Öljyn hinta
Polttoaineiden hintojen nousu koettelee kuljetusalaa – "Öljyn hinta vaihtelee, mutta asetetut verot säilyvät"

Polt­to­ai­nei­den hin­to­jen nousu koet­te­lee kul­je­tus­alaa – "Öljyn hinta vaih­te­lee, mutta ase­te­tut verot säi­ly­vät"

01.08.2020 06:30 1
Korona näkyy bensapumpullakin, mutta autoilijan kannalta positiivisesti: tankin saa nyt täyteen halvemmalla kuin alkuvuonna

Korona näkyy ben­sa­pum­pul­la­kin, mutta au­toi­li­jan kan­nal­ta po­si­tii­vi­ses­ti: tankin saa nyt täyteen hal­vem­mal­la kuin al­ku­vuon­na

26.04.2020 19:30 0
Tilaajille
Yhdysvallat aikoo lähettää lisää joukkoja Persianlahdelle Saudi-Arabiassa tapahtuneiden iskujen vuoksi

Yh­dys­val­lat aikoo lä­het­tää lisää jouk­ko­ja Per­sian­lah­del­le Sau­di-Ara­bias­sa ta­pah­tu­nei­den iskujen vuoksi

21.09.2019 10:00 0
Saudi-Arabia haluaa viedä öljynsä maailman merille – kuningaskunta edistää salaista aiettaan Jemenin sisällissodan varjolla

Sau­di-Ara­bia haluaa viedä öljynsä maail­man merille – ku­nin­gas­kun­ta edistää sa­lais­ta aiet­taan Jemenin si­säl­lis­so­dan var­jol­la

19.09.2019 22:26 0
Venäjä tarjoutui myymään Saudi-Arabialle omia torjuntaohjuksiaan

Venäjä tar­jou­tui myymään Sau­di-Ara­bial­le omia tor­jun­ta­oh­juk­siaan

17.09.2019 10:11 0
Presidentti Trump haluaa välttää sodan, mutta uskoo Iranin olevan Saudi-Arabian öljyhyökkäysten takana

Pre­si­dent­ti Trump haluaa välttää sodan, mutta uskoo Iranin olevan Sau­di-Ara­bian öl­jy­hyök­käys­ten takana

17.09.2019 08:21 0
Iran kiisti olevansa Saudi-Arabian öljynjalostamoihin tehtyjen iskujen takana

Iran kiisti ole­van­sa Sau­di-Ara­bian öl­jyn­ja­los­ta­moi­hin teh­ty­jen iskujen takana

16.09.2019 14:36 0
Tilaajille
Polttoaineketjut seuraavat Saudi-Arabian iskun vaikutuksia tarkasti – "Viisi dollaria raakaöljyssä vaikuttaa 3–4 senttiä bensiinilitrassa"

Polt­to­ai­ne­ket­jut seu­raa­vat Sau­di-Ara­bian iskun vai­ku­tuk­sia tar­kas­ti – "Viisi dol­la­ria raa­ka­öl­jys­sä vai­kut­taa 3–4 senttiä ben­sii­ni­lit­ras­sa"

16.09.2019 14:30 0
Öljyn hinta lähti nousuun Saudi-Arabian öljynjalostamoihin tehtyjen iskujen jälkeen

Öljyn hinta lähti nousuun Sau­di-Ara­bian öl­jyn­ja­los­ta­moi­hin teh­ty­jen iskujen jälkeen

16.09.2019 08:30 0
Trump: Yhdysvallat valmis vastaamaan Saudi-Arabiaa vastaan tehtyihin iskuihin – Tämä öljyhyökkäyksistä tiedetään

Trump: Yh­dys­val­lat valmis vas­taa­maan Sau­di-Ara­biaa vastaan teh­tyi­hin is­kui­hin – Tämä öl­jy­hyök­käyk­sis­tä tie­de­tään

16.09.2019 08:29 0
Bensan hinta voi nousta Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin kohdistuneiden iskujen seurauksena, mutta miten paljon?

Bensan hinta voi nousta Sau­di-Ara­bian öl­jyn­tuo­tan­to­lai­tok­siin koh­dis­tu­nei­den iskujen seu­rauk­se­na, mutta miten paljon?

15.09.2019 17:57 0