Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Outokumpu
Torniossa kairataan peruskallioon asti pienydinvoimalan vuoksi – "Aloitamme parin viikon sisällä"

Tor­nios­sa kai­ra­taan pe­rus­kal­lioon asti pien­ydin­voi­ma­lan vuoksi – "A­loi­tam­me parin viikon si­säl­lä"

29.11.2023 16:30 5
Tilaajille
Outokummun tehtaalla Torniossa syttyi tulipalo, syynä terässulatolla sattunut prosessihäiriö

Ou­to­kum­mun teh­taal­la Tor­nios­sa syttyi tu­li­pa­lo, syynä te­räs­su­la­tol­la sat­tu­nut pro­ses­si­häi­riö

19.11.2023 18:41
Outokumpu luopui kaivoksista mutta ostelee nyt osuuksia uusista – "Tämä on meille strateginen valinta"

Ou­to­kum­pu luopui kai­vok­sis­ta mutta ostelee nyt osuuk­sia uusista – "Tämä on meille stra­te­gi­nen va­lin­ta"

07.11.2023 15:21 2
Tilaajille
Bloomberg: Teslan futuristisen Cybertruckin "pellit" tehtäisiin Outokummun teräksestä

Bloom­berg: Teslan fu­tu­ris­ti­sen Cy­bert­ruc­kin "pel­lit" teh­täi­siin Ou­to­kum­mun te­räk­ses­tä

12.10.2023 11:31
Tilaajille
Outokumpu siirtyy Kemin kaivoksella ja Tornion tehtailla uusiutuviin polttoaineisiin

Ou­to­kum­pu siirtyy Kemin kai­vok­sel­la ja Tornion teh­tail­la uu­siu­tu­viin polt­to­ai­nei­siin

06.10.2023 08:31
Tilaajille
Kemijoki oy hakee Sierilälle 60 miljoonan tukea, myös Tornion biokaasulaitos jätti tukihakemuksen

Ke­mi­jo­ki oy hakee Sie­ri­läl­le 60 mil­joo­nan tukea, myös Tornion bio­kaa­su­lai­tos jätti tu­ki­ha­ke­muk­sen

28.09.2023 17:00 7
Tilaajille
Outokummun terästehtaalla Torniossa syttyi perjantaina tulipalo, kun valokaariuuni ylikuumeni

Ou­to­kum­mun te­räs­teh­taal­la Tor­nios­sa syttyi per­jan­tai­na tu­li­pa­lo, kun va­lo­kaa­ri­uu­ni yli­kuu­me­ni

22.09.2023 16:53
Tilaajille
Laura-laivan pakokaasu muuttuu pian ruokasoodaksi – seurasimme uuden tekniikan asennusta Torniossa

Lau­ra-lai­van pa­ko­kaa­su muuttuu pian ruo­ka­soo­dak­si – seu­ra­sim­me uuden tek­nii­kan asen­nus­ta Tor­nios­sa

11.09.2023 05:00 6
Tilaajille
Outokummun tulos vajosi – Euroopan huono tilanne heijastui etenkin Tornion teräsliiketoimintaan

Ou­to­kum­mun tulos vajosi – Eu­roo­pan huono tilanne hei­jas­tui etenkin Tornion te­räs­lii­ke­toi­min­taan

03.08.2023 09:39 2
Tilaajille
Outokumpu ja Luonnonsuojelupiiri valittivat Tornion terästehtaan ympäristöluvista hallinto-oikeuteen

Ou­to­kum­pu ja Luon­non­suo­je­lu­pii­ri va­lit­ti­vat Tornion te­räs­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vis­ta hal­lin­to-oi­keu­teen

27.06.2023 17:56
Tilaajille
Lappilaiset sijoittajat suosivat Outokummun osaketta – "Kun näkee kuinka rauta sulaa, siinä on tunnetta mukana", sanoo rovaniemeläinen sijoittaja Juho Mutka

Lap­pi­lai­set si­joit­ta­jat suo­si­vat Ou­to­kum­mun osa­ket­ta – "Kun näkee kuinka rauta sulaa, siinä on tun­net­ta mu­ka­na", sanoo ro­va­nie­me­läi­nen si­joit­ta­ja Juho Mutka

25.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Muuntajatila syttyi palamaan Outokummun Kemin kaivoksessa 300 metrin syvyydessä

Muun­ta­ja­ti­la syttyi pa­la­maan Ou­to­kum­mun Kemin kai­vok­ses­sa 300 metrin sy­vyy­des­sä

09.05.2023 19:15
Tilaajille
Outokumpu teki hyvän tuloksen hiipuvilla teräsmarkkinoilla – henkilöstörahastoon taas miljoonia

Ou­to­kum­pu teki hyvän tu­lok­sen hii­pu­vil­la te­räs­mark­ki­noil­la – hen­ki­lös­tö­ra­has­toon taas mil­joo­nia

09.05.2023 15:21
Tilaajille
Osa Tornion päättäjistä halusi jo syksyllä varautua pienydinvoimaan – "Uutinen tuli hyvään aikaan"

Osa Tornion päät­tä­jis­tä halusi jo syk­syl­lä va­rau­tua pien­ydin­voi­maan – "Uu­ti­nen tuli hyvään aikaan"

23.03.2023 12:03 8
Tilaajille
Outokummun johtaja Martti Sassi: Edullisinta olisi, että pienydinvoimala saataisiin Tornion tehtaiden yhteyteen

Ou­to­kum­mun johtaja Martti Sassi: Edul­li­sin­ta olisi, että pien­ydin­voi­ma­la saa­tai­siin Tornion teh­tai­den yh­tey­teen

23.03.2023 14:16 5
Tilaajille
Outokumpu ja Fortum selvittävät pienydinvoimaa – reaktoria suunnitellaan ensisijaisesti Tornioon

Ou­to­kum­pu ja Fortum sel­vit­tä­vät pien­ydin­voi­maa – reak­to­ria suun­ni­tel­laan en­si­si­jai­ses­ti Tor­nioon

23.03.2023 09:13 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­ten vas­tus­ta­mi­nen äl­lis­tyt­tää

13.02.2023 08:00 6
Tilaajille
Historiallinen miljarditulos – "Outokumpu on nyt taloudellisesti vahvempi kuin koskaan"

His­to­rial­li­nen mil­jar­di­tu­los – "Ou­to­kum­pu on nyt ta­lou­del­li­ses­ti vah­vem­pi kuin kos­kaan"

09.02.2023 09:57 3
Tilaajille
Typpivuotoa ei saada suljettua tai tukittua ilmakaasutehtaalla Torniossa – vuoto jatkuu maanantaiaamuun asti, ei vaikutuksia Outokummun toimintaan

Typ­pi­vuo­toa ei saada sul­jet­tua tai tu­kit­tua il­ma­kaa­su­teh­taal­la Tor­nios­sa – vuoto jatkuu maa­nan­tai­aa­muun asti, ei vai­ku­tuk­sia Ou­to­kum­mun toi­min­taan

05.02.2023 14:40 1
Tilaajille
Outokummun Tornion terästehtaan tuotanto katkesi kolmeksi päiväksi – lakkoon menneet työntekijät haluavat lisää palkkaa

Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­teh­taan tuo­tan­to katkesi kol­mek­si päi­väk­si – lakkoon menneet työn­te­ki­jät ha­lua­vat lisää palkkaa

01.02.2023 11:13 18
Tilaajille