Poliisitehtävät: Nelikko yritti anastaa jou­lu­kuu­sen Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta, si­vul­li­sen huuto esti yri­tyk­sen

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Outokumpu
Outokumpu alkaa kertoa tuotekohtaisen, reaaliaikaisen hiilijalanjäljen – "Kyseessä on massiivinen datanlouhintaharjoitus"

Ou­to­kum­pu alkaa kertoa tuo­te­koh­tai­sen, reaa­li­ai­kai­sen hii­li­ja­lan­jäl­jen – "Ky­sees­sä on mas­sii­vi­nen da­tan­lou­hin­ta­har­joi­tus"

15.11.2022 14:09
Tilaajille
Outokummun huippuvuosi antaa hyvät eväät siirtymässä päästöttömään teräkseen – "Se on otettu erittäin hyvin vastaan"

Ou­to­kum­mun huip­pu­vuo­si antaa hyvät eväät siir­ty­mäs­sä pääs­töt­tö­mään te­räk­seen – "Se on otettu erit­täin hyvin vas­taan"

03.11.2022 15:32 1
Tilaajille
Outokumpu yrittää löytää uusia tehtäviä 52:lle työntekijälle kalliin sähkön takia

Ou­to­kum­pu yrittää löytää uusia teh­tä­viä 52:lle työn­te­ki­jäl­le kalliin sähkön takia

27.10.2022 16:02 2
Tilaajille
Outokummun biokoksi- ja -metaanilaitos tarjoaa investointimahdollisuuksia muillekin yrityksille – teräsyhtiö on saavuttamassa päästötavoitteensa
Pääkirjoitus

Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

03.10.2022 06:00 4
Tilaajille
Outokumpu hakee tukea isolle biokoksilaitokselle Tornioon – loisi kymmeniä työpaikkoja

Ou­to­kum­pu hakee tukea isolle bio­kok­si­lai­tok­sel­le Tor­nioon – loisi kym­me­niä työ­paik­ko­ja

30.09.2022 08:03 1
Tilaajille
Outokummun Tornion terästehtaan kattorakenteissa syttyi tulipalo

Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­teh­taan kat­to­ra­ken­teis­sa syttyi tu­li­pa­lo

11.09.2022 10:14
Tilaajille
Outokumpu lykkää ferrokromiuunin käynnistämistä kalliin sähkön vuoksi tänään alkavan huollon jälkeen

Ou­to­kum­pu lykkää fer­ro­kro­mi­uu­nin käyn­nis­tä­mis­tä kalliin sähkön vuoksi tänään alkavan huollon jälkeen

07.09.2022 11:37
Tilaajille
Teräksen hintojen nousu siivitti Outokummun huipputulokseen – liiketulos kasvoi toisella vuosineljänneksellä yli 300 miljoonalla

Te­räk­sen hin­to­jen nousu sii­vit­ti Ou­to­kum­mun huip­pu­tu­lok­seen – lii­ke­tu­los kasvoi toi­sel­la vuo­si­nel­jän­nek­sel­lä yli 300 mil­joo­nal­la

04.08.2022 09:48 5
Meri-Lapissa kesätöitä löytyy enimmäkseen perinteisiltä aloilta – Juulia Laitila vartioi kesätyössään pomppulinnaa ja pitää autokoulua lapsille

Me­ri-La­pis­sa ke­sä­töi­tä löytyy enim­mäk­seen pe­rin­tei­sil­tä aloilta – Juulia Laitila vartioi ke­sä­työs­sään pomp­pu­lin­naa ja pitää au­to­kou­lua lap­sil­le

28.07.2022 06:30
Tilaajille
Romurauta syttyi tuleen Outokummun tehdasalueella Torniossa

Ro­mu­rau­ta syttyi tuleen Ou­to­kum­mun teh­das­alueel­la Tor­nios­sa

23.07.2022 20:42
Outokumpu suunnittelee Tornioon biokoksin tuotantoa – terästehtaalla puu korvaisi hiiltä

Ou­to­kum­pu suun­nit­te­lee Tor­nioon bio­kok­sin tuo­tan­toa – te­räs­teh­taal­la puu kor­vai­si hiiltä

16.06.2022 16:34 2
Tilaajille
Meri-Lapin teollisuudessa orastaa lupaavasti vihreä kasvu
Kolumni

Me­ri-La­pin teol­li­suu­des­sa orastaa lu­paa­vas­ti vihreä kasvu

16.06.2022 05:00
Tilaajille
Outokumpu kehitti Torniossa maailman vähäpäästöisimmän teräksen – "Yhdellä sanalla: mahtavaa"

Ou­to­kum­pu kehitti Tor­nios­sa maail­man vä­hä­pääs­töi­sim­män te­räk­sen – "Yh­del­lä sa­nal­la: mah­ta­vaa"

15.06.2022 14:33 2
Tilaajille
Outokumpu aikoo nollata Kemin kaivoksen päästöt – "Olemme hyvin kiinnostuneita paikallisesta biokaasusta"

Ou­to­kum­pu aikoo nollata Kemin kai­vok­sen päästöt – "Olemme hyvin kiin­nos­tu­nei­ta pai­kal­li­ses­ta bio­kaa­sus­ta"

13.06.2022 15:00
Tilaajille
Pohjoisen osakkaat eivät usko enää Fennovoimaan – osa yhtiöistä on jo alaskirjannut osakkeidensa arvoja tilinpäätöksissään

Poh­joi­sen osak­kaat eivät usko enää Fen­no­voi­maan – osa yh­tiöis­tä on jo alas­kir­jan­nut osak­kei­den­sa arvoja ti­lin­pää­tök­sis­sään

06.05.2022 06:30 6
Tilaajille
Outokummun tehdas tuotti terästä alkuvuonna todella korkeilla käyntiasteilla ja täydellä kapasiteetilla – teräsyhtiö teki erittäin hyvän tuloksen

Ou­to­kum­mun tehdas tuotti terästä al­ku­vuon­na todella kor­keil­la käyn­ti­as­teil­la ja täy­del­lä ka­pa­si­tee­til­la – te­räs­yh­tiö teki erit­täin hyvän tu­lok­sen

05.05.2022 18:56
Tilaajille
Kemin kaivoksen laajennus valmistuu vuoden lopulla – Outokumpu varmistaa 280 miljoonan euron investoinnillaan kromimalmin saannin Tornion terästehtaalle 2040-luvulle saakka

Kemin kai­vok­sen laa­jen­nus val­mis­tuu vuoden lopulla – Ou­to­kum­pu var­mis­taa 280 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nil­laan kro­mi­mal­min saannin Tornion te­räs­teh­taal­le 2040-lu­vul­le saakka

02.03.2022 06:29 1
Tilaajille
Outokumpu palkitsee myös henkilöstöään huippuvuodesta – "Suomen osalta puhutaan yli yhdeksästä miljoonasta eurosta"

Ou­to­kum­pu pal­kit­see myös hen­ki­lös­töään huip­pu­vuo­des­ta – "Suomen osalta pu­hu­taan yli yh­dek­säs­tä mil­joo­nas­ta eu­ros­ta"

09.02.2022 08:30 3
Tilaajille
Outokumpu takoi vahvan tuloksen ja palaa osingonmaksajaksi – "Tehtaamme ovat käyneet täydellä kapasiteetilla"

Ou­to­kum­pu takoi vahvan tu­lok­sen ja palaa osin­gon­mak­sa­jak­si – "Teh­taam­me ovat käyneet täy­del­lä ka­pa­si­tee­til­la"

08.02.2022 09:55
Tilaajille
Koivuluodon mökkikesät ovat luetut – mökkialueen tilalle tulossa teollisuus- ja satama-alue, mutta osa epäilee häädön tulevan tuulivoimaloiden tieltä

Koi­vu­luo­don mök­ki­ke­sät ovat luetut – mök­ki­alueen tilalle tulossa teol­li­suus- ja sa­ta­ma-alue, mutta osa epäilee häädön tulevan tuu­li­voi­ma­loi­den tieltä

04.02.2022 06:30 3
Tilaajille