Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Pörssi
Euroopan pörssit roimassa laskussa – huoli Ukrainasta painaa markkinoita

Eu­roo­pan pörssit roi­mas­sa las­kus­sa – huoli Uk­rai­nas­ta painaa mark­ki­noi­ta

14.02.2022 11:57 1
Sijoittajat kiinnostuivat rovaniemeläisestä Norrhydrosta – listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti

Si­joit­ta­jat kiin­nos­tui­vat ro­va­nie­me­läi­ses­tä Norr­hyd­ros­ta – lis­tau­tu­mis­an­ti yli­mer­kit­tiin mo­nin­ker­tai­ses­ti

19.11.2021 20:08 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen Norrhydro aikoo listautua pörssiin – hydrauliikkavalmistaja haluaa päästä kunnolla kansainvälisille markkinoille

Ro­va­nie­me­läi­nen Norr­hyd­ro aikoo lis­tau­tua pörs­siin – hyd­rau­liik­ka­val­mis­ta­ja haluaa päästä kun­nol­la kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le

07.10.2021 15:18 5
Tilaajille
Outokumpu keräsi yllätysannilla 200 miljoonaa euroa rahaa velkojen vähentämiseen

Ou­to­kum­pu keräsi yl­lä­tys­an­nil­la 200 mil­joo­naa euroa rahaa vel­ko­jen vä­hen­tä­mi­seen

11.05.2021 09:34 2
Tilaajille
Suomalaisten vauraus on asunto-omistuksissa, ruotsalaiset sijoittavat pörssiin – "Toiveeni on, että suomalaisten varallisuus olisi vähän paremmin hajautettua"

Suo­ma­lais­ten vauraus on asun­to-omis­tuk­sis­sa, ruot­sa­lai­set si­joit­ta­vat pörs­siin – "Toi­vee­ni on, että suo­ma­lais­ten va­ral­li­suus olisi vähän pa­rem­min ha­jau­tet­tua"

22.08.2020 08:00
Tilaajille
Pörssin tulospäivä tuotti helpotuksen huokauksen, mutta vaaran merkit ovat vielä ilmassa – "Meillä arvoitus on nousun käynnistyminen"

Pörssin tu­los­päi­vä tuotti hel­po­tuk­sen huo­kauk­sen, mutta vaaran merkit ovat vielä ilmassa – "Meillä ar­voi­tus on nousun käyn­nis­ty­mi­nen"

17.07.2020 16:25
Kiinan valtio nousee lentoyhtiö Norwegianin suuromistajaksi – Velkasaneerauksessa olevan yhtiön osakekurssi romahti keskiviikkona

Kiinan valtio nousee len­to­yh­tiö Nor­we­gia­nin suur­omis­ta­jak­si – Vel­ka­sa­nee­rauk­ses­sa olevan yhtiön osa­ke­kurs­si romahti kes­ki­viik­ko­na

20.05.2020 13:52
Pörssien paniikki ei EKP:n tukilupauksista huolimatta helpottanut – "Euromaiden hallituksilta odotetaan elvytystoimia", arvioi Inderesin ekonomisti.

Pörs­sien pa­niik­ki ei EKP:n tu­ki­lu­pauk­sis­ta huo­li­mat­ta hel­pot­ta­nut – "Eu­ro­mai­den hal­li­tuk­sil­ta odo­te­taan el­vy­tys­toi­mia", arvioi In­de­re­sin eko­no­mis­ti.

12.03.2020 20:54
Syksyllä hätkähdyttänyt Nokia julkistaa tuloksensa tänään – "Markkinaennusteet huokuvat sitä, että ei hirveästi luoteta Nokian omiin näkymiin"

Syk­syl­lä hät­käh­dyt­tä­nyt Nokia jul­kis­taa tu­lok­sen­sa tänään – "Mark­ki­naen­nus­teet huo­ku­vat sitä, että ei hir­veäs­ti luoteta Nokian omiin nä­ky­miin"

06.02.2020 06:00
Tilaajille
Lontoon pörssi torjui Hongkongin pörssin ostotarjouksen

Lontoon pörssi torjui Hong­kon­gin pörssin os­to­tar­jouk­sen

13.09.2019 16:38