Nokia
"Kuun internetin" pitää kestää superkylmää yötä ja avaruussäteilyä – Nasa valitsi Nokian 4G-verkon toimittajaksi toiselle taivaankappaleelle

"Kuun in­ter­ne­tin" pitää kestää su­per­kyl­mää yötä ja ava­ruus­sä­tei­lyä – Nasa valitsi Nokian 4G-ver­kon toi­mit­ta­jak­si toi­sel­le tai­vaan­kap­pa­leel­le

19.10.2020 14:41 2
Asiantuntija Nokian jätti-irtisanomisista Ranskassa: "Erikoinen tilanne olisi, jos ei voisi henkilöstömäärää vähentää, vaan sen tulisi aina olla sama"

Asian­tun­ti­ja Nokian jät­ti-ir­ti­sa­no­mi­sis­ta Rans­kas­sa: "E­ri­koi­nen tilanne olisi, jos ei voisi hen­ki­lös­tö­mää­rää vä­hen­tää, vaan sen tulisi aina olla sama"

23.06.2020 13:45 0
Voisiko hyvinvointi- ja urheiluteknologia olla Suomelle uusi Nokia? – "Olemme kasvupolun alussa"

Voisiko hy­vin­voin­ti- ja ur­hei­lu­tek­no­lo­gia olla Suo­mel­le uusi Nokia? – "Olemme kas­vu­po­lun alussa"

13.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Voisiko hyvinvointi- ja urheiluteknologia olla Suomelle uusi Nokia?

Voisiko hy­vin­voin­ti- ja ur­hei­lu­tek­no­lo­gia olla Suo­mel­le uusi Nokia?

13.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Nokian yt-neuvottelut päätökseen – yhtiö vähentää 148 työtehtävää Suomessa

Nokian yt-neu­vot­te­lut pää­tök­seen – yhtiö vä­hen­tää 148 työ­teh­tä­vää Suo­mes­sa

03.03.2020 21:17 0
Tilaajille
Gigawatit vaihtuvat terabitteihin – tällaisia yhtiöitä ovat Fortum ja Nokia

Gi­ga­wa­tit vaih­tu­vat te­ra­bit­tei­hin – täl­lai­sia yh­tiöi­tä ovat Fortum ja Nokia

02.03.2020 12:32 0
Fortumin Lundmark siirtyy Nokiaan Rajeev Surin tilalle

For­tu­min Lund­mark siirtyy Nokiaan Rajeev Surin tilalle

02.03.2020 08:36 0
Etlan tutkimusjohtaja tyrmää huhut Nokian ja Ericssonin fuusiosta – joidenkin osien myyminen mahdollista

Etlan tut­ki­mus­joh­ta­ja tyrmää huhut Nokian ja Erics­so­nin fuu­sios­ta – joi­den­kin osien myy­mi­nen mah­dol­lis­ta

27.02.2020 19:06 0
Nokian liikevaihto seisoo ennallaan eikä osakkeenomistajille ole luvassa osinkoja

Nokian lii­ke­vaih­to seisoo en­nal­laan eikä osak­keen­omis­ta­jil­le ole luvassa osin­ko­ja

06.02.2020 09:22 0
Syksyllä hätkähdyttänyt Nokia julkistaa tuloksensa tänään – "Markkinaennusteet huokuvat sitä, että ei hirveästi luoteta Nokian omiin näkymiin"

Syk­syl­lä hät­käh­dyt­tä­nyt Nokia jul­kis­taa tu­lok­sen­sa tänään – "Mark­ki­naen­nus­teet huo­ku­vat sitä, että ei hir­veäs­ti luoteta Nokian omiin nä­ky­miin"

06.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Sari Baldauf tuli nörtin viereen ja kuunteli – "Toivoisin, että Baldauf voisi luoda samaa yhdessä tekemisen henkeä, jota Nokiassa aikanaan oli"

Sari Baldauf tuli nörtin viereen ja kuun­te­li – "Toi­voi­sin, että Baldauf voisi luoda samaa yhdessä te­ke­mi­sen henkeä, jota No­kias­sa ai­ka­naan oli"

21.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Etlan tutkimusjohtaja: Siilasmaan lähdössä ei ole suurta dramatiikkaa – "Se on tervettä, että yritysten hallituksissa on vaihtuvuutta"

Etlan tut­ki­mus­joh­ta­ja: Sii­las­maan läh­dös­sä ei ole suurta dra­ma­tiik­kaa – "Se on ter­vet­tä, että yri­tys­ten hal­li­tuk­sis­sa on vaih­tu­vuut­ta"

04.12.2019 20:09 0
Osakesäästäjät: Nokian olisi pitänyt antaa tulosvaroitus etukäteen – "Pitää noudattaa sääntöjä, joiden mukaan pörssissä ollaan"

Osa­ke­sääs­tä­jät: Nokian olisi pitänyt antaa tu­los­va­roi­tus etu­kä­teen – "Pitää nou­dat­taa sään­tö­jä, joiden mukaan pörs­sis­sä ollaan"

02.11.2019 06:00 0
Tehtaan USA:n "syvään etelään" rakentanut Nokian Renkaat aikoo tuplata myyntinsä mantereella 5 vuodessa – 320 miljoonan euron tehdas käynnistyy pian

Tehtaan USA:n "syvään ete­lään" ra­ken­ta­nut Nokian Renkaat aikoo tuplata myyn­tin­sä man­te­reel­la 5 vuo­des­sa – 320 mil­joo­nan euron tehdas käyn­nis­tyy pian

19.09.2019 14:53 0