Kaivosvero

Tuore sel­vi­tys: Kai­vos­ve­ro ei sovellu kuntien tu­lo­läh­teek­si –"­Luon­non­va­ro­jen verotus ei sovi alim­mil­le hal­lin­non­ta­soil­le"

05.06.2021 06:31 8
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kai­vos­ve­ro­tuot­toa on li­sät­tä­vä siellä, missä hai­tat­kin ovat

01.06.2021 05:00 3
Tilaajille

Kai­vos­ve­ro­sel­vi­tyk­sen val­mis­tu­mis­ta odo­tel­laan kuu­mei­ses­ti – kai­vos­hank­keen ja kunnan kipuilu tur­han­kin yh­tä­ai­kais­ta

26.03.2021 21:32 1
Tilaajille

Kai­vos­lain esi­tys­luon­nos ei rat­kai­se kaikkia alan on­gel­ma­ti­lan­tei­ta – int­res­si­ver­tai­lun ja kai­vos­ve­ron käyt­töön­ot­to sel­vi­te­tään erik­seen

15.10.2020 06:30 1
Tilaajille

So­dan­ky­län kunta ei hyväksy kai­vos­ve­ron ir­rot­ta­mis­ta kai­vos­lain uu­dis­ta­mi­ses­ta – Kun­nan­hal­li­tus on jät­tä­nyt kan­nan­oton

12.10.2020 18:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi kaivos ei tuo li­sä­työ­paik­ko­ja?

17.12.2019 06:15 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kai­vos­ve­ro­jen tuotto on oh­jat­ta­va valtion sijasta yhä enemmän kun­nil­le

24.11.2019 20:35
Tilaajille
Pääkirjoitus

Maltti on valttia kai­vos­lain muut­ta­mi­ses­sa­kin

18.10.2019 06:00
Tilaajille

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Kul­mu­ni: Hal­li­tus aikoo ko­rot­taa kai­vos­toi­min­nan hait­to­ja kor­vaa­via va­kuus­mak­su­ja

16.10.2019 11:45