Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kaivokset
Kuukausi
Kemin mielestä myös kaivosten lähikuntien tulisi saada osansa kaivosverosta

Kemin mie­les­tä myös kai­vos­ten lä­hi­kun­tien tulisi saada osansa kai­vos­ve­ros­ta

27.01.2023 18:00 5
Tilaajille
Venäjän sota ja Kiinan mahti ajavat kiristämään kaivoslakia – Talousvaliokunnan Sanni Grahn-Laasonen: "Kaivoslupa pitää voida estää, jos sillä vaarannetaan turvallisuutta"

Venäjän sota ja Kiinan mahti ajavat ki­ris­tä­mään kai­vos­la­kia – Ta­lous­va­lio­kun­nan Sanni Grahn-Laa­so­nen: "Kai­vos­lu­pa pitää voida estää, jos sillä vaa­ran­ne­taan tur­val­li­suut­ta"

20.01.2023 16:06 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen kaivos on tar­peel­li­nen

20.01.2023 05:00
Tilaajille
LKAB: Kiirunasta löytynyt harvinaisten maametallien esiintymä on Euroopan suurin

LKAB: Kii­ru­nas­ta löy­ty­nyt har­vi­nais­ten maa­me­tal­lien esiin­ty­mä on Eu­roo­pan suurin

12.01.2023 15:29 3
Tilaajille
Dagens Industri: Boliden on kiinnostunut Sakatin kaivoksesta – keskusteluita Anglo Americanin kanssa käyty

Dagens In­dust­ri: Boliden on kiin­nos­tu­nut Sakatin kai­vok­ses­ta – kes­kus­te­lui­ta Anglo Ame­ri­ca­nin kanssa käyty

06.01.2023 18:34 8
Tilaajille
Kittilän kunta haluaa, että kaivosmineraaliveron koko tuotto ohjattaisiin kaivospaikkakunnalle

Kit­ti­län kunta haluaa, että kai­vos­mi­ne­raa­li­ve­ron koko tuotto oh­jat­tai­siin kai­vos­paik­ka­kun­nal­le

05.01.2023 14:22 3
Tilaajille
Putosin kaivosvaraukseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Putosin kai­vos­va­rauk­seen

04.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka ai­heut­taa luon­to­ka­toa?

29.12.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei Venäjän ve­ri­me­tal­le­ja Suomeen

22.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei kai­vos­ve­siä Ke­mi­jo­keen!

21.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Malminetsintäaikeet aivan kansallispuiston kupeessa herättivät huolen Pyhätunturilla – hiihtokeskus vaatii kuntaa puuttumaan asiaan

Mal­mi­net­sin­täai­keet aivan kan­sal­lis­puis­ton ku­pees­sa he­rät­ti­vät huolen Py­hä­tun­tu­ril­la – hiih­to­kes­kus vaatii kuntaa puut­tu­maan asiaan

14.12.2022 19:41 18
Tilaajille
Rovaniemeläinen Janne Laine valittiin Ranuan kunnan kaivoskoordinaattoriksi – työn alku odottaa rahoituspäätöstä

Ro­va­nie­me­läi­nen Janne Laine va­lit­tiin Ranuan kunnan kai­vos­koor­di­naat­to­rik­si – työn alku odottaa ra­hoi­tus­pää­tös­tä

14.12.2022 10:58
Tilaajille
Outokummun Elijärven kaivoksessa Kemissä maanalainen palo, 25 ihmistä evakuoitiin

Ou­to­kum­mun Eli­jär­ven kai­vok­ses­sa Kemissä maa­na­lai­nen palo, 25 ihmistä eva­kuoi­tiin

13.12.2022 17:54
Uutisanalyysi: Ruotsin Pajalassa laajennetaan rautakaivosta – asiantuntija on huolissaan Muonion- ja Tornionjokiin kohdistuvista riskeistä, sillä niiden toteutuminen jää nyt yhtiön lupausten varaan

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ruotsin Pa­ja­las­sa laa­jen­ne­taan rau­ta­kai­vos­ta – asian­tun­ti­ja on huo­lis­saan Muo­nion- ja Tor­nion­jo­kiin koh­dis­tu­vis­ta ris­keis­tä, sillä niiden to­teu­tu­mi­nen jää nyt yhtiön lu­paus­ten varaan

02.12.2022 20:30 4
Tilaajille
Sodankylän Ikkariin voi nousta yhtä iso kultakaivos kuin Kittilään – yva alkaa vuodenvaihteessa

So­dan­ky­län Ik­ka­riin voi nousta yhtä iso kul­ta­kai­vos kuin Kit­ti­lään – yva alkaa vuo­den­vaih­tees­sa

02.12.2022 09:13 21
Tilaajille
Suomessa paljon kritiikkiä saanut Pajalan rautakaivos sai laajennusluvan – "Olen surullinen Suomen viranomaisten suhtautumisesta meidän argumentteihimme"

Suo­mes­sa paljon kri­tiik­kiä saanut Pajalan rau­ta­kai­vos sai laa­jen­nus­lu­van – "Olen su­rul­li­nen Suomen vi­ran­omais­ten suh­tau­tu­mi­ses­ta meidän ar­gu­ment­tei­him­me"

01.12.2022 18:56 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­ve­ro on höl­möi­lyn huippua

01.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Suhangon kaivoshanke hiertää Ranuan naapurikunnissa – Tervola ei halua Suhangon purkuputkea, eikä Keminmaa Suhankoon liittyvää malminetsintää alueelleen

Su­han­gon kai­vos­han­ke hiertää Ranuan naa­pu­ri­kun­nis­sa – Tervola ei halua Su­han­gon pur­ku­put­kea, eikä Ke­min­maa Su­han­koon liit­ty­vää mal­mi­net­sin­tää alueel­leen

25.11.2022 19:33 10
Tilaajille
Sodankylä, Keminmaa ja Kittilä saavat 2–4 miljoonan euron pysyvän lisätulon uuden kaivosveron myötä – hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle viime viikolla

So­dan­ky­lä, Ke­min­maa ja Kittilä saavat 2–4 mil­joo­nan euron pysyvän li­sä­tu­lon uuden kai­vos­ve­ron myötä – hal­li­tus antoi la­ki­esi­tyk­sen edus­kun­nal­le viime vii­kol­la

23.11.2022 16:30 12
Tilaajille
Irtosukat eivät riitä kaiken korjaamiseen
Kolumni

Ir­to­su­kat eivät riitä kaiken kor­jaa­mi­seen

08.11.2022 05:00 2
Tilaajille