Arvio: Unoh­tu­ma­ton sa­tu­met­sän val­loi­tus — Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin suur­mu­si­kaa­li on voi­man­näyt­tö, josta pu­hu­taan pitkään

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kittilän kultakaivos
Miksi Kittilässä kauhotaan kultaa entistäkin suuremmalla kauhalla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Kit­ti­läs­sä kau­ho­taan kultaa en­tis­tä­kin suu­rem­mal­la kau­hal­la?

21.07.2022 05:30
Tilaajille
Oikeus kielsi Kittilän kultakaivoksen tuotannon kasvattamisen – Agnico Eagle Finland harkitsee valittamista korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikeus kielsi Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen tuo­tan­non kas­vat­ta­mi­sen – Agnico Eagle Finland har­kit­see va­lit­ta­mis­ta kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen

13.07.2022 19:30 12
Tilaajille
Kittilän kaivos jäi kultaiseen häkkiin – kultaa on, mutta sitä ei saa kaivaa lisää
Kolumni

Kit­ti­län kaivos jäi kul­tai­seen häkkiin – kultaa on, mutta sitä ei saa kaivaa lisää

09.07.2022 06:00 23
Tilaajille
Yle: Kittilän kultakaivoksen jätevesiputken ja syanidijätealtaan luvat uuteen käsittelyyn

Yle: Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen jä­te­ve­si­put­ken ja sya­ni­di­jä­te­al­taan luvat uuteen kä­sit­te­lyyn

29.06.2022 20:48 3
Kittilän kaivoksella palo ulkorakennuksessa – kaivoksen henkilökunta sai palon sammutettua ennen pelastuslaitoksen paikalletuloa

Kit­ti­län kai­vok­sel­la palo ul­ko­ra­ken­nuk­ses­sa – kai­vok­sen hen­ki­lö­kun­ta sai palon sam­mu­tet­tua ennen pe­las­tus­lai­tok­sen pai­kal­le­tu­loa

17.03.2022 07:56
Tilaajille
Kittilän kaivoksen kullantuotannossa saavutettiin uusi ennätys, 7 440 kiloa – myös malmintuotannossa yllettiin uuteen ennätykseen

Kit­ti­län kai­vok­sen kul­lan­tuo­tan­nos­sa saa­vu­tet­tiin uusi en­nä­tys, 7 440 kiloa – myös mal­min­tuo­tan­nos­sa yl­let­tiin uuteen en­nä­tyk­seen

24.02.2022 11:20 1
Tilaajille
Kittilän kaivos palkkaa 70 työntekijää kesäksi

Kit­ti­län kaivos palkkaa 70 työn­te­ki­jää kesäksi

04.02.2022 14:29
Tilaajille
Kittilän kultakaivokselle rakennetaan yli kilometrin syvyydessä toimiva 5G-verkko

Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­le ra­ken­ne­taan yli ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä toimiva 5G-verk­ko

13.10.2021 08:34
Tilaajille
Investoinnit pidentävät Kittilän kaivoksen elinkaarta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ves­toin­nit pi­den­tä­vät Kit­ti­län kai­vok­sen elin­kaar­ta

11.09.2021 05:30
Tilaajille
Lapin kaivokset ja -hankkeet jännittävät missä muodossa kaivosvero peritään – Kittilän kunnanjohtaja haluaisi korvamerkin myös valtion siivuun teiden parannusta varten

Lapin kai­vok­set ja -hank­keet jän­nit­tä­vät missä muo­dos­sa kai­vos­ve­ro pe­ri­tään – Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja ha­luai­si kor­va­mer­kin myös valtion siivuun teiden pa­ran­nus­ta varten

10.09.2021 19:42
Tilaajille
Kittilän kultakaivosyhtiö Agnico Eagle 130 000 euron yhteisösakkoon kuolemaan johtaneesta kaivosonnettomuudesta, neljä työnjohtajaa sakkoihin

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos­yh­tiö Agnico Eagle 130 000 euron yh­tei­sö­sak­koon kuo­le­maan joh­ta­nees­ta kai­vo­son­net­to­muu­des­ta, neljä työn­joh­ta­jaa sak­koi­hin

30.04.2021 16:04 3
Tilaajille
Kaivosveroselvityksen valmistumista odotellaan kuumeisesti – kaivoshankkeen ja kunnan kipuilu turhankin yhtäaikaista

Kai­vos­ve­ro­sel­vi­tyk­sen val­mis­tu­mis­ta odo­tel­laan kuu­mei­ses­ti – kai­vos­hank­keen ja kunnan kipuilu tur­han­kin yh­tä­ai­kais­ta

26.03.2021 21:32 1
Tilaajille
Kittilän kultakaivoksen uuden purkuputken aiheuttama vaarallinen sula huolettaa Loukisenjoella: "Etenkin alajuoksulta päin paikka on merkitty todella huonosti"

Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen uuden pur­ku­put­ken ai­heut­ta­ma vaa­ral­li­nen sula huo­let­taa Lou­ki­sen­joel­la: "E­ten­kin ala­juok­sul­ta päin paikka on mer­kit­ty todella huo­nos­ti"

12.03.2021 07:00 6
Tilaajille
Kittilän kaivos tuotti kultaa ennätykselliset 6 437 kiloa – tuotanto kasvaa edelleen

Kit­ti­län kaivos tuotti kultaa en­nä­tyk­sel­li­set 6 437 kiloa – tuo­tan­to kasvaa edel­leen

16.02.2021 21:58 4
Tilaajille
Kittilän kultakaivos haluaa nostaa tuotantomäärää ja lisätä toimintavuosia – "Hinnannousu synnyttää uutta malmia"

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos haluaa nostaa tuo­tan­to­mää­rää ja lisätä toi­min­ta­vuo­sia – "Hin­nan­nou­su syn­nyt­tää uutta malmia"

09.02.2021 06:00 8
Tilaajille
Kittilän kaivos palkkaa kesäksi 70 työntekijää

Kit­ti­län kaivos palkkaa kesäksi 70 työn­te­ki­jää

25.01.2021 13:16 2
Tilaajille
Kittilän kultakaivosta aiotaan laajentaa – Suunnitelmia esitellään Kittilässä helmikuun alussa

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos­ta aiotaan laa­jen­taa – Suun­ni­tel­mia esi­tel­lään Kit­ti­läs­sä hel­mi­kuun alussa

24.01.2021 18:58
Tilaajille
Kaksi huoltokonttia paloi yöllä Kittilän kultakaivoksella, henkilövahingoilta vältyttiin – palo alkoi vaatehuoltoon käytetystä merikontista

Kaksi huol­to­kont­tia paloi yöllä Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­la, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin – palo alkoi vaa­te­huol­toon käy­te­tys­tä me­ri­kon­tis­ta

02.11.2020 08:07
Tilaajille
Syyttäjä vaatii ehdollisia vankeusrangaistuksia törkeästä kuolemantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksista Kittilän kaivosturmassa

Syyt­tä­jä vaatii eh­dol­li­sia van­keus­ran­gais­tuk­sia tör­keäs­tä kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta ja työ­tur­val­li­suus­ri­kok­sis­ta Kit­ti­län kai­vos­tur­mas­sa

06.10.2020 13:56
Tilaajille
Sillä välin kun toimivat kaivokset louhivat ja laajenevat, vireillä olevat kaivoshankkeet nytkähtelevät eteenpäin – Missä mennään Lapin kaivosten ja kaivoshankkeiden kanssa?

Sillä välin kun toi­mi­vat kai­vok­set lou­hi­vat ja laa­je­ne­vat, vi­reil­lä olevat kai­vos­hank­keet nyt­käh­te­le­vät eteen­päin – Missä mennään Lapin kai­vos­ten ja kai­vos­hank­kei­den kanssa?

14.09.2020 15:26 5
Tilaajille