Kittilän kultakaivos
Kuukausi
Sillä välin kun toimivat kaivokset louhivat ja laajenevat, vireillä olevat kaivoshankkeet nytkähtelevät eteenpäin – Missä mennään Lapin kaivosten ja kaivoshankkeiden kanssa?

Sillä välin kun toi­mi­vat kai­vok­set lou­hi­vat ja laa­je­ne­vat, vi­reil­lä olevat kai­vos­hank­keet nyt­käh­te­le­vät eteen­päin – Missä mennään Lapin kai­vos­ten ja kai­vos­hank­kei­den kanssa?

13.09.2020 18:30 5
Tilaajille
Kittilän kultakaivoksen tunneleissa oli palon syttyessä 70 henkilöä – Kaivoksen toiminta jatkuu normaalisti

Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen tun­ne­leis­sa oli palon syt­tyes­sä 70 hen­ki­löä – Kai­vok­sen toi­min­ta jatkuu nor­maa­lis­ti

02.09.2020 09:41 0
Tilaajille
"Ylöspäin pitää kiireellä lähteä, kun savu nousee perässä" – kilometrin syvyydessä syttynyt nosturi tuprutti savua Kittilän kultakaivoksen tunneleihin ja koko kaivos evakuoitiin

"Y­lös­päin pitää kii­reel­lä lähteä, kun savu nousee pe­räs­sä" – ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä syt­ty­nyt nosturi tup­rut­ti savua Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen tun­ne­lei­hin ja koko kaivos eva­kuoi­tiin

02.09.2020 08:08 0
Nosturiauton palo tyhjensi Kittilän kultakaivoksen – henkilövahingoilta vältyttiin

Nos­tu­ri­au­ton palo tyh­jen­si Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

02.09.2020 06:26 0
Vanhemmat
Kullan hinta nousi uuteen ennätykseen koronaepävarmuuden siivittämänä

Kullan hinta nousi uuteen en­nä­tyk­seen ko­ro­na­epä­var­muu­den sii­vit­tä­mä­nä

28.07.2020 16:15 0
Tilaajille
Päiväkirja: Suru saapui Seurujoelle
Kolumni Mari Molkoselkä

Päi­vä­kir­ja: Suru saapui Seu­ru­joel­le

15.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Mauri Toivola nostamassa verkkoa

Mauri Toivola nos­ta­mas­sa verkkoa

20.06.2020 06:59 0
Piilevän näytteenotto

Pii­le­vän näyt­teen­ot­to

20.06.2020 06:59 0
Kivinäyte

Ki­vi­näy­te

20.06.2020 06:59 0
Mauri Toivola sauvoo Seurujoessa

Mauri Toivola sauvoo Seu­ru­joes­sa

20.06.2020 06:59 0
Kittilän kultakaivos sai uuden ympäristöluvan, louhintamäärä nousee kahteen miljoonaan tonniin ja jätevesille rakennetaan uusi purkuputki Loukiseen

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos sai uuden ym­pä­ris­tö­lu­van, lou­hin­ta­mää­rä nousee kahteen mil­joo­naan tonniin ja jä­te­ve­sil­le ra­ken­ne­taan uusi pur­ku­put­ki Lou­ki­seen

29.05.2020 10:00 1
Tilaajille
Lapin koronavirustilanne ollut pääsiäisenä rauhallinen, Markku Broaksen mukaan Kittilän kultakaivoksen työntekijöille tehdyt testit toistaiseksi puhtaita

Lapin ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne ollut pää­siäi­se­nä rau­hal­li­nen, Markku Broak­sen mukaan Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen työn­te­ki­jöil­le tehdyt testit tois­tai­sek­si puh­tai­ta

12.04.2020 16:06 0
Tilaajille
Kittilän kaivoksen työntekijällä todettu koronatartunta – ollut työvuorossa viimeksi maaliskuun puolessa välissä

Kit­ti­län kai­vok­sen työn­te­ki­jäl­lä todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – ollut työ­vuo­ros­sa vii­mek­si maa­lis­kuun puo­les­sa välissä

28.03.2020 16:27 0
Tilaajille
Kittilän kultakaivoksella kuorma-auto valutti nesteet ulos, jota luultiin savuksi – Pelastuslaitoksella ei tehtävää kaivoksella

Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­la kuor­ma-au­to valutti nesteet ulos, jota luul­tiin savuksi – Pe­las­tus­lai­tok­sel­la ei teh­tä­vää kai­vok­sel­la

04.03.2020 10:22 0
Tilaajille
Yli 2 000 työntekijää on Teollisuusliiton julistamassa lakossa Lapissa – suurin osa lakkolaisista työskentelee Outokummun Tornion tehtailla

Yli 2 000 työn­te­ki­jää on Teol­li­suus­lii­ton ju­lis­ta­mas­sa lakossa Lapissa – suurin osa lak­ko­lai­sis­ta työs­ken­te­lee Ou­to­kum­mun Tornion teh­tail­la

09.12.2019 10:55 0
Tilaajille
Onko tässä yksi Lapin korkeimmista rakennuksista? Kittilän kaivostorni nousemassa lähes  sadan metrin korkeuteen

Onko tässä yksi Lapin kor­keim­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta? Kit­ti­län kai­vos­tor­ni nou­se­mas­sa lähes sadan metrin kor­keu­teen

30.10.2019 19:36 0
Tilaajille
Lukijalta: Iso paha susi vai Robin Hood?
Lukijalta Mielipide Riitta-Liisa Niva

Lu­ki­jal­ta: Iso paha susi vai Robin Hood?

23.10.2019 06:00 0
Tilaajille