Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­ti­alue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Nokia
Töitä monipuolisemman teknologia-alan puolesta
Mainos Nokia

Töitä mo­ni­puo­li­sem­man tek­no­lo­gia-alan puo­les­ta

23.12.2022 06:00
Yksi Nokian kasvavista tiimeistä sai alkunsa kaverusten hassusta ideasta – ”Innovaatioita ei tehdä yksin”
Mainos Nokia

Yksi Nokian kas­va­vis­ta tii­meis­tä sai alkunsa ka­ve­rus­ten has­sus­ta ideasta – ”In­no­vaa­tioi­ta ei tehdä yksin”

21.09.2022 06:00
Nokian maailmanluokan tukiasematuotteiden tutkimus, tuotekehitys ja valmistus tapahtuu Oulussa saman katon alla – Tiimeihin etsitään jatkuvasti uusia asiantuntijoita: "Saan tehdä työtä, jota rakastan"
Mainos Nokia

Nokian maail­man­luo­kan tu­ki­ase­ma­tuot­tei­den tut­ki­mus, tuo­te­ke­hi­tys ja val­mis­tus ta­pah­tuu Oulussa saman katon alla – Tii­mei­hin et­si­tään jat­ku­vas­ti uusia asian­tun­ti­joi­ta: "Saan tehdä työtä, jota ra­kas­tan"

16.06.2022 06:00
Uros Live on enää pelkkä muisto vain – Tampereen Kannen areena on jatkossa Nokia Arena

Uros Live on enää pelkkä muisto vain – Tam­pe­reen Kannen areena on jat­kos­sa Nokia Arena

19.11.2021 19:09 1
Jos sairaanhoitaja alennetaan lähihoitajaksi ja työyhteisö vieroksuu, houkuttaako Suomi vain hyvällä sosiaaliturvallaan? – Ilman asennemuutosta ulkomaalaisista ei saada helpotusta työvoimapulaan

Jos sai­raan­hoi­ta­ja alen­ne­taan lä­hi­hoi­ta­jak­si ja työ­yh­tei­sö vie­rok­suu, hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

18.09.2021 07:00
Tilaajille
Nokialla uransa tehnyt Hitoshi Ujiie päätti 60-vuotiaana vaihtaa alaa sekä mannerta ja perustaa ramen-ravintolan: "Jatkan työtä elämäni loppuun"

No­kial­la uransa tehnyt Hitoshi Ujiie päätti 60-vuo­tiaa­na vaihtaa alaa sekä man­ner­ta ja pe­rus­taa ra­men-ra­vin­to­lan: "Jatkan työtä elämäni lop­puun"

24.05.2021 19:59 1
Tilaajille
Nokia aikoo karsia jopa 10 000 työpaikkaa kahden vuoden kuluessa – yhtiön mukaan Suomessa palkataan lisää osaajia

Nokia aikoo karsia jopa 10 000 työ­paik­kaa kahden vuoden ku­lues­sa – yhtiön mukaan Suo­mes­sa pal­ka­taan lisää osaajia

16.03.2021 13:01
Nokiasta irtisanotuista työttömänä vain vajaa 10 prosenttia – uusi työpaikka löytynyt usein palvelualoilta

No­kias­ta ir­ti­sa­no­tuis­ta työt­tö­mä­nä vain vajaa 10 pro­sent­tia – uusi työ­paik­ka löy­ty­nyt usein pal­ve­lu­aloil­ta

18.01.2021 10:00
"Kuun internetin" pitää kestää superkylmää yötä ja avaruussäteilyä – Nasa valitsi Nokian 4G-verkon toimittajaksi toiselle taivaankappaleelle

"Kuun in­ter­ne­tin" pitää kestää su­per­kyl­mää yötä ja ava­ruus­sä­tei­lyä – Nasa valitsi Nokian 4G-ver­kon toi­mit­ta­jak­si toi­sel­le tai­vaan­kap­pa­leel­le

19.10.2020 18:10 2
Asiantuntija Nokian jätti-irtisanomisista Ranskassa: "Erikoinen tilanne olisi, jos ei voisi henkilöstömäärää vähentää, vaan sen tulisi aina olla sama"

Asian­tun­ti­ja Nokian jät­ti-ir­ti­sa­no­mi­sis­ta Rans­kas­sa: "E­ri­koi­nen tilanne olisi, jos ei voisi hen­ki­lös­tö­mää­rää vä­hen­tää, vaan sen tulisi aina olla sama"

23.06.2020 13:45
Voisiko hyvinvointi- ja urheiluteknologia olla Suomelle uusi Nokia? – "Olemme kasvupolun alussa"

Voisiko hy­vin­voin­ti- ja ur­hei­lu­tek­no­lo­gia olla Suo­mel­le uusi Nokia? – "Olemme kas­vu­po­lun alussa"

13.06.2020 07:00
Tilaajille
Voisiko hyvinvointi- ja urheiluteknologia olla Suomelle uusi Nokia?

Voisiko hy­vin­voin­ti- ja ur­hei­lu­tek­no­lo­gia olla Suo­mel­le uusi Nokia?

13.06.2020 07:00
Tilaajille
Nokian yt-neuvottelut päätökseen – yhtiö vähentää 148 työtehtävää Suomessa

Nokian yt-neu­vot­te­lut pää­tök­seen – yhtiö vä­hen­tää 148 työ­teh­tä­vää Suo­mes­sa

03.03.2020 21:17
Tilaajille
Gigawatit vaihtuvat terabitteihin – tällaisia yhtiöitä ovat Fortum ja Nokia

Gi­ga­wa­tit vaih­tu­vat te­ra­bit­tei­hin – täl­lai­sia yh­tiöi­tä ovat Fortum ja Nokia

02.03.2020 12:32
Fortumin Lundmark siirtyy Nokiaan Rajeev Surin tilalle

For­tu­min Lund­mark siirtyy Nokiaan Rajeev Surin tilalle

02.03.2020 08:36
Etlan tutkimusjohtaja tyrmää huhut Nokian ja Ericssonin fuusiosta – joidenkin osien myyminen mahdollista

Etlan tut­ki­mus­joh­ta­ja tyrmää huhut Nokian ja Erics­so­nin fuu­sios­ta – joi­den­kin osien myy­mi­nen mah­dol­lis­ta

27.02.2020 19:06
Nokian liikevaihto seisoo ennallaan eikä osakkeenomistajille ole luvassa osinkoja

Nokian lii­ke­vaih­to seisoo en­nal­laan eikä osak­keen­omis­ta­jil­le ole luvassa osin­ko­ja

06.02.2020 09:22
Syksyllä hätkähdyttänyt Nokia julkistaa tuloksensa tänään – "Markkinaennusteet huokuvat sitä, että ei hirveästi luoteta Nokian omiin näkymiin"

Syk­syl­lä hät­käh­dyt­tä­nyt Nokia jul­kis­taa tu­lok­sen­sa tänään – "Mark­ki­naen­nus­teet huo­ku­vat sitä, että ei hir­veäs­ti luoteta Nokian omiin nä­ky­miin"

06.02.2020 06:00
Tilaajille
Sari Baldauf tuli nörtin viereen ja kuunteli – "Toivoisin, että Baldauf voisi luoda samaa yhdessä tekemisen henkeä, jota Nokiassa aikanaan oli"

Sari Baldauf tuli nörtin viereen ja kuun­te­li – "Toi­voi­sin, että Baldauf voisi luoda samaa yhdessä te­ke­mi­sen henkeä, jota No­kias­sa ai­ka­naan oli"

21.12.2019 07:00
Tilaajille
Etlan tutkimusjohtaja: Siilasmaan lähdössä ei ole suurta dramatiikkaa – "Se on tervettä, että yritysten hallituksissa on vaihtuvuutta"

Etlan tut­ki­mus­joh­ta­ja: Sii­las­maan läh­dös­sä ei ole suurta dra­ma­tiik­kaa – "Se on ter­vet­tä, että yri­tys­ten hal­li­tuk­sis­sa on vaih­tu­vuut­ta"

04.12.2019 20:09