Mainos

Miten vas­tuul­li­suus näkyy tek­no­lo­gia­jät­ti Nokian toi­min­nas­sa? – ”Luomme uu­den­lais­ta maail­maa”

Nokia haluaa edistää vastuullista ja kestävää kehitystä niin paikallisesti kuin globaalisti.

Nokia haluaa edistää vastuullista ja kestävää kehitystä niin paikallisesti kuin globaalisti.

Kun teknologiajätti Nokian ympäristötiimin asiantuntijalta kysyy, mikä arvo hänellä tulee ensimmäisenä mieleen vastuullisuuteen liittyen, tulee vastaus nopeasti.

Kaikkein tärkeintä on kunnioitus.

”Kunnioitus on aina vastuullisuuden ytimessä. Meidän täytyy kunnioittaa tekemisillämme toisia ihmisiä, luontoa, ympäristöä ja koko planeettaa”, Nokian Environmental Specialist Jussi Isoaho summaa.

Oululainen Jussi Isoaho on osa Nokian globaalia ympäristötiimiä. Vastuullisuus ja kestävä kehitys on merkittävä osa Nokian strategiaa ja yksi teknologiayhtiön suurimmista kilpailueduista.

Nokialla tiimeillä on erinomainen yhteys toisiinsa ja kaikissa Nokian tiimeissä vastuullisuus on tärkeä prioriteetti, Isoaho sanoo.

”Meidän tiimimme tehtävänä on lisätä työntekijöidemme tietoisuutta ja luoda koko organisaatioon perusperiaatteita, joita kaikki noudattavat. Meidän on siis tiedettävä, mitä maailmassa tapahtuu, mitä kohti meidän täytyy mennä ja minkälaisia asioita meidän täytyy tehdä, jotta toimimme työssämme strategiamme mukaisesti nyt ja tulevaisuudessa.”

Digitalisaatio ja verkkoyhteydet ovat merkittävässä osassa kestävämmän ja vastuullisemman tulevaisuuden rakentamisessa: niillä on tärkeä rooli maailman suurimpien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, vihreän siirtymän ja digitaalisen eriarvoisuuden ratkaisemisessa.

Praveen Buddireddy, Jussi Isoaho ja Vesna Somero työskentelevät Nokian Oulun yksikössä, Home of Radiossa. He kaikki tekevät töitä vastuullisemman ja kestävämmän maapallon puolesta.
Praveen Buddireddy, Jussi Isoaho ja Vesna Somero työskentelevät Nokian Oulun yksikössä, Home of Radiossa. He kaikki tekevät töitä vastuullisemman ja kestävämmän maapallon puolesta.

Nokian tuotteet ja palvelut auttavat niin muita yrityksiä, teollisuutta kuin kaupunkeja ympäri maailmaa hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia, vähentämään hiilidioksidipäästöjä sekä kasvattamaan tehokkuutta, tuottavuutta ja parantamaan turvallisuutta.

Suuryritysten vastuullisuuteen liittyvät odotukset ovat kasvaneet epävarman maailmantilanteen vuoksi, samalla kun digitaalisuus on ottanut yhä isompaa roolia ihmisten elämässä.

Kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen kuuluu tärkeänä osana niin ekologinen, taloudellinen kuin kulttuurinenkin kestävyys.

”Teknologian ja digitaalisuuden avulla voimme lisätä tuottavuutta ja tehokkuutta sekä vähentää päästöjä, mutta sen lisäksi Nokia auttaa ja vaikuttaa niin globaalisti kuin paikallisesti asioiden kehittämisessä ja ympäristönsuojelussa esimerkiksi yhteistyöllä ja investoinneilla. Näin jätämme maailmaan oman kädenjälkemme”, Isoaho sanoo.

Tuotekehitys on ongelmanratkaisua

Vesna Somero työskentelee Oulun Nokian Home of Radio -kampuksella tuotekehityksen parissa. Hänen tiiminsä kehittää ja tarjoaa tuotekehitykselle moderneja työkaluja.

”Suurin osa työstämme tapahtuu virtuaalisesti. Virtuaalisten työkalujen avulla tuotekehitystä ja -testausta voidaan tehdä pienemmillä resursseilla ja tehokkaammin”, Vesna Somero kertoo.

”Rakastan miettiä yhdessä älykkään ja innovatiivisen tiimini kanssa, miten voisimme tehdä tulevaisuudessa asioita vieläkin paremmin. Nokian tiimeissä on oikeasti mahdollisuus muuttaa maailmaa – jos esimerkiksi löydät tavan, jolla tuotteessa voi säästää energiaa, sillä on valtavan suuri ilmastovaikutus, kun laitetta käytetään ympäri maailmaa.”

”Suunnittelemiemme tuotteiden materiaaleista lähes 100 % on jo nyt kierrätettävissä. Kierrättäminen aloitetaan yleensä jo paljon aiemmin kuin ihmiset tavallisesti ajattelevat. Se alkaa jo tuotteen suunnitteluvaiheesta ja esimerkiksi materiaalivalinnoista”, tiimipäällikkönä Nokialla työskentelevä Vesna Somero sanoo.
”Suunnittelemiemme tuotteiden materiaaleista lähes 100 % on jo nyt kierrätettävissä. Kierrättäminen aloitetaan yleensä jo paljon aiemmin kuin ihmiset tavallisesti ajattelevat. Se alkaa jo tuotteen suunnitteluvaiheesta ja esimerkiksi materiaalivalinnoista”, tiimipäällikkönä Nokialla työskentelevä Vesna Somero sanoo.

Nokian arvoketjussa suurin ympäristövaikutus syntyykin juuri tuotteiden käytön aikaisesta sähkönkulutuksesta. Energiansäästössä keskiössä on innovatiivinen kehitystyö.

Praveen Buddireddy on yksi tuotearkkitehtitiimin asiantuntijoista. Hän on osa tiimiä, jossa mietitään, miten radiotuotteiden energiankulutusta saataisiin viilattua vieläkin parempaan suuntaan.

Kun Buddireddy kohtaa työssään ongelman tai huomaa jossakin kohtaa tapahtuneen virheen, hän ei lannistu, vaan ottaa sen haasteena tai mahdollisuutena kokeilla uutta.

”Kaikki ihmiset tekevät virheitä, ja virheistä oppiminen on kasvun kannalta välttämätöntä. Olemme ongelmanratkaisijoita ja mietimme jatkuvasti, miksi asiat tehdään niin kuin ne tehdään ja voisiko jotakin tehdä toisella tavalla. Meidän pitää uskaltaa etsiä ratkaisuja boksin ulkopuolelta”, Buddireddy sanoo.

”Me luomme uudenlaista maailmaa ja kehitämme työkaluja, joiden avulla voimme optimoida ja tehostaa resursseja jo tuotannon varhaisessa vaiheessa. Tuotekehityksessä mittaamme ja mietimme koko ajan, miten voisimme kehittää tuotteesta vielä paremman ja vastuullisemman ja miten voisimme säästää vieläkin enemmän energiaa.”

Nokian ympäristötiimin Jussi Isoaho nostaa biodiversiteetin lisäksi esiin myös geodiversiteetin, jonka piiriin kuuluu esimerkiksi metallit ja mineraalit. Nokia on kiinnostunut yhtiön luontovaikutuksista, joihin sisältyvät ilmasto, biodiversiteetti ja geodiversiteetti, joka on myös yksi tämän hetken uusista tutkimusaiheista Oulun yliopistolla.
Nokian ympäristötiimin Jussi Isoaho nostaa biodiversiteetin lisäksi esiin myös geodiversiteetin, jonka piiriin kuuluu esimerkiksi metallit ja mineraalit. Nokia on kiinnostunut yhtiön luontovaikutuksista, joihin sisältyvät ilmasto, biodiversiteetti ja geodiversiteetti, joka on myös yksi tämän hetken uusista tutkimusaiheista Oulun yliopistolla.

Nokialla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet

Tuotekehityksen keskiössä on optimoida ja löytää tasapaino kustannusten, suorituskyvyn ja ympäristön suhteen. Jos haluaa kevyen ja pienikokoisen tuotteen, pitää käyttää erikoismateriaaleja, mikä saattaa olla esimerkiksi kalliimpaa.

”Kaikki metallit tai muovit eivät ole aina kaikkein paras vaihtoehto ympäristölle, mutta jos jotakin materiaalia käyttämällä voimme esimerkiksi säästää energiaa puolella tai estää tuotetta rikkoutumasta ennenaikaisesti, on kestävämpää ja maapallon kannalta järkevämpi vaihtoehto käyttää sitä mieluummin. Koko elinkaarta tarkasteltaessa saatamme huomata yllättävienkin asioiden vaikuttavan tuotteen ympäristöjalanjälkeen”, Jussi Isoaho sanoo.

Nokialla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet: Yhtiö on sitoutunut käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä omissa toiminnoissaan vuoteen 2025 mennessä ja puolittamaan koko arvoketjun hiilidioksidipäästöt vuonna 2030. Yhtiö myös pyrkii kierrättämään 95 prosenttia arvoketjussa syntyvästä jätteestä vuoteen 2030 mennessä.

Nokia on mukana myös kotimaan ympäristönsuojelussa. Nokialla on Suomessa neljä omaa suojelualuetta, joista kaksi sijaitsevat Kuusamossa.

Jussi Isoaho on ollut johtajamassa viimeisintä Kuusamon suojeluprojektia, jossa Nokia suojeli Kuusamon Ala-Kitkajärvellä sijaitsevan Rikkisaaren.

”Parasta on, että voin tehdä työkseni asioita, joista olen ollut kiinnostunut jo pitkään. Opin joka päivä jotain uutta ja minulla on mahdollisuus kehittää itseäni”, Isoaho sanoo.

”Kun vierailin Kuusamossa Nokian omistamalla ja sittemmin suojelemalla saarella, piti ihan pysähtyä hetkeksi: istuin kanootissa, katselin ympärilleni ja mietin, että ei tämä edes tunnu työltä. Teen juuri sitä mitä rakastan”, Jussi iloitsee.

Nokialla on Suomessa neljä omaa suojelualuetta, joista kaksi sijaitsevat Kuusamossa.
Nokialla on Suomessa neljä omaa suojelualuetta, joista kaksi sijaitsevat Kuusamossa.

Vastuullisuus näkyy myös työkulttuurissa

Noin 130 maassa toimiva Nokia työllistää Suomessa noin 7 000 ja maailmanlaajuisesti noin 86 000 työntekijää.

Nokia on tehnyt mittavan investoinnin uuteen älykampukseen, jonka on määrä valmistua Linnanmaa-Ritaharjun alueelle vuonna 2025. Uusi älykampus antaa yhä paremmat mahdollisuudet tutkimukseen, kehittämiseen ja tuotteiden valmistukseen sekä toimivan ekosysteemin rakentamiseen. Toimitiloissa yhdistyvät korkea teknologia sekä kestävä kehitys, ja suunnittelussa huomioidaan tulevaisuuden joustavat työtavat.

Tällä hetkellä Oulun Home of Radio -kampuksella työskentelee noin 2 850 työntekijää. Viime vuonna Nokia rekrytoi Ouluun satoja uusia osaajia, ja kymmeniä työpaikkoja on auki tälläkin hetkellä.

Nokialle on tärkeää turvata psykologisesti turvallinen työympäristö jokaiselle työntekijälle.

Nokia onkin valittu kuutena perättäisenä vuotena yhdeksi maailman eettisimmäksi yritykseksi.

”Vastuullisuuteen kuuluu myös vastuu työntekijöiden hyvinvoinnista ja työoloista. Jotta voimme rakentaa kestävää teknologiaa ja miettiä suuria vastuullisuusteemoja, pitää meidän työntekijöiden voida hyvin. Mielestäni Nokia on maailmanmestari nimenomaan tällä saralla”, Somero sanoo.

-

Vaikka työtä tehdään tietokoneiden äärellä, kaikki työ on Nokialla yhteistyötä ihmisten välillä. Kuuntelemista, keskustelua, ajatusten vaihtoa. Toisiin luottamista ja tukemista.

Praveen Buddireddy pitää erityisen arvokkaana sitä, että tiimissä työskentelee ihmisiä eri kulttuureista.

”Nokian vahvuus on työntekijöiden diversiteetti. Kun tiimissä on ihmisiä ympäri maailmaa, jokainen ihminen tuo tiimiin erilaisen näkökulman ja tavan katsoa asioita. Se on todella tärkeää”, Buddireddy sanoo.

Vesna Somero on asunut Suomessa 15 vuotta. Hän on onnellinen asuessaan maassa, jossa voi elää arvojensa mukaisesti niin työssä kuin arjessakin.

”Olen ylpeä siitä, että voin asua Suomessa, jossa joka päivä on mahdollisuus toimia vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Luonnon monimuotoisuus, kierrättäminen, puhdas vesi ja turvallinen ympäristö eivät ole itsestäänselvyyksiä kaikissa maissa edes Euroopassa”, Somero miettii.

Praveen Buddireddy on asunut Oulussa vuoden ajan. Muuttaessaan Suomeen hänellä oli asuinpaikalleen tärkeä kriteeri: mahdollisuus pyöräillä ja juosta mahdollisimman paljon.

”Oulussa on todella hyvät pyörätiet ympäri vuoden. Se olikin yksi kriteereistäni tänne muuttaessa”, Buddireddy sanoo ja naurahtaa.

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä. Katso Nokian avoimet työtehtävät ja löydä oma paikkasi.