pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kaivokset
Viimeisin 4 tuntia
Elokapina pysäytti taas kaivosyhtiön koeporauksen Viiankiaavalla – kolme mielenosoittajaa otettiin kiinni

Elo­ka­pi­na py­säyt­ti taas kai­vos­yh­tiön koe­po­rauk­sen Viian­kiaa­val­la – kolme mie­len­osoit­ta­jaa otet­tiin kiinni

18:19 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kaivosaltaiden rakenteille tiukemmat vaatimukset
Mielipidekirjoitus

Kai­vos­al­tai­den ra­ken­teil­le tiu­kem­mat vaa­ti­muk­set

21.02.2024 17:00 1
Kaivosprosessin nopeuttamiselle löytyy perusteltuja syitä, mutta hutilointiin ei ole jatkossakaan varaa – luvituksessa oikaisulle tuskin löytyy paikallisten siunausta
Pääkirjoitus

Kai­vos­pro­ses­sin no­peut­ta­mi­sel­le löytyy pe­rus­tel­tu­ja syitä, mutta hu­ti­loin­tiin ei ole jat­kos­sa­kaan varaa – lu­vi­tuk­ses­sa oi­kai­sul­le tuskin löytyy pai­kal­lis­ten siu­naus­ta

19.02.2024 17:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­ve­ro on höl­möi­lyä

25.01.2024 17:00 6
Tervolan kunnanhallitus huolissaan Suhangon kaivoksen jätevesistä – Ranuan kunnanhallituksella ei ympäristöhuolia

Ter­vo­lan kun­nan­hal­li­tus huo­lis­saan Su­han­gon kai­vok­sen jä­te­ve­sis­tä – Ranuan kun­nan­hal­li­tuk­sel­la ei ym­pä­ris­tö­huo­lia

23.01.2024 19:13 9
Tilaajille
Malminetsintäyhtiö Latitude 66 Cobalt luopuu viidestä malminetsintäluvasta ja pienentää viittä muuta aluetta

Mal­min­et­sin­tä­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt luopuu vii­des­tä mal­min­et­sin­tä­lu­vas­ta ja pie­nen­tää viittä muuta aluetta

15.01.2024 09:45 1
Tilaajille
Neljä pohjoisen kaivoskuntaa saa yllättävän lisäpotin uudesta kaivosverosta

Neljä poh­joi­sen kai­vos­kun­taa saa yl­lät­tä­vän li­sä­po­tin uudesta kai­vos­ve­ros­ta

09.01.2024 17:26 15
Tilaajille
Yle: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Tukesin päätöksen Viiankiaavan malminetsinnästä

Yle: Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi Tukesin pää­tök­sen Viian­kiaa­van mal­min­et­sin­näs­tä

30.12.2023 09:56 20
Suhde Kiinaan jakaa presidenttiehdokkaita
Pääkirjoitus

Suhde Kiinaan jakaa pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­ta

28.12.2023 16:00 3
Tilaajille
Elokapina osoitti mieltä Viiankiaavan koeporauksilla Sodankylässä

Elo­ka­pi­na osoitti mieltä Viian­kiaa­van koe­po­rauk­sil­la So­dan­ky­läs­sä

16.12.2023 14:36 8
Hannukaisen kaivoshanke viivästyy – kaivosyhtiö odottaa pohjavesiluokitusten valmistumista, mutta aluehallintovirasto ei voi enää viivyttää ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen käsittelyä

Han­nu­kai­sen kai­vos­han­ke vii­väs­tyy – ­kai­vo­syh­tiö odottaa poh­ja­ve­si­luo­ki­tus­ten val­mis­tu­mis­ta, mutta alue­hal­lin­to­vi­ras­to ei voi enää vii­vyt­tää ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­pa­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyä

15.12.2023 10:23 15
Tilaajille
Jällivaaran tuleva Hybrit-laitos sai 3,1 miljardin kruunun tuen Ruotsin valtiolta – tavoitteena ilmastoneutraali tuotanto

Jäl­li­vaa­ran tuleva Hyb­rit-lai­tos sai 3,1 mil­jar­din kruunun tuen Ruotsin val­tiol­ta – ta­voit­tee­na il­mas­to­neut­raa­li tuo­tan­to

14.12.2023 18:00
Tilaajille
Elokapina keskeytti jälleen Viiankiaavan koeporaukset

Elo­ka­pi­na kes­keyt­ti jälleen Viian­kiaa­van koe­po­rauk­set

14.12.2023 17:15 6
Tilaajille
Kaivoksessa syttyi tulipalo Kittilässä, kaikki paikalla olleet saatiin evakuoitua maan pinnalle

Kai­vok­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Kit­ti­läs­sä, kaikki pai­kal­la olleet saatiin eva­kuoi­tua maan pin­nal­le

12.12.2023 06:15 1
" Kaikista suurin muutos on rekrytoinnin tukeminen" – Suhangon kaivoksen tuloon varaudutaan Ranualla

" ­Kai­kis­ta suurin muutos on rek­ry­toin­nin tu­ke­mi­nen" – Su­han­gon kai­vok­sen tuloon va­rau­du­taan Ra­nual­la

08.12.2023 09:56 1
Tilaajille
Mikko Keränen Kittilän kultakaivoksen johtajaksi

Mikko Keränen Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen joh­ta­jak­si

30.11.2023 10:28
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt hakee malminetsintälupia Posiolle ja Rovaniemelle – maanomistajia lähestytään kirjeitse

La­ti­tu­de 66 Cobalt hakee mal­min­et­sin­tä­lu­pia Po­siol­le ja Ro­va­nie­mel­le – maan­omis­ta­jia lä­hes­ty­tään kir­jeit­se

20.11.2023 07:58 1
Tilaajille
Kaunis Iron ja Tapojärvi solmivat yhteistyösopimuksen Pajalan kaivoksen konetöistä

Kaunis Iron ja Ta­po­jär­vi sol­mi­vat yh­teis­työ­so­pi­muk­sen Pajalan kai­vok­sen ko­ne­töis­tä

13.11.2023 12:37 1
Tilaajille
Suurin osa malminetsintägeologeista ei löydä uransa aikana mitään merkittävää – Jukka Nieminen löysi maailmanluokan kultaesiintymän

Suurin osa mal­min­et­sin­tä­geo­lo­geis­ta ei löydä uransa aikana mitään mer­kit­tä­vää – Jukka Nie­mi­nen löysi maail­man­luo­kan kul­ta­esiin­ty­män

11.11.2023 13:30 7
Tilaajille
Kuusi Elokapinan mielenosoittajaa otettiin kiinni Levillä

Kuusi Elo­ka­pi­nan mie­len­osoit­ta­jaa otet­tiin kiinni Levillä

01.11.2023 21:59 2
Tilaajille