pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

ympäristöluvat
Pajalan kaivoksen toiminta jatkuu, vaikka ympäristölupa peruttaisiin –  kaivosyhtiö aikoo vastata myös Suomen viranomaisten antamaan kritiikkiin

Pajalan kai­vok­sen toi­min­ta jatkuu, vaikka ym­pä­ris­tö­lu­pa pe­rut­tai­siin – kai­vos­yh­tiö aikoo vastata myös Suomen vi­ran­omais­ten an­ta­maan kri­tiik­kiin

11.01.2022 20:17 7
Tilaajille
Hannukainen Mining hakee uudestaan ympäristölupaa Kolarin rautakaivokselle

Han­nu­kai­nen Mining hakee uu­des­taan ym­pä­ris­tö­lu­paa Kolarin rau­ta­kai­vok­sel­le

10.12.2021 16:25 1
Tilaajille
Oikeus päättää Kaunis Ironin ympäristöluvasta tammikuussa – yhtiö yrittää jatkaa, vaikka häviäisi

Oikeus päättää Kaunis Ironin ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta tam­mi­kuus­sa – yhtiö yrittää jatkaa, vaikka hä­viäi­si

19.11.2021 10:59 3
Tilaajille
Rajajokikomissio: Kaunis Ironille on asetettava tiukat päästörajat - Tornion-Muonionjoen vesistön korkea ympäristöllinen tila pitää turvata

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sio: Kaunis Iro­nil­le on ase­tet­ta­va tiukat pääs­tö­ra­jat - Tor­nion-Muo­nion­joen ve­sis­tön korkea ym­pä­ris­töl­li­nen tila pitää turvata

10.11.2021 17:29 2
Tilaajille
Ruotsin sementtikriisi ei heijastu ainakaan vielä Suomeen – Tornionlaakson betonifirmat investoivat

Ruotsin se­ment­ti­krii­si ei hei­jas­tu ai­na­kaan vielä Suomeen – Tor­nion­laak­son be­to­ni­fir­mat in­ves­toi­vat

10.09.2021 10:12 1
Tilaajille
Pajalassa pelätään, että rautakaivos pilaa rajajoen – tältä tilanne näyttää paikallisten ottamissa kuvissa

Pa­ja­las­sa pe­lä­tään, että rau­ta­kai­vos pilaa ra­ja­joen – tältä tilanne näyttää pai­kal­lis­ten ot­ta­mis­sa kuvissa

21.05.2021 18:30 9
Tilaajille
Ympäristölupa nytkäytti Kemijärven sellutehdashanketta eteenpäin – "Lapiot isketään maahan kun routa on sulanut"

Ym­pä­ris­tö­lu­pa nyt­käyt­ti Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­han­ket­ta eteen­päin – "Lapiot is­ke­tään maahan kun routa on su­la­nut"

04.01.2021 19:39 11
Tilaajille
Metsä Fibre päättää Kemin biotuotetehtaasta "aikaisintaan alkuvuodesta"

Metsä Fibre päättää Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta "ai­kai­sin­taan al­ku­vuo­des­ta"

10.12.2020 14:37 3
Tilaajille
Kemissä kuumeisesti odotettu Polar Kingin lupa tulee pian – "Asia on aivan ratkaisuvaiheessa"

Kemissä kuu­mei­ses­ti odo­tet­tu Polar Kingin lupa tulee pian – "Asia on aivan rat­kai­su­vai­hees­sa"

09.11.2020 19:44 2
Tilaajille
Jo toinen pohjoisen kolmesta isosta selluhankkeesta sai tarvitsemansa ympäristöluvan

Jo toinen poh­joi­sen kol­mes­ta isosta sel­lu­hank­kees­ta sai tar­vit­se­man­sa ym­pä­ris­tö­lu­van

15.07.2020 16:17 3
Tilaajille
Vesistövaikutukset estävät kaivoksen tai sellutehtaan aiempaa herkemmin – "Hyvän tilan tavoite sitoo"

Ve­sis­tö­vai­ku­tuk­set estävät kai­vok­sen tai sel­lu­teh­taan aiempaa her­kem­min – "Hyvän tilan tavoite sitoo"

21.06.2020 18:39
Ympäristölupien ruuhka helpottaa pohjoisen isoissa hankkeissa – samanlaista suurhankkeiden sumaa ei ole näköpiirissä

Ym­pä­ris­tö­lu­pien ruuhka hel­pot­taa poh­joi­sen isoissa hank­keis­sa – sa­man­lais­ta suur­hank­kei­den sumaa ei ole nä­kö­pii­ris­sä

29.04.2020 06:00
Tilaajille