Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Meren poh­jas­ta nousee mil­joo­na kuu­tio­met­riä maata – kesällä alkava Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­nen kah­del­la met­ril­lä 45 ki­lo­met­rin mat­kal­ta kestää kaksi avo­ve­si­kaut­ta

Ajoksen meriväylää pitkin pääsee ensi vuoden lopulta lähtien kulkemaan nykyistä isommilla laivoilla.
Ajoksen meriväylää pitkin pääsee ensi vuoden lopulta lähtien kulkemaan nykyistä isommilla laivoilla.
Kuva: Pekka Aho

Kemin Ajoksen meriväylän syventämien alkaa näillä näkymin kesäkuussa jäiden sulettua.

Meriväylän syventäminen kymmenestä metristä kahteentoista on valtava urakka. Meren pohjasta pitää ruopata reilut miljoona kuutiometriä maa-ainesta, jotta isotkin valtamerilaivat pääsevät Ajokseen.