Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

ympäristöluvat
Rakennetaanko kaivosten jätealtaat Suomessa väärin? – Riippumaton taho kyseenalaistaa suunnitelmat Ranualla

Ra­ken­ne­taan­ko kai­vos­ten jä­te­al­taat Suo­mes­sa väärin? – Riip­pu­ma­ton taho ky­seen­alais­taa suun­ni­tel­mat Ra­nual­la

23.02.2024 05:00 30
Tilaajille
Lapin aluehallintovirastoa uhkaa lakkautus – uusi hallitus haluaa keskittää luvat ja niiden valvonnan

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­toa uhkaa lak­kau­tus – uusi hal­li­tus haluaa kes­kit­tää luvat ja niiden val­von­nan

04.07.2023 05:00 36
Tilaajille
Outokumpu ja Luonnonsuojelupiiri valittivat Tornion terästehtaan ympäristöluvista hallinto-oikeuteen

Ou­to­kum­pu ja Luon­non­suo­je­lu­pii­ri va­lit­ti­vat Tornion te­räs­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vis­ta hal­lin­to-oi­keu­teen

27.06.2023 17:56
Tilaajille
KHO arvioi katselmuksella Kittilän kultakaivoksen ympäristövaikutuksia

KHO arvioi kat­sel­muk­sel­la Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia

15.06.2023 18:00 1
Tilaajille
Avi peruutti ympäristöluvan kemiläiseltä romuyritykseltä

Avi pe­ruut­ti ym­pä­ris­tö­lu­van ke­mi­läi­sel­tä ro­mu­yri­tyk­sel­tä

28.04.2023 15:44 4
Tilaajille
Rovaniemen Korkiavaaraan haetaan lupaa mittavaan kalliolouhintaan – vaaran kyljestä lähtisi kymmenessä vuodessa 1,8 miljoonaa kuutiota kiveä

Ro­va­nie­men Kor­kia­vaa­raan haetaan lupaa mit­ta­vaan kal­lio­lou­hin­taan – vaaran kyl­jes­tä lähtisi kym­me­nes­sä vuo­des­sa 1,8 mil­joo­naa kuu­tio­ta kiveä

23.03.2023 18:28 7
Tilaajille
Kaidi luovutti ympäristölupansa suhteen – "Kuvittelisin, että ihan nollapisteeseen emme palaa"

Kaidi luo­vut­ti ym­pä­ris­tö­lu­pan­sa suhteen – "Ku­vit­te­li­sin, että ihan nol­la­pis­tee­seen emme palaa"

30.01.2023 15:39
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas nytkähti merkittävästi eteenpäin – hallinto-oikeus hylkäsi valitukset tehtaan ympäristöluvista

Kemin bio­tuo­te­teh­das nyt­käh­ti mer­kit­tä­väs­ti eteen­päin – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi va­li­tuk­set tehtaan ym­pä­ris­tö­lu­vis­ta

04.11.2022 10:47 1
Tilaajille
Kaidin ympäristölupa kaatui oikeudessa – "Täydensimme hakemusta 17 kertaa"

Kaidin ym­pä­ris­tö­lu­pa kaatui oi­keu­des­sa – "Täy­den­sim­me ha­ke­mus­ta 17 kertaa"

30.08.2022 18:00 7
Tilaajille
Kittilän kaivos jäi kultaiseen häkkiin – kultaa on, mutta sitä ei saa kaivaa lisää
Kolumni

Kit­ti­län kaivos jäi kul­tai­seen häkkiin – kultaa on, mutta sitä ei saa kaivaa lisää

09.07.2022 06:00 23
Tilaajille
Yle: Kittilän kultakaivoksen jätevesiputken ja syanidijätealtaan luvat uuteen käsittelyyn

Yle: Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen jä­te­ve­si­put­ken ja sya­ni­di­jä­te­al­taan luvat uuteen kä­sit­te­lyyn

29.06.2022 20:48 3
Kemissä yritetään perua ympäristölupa romuyritykseltä – "Poikkeuksellinen toimi"

Kemissä yri­te­tään perua ym­pä­ris­tö­lu­pa ro­mu­yri­tyk­sel­tä – "Poik­keuk­sel­li­nen toimi"

28.06.2022 18:47 1
Tilaajille
Ylituomioistuin hylkäsi LKAB:n valituksen kielteisestä ympäristölupapäätöksestä – kaivosyhtiö harkitsee nyt joko valittamista ylempään tuomioistuimeen tai uuden anomusprosessin aloittamista

Yli­tuo­miois­tuin hylkäsi LKAB:n va­li­tuk­sen kiel­tei­ses­tä ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­ses­tä – ­kai­vo­syh­tiö har­kit­see nyt joko va­lit­ta­mis­ta ylem­pään tuo­mio­is­tui­meen tai uuden ano­mus­pro­ses­sin aloit­ta­mis­ta

17.06.2022 11:48 1
Tilaajille
Pajalan kaivoksen toiminta jatkuu, vaikka ympäristölupa peruttaisiin –  kaivosyhtiö aikoo vastata myös Suomen viranomaisten antamaan kritiikkiin

Pajalan kai­vok­sen toi­min­ta jatkuu, vaikka ym­pä­ris­tö­lu­pa pe­rut­tai­siin – kai­vos­yh­tiö aikoo vastata myös Suomen vi­ran­omais­ten an­ta­maan kri­tiik­kiin

11.01.2022 20:17 7
Tilaajille
Hannukainen Mining hakee uudestaan ympäristölupaa Kolarin rautakaivokselle

Han­nu­kai­nen Mining hakee uu­des­taan ym­pä­ris­tö­lu­paa Kolarin rau­ta­kai­vok­sel­le

10.12.2021 16:25 1
Tilaajille
Oikeus päättää Kaunis Ironin ympäristöluvasta tammikuussa – yhtiö yrittää jatkaa, vaikka häviäisi

Oikeus päättää Kaunis Ironin ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta tam­mi­kuus­sa – yhtiö yrittää jatkaa, vaikka hä­viäi­si

19.11.2021 10:59 3
Tilaajille
Rajajokikomissio: Kaunis Ironille on asetettava tiukat päästörajat - Tornion-Muonionjoen vesistön korkea ympäristöllinen tila pitää turvata

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sio: Kaunis Iro­nil­le on ase­tet­ta­va tiukat pääs­tö­ra­jat - Tor­nion-Muo­nion­joen ve­sis­tön korkea ym­pä­ris­töl­li­nen tila pitää turvata

10.11.2021 17:29 2
Tilaajille
Ruotsin sementtikriisi ei heijastu ainakaan vielä Suomeen – Tornionlaakson betonifirmat investoivat

Ruotsin se­ment­ti­krii­si ei hei­jas­tu ai­na­kaan vielä Suomeen – Tor­nion­laak­son be­to­ni­fir­mat in­ves­toi­vat

10.09.2021 10:12 1
Tilaajille
Pajalassa pelätään, että rautakaivos pilaa rajajoen – tältä tilanne näyttää paikallisten ottamissa kuvissa

Pa­ja­las­sa pe­lä­tään, että rau­ta­kai­vos pilaa ra­ja­joen – tältä tilanne näyttää pai­kal­lis­ten ot­ta­mis­sa kuvissa

21.05.2021 18:30 9
Tilaajille
Ympäristölupa nytkäytti Kemijärven sellutehdashanketta eteenpäin – "Lapiot isketään maahan kun routa on sulanut"

Ym­pä­ris­tö­lu­pa nyt­käyt­ti Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­han­ket­ta eteen­päin – "Lapiot is­ke­tään maahan kun routa on su­la­nut"

04.01.2021 19:39 11
Tilaajille