Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kaivokset
Viimeisin 24 tuntia
" Kaikista suurin muutos on rekrytoinnin tukeminen" – Suhangon kaivoksen tuloon varaudutaan Ranualla

" ­Kai­kis­ta suurin muutos on rek­ry­toin­nin tu­ke­mi­nen" – Su­han­gon kai­vok­sen tuloon va­rau­du­taan Ra­nual­la

09:56 1
Tilaajille
Kuukausi
Mikko Keränen Kittilän kultakaivoksen johtajaksi

Mikko Keränen Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen joh­ta­jak­si

30.11.2023 10:28
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt hakee malminetsintälupia Posiolle ja Rovaniemelle – maanomistajia lähestytään kirjeitse

La­ti­tu­de 66 Cobalt hakee mal­min­et­sin­tä­lu­pia Po­siol­le ja Ro­va­nie­mel­le – maan­omis­ta­jia lä­hes­ty­tään kir­jeit­se

20.11.2023 07:58 1
Tilaajille
Kaunis Iron ja Tapojärvi solmivat yhteistyösopimuksen Pajalan kaivoksen konetöistä

Kaunis Iron ja Ta­po­jär­vi sol­mi­vat yh­teis­työ­so­pi­muk­sen Pajalan kai­vok­sen ko­ne­töis­tä

13.11.2023 12:37 1
Tilaajille
Suurin osa malminetsintägeologeista ei löydä uransa aikana mitään merkittävää – Jukka Nieminen löysi maailmanluokan kultaesiintymän

Suurin osa mal­min­et­sin­tä­geo­lo­geis­ta ei löydä uransa aikana mitään mer­kit­tä­vää – Jukka Nie­mi­nen löysi maail­man­luo­kan kul­ta­esiin­ty­män

11.11.2023 13:30 7
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusi Elokapinan mielenosoittajaa otettiin kiinni Levillä

Kuusi Elo­ka­pi­nan mie­len­osoit­ta­jaa otet­tiin kiinni Levillä

01.11.2023 21:59 2
Tilaajille
Ei vesistöpäästöjä ehdoton vaatimus – kaivoskriittinen järjestö perustelee miksi se osoittaa mieltä kaivoksia vastaan Levillä

Ei ve­sis­tö­pääs­tö­jä ehdoton vaa­ti­mus – kai­vos­kriit­ti­nen jär­jes­tö pe­rus­te­lee miksi se osoit­taa mieltä kai­vok­sia vastaan Levillä

01.11.2023 19:30 11
Tilaajille
Poliisi varautuu turvaamaan kaivosalan suurkokousta Levillä – sosiaalisessa mediassa on keskusteltu mielenosoituksista

Poliisi va­rau­tuu tur­vaa­maan kai­vosalan suur­ko­kous­ta Levillä – so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa on kes­kus­tel­tu mie­len­osoi­tuk­sis­ta

30.10.2023 15:33 2
Tilaajille
KHO: Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevat ympäristöluvat pysyvät voimassa – lupa myönnettiin seitsemän vuoden määräajaksi

KHO: Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­vat ym­pä­ris­tö­lu­vat pysyvät voi­mas­sa – lupa myön­net­tiin seit­se­män vuoden mää­rä­ajak­si

29.10.2023 14:54 9
Tilaajille
Kaivoskriittiset yhdistykset tekivät tutkintapyynnön poliisille Kevitsan kaivoksesta – epäilevät pohjavesien pilaamista

Kai­vos­kriit­ti­set yh­dis­tyk­set tekivät tut­kin­ta­pyyn­nön po­lii­sil­le Ke­vit­san kai­vok­ses­ta – epäi­le­vät poh­ja­ve­sien pi­laa­mis­ta

20.10.2023 17:44 9
Tilaajille
Savukosken Soklissa kairataan läpi talven – tutkimuskairaukset vaativat paljon työtä

Sa­vu­kos­ken Sok­lis­sa kai­ra­taan läpi talven – tut­ki­mus­kai­rauk­set vaa­ti­vat paljon työtä

08.10.2023 16:29 3
Tilaajille
Vihreä siirtymä tarvitsee raaka-aineita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreä siir­ty­mä tar­vit­see raa­ka-ai­nei­ta

07.10.2023 05:01 3
Vaarantavatko kaivokset matkailua? Kokosimme raadin ja kysyimme, ovatko kaivokset uhka vai mahdollisuus

Vaa­ran­ta­vat­ko kai­vok­set mat­kai­lua? Ko­ko­sim­me raadin ja ky­syim­me, ovatko kai­vok­set uhka vai mah­dol­li­suus

28.09.2023 19:36 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä meitä ihmisiä vaivaa?

24.09.2023 16:53 2
Hannukainen Mining kysyy kolarilaisten mielipidettä kaivoksesta

Han­nu­kai­nen Mining kysyy ko­la­ri­lais­ten mie­li­pi­det­tä kai­vok­ses­ta

19.09.2023 14:13 2
Tilaajille
Talga aloitti akkutehtaan rakennustyöt Luulajassa, vaikka Kiiruna vastustaa yhä Vittangin kaivosta

Talga aloitti ak­ku­teh­taan ra­ken­nus­työt Luu­la­jas­sa, vaikka Kiiruna vas­tus­taa yhä Vit­tan­gin kai­vos­ta

12.09.2023 15:45
Tilaajille
Soklissa käynnistetään koekairaukset tiistaina – kahden kuukauden ajan työtä tehdään vuorokauden ympäri

Sok­lis­sa käyn­nis­te­tään koe­kai­rauk­set tiis­tai­na – kahden kuu­kau­den ajan työtä tehdään vuo­ro­kau­den ympäri

04.09.2023 16:45 1
Tilaajille
Suhtauduin aiemmin kriittisesti Hannukaisen kaivoshankkeeseen, mutta nyt olen tullut toisiin ajatuksiin kahdesta syystä
Kolumni

Suh­tau­duin aiemmin kriit­ti­ses­ti Han­nu­kai­sen kai­vos­hank­kee­seen, mutta nyt olen tullut toisiin aja­tuk­siin kah­des­ta syystä

02.09.2023 06:00 19
Suomi on lähettänyt valituslupahakemuksen Pajalan kaivoksen ympäristöluvasta – vaikutukset Suomen puolelle ovat viranomaisten mukaan täysi arvoitus

Suomi on lä­het­tä­nyt va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen Pajalan kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta – vai­ku­tuk­set Suomen puo­lel­le ovat vi­ran­omais­ten mukaan täysi ar­voi­tus

01.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö laki ole sama kai­kil­le?

01.09.2023 05:00 1