Outokumpu
Finnwatch syyttää Outokumpua tarkoituksellisen harhaanjohtavasta viestinnästä – "En ole koskaan urallani nähnyt tällaista"

Finn­watch syyttää Ou­to­kum­pua tar­koi­tuk­sel­li­sen har­haan­joh­ta­vas­ta vies­tin­näs­tä – "En ole koskaan ural­la­ni nähnyt täl­lais­ta"

23.02.2021 14:36
Outokummun kannattavuus paranee, mutta koronavuosi jäi tappiolle – henkilöstömäärä alitti 10 000

Ou­to­kum­mun kan­nat­ta­vuus pa­ra­nee, mutta ko­ro­na­vuo­si jäi tap­piol­le – hen­ki­lös­tö­mää­rä alitti 10 000

04.02.2021 10:25 2
Tilaajille
”Missä on Tornion henki?” – Outokummun merilappilaiset alihankkijat pitävät materiaalien ja palvelujen hintojen alennusvaatimuksia kohtuuttomina

”Missä on Tornion henki?” – Ou­to­kum­mun me­ri­lap­pi­lai­set ali­hank­ki­jat pitävät ma­te­riaa­lien ja pal­ve­lu­jen hin­to­jen alen­nus­vaa­ti­muk­sia koh­tuut­to­mi­na

27.01.2021 16:36 10
Tilaajille
Outokummun terästehtaan jätesuolasta aiotaan jalostaa hyötytuotteita uudessa käsittelylaitoksessa

Ou­to­kum­mun te­räs­teh­taan jä­te­suo­las­ta aiotaan ja­los­taa hyö­ty­tuot­tei­ta uudessa kä­sit­te­ly­lai­tok­ses­sa

05.01.2021 18:51
Tilaajille
"Olo on aika turta" – Outokummun yt-neuvottelujen tulos oli luottamushenkilöille pettymys, vaikka muutama työpaikka pelastuikin

"Olo on aika turta" – Ou­to­kum­mun yt-neu­vot­te­lu­jen tulos oli luot­ta­mus­hen­ki­löil­le pet­ty­mys, vaikka muutama työ­paik­ka pe­las­tui­kin

22.12.2020 19:39 1
Tilaajille
Tornion kaupunginjohtaja Outokummun irtisanomisista: "Suuruusluokka oli ikävä kyllä odotettu ja siihen on varauduttu"

Tornion kau­pun­gin­joh­ta­ja Ou­to­kum­mun ir­ti­sa­no­mi­sis­ta: "Suu­ruus­luok­ka oli ikävä kyllä odo­tet­tu ja siihen on va­rau­dut­tu"

22.12.2020 16:38
Tilaajille
Outokummun vähennykset toteutetaan pääasiassa määräaikaisuuksien ja eläköitymisten kautta

Ou­to­kum­mun vä­hen­nyk­set to­teu­te­taan pää­asias­sa mää­rä­ai­kai­suuk­sien ja elä­köi­ty­mis­ten kautta

22.12.2020 22:31 2
Tilaajille
Outokumpu vähentää Meri-Lapista 230 työntekijää – yt-neuvottelut päättyivät mustaan tiistaihin

Ou­to­kum­pu vä­hen­tää Me­ri-La­pis­ta 230 työn­te­ki­jää – yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät mustaan tiis­tai­hin

22.12.2020 14:37 2
Tilaajille
Outokumpu nostaa loppuvuoden tulosnäkymiään: yhtiön mukaan teräsmarkkina toipuu odotettua nopeammin

Ou­to­kum­pu nostaa lop­pu­vuo­den tu­los­nä­ky­miään: yhtiön mukaan te­räs­mark­ki­na toipuu odo­tet­tua no­peam­min

15.12.2020 09:28
Tilaajille
Suuria henkilöstövähennyksiä suunnitteleva Outokumpu on saanut viime viikkoina useita hyviä uutisia

Suuria hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siä suun­nit­te­le­va Ou­to­kum­pu on saanut viime viik­koi­na useita hyviä uutisia

10.12.2020 18:30
Tilaajille
Outokummun alihankkijat saattavat hyötyä teräsyhtiön työntekijöiden potkuista – hyväpalkkaisten teräksentekijöiden väheneminen vaikuttaisi aluetalouteen merkittävästi

Ou­to­kum­mun ali­hank­ki­jat saat­ta­vat hyötyä te­räs­yh­tiön työn­te­ki­jöi­den pot­kuis­ta – hy­vä­palk­kais­ten te­räk­sen­te­ki­jöi­den vä­he­ne­mi­nen vai­kut­tai­si alue­ta­lou­teen mer­kit­tä­väs­ti

27.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Kunnanjohtajat kutsuvat Meri-Lappiin pääministeri Marinin ja kolme muuta ministeriä Outokummun vähennysten takia

Kun­nan­joh­ta­jat kut­su­vat Me­ri-Lap­piin pää­mi­nis­te­ri Marinin ja kolme muuta mi­nis­te­riä Ou­to­kum­mun vä­hen­nys­ten takia

13.11.2020 13:56 3
Tilaajille
Outokumpu aloitti yt-neuvottelut ja sanoo yhdeksi syyksi koronaa – valtiolta voi perustellusti odottaa Torniossa apua
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ou­to­kum­pu aloitti yt-neu­vot­te­lut ja sanoo yhdeksi syyksi koronaa – val­tiol­ta voi pe­rus­tel­lus­ti odottaa Tor­nios­sa apua

07.11.2020 09:06
Tilaajille
Seurasimme ulosmarssia 2000 työntekijän terästehtaalla – "Särkymävaraa ei ole, poissaoloja joudutaan paikkaamaan ylitöillä"

Seu­ra­sim­me ulos­mars­sia 2000 työn­te­ki­jän te­räs­teh­taal­la – "Sär­ky­mä­va­raa ei ole, pois­sa­olo­ja jou­du­taan paik­kaa­maan yli­töil­lä"

06.11.2020 15:35 2
Tilaajille
Ulosmarssi Outokummun Tornion terästehtaalla

Ulos­mars­si Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­teh­taal­la

06.11.2020 12:18
Tilaajille
Outokumpu alkaa neuvotella Meri-Lapissa 250 työntekijän vähentämisestä – pääkonttorille 20 henkilön vähennystarve

Ou­to­kum­pu alkaa neu­vo­tel­la Me­ri-La­pis­sa 250 työn­te­ki­jän vä­hen­tä­mi­ses­tä – pää­kont­to­ril­le 20 hen­ki­lön vä­hen­nys­tar­ve

06.11.2020 10:35
Tilaajille
Tornion kaupunginjohtaja: "Määrää voi verrata Nokian irtisanomisiin Oulussa. On ryhdyttävä suunnittelemaan tukipakettia"

Tornion kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Määrää voi verrata Nokian ir­ti­sa­no­mi­siin Ou­lus­sa. On ryh­dyt­tä­vä suun­nit­te­le­maan tu­ki­pa­ket­tia"

05.11.2020 15:40 3
Tilaajille
Tornion terästehtaan pääluottamusmies "Tämä oli shokkiuutinen, ensi reaktio on järkytys"

Tornion te­räs­teh­taan pää­luot­ta­mus­mies "Tämä oli shok­kiuu­ti­nen, ensi reaktio on jär­ky­tys"

05.11.2020 15:28 1
Tilaajille
Terästehtaan johtaja: "Kulurakennetta on kyetty alentamaan erittäin paljon, mutta se on edelleen liian raskas"

Te­räs­teh­taan joh­ta­ja: "Ku­lu­ra­ken­net­ta on kyetty alen­ta­maan erit­täin paljon, mutta se on edel­leen liian raskas"

05.11.2020 15:22 3
Tilaajille
Outokumpu aikoo vähentää 270 työntekijää Suomesta – raju säästökuuri osuu pahasti Meri-Lappiin

Ou­to­kum­pu aikoo vä­hen­tää 270 työn­te­ki­jää Suo­mes­ta – raju sääs­tö­kuu­ri osuu pahasti Me­ri-Lap­piin

05.11.2020 15:32
Tilaajille