:n osille Tik­to­kin kau­pas­ta – Vaatii "e­rit­täin suuren pro­sent­tio­suu­den" mah­dol­li­ses­ta kaup­pa­sum­mas­ta

04.08.2020 19:43 0
Trump vaatii uutta kuolemantuomiota – Oikeus kumosi Bostonin pommimiehen tuomion valamiehistön vuoksi, todisteena muun muassa panettelevat Twitter-viestit

Trump vaatii uutta kuo­le­man­tuo­mio­ta – Oikeus kumosi Bos­to­nin pom­mi­mie­hen tuomion va­la­mie­his­tön vuoksi, to­dis­tee­na muun muassa pa­net­te­le­vat Twit­ter-vies­tit

03.08.2020 08:42 0
Miksi Donald Trump hyökkää postiäänestystä vastaan, vaikka äänesti itse postitse? – Ehdotus vaalien lykkäyksestä saattaa olla pohjustus vaalipäivän juonelle

Miksi Donald Trump hyökkää pos­ti­ää­nes­tys­tä vas­taan, vaikka äänesti itse pos­tit­se? – Ehdotus vaalien lyk­käyk­ses­tä saattaa olla poh­jus­tus vaa­li­päi­vän juo­nel­le

01.08.2020 07:00 0
Trump väläytti Yhdysvaltain presidentinvaalien siirtämistä koronapandemian takia

Trump vä­läyt­ti Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien siir­tä­mis­tä ko­ro­na­pan­de­mian takia

30.07.2020 17:02 0
Lukijalta Mielipide Eelis Pulkkinen

Lu­ki­jal­ta: Trump vaanii Eu­roop­paa

27.07.2020 05:30 0
Tilaajille
"Teen tämän amerikkalaisten suojelemiseksi" – Trump taipui perumaan republikaanien puoluekokouksen ja kampanja-avauksen

"Teen tämän ame­rik­ka­lais­ten suo­je­le­mi­sek­si" – Trump taipui pe­ru­maan re­pub­li­kaa­nien puo­lue­ko­kouk­sen ja kam­pan­ja-avauk­sen

24.07.2020 12:25 0
Kaatuuko Trumpin valtakausi koronaan?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kaa­tuu­ko Trumpin val­ta­kau­si ko­ro­naan?

24.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Demokraatit varautuvat kauhuskenaarioon ja panostavat marraskuun vaalien suojeluun

De­mo­kraa­tit va­rau­tu­vat kau­hu­ske­naa­rioon ja pa­nos­ta­vat mar­ras­kuun vaalien suo­je­luun

23.07.2020 17:26 0
Näkökulma: Trump ja hänen lempikanavansa Foxin toimittaja kiistelivät oudosti koronakuolemista – "Meillä on maailman parhaat luvut"

Nä­kö­kul­ma: Trump ja hänen lem­pi­ka­na­van­sa Foxin toi­mit­ta­ja kiis­te­li­vät oudosti ko­ro­na­kuo­le­mis­ta – "Meillä on maail­man parhaat luvut"

20.07.2020 17:36 0
Mary Trumpin paljastuskirja myi ensimmäisenä julkaisupäivänä liki miljoona kappaletta – Donald Trumpin veljentytär kertoo kirjassa olleensa ylpeä nimestään, kunnes siitä tuli Trumpin kiinteistökaupan brändi

Mary Trumpin pal­jas­tus­kir­ja myi en­sim­mäi­se­nä jul­kai­su­päi­vä­nä liki mil­joo­na kap­pa­let­ta – Donald Trumpin vel­jen­ty­tär kertoo kir­jas­sa ol­leen­sa ylpeä ni­mes­tään, kunnes siitä tuli Trumpin kiin­teis­tö­kau­pan brändi

18.07.2020 10:59 0
Vanhemmat
Ensimmäinen liittovaltiotason teloitus 17 vuoteen toteutettiin Yhdysvalloissa lopulta pikavauhtia – korkein oikeus kumosi tuomarin lykkäysmääräyksen

En­sim­mäi­nen liit­to­val­tio­ta­son te­loi­tus 17 vuoteen to­teu­tet­tiin Yh­dys­val­lois­sa lopulta pi­ka­vauh­tia – korkein oikeus kumosi tuo­ma­rin lyk­käys­mää­räyk­sen

14.07.2020 12:09 0
Tilaajille
Korkein oikeus antoi syyttäjälle luvan tutkia Trumpin verotiedot – eivät ehdi julkisiksi ennen vaaleja tai kenties koskaan

Korkein oikeus antoi syyt­tä­jäl­le luvan tutkia Trumpin ve­ro­tie­dot – eivät ehdi jul­ki­sik­si ennen vaaleja tai kenties koskaan

10.07.2020 13:43 0
Ankarasta syyttäjästä povataan Joe Bidenin lupaamaa naista varapresidenttiehdokkaaksi: "Se on Harris"

An­ka­ras­ta syyt­tä­jäs­tä po­va­taan Joe Bidenin lu­paa­maa naista va­rap­re­si­dent­tieh­dok­kaak­si: "Se on Harris"

09.07.2020 06:30 0
Trumpin veljentytär vertaa paljastuskirjassaan Donald Trumpia kolmevuotiaaseen – tulos laiminlyönnistä kotona

Trumpin vel­jen­ty­tär vertaa pal­jas­tus­kir­jas­saan Donald Trumpia kol­me­vuo­tiaa­seen – tulos lai­min­lyön­nis­tä kotona

08.07.2020 16:00 0
Washington Post: Donald Trumpin maailmankuva syntyi traumoista ja laiminlyönnistä kotona, kertoo presidentin veljentyttö paljastuskirjassa

Wa­shing­ton Post: Donald Trumpin maail­man­ku­va syntyi trau­mois­ta ja lai­min­lyön­nis­tä kotona, kertoo pre­si­den­tin vel­jen­tyt­tö pal­jas­tus­kir­jas­sa

07.07.2020 20:02 1