Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Kittilän kultakaivos
Kittilän kultakaivoksella historian toiseksi paras tuotanto viime vuonna  – lähivuodet yhtiö keskittyy malminetsintään niin kaivoksella kuin sen lähialueilla

Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­la his­to­rian toi­sek­si paras tuo­tan­to viime vuonna – lä­hi­vuo­det yhtiö kes­kit­tyy mal­min­et­sin­tään niin kai­vok­sel­la kuin sen lä­hi­alueil­la

16.02.2024 13:01 6
Tilaajille
Mikko Keränen Kittilän kultakaivoksen johtajaksi

Mikko Keränen Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen joh­ta­jak­si

30.11.2023 10:28
Tilaajille
Kaivosyhtiöiden tulokset sulavat, kun talous hyytyy ja metallien hinnat laskevat

Kai­vos­yh­tiöi­den tu­lok­set su­la­vat, kun talous hyytyy ja me­tal­lien hinnat las­ke­vat

02.11.2023 05:00 1
Tilaajille
KHO: Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevat ympäristöluvat pysyvät voimassa – lupa myönnettiin seitsemän vuoden määräajaksi

KHO: Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­vat ym­pä­ris­tö­lu­vat pysyvät voi­mas­sa – lupa myön­net­tiin seit­se­män vuoden mää­rä­ajak­si

29.10.2023 14:54 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kit­ti­län kulta ei kie­mu­roi

16.10.2023 03:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö laki ole sama kai­kil­le?

01.09.2023 05:00 1
Kittilän kultakaivos suunnittelee tuotantonsa rajoittamista ja koko henkilöstönsä lomauttamista – "Vakavat tunnelmat", toteaa yhtiön toimitusjohtaja Jani Lösönen

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos suun­nit­te­lee tuo­tan­ton­sa ra­joit­ta­mis­ta ja koko hen­ki­lös­tön­sä lo­maut­ta­mis­ta – "­Va­ka­vat tun­nel­mat", toteaa yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Jani Lösönen

24.08.2023 17:56 22
Tilaajille
Kittilän kaivoksen ensimmäinen johtaja Heino Alaniska pohjusti kaivoksen tuloa matkailukuntaan puhumalla: "Ei saanut päästä syntymään pelkoa, että jymäytetään"

Kit­ti­län kai­vok­sen en­sim­mäi­nen johtaja Heino Ala­nis­ka poh­jus­ti kai­vok­sen tuloa mat­kai­lu­kun­taan pu­hu­mal­la: "Ei saanut päästä syn­ty­mään pelkoa, että jy­mäy­te­tään"

06.07.2023 19:36 6
Tilaajille
KHO arvioi katselmuksella Kittilän kultakaivoksen ympäristövaikutuksia

KHO arvioi kat­sel­muk­sel­la Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia

15.06.2023 18:00 1
Tilaajille
Miksi Kittilässä kauhotaan kultaa entistäkin suuremmalla kauhalla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Kit­ti­läs­sä kau­ho­taan kultaa en­tis­tä­kin suu­rem­mal­la kau­hal­la?

21.07.2022 05:30
Tilaajille
Oikeus kielsi Kittilän kultakaivoksen tuotannon kasvattamisen – Agnico Eagle Finland harkitsee valittamista korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikeus kielsi Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen tuo­tan­non kas­vat­ta­mi­sen – Agnico Eagle Finland har­kit­see va­lit­ta­mis­ta kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen

13.07.2022 19:30 12
Tilaajille
Kittilän kaivos jäi kultaiseen häkkiin – kultaa on, mutta sitä ei saa kaivaa lisää
Kolumni

Kit­ti­län kaivos jäi kul­tai­seen häkkiin – kultaa on, mutta sitä ei saa kaivaa lisää

09.07.2022 06:00 23
Tilaajille
Yle: Kittilän kultakaivoksen jätevesiputken ja syanidijätealtaan luvat uuteen käsittelyyn

Yle: Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen jä­te­ve­si­put­ken ja sya­ni­di­jä­te­al­taan luvat uuteen kä­sit­te­lyyn

29.06.2022 20:48 3
Kittilän kaivoksella palo ulkorakennuksessa – kaivoksen henkilökunta sai palon sammutettua ennen pelastuslaitoksen paikalletuloa

Kit­ti­län kai­vok­sel­la palo ul­ko­ra­ken­nuk­ses­sa – kai­vok­sen hen­ki­lö­kun­ta sai palon sam­mu­tet­tua ennen pe­las­tus­lai­tok­sen pai­kal­le­tu­loa

17.03.2022 07:56
Tilaajille
Kittilän kaivoksen kullantuotannossa saavutettiin uusi ennätys, 7 440 kiloa – myös malmintuotannossa yllettiin uuteen ennätykseen

Kit­ti­län kai­vok­sen kul­lan­tuo­tan­nos­sa saa­vu­tet­tiin uusi en­nä­tys, 7 440 kiloa – myös mal­min­tuo­tan­nos­sa yl­let­tiin uuteen en­nä­tyk­seen

24.02.2022 11:20 1
Tilaajille
Kittilän kaivos palkkaa 70 työntekijää kesäksi

Kit­ti­län kaivos palkkaa 70 työn­te­ki­jää kesäksi

04.02.2022 14:29
Tilaajille
Kittilän kultakaivokselle rakennetaan yli kilometrin syvyydessä toimiva 5G-verkko

Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­le ra­ken­ne­taan yli ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä toimiva 5G-verk­ko

13.10.2021 08:34
Tilaajille
Investoinnit pidentävät Kittilän kaivoksen elinkaarta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ves­toin­nit pi­den­tä­vät Kit­ti­län kai­vok­sen elin­kaar­ta

11.09.2021 05:30
Tilaajille
Lapin kaivokset ja -hankkeet jännittävät missä muodossa kaivosvero peritään – Kittilän kunnanjohtaja haluaisi korvamerkin myös valtion siivuun teiden parannusta varten

Lapin kai­vok­set ja -hank­keet jän­nit­tä­vät missä muo­dos­sa kai­vos­ve­ro pe­ri­tään – Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja ha­luai­si kor­va­mer­kin myös valtion siivuun teiden pa­ran­nus­ta varten

10.09.2021 19:42
Tilaajille
Kittilän kultakaivosyhtiö Agnico Eagle 130 000 euron yhteisösakkoon kuolemaan johtaneesta kaivosonnettomuudesta, neljä työnjohtajaa sakkoihin

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos­yh­tiö Agnico Eagle 130 000 euron yh­tei­sö­sak­koon kuo­le­maan joh­ta­nees­ta kai­vo­son­net­to­muu­des­ta, neljä työn­joh­ta­jaa sak­koi­hin

30.04.2021 16:04 3
Tilaajille