Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ruoppaus
Kemin Ajoksen meriväylän syvennystyöt talvitauolla - hankkeen ympäristövaikutuksia seurataan töiden aikana säännöllisesti.

Kemin Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­nys­työt tal­vi­tauol­la - hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia seu­ra­taan töiden aikana sään­nöl­li­ses­ti.

28.12.2022 09:03
Simojoen suistoalueen ruoppaus puolivälissä – työt jatkuvat ensi vuoden syksynä

Si­mo­joen suis­to­alueen ruop­paus puo­li­vä­lis­sä – työt jat­ku­vat ensi vuoden syksynä

29.11.2022 05:00
Tilaajille
Iso mörkö tekee selvää jälkeä hetkessä Ajoksen väylällä – katso videolta, kun maailman suurin kauharuoppaaja Magnor möyrii meren pohjaa

Iso mörkö tekee selvää jälkeä het­kes­sä Ajoksen väy­läl­lä – katso vi­deol­ta, kun maail­man suurin kau­ha­ruop­paa­ja Magnor möyrii meren pohjaa

18.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Simojoen suistoalueen pääväylän ruoppaus alkaa syyskuun alussa – ruopattavaa on yli 20 000 kuutiometrin edestä

Si­mo­joen suis­to­alueen pää­väy­län ruop­paus alkaa syys­kuun alussa – ruo­pat­ta­vaa on yli 20 000 kuu­tio­met­rin edestä

07.08.2022 19:30 1
Tilaajille
Simojoki aukeaa ensi vuonna – suistoalueen pääväylän ruoppaus alkaa mahdollisesti jo tammikuun lopussa

Si­mo­jo­ki aukeaa ensi vuonna – suis­to­alueen pää­väy­län ruop­paus alkaa mah­dol­li­ses­ti jo tam­mi­kuun lopussa

29.11.2021 06:30
Tilaajille
Ajoksen meriväylän syventämiseen esitetään lisää rahaa 15,2 miljoonaa euroa – rahan saaminen tarkoittaisi, että syventäminen päästäisiin aloittamaan ensi vuonna jäiden sulettua

Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­seen esi­te­tään lisää rahaa 15,2 mil­joo­naa euroa – rahan saa­mi­nen tar­koit­tai­si, että sy­ven­tä­mi­nen pääs­täi­siin aloit­ta­maan ensi vuonna jäiden su­let­tua

07.10.2021 14:14 1
Tilaajille
Meren pohjasta nousee miljoona kuutiometriä maata – kesällä alkava Ajoksen meriväylän syventäminen kahdella metrillä 45 kilometrin matkalta kestää kaksi avovesikautta

Meren poh­jas­ta nousee mil­joo­na kuu­tio­met­riä maata – kesällä alkava Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­nen kah­del­la met­ril­lä 45 ki­lo­met­rin mat­kal­ta kestää kaksi avo­ve­si­kaut­ta

25.03.2021 07:15 1
Tilaajille
Kuivanuorossa olisi töitä ruoppaajalle – ruoppaustyöt alkanevat parin vuoden kuluttua

Kui­va­nuo­ros­sa olisi töitä ruop­paa­jal­le – ruop­paus­työt al­ka­ne­vat parin vuoden ku­lut­tua

23.09.2020 13:05
Simojoen suistoa ei vielä ruopata

Si­mo­joen suistoa ei vielä ruopata

29.04.2020 09:58